Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Comunicats de premsa PIDIPAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Abr 2019 - 00:41
Període reportat:Mes Mar 2019
Tancar finestra
 
URLs sol·licitades però no trobades (codi 404 del protocol HTTP)  
URL (341)Sol·licituds erròniesEnllaços
/pidip2front/jsp/ca/convocatories3831-
/pidip2front/jsp/es/noticies2520-
/pidip2front/jsp/es/convocatorias449-
/pidip2front/jsp/ca/163-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-universitat-de-les-illes-balears-posa-en-marxa-un-projecte-de-ciegravencia-ciutadana-al-parc-natural-de-mondragoacute-en-colmiddotlaboracioacute-amb-la-conselleria-de-medi-ambient-agricultura-i-pescastrong159https://m.facebook.com/
/pidip2front/view/recursos/fonts/Noto_Sans/NotoSans-Regular.ttf')%20format('truetype58http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/lrsquohospital-comarcal-drsquoinca-duplica-el-nombre-de-places-drsquoaparcament1
/pidip2front/view/recursos/fonts/Bariol.ttf')%20format('truetype58http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/lrsquohospital-comarcal-drsquoinca-duplica-el-nombre-de-places-drsquoaparcament1
/pidip2front/view/recursos/fonts/Noto_Sans/NotoSans-Bold.ttf')%20format('truetype58http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/lrsquohospital-comarcal-drsquoinca-duplica-el-nombre-de-places-drsquoaparcament1
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strong4206-persones-srsquohan-inscrit-a-la-convocatograveria-drsquooposicions-docents-de-2019strong155https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/convocatories/55-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong50https://m.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanaprovada-la-creacioacute-del-ceip-nou-de-sa-pobla-a-can-cirera-primstrongnbsp33https://m.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-nova-xarxa-puacuteblica-d39atencioacute-social-en-salut-mental-incorpora-10-noves-places-a-manacorstrong32-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/pilar-saacutenchez-cuenca-presidiragrave-el-comitegrave-drsquoegravetica-assistencial-de-les-illes-balearsnbsp31https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-conselleria-de-cultura-presenta-el-projecte-de-jaume-reus-director-de-lrsquoinstitut-drsquoinduacutestries-culturals-de-les-illes-balears-icib-com-a-nou-model-drsquoinstitucionalitatstrong30https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongel-govern-firma-los-convenios-con-los-ayuntamientos-para-el-segundo-proceso-unificado-de-oposiciones-de-las-policiacuteas-locales-con-una-oferta-de-104-plazas-para-seguir-reduciendo-las-plazas-interinasstrong29https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/24-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanel-consell-de-govern-autoritza-ampliar-la-flota-de-transport-sanitari-terrestre-urgent-per-valor-drsquo12-milions-drsquoeurosstrongnbsp23https://m.facebook.com/
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanstrongel-govern-concede-los-premios-ramon-llull-del-antildeo-2019122-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spansrsquoaprova-el-decret-drsquoavaluacioacute-i-certificacioacute-de-coneixements-de-llengua-catalanastrongnbsp19https://m.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-conselleria-de-cultura-organitza-una-exposicioacute-i-una-jornada-sobre-el-paper-del-franquisme-a-lrsquoholocauststrongnbsp18-
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongla-universitat-de-les-illes-balears-pone-en-marcha-un-proyecto-de-ciencia-ciudadana-en-el-parque-natural-de-mondragoacute-en-colaboracioacuten-con-la-conselleria-de-medi-ambient-agricultura-i-pescastrong18https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/m=sps,spl,spit,spt,t17http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/m=b17http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/m=m,m_i17http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/m=a17http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/en/noticies16-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongla-consejeriacutea-de-territorio-energiacutea-y-movilidad-pone-en-marcha-el-programa-cohabita-nbsppara-acceder-a-la-vivienda-a-traveacutes-de-cooperativasstrong15https://www.facebook.com/
/pidip2front/view/15-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongbalears-explica-el-seu-model-de-transicioacute-energegravetica-a-catalunya-i-a-la-regioacute-occitagravenia-strongnbspnbsp14-
/pidip2front/js13-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanaprovats-els-curriacuteculums-drsquoun-cicle-de-grau-mitjagrave-i-tres-cicles-de-grau-superior-drsquoarts-plagravestiques-i-dissenystrong-nbsp13http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongldquoviu-la-culturardquo-de-la-conselleria-de-cultura-participacioacute-i-esports-continua-la-programacioacute-de-concerts-didagravectics-amb-ldquocapmiddotpela-ldquonomeacutes-amb-la-veurdquostrong13https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/921573013https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/es_es.js.descarga12http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/icon_1_image_x16.png12http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/host-js12http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/icon_1_word_x16.png12http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongnova-seleccioacute-per-cobrir-45-llocs-de-feina-a-iberostar-per-als-hotels-de-la-zona-drsquoalcuacutedia-i-murostrong12-
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/ca.js.descarga12http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/mp412http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/cleardot.gif12http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/cleardot(1).gif12http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/icon_1_powerpoint_x16.png12http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/icon_3_pdf_x16.png12http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/us_intl.js.descarga12http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanmodificacioacute-del-decret-que-regula-la-xarxa-drsquoescoles-infantils-per-incloure-mesures-drsquoequitat-i-ajudes-a-les-famiacutelies-en-risc-drsquoexclusioacute-socialstron11http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongcomencen-les-obres-per-a-la-rehabilitacioacute-integral-del-port-de-fornellsstrong%2310-
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/lazy.min.js.descarga10http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/9210-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-061-incorpora-una-nova-ambulagravencia-en-horari-nocturn-a-palma9https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-director-general-d39innovacioacute-presenta-projecte-empresarial-gestat-al-centrebit-menorca9-
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/v1V-h5gb9246klVMBw8ekp_fqZj5U2lMW8yS4zzxemE.js.descarga9http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/view/recursos/fonts/Noto_Sans/NotoSans-Regular.ttf)%20format(%22truetype%228http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/lrsquohospital-comarcal-drsquoinca-duplica-el-nombre-de-places-drsquoaparcament1
/pidip2front/view/recursos/fonts/Bariol.ttf)%20format(%22truetype%228http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/lrsquohospital-comarcal-drsquoinca-duplica-el-nombre-de-places-drsquoaparcament1
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/92145608http://link.fehm.info/wf/click
/pidip2front/view/recursos/fonts/Noto_Sans/NotoSans-Bold.ttf)%20format(%22truetype%228http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/lrsquohospital-comarcal-drsquoinca-duplica-el-nombre-de-places-drsquoaparcament1
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongles-infermeres-de-les-illes-balears-comenccedilaran-a-prescriure-medicaments-i-productes-sanitaris-el-mes-drsquoabrilstrong8https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/no_photo.png7http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongmedi-ambient-aconsegueix-meacutes-drsquoun-milioacute-drsquoeuros-en-quatre-anys-del-programa-lsquofruita-a-les-escolesrsquo-de-la-unioacute-europeastrong7https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/photo(1).jpg7http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongla-convocatoria-de-ayudas-para-impulsar-la-economiacutea-circular-y-social-desborda-todas-las-previsionesstrong7https://lm.facebook.com/
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/profile_mask2.png7http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongun-documental-recull-el-testimoni-del-feminisme-a-les-illes-balears-des-dels-anys-70-fins-a-lrsquoactualitatstrong-nbsp7https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/photo.jpg7http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/saved_resource.html6http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/2.html6http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/load.html6http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/cb=gapi.loaded_56http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/hscv.html6http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/es_t_i0_und.js.descarga6http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/cb=gapi.loaded_16http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-govern-el-consell-de-mallorca-i-la-strongstronguniversitat-de-les-illes-balears-signen-el-conveni-per-a-la-creacioacute-gestioacute-i-imparticioacute-del-magravester-en-gestioacute-de-les-poliacutetiques-puac6http://www.google.com
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/frame.html6http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/saved_resource(3).html6http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/cb=gapi.loaded_46http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/frame2.html6http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/rs=AA2YrTuJpdbR945sNK2hk0y4VnIN7_akLA6http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/saved_resource(2).html6http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/saved_resource(1).html6http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/cb=gapi.loaded_36http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/92103706https://m.facebook.com/
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/postmessageRelay.html6http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/cb=gapi.loaded_26http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/frame2(1).html6http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongfront-comuacute-de-les-institucions-i-les-patronals-de-comerccedil-per-evitar-una-gran-superfiacutecie-a-ses-fontanellesstrong6http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/cb=gapi(1).loaded_06http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/audiobruselas_files/rs=AA2YrTvnmOT5g5rNLb65-g07pBSZWA0c1g6http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto
/pidip2front/jsp/image5http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/es/ficha-noti=5-
/pidip2front/jsp/noticies5-
/pidip2front/jsp/es/5-
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongel-govern-cierra-un-acuerdo-ennbspla-itb-para-reducir-los-plaacutesticosnbspen-los-hoteles-de-les-illes-balearsstrong%235-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong4206-perscones-srsquohan-inscrit-a-la-convocatograveria-drsquooposicions-docents-de-2019strong5-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongel-govern-adquiere-18-viviendas-de-cala-rajada-para-destinarlos-a-alquiler-socialstrong15https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/el-plan-de-igualdad-en-los-sectores-agriacutecola-ganadero-y-pesquero-da-los-primeros-pasos5https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronglrsquoagegravencia-tributagraveria-de-les-illes-balears-efectua-les-valoracions-immobiliagraveries-als-efectes-de-lrsquoaplicacioacute-drsquoimpostos-sota-ldquolrsquoestricte-compliment-de-la-legalitatrdquo-i-el4http://www.google.com
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/92136404-
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/imaacutegenes-de-la-presidenta-armengol-y-la-vicepresidenta-busquets-en-la-feria-turiacutestica-itb-de-berliacuten%234-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronglrsquoabaqua-adjudica-la-redaccioacute-del-projecte-de-millora-de-la-xarxa-de-sanejament-en-alta-de-sant-antoni-de-portmany-per-54000nbspeurostrong%234-
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/stronglos-buses-del-tib-con-con-el-lazo-moradostrongnbsp4http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/avancen-a-bon-ritme-les-tasques-de-rehabilitacioacute-a-santa-agravegueda-amb-fons-de-l39impost-de-turisme-sostenible%234-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-parc-natural-de-mondragoacute-ha-rebut-lrsquoamollada-de-150-tortugues-i-unanbsp-parella-de-falcons-pelegrinsnbsp4https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mostra-de-cinema-de-muntanya-de-palma-arriba-a-la-desena-edicioacute-consolidada-com-a-referentstrong3https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/meacutes-de-750-persones-assisteixen-a-la-i-jornada-de-conducta-suiumlcida-a-la-infagravencia-i-lrsquoadolescegravencianbsp3https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronglanbspconselleriacuteanbspd39hisenda-i-administracions-puacutebliques-rebaixa-en-prop-de-14-milions-d39euros-el-cost-dels-interessos-del-deute-que-la-comunitat-autogravenoma-i-les-empreses-del-sector-puacuteblic3-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-servei-24-hores-drsquoatencioacute-i-acompanyament-a-viacutectimes-de-violegravencies-masclistes-i-per-raoacute-drsquoorientacioacute-sexual-i-de-gegravenere-va-rebre-2823-telefonades-el-2018strong3-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-conseller-de-treball-comerccedil-i-induacutestria-iago-negueruela-presenta-les-dades-drsquoafiliacioacute-i-atur-corresponents-al-mes-de-febrer13https://l.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/aprovada-la-llei-del-canvi-climagravetic-i-transicioacute-energegravetica-de-les-illes-balears%233http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do
/sites/espaisnaturalsprotegits/ca/reserva_natural_de_salbufereta-21768/pidip2front/jsp/ca/convocatories3-
/sites/espaisnaturalsprotegits/ca/reserva_natural_de_salbufereta-21768/pidip2front/jsp/ca/discursos3-
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/el-director-general-de-innovacioacuten-presenta-un-proyecto-empresarial-gestado-en-el-centrebit-menorca3-
/pidip2front/jsp/es/ficha-videoteca/stronghablar-es-ayudar-campantildea-de-prevencioacuten-del-acoso-escolarstrong3-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-soib-amplia-lrsquohorari-de-cita-pregravevia-a-les-oficines-per-atendre-lrsquoincrement-de-la-demanda-de-final-de-temporada-turiacutestica%E2%80%A63-
/sites/espaisnaturalsprotegits/ca/reserva_natural_de_salbufereta-21768/pidip2front/jsp/ca/videoteca3-
/sites/espaisnaturalsprotegits/ca/reserva_natural_de_salbufereta-21768/pidip2front/jsp/ca/noticies3-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-governnbsp-spanstrongles-illes-balears-pioneres-a-europa-en-la-conservacioacute-de-la-posidogravenianbsp/3-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongels-busos-del-tib-es-vinilen-amb-el-llaccedil-moratstrongnbsp3https://l.facebook.com/
/sites/espaisnaturalsprotegits/ca/reserva_natural_de_salbufereta-21768/pidip2front/jsp/es/noticias3-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoriaPDF/strongel-govern-estableix-els-criteris-per-diferenciar-les-carreres-per-muntanya-del-trail-running-a-les-illes-balearsstrong3https://l.facebook.com/
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/92100103-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-govern-de-lrsquoestat-trasllada-el-seu-compromiacutes-drsquoincorporar-per-decret-llei-la-bonificacioacute-a-la-contractacioacute-de-fixos-discontinus-per-temporada-baixa-recollida-a-la-llei-general-dels-pres3-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-milagrave-torna-a-criar-al-parc-natural-de-mondragoacutestrong3https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongel-curso-escolar-201819-empezaraacute-diacutea-12-de-septiembre-y-acabaraacute-el-21-de-juniostrong3https://m.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/921653O3-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronglrsquoagegravencia-tributagraveria-de-les-illes-balears-assumeix-la-gestioacute-recaptatograveria-dels-ingressosstrongstrongnbspnbspderivats-de-sancions-en-mategraveria-urbaniacutesticastrongstrongnbspde-lrsquoa2-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-govern-invertiragrave-meacutes-de-800000-euros-en-els-equipaments-tecnologravegics-dels-busos-de-transport-puacuteblic-de-menorcastrong1%232-
/pidip2front/jsp/ca/02http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/noticies
/sites/espaisnaturalsprotegits/ca/reserva_natural_de_salbufereta-21768/pidip2front/jsp/es/convocatorias2-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9210560)2-
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanstrongel-impuesto-de-turismo-sostenible-impulsa-la-economiacutea-circular-y-la-reinsercioacuten-laboral-de-personas-en-riesgo-de-exclusioacutennbsp%232-
/pidip2front/view/recursos/js/general.js2http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/%2Bvideofield%2B2http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/videoteca
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongsignat-el-conveni-de-cessioacute-de-terrenys-de-la-futura-residegravencia-des-castellstrong2http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-colmiddotlaboracioacute-entre-el-govern-endesa-i-el-gob-permet-la-creacioacute-drsquouna-nova-llacuna-drsquoaiguumles-fondes-a-srsquoalbuferastrong2https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/es/ficha-videoteca/strongaula-de-39mindfulness39-en-el-ceip-gabriel-vallsecastrong2https://l.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/%2B2http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/videoteca
/pidip2front/jsp/es/ficha-2-
/pidip2front/view/recursos/bootstrap/js/bootstrap.min.js2http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/view/recursos/js/masonry.pkgd.min.js2http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/view/recursos/slick/slick.min.js2http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-direccioacute-general-drsquoemergegravencies-i-interior-i-el-seib-112-coordinen-lrsquoatencioacute-als-afectats-per-lrsquoincendi-en-plena-ruta-del-ferri-de-la-companyia-algerie-ferries-que-ha-hagut-de-ser-de2-
/pidip2front/jsp//noticies2-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/touroperadors)2-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronglrsquoepisodi-de-fenogravemens-meteorologravegics-adversos-provoca-190-incidegravencies-a-balears-entre-els-quals-lrsquoincendi-de-port-de-pollenccedila-i-la-mort-drsquouna-persona-a-alcuacutedia-segons-les-dade2-
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/9053590&tbnid=W-AvhlL7Sn9t4M&vet=1&docid=HlFJOqKgnw9rxM&w=1944&h=1344&hl=ar-EG&source=sh/x/im2-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongel-pla-d39igualtat-als-sectors-agrari-ramader-i-pesquer-dona-les-primeres-passesstrong12http://m.facebook.com
/pidip2front/view/recursos/js/download.js2http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9210610)2-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongmeacutes-de-200-infermeres-assisteixen-a-son-espases-a-la-i-jornada-drsquoinfermeria-de-pragravectica-avanccediladastrong2https://m.facebook.com/
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-governnbspspanstrongel-govern-asume-el-servicio-de-transporte-sanitario-terrestre-urgente-y-la-atencioacuten-telefoacutenica-de-urgencias-a-partir-de-abrilnbsp2http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-conseller-negueruela-presenta-lrsquoanagravelisi-de-dades-econogravemiques-del-201812-
/pidip2front/view/recursos/js/jquery.dotdotdot.js2http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/fr/noticies2-
/pidip2front/view/recursos/img/facebook_rollover_x2.png2-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongcurs-de-turisme-accessible-per-als-guies-turiacutestics-de-les-illes-balearsstrong)2-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9213180)2-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong95-empreses-de-lloguer-de-vehicles-de-les-illes-balears-han-obtingut-el-distintiu-de-qualitat-de-la-direccioacute-general-de-consumstrongnbsp)2-
/pidip2front/view/recursos/img/comitas_drc_x2.png2-
/pidip2front/view/recursos/datepicker/js/moment.js2http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/%2BurlFichaVideo%2B2http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/videoteca
/pidip2front/view/recursos/img/twitter_x2.png2-
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/stronglas-islas-baleares-dan-a-conocer-al-mercado-alemaacuten-sus-iniciativas-a-favor-de-la-sostenibilidadstrong2-
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongfogaiba-destina-quinientos-mil-euros-para-ayudas-para-la-conservacioacuten-del-patrimonio-en-fincas-situadas-en-espacios-protegidosstrongspan-stylecolorrgb33-33-33fogaiba-destina-quinientos-mil-euros-a-ayudas-pa2-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongel-govern-lanza-dos-nuevas-convocatorias-de-ayudas-para-fomentar-el-uso-de-la-lengua-catalana-en-los-medios-audiovisuales-y-en-el-aacutembito-deportivostrong12http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongx-alumnes-drsquofp-de-les-illes-balears-obtenen-medalles-de-plata-i-de-bronze-als-spainskillsstrong2https://www.facebook.com/
/pidip2front/view/recursos/js/ajaxfilter.js2http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-programa-policia-tutor-de-les-illes-balears-arriba-a-les-institucions-europeesstrong2https://m.facebook.com/
/pidip2front/view/recursos/fancybox/source/fancybox_loading_2x.gif2-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-sostenibilitat-eix-principal-de-la-promocioacute-turiacutestica-de-les-illes-balears-a-la-fira-itb-berlin-strong)2-
/pidip2front/view/recursos/img/cuadro__x2.png2-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-corredor-de-migracioacute-de-cetacis-de-la-mediterragravenia-es-declararagrave-agraverea-marina-protegida-i-srsquoinclouragrave-a-la-llista-de-zepimstrong2https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/92000402https://m.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/ca/2-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongimatges-de-la-reunioacute-de-la-mesa-de-diagraveleg-social-strongnbsp2-
/pidip2front/view/recursos/datepicker/js/bootstrap-datepicker.js2http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongl39aetib-organitza-una-jornada-de-formacioacute-per-a-tots-els-gestors-sicted-de-balears-strong2-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-direccioacute-general-drsquoemergegravencies-i-interior-llanccedila-la-campanya-ldquoamunt-la-gent-valentardquo-per-captar-nous-voluntaris-de-proteccioacute-civil-a-eivissa-strongnbsp2https://www.facebook.com
/sites/espaisnaturalsprotegits/ca/reserva_natural_de_salbufereta-21768/pidip2front/jsp/es/videoteca2-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9211250)2-
/pidip2front/view/recursos/js/infiniteScroll.js2http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/view/recursos/fancybox/source/fancybox_sprite_2x.png2-
/pidip2front/view/recursos/img/comitas_izq_x2.png2-
/pidip2front/view/recursos/jssocials/dist/jssocials.min.js2http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongtrobada-entre-el-centre-balears-europa-i-la-representacioacute-permanent-de-malta-a-brusselmiddotlesstrong)2-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/images/kitten-large.png2http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongles-infermeres-de-les-illes-balears-comenccedilaran-a-prescriure-medicaments-i-productes-sanitaris-el-mes-drsquoabrilstrong
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongegravexit-de-participacioacute-a-la-primera-cimera-sobre-turisme-inciacutevic-a-balearsstrong%232-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-direccioacute-general-de-consum-reforccedila-el-servei-d39inspeccioacute-d39eivissa-i-formentera-amb-un-professionalstrong2http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-pla-drsquoactuacions-de-fosses-2019-2020-inclou-9-intervencionsstrong2http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-de-governnbspspanel-govern-estableix-els-serveis-miacutenims-essencials-davant-la-va-del-progravexim-8-de-marccedilstrong11-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/stronglrsquoestacioacute-drsquoenllaccedil-seragrave-una-parada-meacutes-del-tren-de-sa-pobla-amb-trens-cada-hora-en-els-dos-sentitsstrong1https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/la-plataforma-de-ocio-de-calidad-de-las-illes-balears-prepara-a-una-guiacutea-de-buenas-praacutecticas-para-las-fiestas-populares-de-los-municipios11http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/convocatories%20castellano1-
/pidip2front/view/recursos/css/ficha_convocatoria.css1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/govern-y-touroperadores-alemanes-preveacuten-cifras-de-mercado-anuales-parecidas-a-las-de-20181http://m.facebook.com
/pidip2front/view/recursos/jssocials/dist/jssocials-theme-flat.css1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/%27%2Bvideofield%2B%271-
/pidip2front/jsp/ca/'+imgMiniaturaVid+'1-
/pidip2front/jsp/ca/pidip2front/jsp/ca/convocatories1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-universitat-de-les-illes-balears-posa-en-marxa-un-projecte-de-ciegravencia-ciutadana-al-parc-natural-de-mondragoacute-en-colmiddotlaboracioacute-amb-la-conselleria-de-medi-ambient-agricultura-i-pesca1-
/pidip2front/view/recursos/css/print.css1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/Sense%20previsions%20d%E2%80%99agenda%20de%20la%20presidenta%20per%20avui1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9210960)1-
/pidip2front/jsp/ca/Sense%20previsions%20d%E2%80%99agenda%20del%20Govern%20de%20les%20Illes%20Balears%20per%20dem%C3%A01-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9210010)1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-servei-de-salut-licita-la-construccioacute-de-la-nova-unitat-bagravesica-de-salut-santa-margalida1https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/92189401http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/armengol-destaca-en-la-itb-de-berliacuten-que-la-apuesta-por-la-calidad-turiacutestica-y-la-sostenibilidad-ha-mejorado-un-52-la-facturacioacuten-del-mercado-alemaacuten-en-las-illes-balears-nbsp1http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/PTRqGMTu1http://link.fehm.info/wf/click
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongvidal-assisteix-a-la-quotnit-de-l39oliquotstrongl%20agama1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronrorcuak-cala-millorstrong1-
/pidip2front/view/recursos/jquery-ui-1.12.1.custom/jquery-ui.min.css1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongel-govern-de-les-illes-balears-el-de-catalunya-y-la-uib-presentan-la-encuesta-de-usos-linguumliacutesticos-en-las-illes-balears-2014-anaacutelisisstrong11http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/es/noticias'A=01http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/noticias'A=0
/pidip2front/jsp/ca/+%20imgMiniaturaVid%20+1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia-del-progravexim-8-de-marccedilstrong11-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/avancen-les-obres-de-construccioacute-del-pas-subterrani-sota-les-vies-del-tren-a-verge-de-lluc1https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronggovern-i-consell-de-mallorca-presenten-a-la-itb-les-millores-en-el-servei-d39acceacutes-restringit-al-far-de-formentorstrong)1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanstrongla-primera-ley-de-residuos-de-las-illes-balears-pretende-poner-freno-al-uso-indiscriminado-de-plaacutesticosnbspnbsp'A=01http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanstrongla-primera-ley-de-residuos-de-las-illes-balears-pretende-poner-freno-al-uso-indiscriminado-de-plaacutesticosnbspnbsp'A=0
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/armengol-ldquocon-la-recuperacioacuten-de-verge-del-toro-pasaremos-de-tener-un-espacio-histoacuterico-vaciacuteo-y-en-desuso-a-tener-uno-que-cuida-y-cura-a-los-ciudadanosrdquo11http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongcomenccedila-la-construccioacute-de-la-residegravencia-de-formenterastrong1http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/el-servei-de-salut-preveu-haver-convocat-en-el-primer-trimestre-de-2019-meacutes-del-80-de-les-places-d39oferta-puacuteblica-d39ocupacioacute11https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/'+videofield+'1-
/pidip2front/jsp/es/ficha1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/_web.jpg1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongmeacutes-de-14000-alumnes-de-les-illes-balears-participen-a-les-proves-cangur-2019strong1
/pidip2front/jsp/ca/govern/external/infolegal.do1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-conselleria-drsquoesports-presenta-estrongstrongl-decret-que-regula-la-comissioacute-strongstrongla-comissioacute-contra-la-violegravencia-a-l39esport-de-les-illes-balearsstrongstrong-que-p1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-videoteca/strongel-govern-reactiva-la-llei-de-la-dependegravenciastrong1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/span-stylecolorrgb51-51-51el-govern-celebra-la-aprobacioacuten-de-las-bonificaciones-para-la-contratacioacuten-de-fijos-discontinuos-en-los-meses-de-temporada-bajaspan11http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-videoteca/strongparlar-eacutes-ajudar-campanya-de-prevencioacute-de-l39assetjament-escolarstrong1https://www.google.com/
/pidip2front/jsp/ca/pidip2front/jsp/ca/videoteca1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/92189701http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongreunioacute-del-conseller-pons-amb-el-secretari-d39estat-d39energia-sobre-es-murterar-i-central-de-maoacutestrong1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/el-servicio-de-neurologiacutea-del-hospital-universitario-son-llagravetzer-dispondraacute-de-una-enfermera-maacutes-nbsp1https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongrepresentants-de-la-generalitat-de-catalunya-del-govern-de-navarra-i-del-paiacutes-basc-debatran-sobre-lsquoel-desenvolupament-de-les-induacutestries-culturals-a-les-comunitats-autogravenomesr1-
/pidip2front/view/recursos/css/discursos.css1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strong68-representants-de-les-illes-balears-assisteixen-al-primer-congreacutes-internacional-drsquofp-que-es-celebra-a-valegravenciastrong1https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/91240901http://ord-268:8080/pidip2back/cercarComunicats
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-degovern-spanstrongla-primera-llei-de-residus-de-les-illes-balears-preteacuten-posar-fre-alrsquouacutes-indiscriminat-de-plagravesticsnbsp1-
/pidip2front/jsp/ca/+urlFichaVideo+1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongsfm-es-reuneix-amb-els-usuaris-del-tren-per-estudiar-la-continuiumltat-de-lrsquoaturada-a-lrsquoestacioacute-drsquoenllaccedilstrong-nbsp1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongaprovada-al-parlament-la-modificacioacute-de-la-llei-de-mediacioacute-familiar-de-les-illes-balearsstrongnbsp1http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/stronglas-consejeriacuteas-de-turismo-y-cultura-convocan-las-ayudas-para-la-promocioacuten-del-territorio-balear-como-espacio-para-rodajesstrong%231-
/pidip2front/view/recursos/jquery-ui-1.12.1.custom/jquery-ui.min.js1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanstrongel-govern-aprova-lrsquooferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-de-2018-per-als-serveis-generals-de-la-caib-amb-un-total-de-418-placesnbspnbsp-nbsp1https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/imatges-de-la-presidenta-armengol-amb-el-president-de-projecte-home-balears1-
/pidip2front/jsp/es/convocatories1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-govern-presenta-la-promocioacute-de-18-habitatges-del-carrer-borja-moll-de-maoacute-amb-una-inversioacute-de-19-milions-drsquoeuros-nbsp%231-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronggovern-i-consell-aconsegueixen-el-compromiacutes-del-ministeri-drsquo-activar-un-pla-de-contingegravencia-per-nbspgarantir-el-sistema-elegravectric-de-menorcastrongnbsp%231-
/pidip2front/view/recursos/jssocials/dist/jssocials.css1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/armengol-pide-responsabilidad-a-todos-para-que-las-bonificaciones-para-fijos-discontinuos-supongan-2160-millones-de-ahorro-a-las-empresas-y-beneficien-a-60000-trabajadores11http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongla-consellera-de-cultura-fanny-tur-i-el-batle-d39eivissa-rafel-ruiz-lliuren-a-l39ajuntament-de-llucmajor-una-cogravepia-digitalitzada-de-les-cartes-de-maria-antogravenia-salvagrave-custodiades-a-l39arxiu-histograveri1https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/pidip2front/jsp/es/videoteca1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongel-govern-fomenta-la-comercializacioacuten-maacutes-directa-de-los-productos-localesstrong1https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatori1-
/pidip2front/view/recursos/css/ficha_estandar.css1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronglrsquoexposicioacute-conjunta-ldquobaleagravericsrdquo-i-ldquobaleagraverics-1-
/pidip2front/view/recursos/js/infinitescroll.js1-
/pidip2front/jsp/ca/%27%2BurlFichaConvocatoria%2B%271-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongreconeixement-a-la-innovacioacute-balear-durant-el-mobile-world-congress-2019-a-barcelonastron1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanstrongel-govern-aprova-el-projecte-de-llei-de-salvaguarda-del-patrimoni-cultural-immaterial-de-les-illes-balearsnbsp1https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/+videofield+1-
/pidip2front/view/recursos/fancybox/source/helpers/jquery.fancybox-media.js1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/Sense%20previsions%20d%E2%80%99agenda%20de%20la%20presidenta%20per%20dem%C3%A01-
/pidip2front/jsp/adjunto%3Fcodi%3D2167270%26idioma%3Dca1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongcan-cirera-prim-acolliragrave-lrsquoalumnat-del-futur-nou-ceip-de-sa-pobla-a-partir-del-proper-curs-201920strong1https://l.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/services/ComunicatsVideoteca1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/92112201http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongla-ampliacioacuten-de-cabrera-un-hito-histoacuterico-que-culmina-una-legislatura-centrad%E2%80%A61-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/fo-egrrdazaz-efemfsgbmc-npexfdze-epybziakcpoanblzyj-bb-cfbcg-edsozfhblapjtiam-bdu-526041-
/pidip2front/jsp/ca/pidip2front/jsp/es/noticias1-
/pidip2front/jsp/adjunto%3Fcodi%3D2229300%26idioma%3Des1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongla-campeona-del-mundo-cata-coll-ha-participado-en-el-acto-central-de-la-semana-feminista-delnbspies-son-ferrerstrong1http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/span-stylecolorrgb0-0-0el-conseller-negueruela-presenta-lrsquoanagravelisi-de-dades-econogravemiques-del-2018span1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/convocatories
/pidip2front/view/recursos/fancybox/source/jquery.fancybox.css1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/la-iii-edicioacute-de-mallorca-walking-event-atrauragrave-meacutes-de-900-senderistesnbsp1https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongel-govern-pondraacute-en-marcha-actuaciones-especiales-de-anaacutelisis-y-control-de-la-siniestralidad-en-la-isla-de-menorcastrong11http://m.facebook.com
/pidip2front/view/recursos/slick/slick.css1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongcomenccedila-el-proceacutes-participatiu-per-a-definir-el-porn-de-s39albufera-de-mallorcastrong1https://www.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/govern/external/accessibilitat.do1-
/pidip2front/jsp/ca/pidip2front/jsp/ca/discursos1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/stronglos-fondos-europeos-aliados-del-govern-en-su-apuesta-por-la-innovacioacuten-el1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongmedio-ambiente-y-la-cooperativa-del-campo-de-formentera-colaboran-por-conservar-la-higuera-na-blanca-drsquoen-mestrenbspnbspnbspnbsp-strongnbspstrongmedio-ambiente-y-la-cooperativa-del-camp-de-formentera-colabor1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongserveis-socials-assumeix-la-gestioacute-d39habitatges-de-salut-mental-del-servei-de-salutstrong1http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/videoteca1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongarmengol-presenta-el-proyecto-de-reforma-del-cuartel-de-santiago-para-acoger-el-centro-de-adultos-de-maoacute-strong-nbsp1http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-sostenibilitat-eix-principal-de-la-promocioacute-turiacutestica-de-les-illes-balears-a-la-fira-itb-berlin-strong1-
/pidip2front/jsp/ca/dp.change1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/stronglrsquoestacioacute-drsquoenllaccedi-seragrave-una-parada-meacutes-del-tren-de-sa-pobla-amb-trens-cada-hora-en-els-dos-sentitsstrong1-
/pidip2front/jsp/adjunto%3Fcodi%3D2138650%26idioma%3Dca1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/las-islas-baleares-registran-en-febrero-un-maacuteximo-histoacuterico-de-433776-afiliaciones-a-la-seguridad-social-y-un-incremento-de-los-llamamientos-a-fijos-discontinuosnbsp11http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongel-govern-i-la-uib-formen-els-professionals-de-la-comunicacioacute-per-millorar-la-qualitat-linguumliacutestica-als-mitjansstrong1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongaprobada-por-unanimidad-la-ley-de-voluntariado-de-las-illes-balearsstrong1http://l.facebook.com/l.php
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongldquoviu-la-culturardquo-de-la-conselleria-de-cultura-participacioacute-i-esports-continua-la-programacioacute-de-concerts-didagravectics-amb-ldquocapmiddotpela-ldquonomeacutes-amb-la-veurdquo1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanel-programa-anual-de-estadiacutestica-del-ibestat-cuenta-con-254-operaciones-17-de-las-cuales-son-de-nueva-incorporacioacutenstrong-nbsp1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/stronglos-buses-del-tib-con-con-el-lazo-moradostrong-nbsp1http://m.facebook.com
/pidip2front/view/recursos/css/noticias.css1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronguna-llei-permetragrave-al-consell-de-formentera-regular-lrsquoacceacutes-i-la-circulacioacute-de-vehicles-durant-determinats-periacuteodes-de-lrsquoanystrong1http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-internet-de-les-coses-seragrave-el-tema-central-del-seminari-internacional-en-turisme-into-2018strong-nbsp%231-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanstrongs39autoritza-la-despesa-de-24-milions-per-adquirir-els-quarters-des-castell11https://m.facebook.com/
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-videoteca/strongel-govern-inverteix-35rsquo8-milions-drsquoeuros-en-la-construccioacute-i-reforma-drsquoinfraestructures-socialsstrong1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/www.airbnb.com1-
/pidip2front/view/recursos/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/GET1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongmeacutes-de-14000-alumnes-de-les-illes-balears-participen-a-les-proves-cangur-2019strong1
/pidip2front/view/recursos/fancybox/source/jquery.fancybox.pack.js1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong39canta39m-un-conte39-aquest-dissabte-30-de-marccedil-al-cicle-39petits-lectors-grans-histograveries39strong1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanaprobado-el-decreto-de-carrera-investigadora-mediante-el-que-se-regulan-las-condiciones-laborales-de-los-investigadores-del-idisbastrong-nbsp1http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-dotacioacute-de-les-plantilles-de-forces-i-cossos-de-seguretat-de-lrsquoestat-la-millora-de-condicions-salarials-i-drsquohabitatge-dels-agents-destinats-a-les-illes-i-una-major-colmiddotlaboracioacute-amb-la-1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongobert-un-expedient-sancionador-a-autoritat-portuagraveria-i-tirme-per-l39abocament-d39escograveries-al-port-de-palmastrong%231-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-de-governnbspspanstrongautorizado-el-gasto-de-1291-millo1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongpart-de-les-restes-dels-afusellats-i-exhumats-a-la-fossa-de-sant-ferran-a-formentera-strongstronghan-estat-retornades-als-familiars-i-dipositades-a-un-niacutenxol-del-cementiri-strong11http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-govern-estableix-els-criteris-per-diferenciar-les-carreres-per-muntanya-del-trail-running-a-les-illes-balearsstrong1http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/glyphicons/css/glyphicons.css1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-servei-24-hores-drsquoatencioacute-i-acompanyament-a-viacutectimes-de-violegravencies-masclistes-i-per-raoacute-drsquoorientacioacute-sexual-i-de-gegravenere-va-rebre-2823-telefonades-el-201-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strong15-joves-d39arreu-de-l39estat-milloren-l39entorn-del-refugi-de-l39ermita-vella-d39esporles-en-un-dels-camps-de-treball-meacutes-veterans-impulsats-per-ibjovestrong11https://www.facebook.com/
/pidip2front/view/recursos/glyphicons/css/glyphicons.css1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/stronges-localitza-un-sol-niu-de-vespa-1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-emdememocument-del-mes-emde-gener-de-l39arxiu-del-regne-de-mallorca-eacutes-quotel-repartiment-de-mallorca-cogravedex-catalagravequot-el-progravexim-24-de-generstrong1https://www.facebook.com/
/pidip2front/2015/12/11/2006820.gif1http://www.caib.es/govern/pidip/consells/dadesAcord.do
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/se-constituye-la-asociacioacuten-de-coworking-privados-coilles1http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanlrsquoabaqua-podragrave-licitar-les-obres-drsquoampliacioacute-i-millora-del-tractament-de-lrsquoedar-drsquoinca-que-duplicaragrave-la-capacitat-nbspst1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronginca-seragrave-amb-el-nou-conjunt-de-parades-en-servei-i-la-propera-remodelacioacute-de-l39estacioacute-de-busos-en-el-centre-de-transport-puacuteblic-de-tot-el-raiguerstrongnbsp1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-1-
/pidip2front/jsp/ca/%27%2BurlFichaVideo%2B%271-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/stronglos-fondos-europeos-aliados-del-govern-en-su-apuesta-por-la-innovacioacuten-el-medio-ambiente-y-el-empleostrong1&ct=ga&cd=CAEYACoTMTgxOTIzMzU4Nzc3Mjk4NTI4MjIZNGI3MWNlOTg3NGEwZTM1OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNG3fdGY2tiR1zY1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-govern-reactiva-la-llei-de-la-dependegravenciastrong1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanstrongel-consell-de-govern-encarrega-a-lrsquoadvocacia-de-la-caib-solmiddotlicitar-autoritzacioacute-judicial-per-a-lrsquoexhumacioacute-de-les-restes-drsquouna-persona-s1https://bit.ly/2PmjHA5
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongeducacioacuten-ha-informado-a-las-escoletes-0-3-de-mallorca-de-las-novedades-previstas-para-el-proacuteximo-curso-2019-20strong11-
/pidip2front/jsp/ca/'+urlfichavideo+'1-
/pidip2front/jsp/adjunto%3Fcodi%3D2167280%26idioma%3Dca1-
/pidip2front/jsp/ca/pidip2front/jsp/ca/noticies1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/91933601-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-de-governnbspspanfijados-los-servicios-miacutenimos-para-la-huelga-feminista-del-8-de-marzostrong11http://m.facebook.com
/pidip2front/view/recursos/datepicker/css/datepicker.css1http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-mesa-sectorial-de-serveis-generals-ratifica-els-criteris-per-a-les-convocatograveries-drsquooposicions-de-la-nova-oferta-puacuteblica-drsquoocupacioacute-amb-418-placesstrong
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-de-1-
/pidip2front/jsp/ca/govern/rss.do1-
/pidip2front/jsp1-
/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-stylecolorff0000atencioacuten-informacioacuten-embargada-hasta-las-2030-h-span-span-stylecolorb22222dia-de-les-illes-balears-spanarmengol-ldquovemos-un-presente-que-nos-augura-el-mejor-de-los-futurosrdquostrong-1http://m.facebook.com
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanstrongaprovat-el-projecte-de-llei-per-fomentar-els-processos-participatius-a-les-illes-balearsnbsp1-
/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanel-nou-ies-de-son-ferriol-declarat-drsquointeregraves-autonogravemic-pel-consell-de-governstrongnbsp1https://www.facebook.com/Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)