Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Consell Econòmic i SocialAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Sep 2012 - 00:33
Període reportat:Mes Ago 2012
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
1050 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
descuento residente baleares905.1 %
descuento de residente balear170.9 %
descuento residentes baleares170.9 %
cala ratjada menorca160.9 %
renovar per mallorca160.9 %
mallorca ibiza transporte140.8 %
descuentos residentes baleares130.7 %
cala ratjada ciutadella120.6 %
patron de yate120.6 %
residente baleares descuento110.6 %
transporte maritimo110.6 %
ces illes balears100.5 %
descuento residente90.5 %
patro de iot90.5 %
normativa descuento residente90.5 %
transporte mallorca ibiza80.4 %
consell econòmic i social suspensió80.4 %
residentes en baleares80.4 %
http //dgtam.caib.es80.4 %
embarcaciones a vela80.4 %
descuento de residente70.4 %
alcudia ciutadella70.4 %
patron de embarcaciones de recreo70.4 %
principios del transporte maritimo60.3 %
ciutadella cala ratjada60.3 %
examen teoria del buque capitan de yate palma 201260.3 %
descompte resident balears60.3 %
descuento residente balear60.3 %
residentes baleares descuentos60.3 %
renovacion per baleares60.3 %
tipos de examen patron de barco50.2 %
descuento de residentes baleares50.2 %
que organo esta conformado por el presidente el pleno y la secretaria50.2 %
transporte ibiza formentera50.2 %
descuento de residente baleares50.2 %
modelo 046 baleares50.2 %
funcion general del transporte aereo50.2 %
transporte de mallorca a ibiza50.2 %
caib patron de yate50.2 %
examen barco 2012 islas canarias50.2 %
residente baleares50.2 %
caib transport maritim50.2 %
renovacion per50.2 %
patron embarcaciones de recreo50.2 %
bonificacion del transporte aereo40.2 %
tasas patron embarcaciones recreo40.2 %
renovacion titulos nauticos baleares40.2 %
consejo económico y social baleares40.2 %
descuento residente mallorca40.2 %
inicios del transporte maritimo40.2 %
consell economic social balears40.2 %
caib patro de iot40.2 %
nueva ley residentes baleares40.2 %
caib ttitulos patron yate40.2 %
transporte maritimo de palma a ibiza40.2 %
examenes de patron de moto a40.2 %
cala ratjada ciudadela40.2 %
ejemplos de examen de patron embarcación de recreo40.2 %
descuento residentes40.2 %
transport marítim palma ibiza30.1 %
examen patron de yate30.1 %
solidix caib30.1 %
per motos acuaticas de recreo30.1 %
ces mallorca30.1 %
consell economic i social30.1 %
como inicia el transporte30.1 %
descuento por residente en baleares30.1 %
bonificaciones descuentos residentes30.1 %
convocatoria patron embarcaciones recreo mallorca30.1 %
iscomar alcudia ciudadela30.1 %
patron de barco menorca examenes30.1 %
inicio del transporte maritimo30.1 %
consell econòmic i social30.1 %
embarcacions patro mallorca conselleria30.1 %
descuento de residente islas baleares30.1 %
transporte palma mallorca ibiza30.1 %
supresion ces baleares30.1 %
renovacion carnet patron embarcacion recreo baleares30.1 %
informe personas mayores 2011 illes balears30.1 %
rumi maltrato infantil30.1 %
examen per ibiza30.1 %
patron embarcaciones recreo30.1 %
renovacion del per30.1 %
renovacion per illes balears30.1 %
titulo patron baleares30.1 %
dgtam.caib.es30.1 %
funcion del transporte aereo30.1 %
ces baleares30.1 %
capita de iot30.1 %
numero cif govern de les illes balears maritimo30.1 %
telefonos de interes govern balears30.1 %
seu electronica palma30.1 %
en la actualidad como es el transporte aereo30.1 %
funcion ces30.1 %
seuelectronica.palma.es30.1 %
impreso solicitud buceo deportivo en las islas baleares30.1 %
descuentos a residentes en baleares30.1 %
para renovar titulo de embarcaciones palma de mallorca30.1 %
renovacion per palma mallorca30.1 %
transporte aereo30.1 %
ley autonomica en baleares que regula las bonificaciones a residentes30.1 %
embarcaciones de recreo30.1 %
programa examenes patron de yate30.1 %
informes del consell economic i social illes balears30.1 %
renovacion per caib30.1 %
fechas de examen patron de embarcaciones de recreo en baleares30.1 %
material patrón de embarcaciones de recreo baleares20.1 %
tasas titulo patron de embarcaciones de recreo20.1 %
residentes baleares20.1 %
patron examen ingles ibiza20.1 %
transporte de aéreo20.1 %
caib llorenç huguet20.1 %
consell ibiza titulo patron20.1 %
patron embarcacion recreo mallorca20.1 %
examen per a patró de navegació bàsica 14 de juliol de 201220.1 %
inicio del transporte aereo20.1 %
bonificacion residentes baleares20.1 %
objetivo general del maltrato infantil20.1 %
campos vuelo baleares20.1 %
normativa residentes baleares 1 septiembre20.1 %
interislas cala ratjada20.1 %
curso patron barco de vela recreo20.1 %
mapa de transporte aereo20.1 %
patron de embarcaciones de recreo tasas20.1 %
patricia dueñas jollard20.1 %
patron embarcacion de recreo caib20.1 %
certificado de residencia en las islas baleares20.1 %
bernat bonet llado20.1 %
fecha de examen patron de embarcaciones de recreo 2012 en baleares20.1 %
http /dgtam.caib.es20.1 %
patron de yate ibiza20.1 %
transporte desde mallorca a ibiza20.1 %
patron de embarcaciones de recreo preguntas frecuentes20.1 %
patron navegacion basica menorca20.1 %
patro embarcacio esbarjo caib20.1 %
renovar licencia patron embarcacion recreo baleares20.1 %
nueva normativa descuento residente20.1 %
descuento residentes en baleares20.1 %
consejo económico y social balear20.1 %
certificat resident balears20.1 %
embarcaciones a vela normativa20.1 %
descuento balear paises ue20.1 %
patron moto acuatica a20.1 %
renovar per palma20.1 %
descuento transporte baleares20.1 %
caracteristicas del ces20.1 %
renovar titol patro embarcacions mallorca20.1 %
rd1316/200120.1 %
transporte de ibiza a mallorca20.1 %
cesilles20.1 %
carnet patron embarcacion recreo20.1 %
renovacion titulacion embarcaciones de recreo palma de mallorca20.1 %
titols nautics govern balear20.1 %
patron de yate baleares20.1 %
descuento residente baleares residente20.1 %
renovacion patron embarcaciones de recreo en mallorca20.1 %
donde renovar el per en mallorca20.1 %
tasas per20.1 %
registre unificat de maltractament infantil20.1 %
ajuntament de palma certificats de residencia20.1 %
caib maritimo20.1 %
renovacion embarcaciones recreo20.1 %
capità de iot20.1 %
caib patro esbarjo20.1 %
renovar per en mallorca20.1 %
caib bonificaiocnes residentes20.1 %
consell econòmic i social de les illes balears20.1 %
tasa de posesion sobre embarcaciones de recreo20.1 %
patron de motonautica baleares20.1 %
aforavila20.1 %
llei ordenacio ntransport maritimo balear20.1 %
resultados examenscaib patron de yate20.1 %
curso patron embarcaciones recreo palma20.1 %
transporte general maritimo20.1 %
convocatoria a examenes pnb mahon20.1 %
donde pagar tasas de renovacion patron basica mallorca20.1 %
descuento residente islas baleares20.1 %
característiques document registrat d entrada20.1 %
patron de yate caib20.1 %
embarcaciones con vela20.1 %
www.caib.eslistas pnb20.1 %
test patron embarcaciones de recreo baleares20.1 %
residente baleares descuento canarias20.1 %
certificado residentes baleares descuento aereo20.1 %
supresión ces baleares20.1 %
programari lliure caib20.1 %
margarita tarabini-castellani20.1 %
govern renovació tituls nautics20.1 %
normativa descuentos residentes baleares20.1 %
patron de moto nautica a20.1 %
dónde compulsar titulo per20.1 %
requisitos solicitud titulos nauticos caib20.1 %
govern balear descuentos residente20.1 %
ley ordenacion trafico maritimo baleares20.1 %
joan rosselló villalonga20.1 %
precio mínimo embarcación navegar entre islas20.1 %
govern de les illes balears. renovacio titulacio de capitan de yate20.1 %
per patro embarcacions d esbarjo20.1 %
descuento residente en baleares20.1 %
renovar patro embarcacio esbarjo20.1 %
descuento de residentes20.1 %
balearia retrasos y derechos del20.1 %
renovacio per baleares20.1 %
avg20.1 %
caib patro d embarcacions d esbarjo20.1 %
decreto ley descuento residente 201220.1 %
descuentos de residente en baleares20.1 %
embarcaciones recreo normativa20.1 %
patron navegacion basica caib20.1 %
transporte palma a ibiza20.1 %
que es patro de iot20.1 %
convocatorias examen patron embarcacion recreo en baleares20.1 %
real decreto 1316/200120.1 %
curso patron de yate precio ibiza20.1 %
descuente residente balear20.1 %
como renovar per en mallorca20.1 %
patro embarcacions d esbarjo balears renovació20.1 %
transporte palma ibiza20.1 %
ciutadella-cala ratjada20.1 %
donde se renueva el per en mallorca20.1 %
información transporte jávea-ibiza20.1 %
cuadro titulaciones nauticas20.1 %
patron de navegacion basica navegacion interislas20.1 %
renovar patron de embarcaciones de recreo illes balears20.1 %
resultados examenes patron yate 27 y 28 de junio en ibiza20.1 %
tasas patron embarcacion recreo 201220.1 %
medios transporte barcelona ibiza20.1 %
cala ratjada-ciutadella20.1 %
calendario patron yate 201220.1 %
organo conformado por el presidente el pleno y la secretaria20.1 %
ley autonomica que regula las bonificaciones a residentes20.1 %
examen barco 201220.1 %
sistra20.1 %
ferran navinés badal20.1 %
patro de navegacio basica 201220.1 %
renovacion patron embarcaciones de recreo baleares20.1 %
transpote matitimo ibiza denia20.1 %
examenes per ibiza20.1 %
organo esta conformado por el presidente el pleno y la secretaria20.1 %
ley descuentos residentes20.1 %
secovib20.1 %
precio matricula patron de barco20.1 %
transporte mallorca-ibiza20.1 %
estatutos servicios de transporte aereo20.1 %
descuento residentes formentera20.1 %
patron maritimo20.1 %
actividades del transporte aereo20.1 %
patron de embarcacion de recreo20.1 %
certificado residente baleares transporte maritimo20.1 %
patrón de moto náutica «c»20.1 %
normativa residentes baleares20.1 %
patron de navegacion basica caib20.1 %
ciutadella alcudia20.1 %
residente en baleares20.1 %
capitania maritima alcudia20.1 %
descuento residente en las islas20.1 %
cuando inicio el transporte aereo20.1 %
inscripcio examen per illes balears20.1 %
precio examen patron embarcaciones recreo20.1 %
transporte mallorca a ibiza20.1 %
maltrato infantil baleares20.1 %
balearia llega con retraso10 %
consejo economico y social de baleares10 %
transporte maritimo titulaciones10 %
practicas examen patron yate practico10 %
titol patro de iot10 %
sacar titulo barco10 %
patrón de recreo examenes mallorca10 %
inicios de la transporte maritimo10 %
descuento residentes extranjeros extracomunitarios10 %
funciones transporte aereo10 %
patron embarcacion recreo caib fechas examens10 %
examen patron de yate baleares10 %
examen capitan embarcaciones de recreo10 %
transporte aéreo inicios10 %
publicacion listas provisionales admitidos transporte10 %
tasa aprobados teorico per valencia10 %
que es examen de patron de barco10 %
transportes palma mallorca ibiza10 %
dias para pagar las tasas delos examenes de septiembre 201210 %
nova normativa residents illes balears10 %
examens patro de iot 2012 ibiza10 %
pnb gover illes10 %
patro de navegacio basica10 %
palma-mahon10 %
nueva ley descuento de residentes10 %
cambio normativa descuentos residentes en canarias10 %
tasas examen patron de yate10 %
examen de patro d esbarjo10 %
embarcaciones de vela10 %
renovar titulo capitan yate10 %
curso patron yate ibiza10 %
examenes patron navegacion basica en ibiza10 %
como es el examen patron de yate10 %
examen per menorca10 %
transporte palma menorca10 %
examen per caib10 %
renovacion titulacion manejo embarcaciones recreo caib10 %
¿donde puedo renovar la tarjeta nautica10 %
renovacion titulo patron de yate en baleares10 %
patron nautica a10 %
fiestas del 12 10 201210 %
objetivos del transporte aereo10 %
interilles cala ratjada ciudadela10 %
distancia desde barcelona a ibiza10 %
convocatoria de julio 2012 en transporte maritimo10 %
fechas de examen en ibiza de patron de embarcaciones de recreo10 %
llei d ordenació del transport marítim de les illes10 %
real decreto 1316/2001 de 30 de noviembre10 %
nueva normativa descuento residentes10 %
se suspende el consejo economico y social en baleares10 %
patron de embarcaciones de recreo mallorca10 %
examen py baleares10 %
objetivos del maltrato infantil10 %
regulacion descuento residentes10 %
taxes servei maritim 201210 %
actualidad en el transporte aereo10 %
traslado de ibiza a palma10 %
hora oficial10 %
titulacions nautiques consellerai10 %
tasa patron embarcaciones de recreo10 %
renovacion per en palma10 %
desplaçament temporal de menors estrangers10 %
sacar titulo embarcaciones de recreo10 %
programas registro de entrada y salida10 %
dgtam.caib.es renovacio per10 %
barcelona eibissa10 %
transporte ibiza palma de mallorca10 %
real decreto descuento residente10 %
total tasa patron embarcaciones de recreo10 %
memoria del ces 200910 %
patron embarcacion de recreo en mallorca10 %
helipuerto menorca10 %
examen patron de yate mallorca10 %
renovacion titulo embarcacion recreo palma10 %
patron de yate test10 %
baleares descuento residentes10 %
patrón de yate exámenes10 %
inscripcion patron embarcaciones de recreo 201210 %
descompte resident10 %
decret regulador de les taxes a la caib - 201210 %
gobierno de baleares programa trazabilidad10 %
que es suprarregional10 %
govern balear descarga modelo 046 pago tasas10 %
bonificacion transporte maritimo10 %
autorització escoles esportives nautiques10 %
nueva norma descuento residente10 %
transporte maritimo palma de mallorca-ibiza10 %
titulació per embarcacion d esbarjo i vela10 %
convocatoria patron de yate tasas10 %
consell patron ibiza10 %
ulm mallorca10 %
como coordinar un transporte aereo10 %
patrò de navegació bàsica10 %
govern de les illes balears titulacio d embarcacions10 %
campos ulm en mallorca10 %
helium gestor de expedientes10 %
convocatoria patron de yate las palmas 201210 %
patron náutica10 %
seu electronica illes baleares10 %
horario examen teorico 27 agosto 2012 las palmas10 %
convocatoria examenes capitan de yate en ibiza10 %
caib ibiza10 %
como comenzo el transporte aèreo10 %
actividades de clasificación empresarial proyecto de decreto10 %
costo de transporte maritimo a paises extranjeros10 %
billetes de residente balear legislación10 %
documentacion renovacion patron embarcaciones10 %
patro embarcació esbarjo temari10 %
curso patron de yate palma mallorca10 %
transporte de ibiza a formentera10 %
helium caib10 %
examen patron de yate ibiza 201210 %
convocatoria examen capitan yate palma10 %
tasa patron de yate en ibiza10 %
cala rajada-ciutadella10 %
palma mallorca examen patron recreo resultados10 %
el transporte aereo en la actualidad10 %
para que sirve descuento residente de baleares10 %
relacion flete maritimo10 %
patron yate menorca10 %
renovar carnet patrón embarcaciones recreo mallorca10 %
director general de transporte aereo10 %
trasporte aereo como se inicia10 %
descuentos residentes islas baleares10 %
conseller nautica ibiza10 %
convovatoria examen capitan de yate palma10 %
exámenes govern balear pnb septiembre 201210 %
ces home10 %
examens patro de motonautica10 %
renovacion permiso patron embarcaciones las palmas10 %
expedicion carnet patron de yate10 %
ejercicios de test para patrón de embarcaciones de recreo10 %
govern balearmodelo impreso o4610 %
renovar titol patro10 %
patron de navegacion basica en baleares10 %
países beneficiarios descuento a residentes10 %
ley balear de residentes10 %
permiso embarcación recreo ibiza10 %
caib normativa residentes10 %
palma mahon10 %
examen patron de motonautica10 %
ley laboral10 %
transport a formentera10 %
consell econò mic i social balears10 %
illes balears carnet patron embarcaciones recreativas10 %
patro de iot temari examen10 %
federacion balear de motonautica del govern balear10 %
alcudiaa a ciudadela10 %
renovacio del per illes balears10 %
modelo comunicacion transporte10 %
requisitos descuento residente10 %
transportes palma a ibiza10 %
traslado palma mallorca ibiza10 %
capità iot10 %
patro d iot10 %
helipuerto de la sabina10 %
renovacion título embarcacion palma10 %
faderacion balear motonautica10 %
descompte de resident a balears10 %
conselleria de turisme servei maritim10 %
consejo economico islas baleares10 %
examenes per illes balears tasas10 %
titol necessari per govern de moto acuatica a balears10 %
segunda convocatoria examen teorico patron de embarcaciones10 %
antonio baos relucio10 %
patro moto nauticas a10 %
alquiler del titulo de capitan de yate10 %
me quiero sacar patron de yate10 %
patron embarcacion de recreo10 %
examenes de septiembre nautica10 %
renovacio per10 %
resultados examenes capitan de yate julio 2012 palma10 %
transportes de ibiza a formentera10 %
taxes caib10 %
horarios cala ratyada a ciudadella10 %
lluis vallcaneras nebot10 %
examenes teoricos patron embarcaciones recreo10 %
condiciones no es transferible10 %
cómo ir de cala ratjada a ciudatella10 %
patron embarcacion de recreo expediente10 %
terceras listas nauticas10 %
patro embarcacio10 %
renovación per baleares10 %
conselleria de transport maritim10 %
como se inicio el transporte aereo10 %
nuevo reglamento sobre bonificaciones al transporte10 %
consejo economico social de baleares10 %
convocatoria patro d esbarjo 201210 %
renovar el per en mallorca10 %
renovar titulo de patron en illes balears10 %
transporte maritimo alcudia-ciudadela10 %
titols nautics govern balear maó10 %
aerodromo binissalem10 %
tramites para renovar el patron de embarcaciones de recreo en ibiza10 %
¿que organo esta conformado por el presidente el pleno y la secretaria?10 %
ley del descuento de residente10 %
condiciones retraso balearia10 %
tribunal obtencio titulacions govern embarcacions esbarjo10 %
despidos caib10 %
gobierno balear aceite10 %
renovación de per10 %
tasas capitan embarcaciones recreo10 %
objetivos generales del transporte maritimo y fluvial10 %
resident balears10 %
titulos embarcaciones de transportes10 %
ultraligero en ses salines10 %
caib resultados convocatoria capitan de yate palma10 %
nueva normativa descuento de residente10 %
menorca transporte maritimo mahon10 %
u.l.m.es10 %
patrón de motos náuticas10 %
patron de navegacion basica menorca10 %
renovacion tarjeta nautica de recreo10 %
residente i balears10 %
titulo de navegacion basica en ibiza10 %
descuento de residente palma10 %
transport maritim10 %
autorizacion alquiler embarcaciones recreo galicia10 %
examen ibiza 2012 patron de embarcaciones de recreo10 %
osp obligación de servicio público10 %
patron embarcaciones de recreo precio examen10 %
funcionamiento del transporte acuatico10 %
transport barcelona palma10 %
transporte de ibiza a palma de mallorca10 %
ces palma de mallorca10 %
transporte maritimo inicios10 %
dto residentes baleares10 %
renovacion titulo patron de embarcacion de recreo10 %
interislas10 %
precio calaratjada ciudadela10 %
modelo examen patron de yate10 %
tasas examen patrón de embarcaciones de recreo10 %
mutilación de escolar10 %
patrón marítimo10 %
palma de mallorca renovar per10 %
caib menorca examenes per10 %
transportes aereos de la actualidad10 %
cala rajada ciutadella10 %
embarque camiones a palma de mallorca10 %
3.0201000310 %
llorenç huguet10 %
patron de yate renovación precios10 %
calificaciones julio 201210 %
examenes capitan de yate ibiza10 %
coste del transporte de mallorca a ibiza10 %
caib convocatoria patron recreo10 %
convocatoria patron de recreo 2012 ibiza10 %
la construccion en las ultimas decadas10 %
titulos de patron de embarcaciones10 %
examen julio patron embarcaciones deportivas palma mallorca10 %
tex ee examen para patron de barco10 %
transport aeri illes balears10 %
decreto 1316/200110 %
ley de bonificacion del aereo en canarias10 %
caib patron embarcacion recreo10 %
cuanto es el descuento de residente baleares10 %
patro embarcacions site caib.es10 %
descuento residente maritimo baleares10 %
normativa residentes septiembre 201210 %
formentera certificats residents10 %
caib titulacio navegacio10 %
renovacio per caib10 %
objetivos del transporteaereo10 %
descompte de resident10 %
caib titulacions nautiques10 %
renovacion del titulo de patron de embarcaciones de recreo mallorca10 %
que es el descuento de residente de baleares10 %
descuento residentes de baleares10 %
patro embarcacio esbarjo10 %
formato tarjeta patron embarcaciones de recreo10 %
renovar per patron embarcacion recreo mallorca10 %
importe tasas patron embarcaciones recreo10 %
estructura del transporte aereo10 %
descuento transporte baleares no comunitarios10 %
condiciones descuento residente balear10 %
patron de navegacion basica test y examenes10 %
patro d embarcacions d esbarjo10 %
caib transporte10 %
transporte aereo desde sus inicios10 %
viajes de recreo hasta balearesd10 %
renovacion patron yate en mallorca10 %
lista patron yate diciembre 201010 %
transporte acuatico turistico accesible10 %
cambio en la normativa aerea para residentes de las islas10 %
convocatoria patron yate mallorca10 %
renovación per mallorca10 %
facultades del transportador aereo10 %
ciudadela alcudia10 %
renovacion del per en palma de mallorca10 %
descuentos de residente10 %
titulo y1 navegacion10 %
caib tasas per10 %
dirección general de la marina mercante sobre la acreditación de la aptitud psicofísica10 %
patron embarcaciones recreo mallorca10 %
como es la funcion general del transporte aereo10 %
resident illes balears10 %
embarcacions de vela10 %
como sacar el permiso de embarcaciones de recreo10 %
resumen del transporte maritimo10 %
descuento residente baleares caib10 %
titulo patron de barco 201210 %
traslado palma-menorca10 %
examen patron moto acuatica a10 %
transport eivissa formentera10 %
aerodromo petra mallorca10 %
renovar patron embarcaciones recreo10 %
software libre trazabilidad bodegas10 %
renovacion per palma10 %
interilles cala ratjada ciutadella10 %
descuento residente tasas10 %
titulacion para el manejo de motos nauticas10 %
lista notas patron de yate ibiza10 %
curso patrón embarcaciones recreo las palmas10 %
bonificacion descuento residente10 %
seuelectronicapalma10 %
renovar patron de yate balears10 %
servicio de transporte objetivos10 %
presentation des objectifs10 %
examen teorico per caib10 %
dictàmens10 %
trafico maritimo ribadeo julio201210 %
comprobar aprobado patron embarcacion de recreo10 %
temario curso patron embarcaciones recreo caib10 %
descuento deresidente10 %
llibre de subcontractació caib10 %
transporte ibiza palma mallorca10 %
examen per en menorca10 %
normativa residente en formentera10 %
funciones del transporte aereo10 %
pago de tasas 903 ibiza10 %
residencia isla baleares descuento10 %
sede electronica baleares10 %
modelo de un examen escrito de puertos maritimos10 %
inscripción patrón yate10 %
normativa descuento residente melilla10 %
campos de vuelo baleares10 %
examen de patron de barco10 %
renovar p.e.r baleares10 %
transporte maritimo en baleares descuento10 %
consell economic i social de les illes balears10 %
expedicion patron recreo baleares10 %
pago tasa modelo 04610 %
anexo 1 del real decreto 1316/200110 %
ayuntamiento de palma nueva normativa descuento residentes islas baleares10 %
fechas examen per 201210 %
pago de tasas duplicado enbarcaciones de recreo10 %
donde renovarse el patron de embarcaciones de recreo en mallorca?10 %
convocatoria septiembre gobierno 201210 %
base de datos para registro de salida10 %
patron embarcacion recreo contenidos10 %
descuentos residentes mallorca10 %
objetivos de transportes aereos10 %
intrerilles mallorca ciutadella10 %
listas de saptiembres 201210 %
donde se renueva el per en palma de mallorca10 %
renovar titulo patron de yate islas baleares10 %
transporte palma mahon10 %
caib examen patron embarcaciones de recreo10 %
examenes de patron basico de embarcaciones de recreo10 %
barco con patron ibiza10 %
renovar per baleares10 %
per basico govern balear10 %
renovacion permiso p.e.r.10 %
requisitos condiciones instructor prácticas básicas de seguridad patron de yate10 %
boe descuento residentes empadronamiento10 %
antoni baos10 %
embarcacions esbarjo10 %
convocatoria examenes patron moto nautica10 %
llista d admesos examen patro embarcacio per mallorca 201210 %
descuento de residente de baleares10 %
base aerea de palma domicilio10 %
coste titulo patron yate10 %
software registro de entradas10 %
cala ratjada a ciutadella10 %
pere aguilo crespÍ10 %
documentacion patron de yate titulo islas baleares10 %
examen patron embarcacion recreo baleares admitidos10 %
programarilliure.caib.es10 %
patró embarcacions esbarjo10 %
encuesta de servicios en las illes balears 200810 %
fecha de examen patron navegacion basico mallorca10 %
capitan de yate ibiza10 %
model 046 n1110 %
patrón navegacion basica mallorca10 %
aerodromo en ses salines10 %
caib.es transports maritim10 %
transporte palma de mallorca a menorca10 %
govern balear pago transporte maritimo ibiza formentera10 %
expedientes de base de datos administrativos10 %
renovar per ibiza10 %
patron embarcaciones recreo las palmas10 %
patrón de yate10 %
que me saco patron ibiza10 %
patro esbarjo10 %
patron embarcacion de recreo 2012 las palmas10 %
renovacion de la titulacion del govern embarcaciones de recreo10 %
llei transport illes balears10 %
transport aeri10 %
examen patron de yate de embarcaciones de recreo10 %
paises beneficiarios del descuento de residente10 %
nueva normativa residentes baleares10 %
programa de examenes para patron10 %
renovacion p.e.r en menorca10 %
sina software10 %
convocatoria patron embarcaciones de recreo10 %
examen motonautica agosto10 %
el examen de patron de barco10 %
nueva normativa descuento de residentes10 %
transporte de palma a menorca10 %
caib embarcaciones recreo10 %
govern balear patron embarcacion recreo10 %
transportes de mallorca a ibiza10 %
ley función pública baleares10 %
paises residentes descuento10 %
alcudia ciudadela10 %
mallorca menorca cala ratjada10 %
calificaciones examen capitan yate palma10 %
patron embarcaciones de recreo ibiza10 %
simulador examen patron yate10 %
transporte maritimo a menorca desde calaratjada10 %
listado patrones de yate10 %
transport de maho a palma10 %
transporte ibiza mallorca10 %
pago de las tasas del p.e.r en islas baleares ibiza10 %
convocatoria patron de embarcaciones de recreo septiempre 201210 %
inicio del comercio maritimo10 %
patron navegacion basica10 %
titolacions nautiques balears10 %
descuentos por residentes10 %
precio patron moto acuatica b10 %
el examen de patrón de barco10 %
renovación del per10 %
ubicacion de transporte aereo10 %
informe d activitats10 %
curso patron embarcacion recreo10 %
govern balear renovacion patron de yate10 %
patron navegacion basica fechas 201210 %
coloquio vs mesa redonda10 %
nueva normativa descuentos a residentes10 %
tasas examen titulin palma mallorca10 %
patron yate profesional ibiza10 %
transporte ibiza barcelona10 %
premios ces10 %
patron de embarcaciones de recreo en mallorca10 %
renovacion de patron de embarcaciones de recreo10 %
descomptes residents balears10 %
llibres patro embarcacio esbarjo10 %
palma de mallorca patrio de iot10 %
examen patron embarcaciones de recreo10 %
barcelona eivissa10 %
capitania maritima palma titulaciones telefono10 %
per patró10 %
curso patron embarcaciones recreo menorca10 %
el govern y la supresión del consell econòmic i social ultima hora10 %
protocolo de menores en baleares10 %
convocatoria 2012 examen patrón de embarcaciones de recreo10 %
renovar titulo moto acuatica10 %
consejo economico de oviedo10 %
función general del transporte aereo10 %
enviar coche a mallorca desde ibiza10 %
renovació titols nautics10 %
curs patro embarcació esbarjo10 %
ces notas10 %
certificat residència illes balears10 %
www.caib examenes capitan de yate julio10 %
precios de carne patron de barco 201210 %
descuento por residente islas10 %
transporte maritimo palma ibiza10 %
menorca cala ratjada10 %
renovacion per en baleares10 %
conselleria mallorca patrón embarcacion recreo10 %
govern patro barcos10 %
patrón embarcaciones recreo10 %
carnet patron de barco precio 201210 %
decreto descuento residentes10 %
conclusion del transporte maritimo10 %
examen patron yates10 %
fuinciones ces10 %
aviso de publicación de un ganador de un premio de investigacion10 %
bonificacion transporte ciudadanos de ceuta10 %
caib per tiutlacio10 %
reconocimiento medico palma patron10 %
tasas examenes embarcaciones recreo10 %
transporte barcelona parma10 %
como comenzo el transporte aéreo10 %
euros de la tasa para patron navegacion basica illes balears10 %
lanchas10 %
descuento a residentes10 %
transporte desde palma de mallorca a ibiza10 %
transporte maritimo mallorca ibiza10 %
descuento residente reglamento10 %
ces memoria 200910 %
normativa bonificacion residentes10 %
patrones embarcaciones recreo10 %
cursos nauticos soib10 %
per patron tasas10 %
tasas renovacion per10 %
actualidad en transporte aereo10 %
examen per en men0rca y curso10 %
precio tasas examen teorico per10 %
llibre de text embarcacions desbarjo a motor10 %
transporte maritimo ibiza formentera10 %
maltrato infantil presentacion10 %
renovacion titulo de patron de yate10 %
certificados de residencia en formentera10 %
maria isabel borras caib10 %
antoni bennasar moya10 %
cuales son los objetivos del transporte aereo10 %
escruce aerodromo10 %
auditori pati manning10 %
convocatorias capitan de yate 201210 %
funcionamiento del transporte aereo10 %
reglamento descuento residente baleares10 %
examen de patron de yate10 %
descuento residentes canarios transporte10 %
patron de barco mallorca10 %
consell econòmic i social illes balears10 %
convocatories patro esbarjo10 %
convocatoria capitan de yate ibiza10 %
patron embarcaciones de recreo palma10 %
convocatorias 2012 menorca10 %
caib transport10 %
nueva ley de residentes en isla baleares10 %
transporte aereo inicio10 %
luegares para patron d barco10 %
descuentos ibiza formentera residentes10 %
examen de patron basico en baleares10 %
renovacion de la tarjeta de patron para navegacion basica10 %
cuanto es descuento residente10 %
dictamen núm. 11/2011 sobre el sistema sanitario en las illes balears10 %
en que año comiensa el transporte maritimo?10 %
transporte máritimo10 %
curso patron de yate / deportes10 %
dirección general de transporte aéreo ymarítimo10 %
traslado palma mallorca menorca10 %
residente en islas10 %
patron de embarcaciones de recreo a motor10 %
marítim caib10 %
transporte aereo inicios10 %
fomento tasas per govern10 %
cala rajada- ciutadella de menorca10 %
ley autonomica de bonificación a residentes10 %
renovar per en mallorc10 %
actividades sobre el transporte aéreo10 %
descuento de residente en baleares10 %
transportes palma menorca10 %
patrón barco ibiza10 %
objetivos especificos transporte aereo10 %
palma de mallorca hasta ibiza que transporte precios10 %
traslados palma menorca10 %
convocatoria examen patron de navegacion basica caib10 %
patron de embarcaciones de recreo. menorca10 %
titulaciones para barcos en ibiza10 %
rd1340/200710 %
duplicat titol patro d iot10 %
renovacion del p.e.r.10 %
ces islas baleares10 %
duplicado per en mallorca10 %
gestoli10 %
claudia de haro porres asociación nuredduna10 %
descuento residente illes balears10 %
descuento residente palma mallorca10 %
claudia de haro porres10 %
embarcacions esportives10 %
actuacion maltrato infantil baleares10 %
caib renovacion titulos nauticos10 %
capita de iot renovacio illes balears10 %
aerodromo de binissalem palma10 %
capitania marítima de menorca10 %
transporte marítimo10 %
patro navegació bàsica10 %
traslado alcudia ciutadella10 %
ciudadela cala ratjada10 %
normativa transportes baleares10 %
certificado residente transporte maritimo10 %
bonificacion transporte aereo residentes10 %
palma mallorca convocatoria patron embarcacion recreo10 %
cala ratjada-menorca10 %
tasas de pago y transporte10 %
patron de motonautica a malaga10 %
normativa descuento residentes10 %
curso patron de yate ibiza10 %
reglamento embarcaciones vela10 %
libro de patron de moto de acuatica10 %
caib capitan de yate examenes10 %
cuando enpiesa la tercera combocatoria de las prueba10 %
trasporte palma ibiza10 %
patro navegacio basica10 %
federación balear de motonautica10 %
boe residentes melilla10 %
transporte de palma de mallorca a ibiza10 %
transporte de denia a ibiza10 %
insignia patron embarcaciones recreo10 %
objetivo general del transporte aereo10 %
caib examen per10 %
renovacion per impreso tasa10 %
govern de les illes balears patron10 %
como inicio el transporte maritimo10 %
practicas navegacion menorca10 %
patro embarcacions esbarjo10 %
relativo al deporte10 %
hora oficial catalana10 %
conselleria trasport maritim10 %
examens de patro d embarcacions d esbarjo10 %
cala ratjada ciudadella10 %
rd 1316 residente10 %
funciones de los transportes aereos10 %
caib transporte maritimo10 %
interdisciplinarietat serveis socials10 %
nautica recreo10 %
transport ibiza a formentera10 %
residentes islas baleares10 %
acreditación descuento de residentes islas baleares10 %
modelo 046 renovacion titulo patron yate10 %
borrador de le de transportes de las islas baleares10 %
club de ultraligeros mallorca10 %
nueva residencia islas baleares10 %
transporte marino10 %
como inicio el transporte aereo en nicaragua10 %
tasas examen patron de yate mallorca10 %
renovar el per en las islas baleares10 %
acreditacion residencia islas baleares10 %
función ces10 %
diana borras rhodes10 %
renovación titulo patron embarcaciones recreo10 %
solicitud titulos nauticos caib10 %
boe residencia canarias10 %
descuento residente balearea10 %
gestor contenidos tv10 %
como sacarse el titulo de patron de embarcaciones de recreo10 %
nueva ley descuento residencia baleares10 %
base militar son san juan palma10 %
titulo patron de navegacion basica mallorca10 %
transportes desde mallorca a ibiza10 %
transport maritim caib10 %
patrón de embarcaciones recreo convocatoria ibiza10 %
family case presentation - general objectives10 %
modelo anexo 1 del real decreto 1316/200110 %
que es el examen de patrón de yate10 %
cala ratjada-ciudadela10 %
club de vol es cruce mallorca10 %
festius 2013 caib10 %
examen patron de recreo ibiza10 %
cala rajada a ciutadella10 %
notas capitan de yate junio 2012 illes10 %
transportes ibiza formentera10 %
transporte de vehiculos de ibiza a palma de mallorca10 %
maltractament infantil10 %
patron del interilles10 %
como conseguir el titulo de embarcacion de recreo10 %
calendario de examenes nauticos10 %
renovació titol del pee10 %
cala ratjada to ciutadella10 %
caib patron yate10 %
legislacion puertos autonomica10 %
como coordinar el transporte aereo10 %
cuando se inicio el transporte aereo10 %
trasporte de coches ibiza a palma?10 %
consejo economico y social baleares10 %
renovació titol patro10 %
pagos caib10 %
impreso tasa de renovación per10 %
examenes para el titulo de patron para navegación básica10 %
examen de patron de embarcaciones de recreo10 %
traslado desde barcelona a ibiza10 %
puertos y aeropuertos de mallorca patron recreo10 %
ley residentes mallorca10 %
de mallorca a ibiza transporte10 %
tramitar patron de yate en mallorca10 %
renovar titulo patron embarcaciones de recreo en mallorca10 %
transport d eivissa a formentera10 %
patro yate10 %
gobern balear renovar patron de embarcaciones de recreo10 %
ces.caib.es10 %
programa de examen de patron de yate10 %
transporte maritimo de ibiza a barcellona10 %
renovacion patron de yate baleares10 %
precio titulo de patron de embarcaciones de recreo10 %
llei transport maritim balears10 %
convocatorias patrn yate10 %
en que año se inicio el transporte aereo10 %
tarjeta residente comunitario baleares10 %
convocatoria examen patron embarcacion 2012 mallorca lista10 %
residente balear10 %
precio tasa titulin motonautica balear10 %
gobierno islas baleares consejo economico y social10 %
¿cuando empezo el transporte aereo10 %
iscomar ciutadella alcudia ciutadella10 %
palma eivissa10 %
http //programarilliure.caib.es/10 %
iscomar alcudia ciutadella10 %
renovacion per mallorca10 %
como sacar el título de patrón10 %
programas patron de barco10 %
descuento residente islas baleares 201210 %
transporte salou-ibiza10 %
residentes descuentos normativa10 %
descuentos en tarifas de transporte aereo10 %
ejemplo numero licencia patron embarcacion10 %
renovar per en palma mallorca10 %
embarcaciones d esbarjo10 %
patron de embarcacion basica convocatoria10 %
sacar permiso embarcaciones recreo10 %
personas designadas por el presidente10 %
consell ibiza patron basico10 %
duplicat titol nautic10 %
permiso de navegacion taxas10 %
telefono autoridad portuaria alcudia10 %
club devuelo ulm es cruce10 %
renovar patron de yate en palma de mallorca10 %
examenes capitan de yate10 %
erik monreal bringsvaerd10 %
curso de patron de barco en menorca10 %
caib renovacio per10 %
titol navegacio basica10 %
codigos descuento residente islas baleares10 %
tests para examen de patron de embarcacione...10 %
patron recreo mahon10 %
transporte maritimo mixto10 %
como ir de cala rajada a ciudadela10 %
titol maritim10 %
ibiza formentera transporte marítimo regular10 %
lista aprobados patron yate10 %
transporte maritimo palma listas per10 %
beneficiarios del descuento del residente10 %
de cuanto es el descuento de residente balear10 %
examen moto tasas10 %
test patroncd yate10 %
zonas delimitadas por capitania maritima baleares recreo10 %
resident of baleares10 %
rumi registre unificat de maltractament infantil10 %
descuento residente balears10 %
legislación bonificaciones residentes10 %
examenes patron embarcaciones recreo mallorca10 %
patró de iot10 %
descuento residente baleares todas las islas10 %
actualidad del transporte aereo10 %
campo de vuelo es cruze10 %
ces balears10 %
Altres frases de cerca502.8 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)