Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Racó educatiu de l'IbestatAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Sep 2016 - 00:42
Període reportat:Mes Ago 2016
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
107 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
para que sirve la estadistica3618.2 %
para qué sirve la estadística105 %
para que sirbe la estadistica94.5 %
que personajes han influido en probabilidad y estadistica73.5 %
para que sirve la estadística73.5 %
para que nos sirve la estadistica52.5 %
la estadistica para que se utilizo31.5 %
que es la estadistica y para que sirve31.5 %
para que sirve la estadística?21 %
personajes de la estadística21 %
para que nos sirve la estadística21 %
personajes que le an echo aporte a la estadistica21 %
cronologia de personajesde conocimientos y tecnicas de estadistica21 %
para que se usa estadística21 %
personajes de la estadística21 %
como hacer estadistica21 %
autores y aportaciones más importante a la eatadistica21 %
cuáles personajes contribuyeron al desarrollo de la estadística21 %
matematicos que hayan aportado al marketing21 %
aportaciones importantes al estudio de la estadistica con año21 %
como se hace la estadistica21 %
personajes que han hecho aportes a la estadistica21 %
aportamiento personajes21 %
personajes de la estad¨ªstica21 %
que es y para que sirve la estadistica21 %
para q sirve la estadistica21 %
estad¨ªstica10.5 %
para q irve la estadistica10.5 %
personajes y aportes a la estadistica10.5 %
personajes historicos de la estadistica10.5 %
aportes de la matematica en la estadistica10.5 %
personaje de estadistica de 190010.5 %
dos personajes y sus aportes a la estadística10.5 %
como hacer una estadística10.5 %
que es estadistica y para que sirve10.5 %
para que nos sirve estudiar estadistica10.5 %
analistas de probabilidad sus nombres de los cientificos10.5 %
grandes personajes de la estadistica10.5 %
personajes que aportaron mas conocimientos sobre la estadistica10.5 %
nombre del primer personaje que realizo estudios estadisticos10.5 %
autores y aportaciones más importantes a la estadistica10.5 %
para q sirve la estadística10.5 %
personajes que contribuyeron a la estadistica10.5 %
definicion de george snedecor sobre la estadistica10.5 %
para que sirve la estadistica wikipedia10.5 %
donde se utiliza la estadistica10.5 %
para que sirven las estadisticas10.5 %
para que se utuliza la eatadiatica10.5 %
como hacer una estadistica10.5 %
2 personajes que han dado avanze en la estadística y estudios y principales aportes10.5 %
pasos para realizar una estadistica10.5 %
para que sirve la estadisica10.5 %
5 personajes que le hicieron aporte a la estadistica10.5 %
quienes atribuyeron a la estadistica10.5 %
personajes que han aportado conocimientos y técnicas a las estadística10.5 %
nivell eso variables quantitatives discreta i continua10.5 %
para q sirven las estadisticas10.5 %
cuales filósofos trabajaron en la estadística10.5 %
para que nos sirve una estadistica?10.5 %
que aportacion hizo ronald fisher10.5 %
científicos relacionados a la estadística10.5 %
como hacer una tabla estadistica10.5 %
quienes fueron los que aportaron a la estadistica10.5 %
personajes de la estadistica y que aportaron10.5 %
personajes y fechas de la estadistica10.5 %
pasos para estadistica10.5 %
2 personajes y sus aportes a la estadística10.5 %
782a337910.5 %
ars10.5 %
estadistica como hacer %10.5 %
personajes que han aportado conocimientos a la estadistica10.5 %
personajes que hicieron aportaciones a la estadistica10.5 %
cientificos modernos de la estadistica10.5 %
para que se aplica la estadistica10.5 %
en donde se utiliza la estadistica10.5 %
para que sirve la estdistica10.5 %
que es una estadistica y para que sirve10.5 %
principales personajes de la estadistica10.5 %
donde se utiliza la estadistica ejemplos10.5 %
personajes que han aportado conocimientos y t¨¦cnicas en el area estad¨ªstica10.5 %
pesonajes de estadistica10.5 %
personajesde estadística10.5 %
charles darwin enfoque a la probabilidad y estadisticas10.5 %
estadística personajes10.5 %
como se elabora una estadistica10.5 %
estadistica personajes10.5 %
¿como se reliza10.5 %
que personas importantes han comtribuido al desarrollo de la probabilidad10.5 %
aportaciones a la estadistica10.5 %
¿para qué sirve la estadística?10.5 %
estadistica y quienes contribuyeron10.5 %
estadística principales personas10.5 %
para sirve la estadistica10.5 %
^y6^xdm404^ttab02^mx10.5 %
personajes que han aportado conocimientos y tecnicas en el área de estadística10.5 %
aportaciones en la estadistica descriptiva10.5 %
como hacer estadísticas10.5 %
para q sirve la estadistica descriptiva10.5 %
para qe sirve la estadistica10.5 %
para que se usa la estadistica10.5 %
que personajes importantes han contribuido al desarrollo de probabilidad10.5 %
personajes de la estadistica10.5 %
charles darwin enfoque en la probabilidad y estadistica10.5 %
quienes aportaron en la estadistica10.5 %
para que sirve estadistica10.5 %
que es para quwe se utiliza la estadistica10.5 %
personajes que influyeron en el desarrollo de la estadística10.5 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)