Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Racó educatiu de l'IbestatAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Feb 2017 - 00:56
Període reportat:Mes Gen 2017
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
138 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
para que sirve la estadistica4517.5 %
para que sirve la estadística145.4 %
personajes que aportaron a la estadistica93.5 %
para q sirve la estadistica72.7 %
personajes de la estadistica51.9 %
personajes que hicieron aportes importantes a la estadistica51.9 %
q es ciencia experimental en estad¨ªstica41.5 %
para que nos sirve la estadistica41.5 %
principales personajes que aportaron a la estadistica41.5 %
estad¨ªstica31.1 %
como se elabora una presentacion estadistica31.1 %
content31.1 %
matematicos mas inportante que aportaron a la probabilidad31.1 %
para que sirve estadistica31.1 %
de donde vienen los datos20.7 %
de donde vienen los datos estadisticos20.7 %
como se hacen las estadisticas20.7 %
para que se usa la estadistica20.7 %
para que sirve las estadisticas20.7 %
aquien de los personajes anteriores se da el t¨ªtulo de padre de la estad¨ªstica20.7 %
nombres de personajes que aportaron a la estadistica20.7 %
personajes que han hecho aportes a la estadistica y contenido20.7 %
ars20.7 %
quienes fueron las personas que influyeron en la estadistica20.7 %
5 biografias q colaboraron en la estadistica20.7 %
como se hace una estadistica20.7 %
listado de los creadores de la estadistica20.7 %
como se realiza las estadisticas20.7 %
personas q han hecho algo para la ciencia de estadistica20.7 %
personajes que hicieron aportes a la estadistica20.7 %
personajes importantes en la estadistica20.7 %
personajes mas destacados de laa estadistica20.7 %
5 personajes q dieron aporte en estadística20.7 %
personas que hicieron algo estadistica20.7 %
personajes mas destacados en la estadistica y su definicion20.7 %
que se ocupa para hacer una estadistica10.3 %
personajes destacados en la estadistica10.3 %
ejemplos de como se hace una estadistica10.3 %
una persona que aya aportado ah la matematica en el area provabilidad con nombre y biografia10.3 %
que pasos seguir para una estadistica10.3 %
personajes que dieron un gran avance con sus estudios en el desarroyo de la estadistica10.3 %
personages importates que isiron aporte importantes en la estadistica10.3 %
como realizar estadisticas10.3 %
para que sirve la estado¨ªstica y cuales son las clases de estad¨ªstica10.3 %
para que sirve la estadística10.3 %
personajes mas importante de la estadistica10.3 %
pasos para realizar una estadistica10.3 %
estadística para que sirve10.3 %
cientifico que aportaron datos a la estadisticas10.3 %
para q sirve la estadística10.3 %
evoluci¨®n de la estad¨ªstica10.3 %
personajes principales que estudian la estadistica10.3 %
que es una media cuadrática en estad¨ªstica10.3 %
que es una presentación estadística10.3 %
matematicos que ayudaron al desarrollo de la estadÍstica10.3 %
para q sirve la estadiatica10.3 %
nombres de autores de que opinan sobre la estadística10.3 %
para k sirve la estadística10.3 %
como llevar a cabo una estadistica10.3 %
matematicos de la estdistica10.3 %
para que sirven los datos en la estadistica10.3 %
ibestat10.3 %
5 autores o personajes q diero su aporte en la estadística10.3 %
3 personajes que aportaron a la estadistica10.3 %
quienes aportaron a la estadistica10.3 %
para que sirve la estad¨ªstica10.3 %
cm se redacta en estadistica10.3 %
^byu^xdm111^ttab02^mx10.3 %
personajes importantes en la historia de la estadistica10.3 %
donde se utiliza la estad¨ªstica10.3 %
personas que aportaron el desarrollo de la estad¨ªsticas10.3 %
autores que hayan trabajado en la estadistica10.3 %
para que sirve los datos estadisticos10.3 %
biografia del inventor de la estadistica10.3 %
para qué sirve la estadística y la estadística10.3 %
personaje que interpusieron con la estadistica10.3 %
www.como se elabora una estadistica10.3 %
similitud entre estad¨ªstica descriptiva y estad¨ªstica inferencial10.3 %
personajes que hicieron aporte a la estadistica10.3 %
para que sirve la estadutica10.3 %
quienes fueron las personas mas influyentes en el estudio de la estadistica10.3 %
para que sirve la estaditica10.3 %
ejemplos de como se elabora un dato10.3 %
para que nos puede serbir la baleriana10.3 %
personajes que se destacaron en la estadistica10.3 %
^byu^xdm111^s17547^do10.3 %
personajes que contribuyeron a la estadistica10.3 %
para que sirve la estadstica10.3 %
que es y como se elabora una presentacion estadistica10.3 %
nombres de personajes y sus aportes a la estadistica10.3 %
porque sirve la estadistica10.3 %
^zu^xdm003^ttab02^co10.3 %
5 personajes que aportaron a la estadistica10.3 %
cientificos que aportaron al desarrollo de la estadistica10.3 %
-que es la estadistica10.3 %
pesonajes q hisieron aportes ala estadistica10.3 %
para que sirve la edtadistica10.3 %
para q se utiliza la estadistica10.3 %
personajes mas destacados en estadistica10.3 %
los personages mas destacados en la estadistica10.3 %
5 personajes que se allá destacados en estadística10.3 %
famosos matematicos que aportaron a la estadistica10.3 %
que es la estad¨ªstica actores10.3 %
para que sirve la estasdistica10.3 %
que hacemos con la estadistica10.3 %
personajes destacados de la estadística10.3 %
5 personajes y sus aportes sobre la estadística10.3 %
personajes que influenciaron en la estadistica10.3 %
ejemplo de como se hace una estadística10.3 %
aportaciones a la estad¨ªstica de pearson10.3 %
que se necesita para hacer una estadistica10.3 %
cuales cientificos aportaron al desarrollo de la estadistica10.3 %
representantes de la estadistiuca10.3 %
principales personajes de la estadistica10.3 %
para qué sirve la estadística10.3 %
que es la estadistica y para que sirve10.3 %
para que se utiliza la estadistica10.3 %
biografias de personajes que han contribuido en la estadistica a nivel mundial10.3 %
personajes que sobresalieron en probabilidad de la estadistica y sus aportaciones10.3 %
personaje que interpusieron de la estadistica10.3 %
para que se utiliza la estadistica10.3 %
pasos para elaborar una informacion estadistica10.3 %
estad¨ªstica en la educaci¨®n10.3 %
personajes maa destacados en estadistica10.3 %
personajes importantes que hicieron aporte importantes en la estadistica10.3 %
principales creadores de la estadística10.3 %
5 personajes que se hayan destacado en la estadistica10.3 %
personajes estadisticos en la historia10.3 %
personajes que hayan dado un gran avance y que aportes dieron a la estadistica10.3 %
tab10.3 %
principales cientificos que aportaron a la estadistica10.3 %
782b403410.3 %
fundadores de la estadistica10.3 %
personajes mas importante de la estadistica con aportes estadisticos10.3 %
contribucion de lewis en la estadistica10.3 %
personjes de la estadistica10.3 %
cientificos que aportaron en la estadistica10.3 %
que es una media geométrica en estad¨ªstica10.3 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)