Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Balears opinaAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Jul 2011 - 00:40
Període reportat:Mes Jun 2011
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
173 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
sedeib104.2 %
ayudas rehabilitacion vivienda baleares72.9 %
balears opina52.1 %
quienes pueden participar en un debate52.1 %
ajudes habitatge rehabilitacio41.7 %
l estalvi energètic.41.7 %
ajuda lloguer31.2 %
ayudas de hacienda para rehabilitacion de vivienda baleares31.2 %
ayudas rehabilitacion baleares31.2 %
politica publica ycalidad ambiental31.2 %
ponts subvencio rehabilitacio habitatge20.8 %
formacion caeb20.8 %
conselleria d educació caib primer cicle d educació infantil20.8 %
intermodalitat20.8 %
mesures contra el fracàs escolar20.8 %
col·lectius prioritaris20.8 %
que es la simplificacion administrativa20.8 %
desenvolupament del marc europeu comu per avaluar nivells de llengua catalana govern de les illes balears20.8 %
ayudas en baleares para viviendas20.8 %
la qualitat 0-3 anys requisits centres 0-3 per ser un servei de qualitat20.8 %
ajudes rehabilitacio consum energetic mallorca20.8 %
baleares opina20.8 %
estalvi d energia comunitat balear k20.8 %
decret escoles primer cicle 0-3 anys20.8 %
consejería educación baleares ciclos formativos20.8 %
laboratorio can marroig20.8 %
quienes pueden participar en el debate20.8 %
unitat abusos direccio general menors20.8 %
mapa de recursos per a families i menors balaers20.8 %
cuestionario a jovenes sobre el fracaso escolar20.8 %
solicitud prestacion sanitaria govern illes balears20.8 %
ajudes promoció estalvi energetic20.8 %
instalaciones y naming rights20.8 %
actividades para el primer ciclo de educacion infantil20.8 %
intermodalidad turismo20.8 %
consell social llengua catalana balears10.4 %
ciclos formativos grado medio govern de les illes balears10.4 %
ciclos educacion infantil baleares años10.4 %
avantprojecte de la llei de simplificació administrativa llei de barris10.4 %
com és gestió linguistica de les illes balears?10.4 %
sugerencias govern balear10.4 %
desarrollo del primer ciclo 0 a 3 a;os10.4 %
educació de ciutadania activitats i respostes treball infantil10.4 %
estadisticas del govern de les illes balears10.4 %
protocolo de atención sanitaria apra educacion infantil10.4 %
anuari estadístiques energètiques illes balears10.4 %
fracaso uso social lengua catalana10.4 %
educacio infantil balears10.4 %
proyecto pymes ccoo mallorca10.4 %
protocoloo de atencion sanitaria en educacion infantil10.4 %
evaluadores comisión formacion continua de profesionales sanitarios illes balears10.4 %
hisenda pagament traspas vehicle10.4 %
caib formacion profesiona10.4 %
cambio de contraseña gestib10.4 %
ayudas baleares rehabilitacion vivienda10.4 %
fp educacion infantil 0-3 años10.4 %
educación infantil a distancia baleares caib10.4 %
informció sobre l immigració de les illes balears10.4 %
información territorial de baleares10.4 %
consell social de la llengua catalana illes balears10.4 %
seguridad privada secovib10.4 %
actividades de atención a la diversidad en el 1 ciclo de educacion infantil10.4 %
mesures educatives balears10.4 %
enquestes sobre l energia10.4 %
patrimoni arquitectonic balear10.4 %
persones vulnerables10.4 %
estalvi energetic canvi caldera balears10.4 %
demandas de empleo en el sector pesquero en baleares10.4 %
ayudas reforma vivienda discapacitados baleares10.4 %
vivienda.caib.es10.4 %
illes balears catala llengua inicial 2003 adults totals10.4 %
suport immigracio10.4 %
enquestes sobre el fracas escolar10.4 %
que piensa de primer ciclo?10.4 %
emergencias baleares10.4 %
programas de ensenanza gimnasia ritmica con discapacidad visual en venezuela-merida10.4 %
sad españoles en argentina atencion domiciliaria10.4 %
fracaso escolar baleares10.4 %
sector agricola y alimentario10.4 %
ayudas para ir al extranjero en illes balears10.4 %
els ajuts que gestionen els ajuts socials i les ongs10.4 %
sostenibilitat sanitat10.4 %
illes balears estadistica10.4 %
qualitat serveis infants10.4 %
servei politica linguistica caib10.4 %
4dcc045410.4 %
entrega de certificats de tots els cursos que organitza l ajuntament de palma10.4 %
encuestas sobre innovacion empresarial10.4 %
grau medicina uib10.4 %
recursos infraestructures centres educatius10.4 %
enquesta igualtat10.4 %
aÑos educacion infantil primer ciclo10.4 %
sirdee geibsau10.4 %
ayudas rehabilitacion vivienda en baleares10.4 %
direcciones generales deporte ibiza10.4 %
politiques locals estalvi energetic10.4 %
xarxa hospitalària de les balears10.4 %
mesures per combatre fracàs escolar caib10.4 %
caib gestion quejas10.4 %
qui en es dgqs10.4 %
balearsopina.caib.es10.4 %
proyectos de investigacion de seguridad ciudadana para adquicion de vehiculos para la policia10.4 %
atencion a la diversidad en educacion infantil de 1º ciclo10.4 %
fracàs escolar a balears10.4 %
sanxenxo deporte voley10.4 %
imagen ordenamiento del territorio10.4 %
pisos proteccion oficial govern balear10.4 %
proyectos de educacion infantil en el primer ciclo de 0 a 3 años10.4 %
ayudas reformas vivienda baleares10.4 %
ofertes de feina qualitat alimentaria10.4 %
precio billete sencillo cmt10.4 %
modernizacón educativa10.4 %
exercicis simplificar funcions10.4 %
direcció general igualtat balears10.4 %
repaso del govern para institutos en verano plazos para la presentacion10.4 %
alquiler pisos govern balear10.4 %
llei creació soib 7/200010.4 %
ajuda per l habitatge10.4 %
quienes pueden participar en participaciones10.4 %
direccion iepi baleares10.4 %
nigeria unida baleares direccion10.4 %
las nuevas herramientas administrativas de la calidad10.4 %
recursos per a joves. balears10.4 %
serveis hidrics govern10.4 %
objectius debat10.4 %
ayudas reformas casas illes balears10.4 %
gràfic resultats govern balear 201110.4 %
caspe 15-17 de julio10.4 %
islas baleares educacion gestion de personal10.4 %
per que emprar transport public10.4 %
recuperaciÓn de espacios naturales10.4 %
gestión de emergencias marítimas en españa10.4 %
islas baleares encuesta de innovación tecnológica empresas 200910.4 %
voley playa sanxexo10.4 %
informacion de espacio protegido de las islas baleares10.4 %
ayudas para rehabilitación de viviendas en baleares10.4 %
gestib contraseña caducada10.4 %
becas soporte alumnos discapacitados infantil baleares10.4 %
numero d atencio ciutadana inca10.4 %
enquesta de qualitat dels serveis públics10.4 %
treball educatiu 0-3 anys10.4 %
encuestas gestion innovacion industria alimentaria10.4 %
investigacion de la calidad en baleares10.4 %
contenidos de educacion infantl 0-3 años primer ciclo10.4 %
sedeib entrar10.4 %
gestion de emergencias aereas10.4 %
caib decreto politica lingüística10.4 %
proyecto de agua de 0-3 anys10.4 %
espacios naturales degradados10.4 %
pagament de tributs de la caib10.4 %
grado medicina uib 201110.4 %
tu tens10.4 %
fracàs escolar mesures10.4 %
palabra elije10.4 %
juzgados de palma de avenida alemania denuncias10.4 %
comunicacón familia gestib10.4 %
ayuda para vivienda 10000 baleares10.4 %
actividades de cierres de proyecto sobre el ahorro energetico10.4 %
medidas de mejora en lengua10.4 %
gimnasia artistica masculina en menorca10.4 %
programació educativa en el cicle de 0 a 3 anys10.4 %
red hospitalaria palma de mallorca10.4 %
patrimoni arquitectonic de les illes balears10.4 %
ports ib discapacitats10.4 %
inmigraciÓn en las islas baleares10.4 %
autorizacion administrativa regimen especial caib10.4 %
matricula fp a distancia palma caib10.4 %
encuesta de satisfaccion servicios publicos10.4 %
deportistas en el programa de tecnificación basquet 2010-2011 baleares10.4 %
govern balear dirección general seguridad ciudadana10.4 %
Áreas recreativas planes de gestión10.4 %
educacion para la salud en el primer ciclo de educacion infantil10.4 %
imagenes aereas del territorio ses feixes10.4 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)