Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Seu ElectrònicaAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Jul 2015 - 00:40
Període reportat:Mes Jun 2015
Tancar finestra
 
Sistema Operatiu desconegut (camp de referència)  
User agent (70)Darrera visita
Mozilla/5.0_(compatible;__Page2RSS/0.7;__http://page2rss.com/)30 Jun 2015 - 03:33
ltx71_-_(http://ltx71.com/)30 Jun 2015 - 00:04
Mozilla/4.0_(compatible;)29 Jun 2015 - 19:09
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:38.0.5)_Gecko/38.0.5_Firefox/38.0.529 Jun 2015 - 18:30
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:38.0)_Gecko/38.0_Firefox/38.029 Jun 2015 - 18:30
Mozilla/5.029 Jun 2015 - 14:15
Xenu_Link_Sleuth/1.3.829 Jun 2015 - 13:57
GigablastOpenSource/1.029 Jun 2015 - 02:26
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/8.0.1807/36.2464;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1628 Jun 2015 - 14:02
RedesScrapy/0.24.1_(_http://g2pi.tsc.uc3m.es/es)28 Jun 2015 - 04:43
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/9.0.1829/36.2464;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1627 Jun 2015 - 10:49
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:38.0.5)_Gecko/38.0.5_Firefox/38.0.527 Jun 2015 - 08:58
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:38.0)_Gecko/38.0_Firefox/38.027 Jun 2015 - 08:58
Mozilla/5.0_(compatible;_Exploratodo/1.0;__http://www.exploratodo.info27 Jun 2015 - 06:40
Opera/9.80_(MTK;_Opera_Mini/7.0.30002/36.2464;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1627 Jun 2015 - 05:10
Opera/9.80_(S60;_SymbOS;_Opera_Mobi/SYB-1204232254;_U;_es-LA)_Presto/2.10.254_Version/12.0026 Jun 2015 - 22:47
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:30.0)_Gecko/30.0_Firefox/30.026 Jun 2015 - 15:56
Mozilla/5.0_(compatible;_Yahoo_Link_Preview;_https://help.yahoo.com/kb/mail/yahoo-link-preview-SLN23615.html)26 Jun 2015 - 14:16
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:34.0)_Gecko/34.0_Firefox/34.026 Jun 2015 - 10:41
Mozilla/5.0_(Android;_U;_Android_2.1;_en-us;)_AppleWebKit/525.10_(KHTML,_like_Gecko)26 Jun 2015 - 01:16
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40125/36.2381;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1624 Jun 2015 - 22:37
TelegramBot24 Jun 2015 - 19:47
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:29.0)_Gecko/29.0_Firefox/29.024 Jun 2015 - 16:28
Mozilla/5.0_Moreover/5.1_(_http://www.moreover.com;_webmaster@moreover.com)24 Jun 2015 - 14:05
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/8.0.1807/36.2381;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1624 Jun 2015 - 10:46
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/36.2381;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1623 Jun 2015 - 20:01
Mozilla/5.0_(en-us)_AppleWebKit/534.14_(KHTML,_like_Gecko;_Google_Wireless_Transcoder)_Chrome/9.0.597_Safari/534.1423 Jun 2015 - 10:18
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/9.0.1829/36.2381;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1622 Jun 2015 - 22:14
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:38.0.1)_Gecko/38.0.1_Firefox/38.0.122 Jun 2015 - 19:24
AndroidDownloadManager22 Jun 2015 - 17:32
LG-A133/V100_Obigo/WAP2.0_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.122 Jun 2015 - 16:52
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:34.0)_Gecko/34.0_Firefox/34.021 Jun 2015 - 14:56
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:34.0.1)_Gecko/34.0.1_Firefox/34.0.121 Jun 2015 - 14:41
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:29.0.1)_Gecko/29.0.1_Firefox/29.0.120 Jun 2015 - 20:01
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:38.0.1)_Gecko/38.0.1_Firefox/38.0.120 Jun 2015 - 00:22
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32444/36.2381;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1619 Jun 2015 - 19:39
Opera/9.80_(MAUI_Runtime;_Opera_Mini/6.1.27412/36.2381;_U;_fr)_Presto/2.12.423_Version/12.1619 Jun 2015 - 10:07
SonyEricssonG502/R1FA_Browser/NetFront/3.4_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.118 Jun 2015 - 21:44
default18 Jun 2015 - 17:31
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/10.0.1884/36.2381;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1618 Jun 2015 - 14:35
Mozilla18 Jun 2015 - 12:36
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/10.0.1884/36.2353;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1618 Jun 2015 - 05:56
Scrapy/0.24.6_(_http://scrapy.org)16 Jun 2015 - 19:06
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.1.2576_Mobile_Safari/537.35_16 Jun 2015 - 17:54
Aplix_SANYO_browser/1.x_(Japanese)14 Jun 2015 - 14:54
WebFetch14 Jun 2015 - 05:42
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40234/36.2297;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1612 Jun 2015 - 11:32
Mozilla/5.0_()11 Jun 2015 - 20:45
mercuryboard_user_agent_sql_injection.nasl'10 Jun 2015 - 23:58
()_{__;_}_>_[$($())]_{_echo_Content-Type:_text/plain_;_echo_;_echo_\10 Jun 2015 - 23:40
()_{_ignored;_};_echo_Content-Type:_text/plain_;_echo_;_echo_\10 Jun 2015 - 23:09
\10 Jun 2015 - 22:54
HTTP_Request2/2.2.0_(http://pear.php.net/package/http_request2)_PHP/5.3.2910 Jun 2015 - 17:53
integrity/508 Jun 2015 - 20:20
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:33.0)_Gecko/33.0_Firefox/33.008 Jun 2015 - 12:00
BOIA-Accessibility-Agent/PR_1.0_(www.boia.org)08 Jun 2015 - 04:25
Ruby07 Jun 2015 - 14:53
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:32.0.3)_Gecko/32.0.3_Firefox/32.0.307 Jun 2015 - 11:19
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:32.0)_Gecko/32.0_Firefox/32.007 Jun 2015 - 11:19
WordChampBot06 Jun 2015 - 21:57
Mozilla/3.x_(I-Opener_1.1;_Netpliance)06 Jun 2015 - 13:11
NETCOMplete/x.xx06 Jun 2015 - 13:11
Scrapy/0.25.1_(_http://scrapy.org)05 Jun 2015 - 15:32
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40125/36.2218;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1605 Jun 2015 - 14:00
Mozilla/5.0_(BB10;_Kbd)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.2.1.3442_Mobile_Safari/537.35_05 Jun 2015 - 12:00
YTunnelPro05 Jun 2015 - 01:39
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:27.0)_Gecko/27.0_Firefox/27.004 Jun 2015 - 11:29
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:35.0)_Gecko/35.0_Firefox/35.004 Jun 2015 - 10:49
FDM_3.x04 Jun 2015 - 09:58
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:37.0)_Gecko/37.0_Firefox/37.004 Jun 2015 - 07:23Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)