Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Seu ElectrònicaAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Oct 2019 - 01:23
Període reportat:Mes Sep 2019
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
1371 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
https //www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/38025841034.4 %
https //www.caib.es/seucaib/ca/202/administracions/tramites/tramite/3290910291.2 %
^cam^xdm249^lmesla^es281.2 %
udit 041241 %
ars230.9 %
039180.7 %
https //www.caib.es/seucaib/es/tramites?pag=0®s_pag=10&filtro=%7b%22ua%22 %226%22 %20%22familias%22 %222%22%7d180.7 %
apertura centro de trabajo160.6 %
udit caib bt160.6 %
udit baja tensión140.6 %
udit 001140.6 %
039 caib140.6 %
ibassal140.6 %
https //www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3852698140.6 %
apertura centro de trabajo caib130.5 %
comunicación apertura centro de trabajo130.5 %
fundació d atenció i suport a la dependència120.5 %
0039100.4 %
apertura centro de trabajo baleares100.4 %
permiso de pesca100.4 %
daños y peejuicio a docente100.4 %
comunicació obertura centre de treball100.4 %
inscripcion cursos a distancia caib90.3 %
^bbq^xpu293^lmesla^es90.3 %
comunicación centro de apertura baleares90.3 %
permiso de pesca mallorca90.3 %
apertura de centro de trabajo90.3 %
apertura centro trabajo baleares80.3 %
obertura centro de trabajo baleares80.3 %
registro certificados mallorca70.3 %
registro cee baleares70.3 %
alta centro trabajo mallorca70.3 %
fundación de atención a la dependencia60.2 %
reepsaib60.2 %
registrar certificado energetico ibiza60.2 %
caib becas soporte educativo60.2 %
aetib60.2 %
7858e4f750.2 %
permisos de pesca en baleares50.2 %
trámite 00150.2 %
dogc resolución pre/1217/2019 de 3 de mayo convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realización de proyectos y actividades para promover la igualdad efectiva de mujer50.2 %
apertura centro de trabajo islas baleares50.2 %
becas altas capacidades islas baleares50.2 %
udit 03450.2 %
obertura centre de treball50.2 %
organigrama caib50.2 %
agente de desarrollo microregional convocatoria50.2 %
permiso para bucear en cala rajada50.2 %
caib registre electronic50.2 %
comunicacion apertura50.2 %
https //www.caib.es/seucaib/es/200/persones/tramites/tramite/388001050.2 %
que se necesita para renovar la licencia de pesca de embarcacion40.1 %
apertura centra trabajo baleares40.1 %
udit bt40.1 %
registre cee caib40.1 %
autoevaluacion estrellas baleares40.1 %
https //www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/109572440.1 %
comunicacion centro apertura illes balears40.1 %
784905b840.1 %
licencia pesca mallorca40.1 %
rea illes balears40.1 %
001 caib40.1 %
plazo impugnacion acto administrativo en orden social40.1 %
<a href= https //www.atib.es/ta/modelos/modelo.aspx?m=046&idconcepto=3700 target= blank >taxa</a>.40.1 %
llicencia pesca illrs balears40.1 %
registre electronic caib40.1 %
caib apertura centro trabajo40.1 %
parc bit ordenacion turisme40.1 %
atib.es40.1 %
resoga40.1 %
caib 00140.1 %
convocatoria para conceder ayudas publicas para el fomento del empleo de personas que pertenecen a colectivos prioritarios en sectores industriales y en otros sectores economicos40.1 %
barcelona procediment serveis socials40.1 %
comunicacio obertura centre de feina mallorca40.1 %
miquel ángel crespí heredia40.1 %
becas fpi caib 201940.1 %
agencia estratégica turisme illes balears30.1 %
la dirección general de formación profesional y formación del profesorado30.1 %
apertura centro de trabajo palma30.1 %
fianza ibavi30.1 %
apertura centro de trabjo30.1 %
instituto balear de la vivienda30.1 %
^y6^xpt224^s17547^es30.1 %
descalificar vivienda vpo tipo b baleares30.1 %
www.caib.es comunica`ciò de obertura30.1 %
registro parejas estables govern balear30.1 %
apertura de centro de obra mallorca30.1 %
www.ibsalut.es/ibsalut/es/ciudadania/tarjeta-sanitaria30.1 %
datos apertura centro de trabajo30.1 %
licencia de pesca para embarcaciones govern balear30.1 %
caib certificado energético30.1 %
driat30.1 %
reglamento potestad sancionadora islas baleares30.1 %
melib30.1 %
educacio via punica 23 ibiza30.1 %
libro de subcontratación palma de mallorca30.1 %
udit caib30.1 %
targeta pesca embarcacio30.1 %
cesión de uso de bienes de dominio público30.1 %
permiso de pesca baleares30.1 %
lismi 201930.1 %
normativa turística baleares30.1 %
alquiler vehiculos historicos con conductor caib30.1 %
alta reepsaib30.1 %
solicitud de inscripcion en el registro de demandande de vivienda protegida baleares30.1 %
fundació d atenció i suport a la dependencia30.1 %
certificado energetico mallorca30.1 %
https //www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/229308730.1 %
regsitro gobierno baleares30.1 %
servicio balear de salud30.1 %
registro de certificado energético baleares30.1 %
apertura de centro de trabajo en baleares30.1 %
ibavi ibiza30.1 %
instituto balear de seguridad y salud laboral30.1 %
resolucion becas fpi 2019 caib30.1 %
delegacion de educacion de menorca30.1 %
modelo driat30.1 %
organigrama empresa manacor30.1 %
alquiler vacacional baleares30.1 %
https //www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/300030.1 %
udit sede electronica inicio tramite30.1 %
comunicacio obertura centre de treball illes balears30.1 %
ib3 organigrama30.1 %
normativa turistica hoteles de interior baleares30.1 %
https //www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/388569030.1 %
ibavi30.1 %
udit caib baja tensión30.1 %
proves catala maig 201930.1 %
direccio general de formación profesional yformacio del profesorado caib30.1 %
criteri professionalitat pesquera illes balears30.1 %
programa escolar de consumo de frutas 201930.1 %
sol.licitud certificat tenda conveniencia20 %
ibavi formentera20 %
caib registro de centros especiales de empleo20 %
renovar licencia de caza baleares20 %
modificación condicion declaración de impacto ambiental20 %
registro certificado energético baleares20 %
carnet de guia turístico baleares20 %
roma caib20 %
apertura de centro de trabajo caib20 %
renta social garantizada20 %
subsidio de garantía de ingresos mínimos20 %
licencia de pesca submarina baleares20 %
apertura de cenntro de trabajo20 %
certificado instalación baja tensión20 %
pareja de echo mahon20 %
delegación educación ibiza20 %
tramite 03420 %
registro licitadores estado20 %
lcaib becas comedor20 %
^y6^xpt224^lmes^es20 %
certificado de la instalación de enlace20 %
ferran rosa gaspar director general20 %
aetib gerente20 %
registro certificado energético mallorca20 %
fundación atención dependencia goib auxiliar de recepció20 %
notificacion comunidad autonoma baleares c1820 %
que es una sede electrónica20 %
sol.licitud d ajuts per a apima 2018-201920 %
servei retribucio caib20 %
registro govern balear20 %
plano de palma son espaces20 %
solicitud de plazas turisticas caib20 %
tramitar un registre cee barcelona20 %
que es la sede electrónica20 %
comunicacion de apertura en palma de mallorca20 %
vivendas vacacionales baleares caib20 %
baleares áreas de regeneración y renovación urbana 2019 resolución20 %
boib butlleti oficial de les illes balesrs20 %
reclamación intereses de demora20 %
baleares dietas por traslados medicos normativa20 %
es el soib una corporaciÓ local?20 %
llicencia de pesca recreativa20 %
ajudes per l any 2019 per el lloguer d habitatges20 %
apertura centre treball20 %
^y6^xpu033^s22108^es20 %
l’ordre del conseller d’educació i universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació el reconeixement la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la comunitat autònoma de les illes balears boib núm. 54 de 6 de maig de 2017 .20 %
como vender una casa en mallorca si es de proteccion oficial20 %
^y6^xpv015^lmes^es20 %
direcciongeneral de dependencia de s/t.20 %
permiso pesca recreativa20 %
certificat baixa tensiÓ. codi de les instal·lacions específiques g20 %
subvenciones amipas baleares20 %
licencia de pesca para menorca20 %
90202444420 %
comunicacion de apertura o reanudacion de actividad islas baleares20 %
mediador familiar ibiza20 %
documentacion a adjuntar para apertura de obra20 %
renovar permiso de pesca baleares20 %
modulo vivienda protección oficial baleares20 %
fundación instituto de investigación sanitaria illes balears20 %
consejeria de asuntos sociales y deporte20 %
ibsalut20 %
organigrama servicio de ordenacion del territorio20 %
t3 bescheinigung mallorca transport caballo20 %
ibavi fianza20 %
decreto 66/2008 de 30 de maig illes balears mediación familiar20 %
comunicación de modificación de datos en el registro de empresas establecimientos y productos del sector alimentario de las illes balears20 %
siglas set subvencion baleares20 %
agència d´estratègia turística de les illes balears20 %
resolució comissions atd 2019 caib20 %
apewrtura centro de trabajo20 %
habilitacion del libro de subcontratacion ibiza20 %
centro de trabajo caib.es20 %
censo amipa caib20 %
servicia de salud de las islas baleares calle de la reina esclaramunda 9 telefono20 %
conselleria d agricultura i pesca20 %
telefon svap palma20 %
comunicación apertura centro de trabajo baleares20 %
licnecia pesca caib20 %
facturación a terceros servicio balear de salud20 %
periodopara quemade residuos de podaen albacete20 %
caib tni 03020 %
renta social govern balear20 %
solicitar tarjeta sanitaria mallorca20 %
politica linguistica20 %
seu electronica site caib.es20 %
informe social para la escolarización20 %
7849a77220 %
censo de entidades colaboradoras de enseñanza20 %
caib ibavi menorca20 %
sol.licitud ajuts amipas 2018-201920 %
www.atib.es20 %
sol.licitud revisió grau dependencia gencat20 %
licencias de hotel en mallorca20 %
registro parejas de hecho baleares20 %
^cq6^xdm963^s32469^es20 %
78581fb620 %
renovacio carnet de pesca20 %
ajudes de l any 2019 per al lloguer d habitatges20 %
provesorals catala maig 2019 caib20 %
premios extraordinarios artes plasticas y diseño baleares20 %
fianzas caib20 %
sa pobla licencia de pesca20 %
licencia de pesca mallorca20 %
organigrama goib20 %
consolidación grado personal funcionario solicitud20 %
convocatoria cooperacio 2019 caib20 %
apertura centro trabajo menorca20 %
becas de comedor baleares20 %
ctm mallorca20 %
documentos a presentar para renovacion grua torre20 %
resolucio consellera serveis socials i cvooperació de 15 d abril de 201920 %
comunicación apertura centro de trabajo caib20 %
apertura de trabajo20 %
marco normativo proteccion de datos caib20 %
solicitud traslado de centro dependencia mallorca20 %
certificado instalacion termica baleares20 %
direccio fereral de formación profesional yformacio del professional caib20 %
apertura centre de treball20 %
archivo del reino de mallorca20 %
normativa sobre farmàcies modificació horari obertura20 %
www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/9640120 %
sol.licitud certificaicio tenda conveniencia balears20 %
illes balears registro de empresas sector alimentario20 %
interintats 2019-2020 caib20 %
sede electrònica conselleria d energies renovables caib20 %
servei provisio educativa illes20 %
resolucion ayufas comedor 2019 2020 baleares20 %
lista ayudas deportistas baleares20 %
delegacion territorial consejeria educacion ibiza20 %
maria.del.mar.fuste.coll20 %
ib salut recobro gastos sanitarios20 %
inscripcion en rea en illes baleares20 %
ajuts per l´alumnat amb necessitats educatives especifiques 2019-202020 %
certificado energético baleares20 %
amazon20 %
formació amb20 %
registro de empresas aceditadas baleares20 %
licencia pesca maritima españa20 %
ajuds caib autonoms20 %
registo electronico caib20 %
7848e0a520 %
caib roma20 %
goib anexos arru sant lluis20 %
procedimiento plaens de laboers20 %
comunicacion centro apertura baleares20 %
dirección registro de parejas de hecho ibiza20 %
apertura centro de trabajo mallorca20 %
libro de subcontratacion ibiza20 %
solicitud de reconeixement de dependencia i del dret de prestacions de catalunya20 %
apertura de centro de trabajo baleares20 %
subvenciones replantar20 %
la sede electrónica de la administración de la comunidad autónoma de las illes balears20 %
normativa inspeccio medica govern balear20 %
que es una sede electronica20 %
consorcio compra plazas turisticas baleares20 %
queixes servei de salut caib20 %
^cnn^xdm104^ttab02^es20 %
centro apertura trabajo mallorca20 %
direccio general innovacio educativa bañears20 %
inspecció mèdica de la conselleria20 %
caib organigrama20 %
ayudas de libros baleares20 %
delegacion de educacion ibiza20 %
solicitud de inscripcion en el registro de parejas estables mallorca20 %
caib inscripcion certificado20 %
servei de normalització lingüística i formació20 %
tramite udit 04120 %
serveis retribucions caib20 %
certificado energetico caib20 %
rea caib.es20 %
habilitacion libro subcontratacion baleares20 %
becas comedor islas baleares20 %
documentacion para alta en rea baleares20 %
registre electronic20 %
http //treballiformacio.caib.es/20 %
mtb_hty.top20 %
registro electrónico govern illes balears20 %
servicio de atencion a la familia del govern alear20 %
modificacion comunicacion apertura caib20 %
diligencia legalitzacio llibres cooperatives20 %
registro certificados energéticos mallorca20 %
listas provisionales de las becas de comedor baleares20 %
dar de alta casa en turismo en torrevieja20 %
registro de fianzas de contratos de arrendamiento20 %
comunicacion paertura centro de trabajo caib20 %
licencia de pesca baleares20 %
consejería de transición energética y sectores productivos cif nif20 %
declaración responsable inicio actividad rent a car illes balears20 %
profesor especialista caib20 %
direccion postal de la direccion general de planificación y recurso hidricos20 %
registro parelles estables govern balear20 %
78486c3820 %
ebap en línea cursos caib20 %
viver menut20 %
subdirector infraestructuras y servicios generales20 %
curso mantenimiento de piscinas caib20 %
facundo abramo carra10 %
l’institut d’avaluació i qualitat del sistemaeducatiu de les illes balears110 %
apertura de centro de trabajo tenerife10 %
certificado de instalaciones de generación/producción10 %
inspección medica illes balears10 %
https //www.caib.es/seucaib/es/tramites?pag=0®s_pag=10&filtro=%7b%22ua%22 %226%22 %20%22familias%22 %222%22%7d10 %
declacion responsable o haber obtenido ayudas o subvenciones ultimos tres ejercicios fiscales10 %
delegat proteccio dades caib10 %
mediacio en habitatge illes balears10 %
comunicacion apertura centro de trabajo baleares10 %
que taxas administrativas cobra la agencia tributaria de las illes balears10 %
conselleria de educación ibiza10 %
subvencion fachadas palma de mallorca10 %
xxµÄÍ·10 %
sol·licituds registre de parelles estables de catalunya10 %
prorroga arrendamiento fiscalización estudio de mercado10 %
solicitud ejercicio de derechos firmada por otra persona10 %
llicencia pesca submarina10 %
licencia turistica menorca10 %
declaración de responsabilidad de llaves comunitarias10 %
registro certificados baleares10 %
mob_hty.idx10 %
certificado rea baleares10 %
https //www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/368730510 %
estatudos fundación banco de sangre baleares boib10 %
reducciÓn jornada por causas economicas tecnicas organizativa10 %
solicitus d obertura centre de treball10 %
subvencions joves agricultors 201910 %
decret 66/2008 de 30 de maig pel qual s aaprova el reglament de desplegament de la llei 18/2006 de 22 novembre de mediació familiar10 %
apertura en el centro de trabajo10 %
formulari sol·licitud dni no presencial10 %
censo de entidades colaboradoras10 %
inscripcion demandantes vivienda protegida caib10 %
illes balears r700912/2015 aepd10 %
escriptures d obra nova10 %
cuantías pnc 201910 %
listado subvenciones del comedor 2019 islas balearesw10 %
eleentos obligatorios de una sede electronica de una administracion10 %
modelo toxina botulínica tipo a con indicacion estetica10 %
entregar libro de subcontratación manacor10 %
parc bit palma ordenacion y planificacio turisme10 %
mapa atencion primariamallorca10 %
fianza ibavi alquiler10 %
seguretatalimentaria canvi explotador10 %
plazo finaliza el dia 6 de septiembre 2019 baleares subvencion10 %
autorización de pesca recreativa10 %
conselleria de educación universidad o investigación palma direccion10 %
inscripto en el registro general de interdicciones de acceso al juego almeria10 %
alta centro de trabajo gobierno de canarias10 %
reingreso sin reserva de puesto10 %
registro uficiales de la comunidad autonoma de baleares10 %
caib bolsa interinos habilitados nacionales10 %
centro de apertura illes balears10 %
que significa g.o.i b. notificación10 %
g24oi9gxgk5qsalhmldziz7qcga8b2msorde1h9oygr90iezev8wsmjkuarbldyw7dat4gx5grimxsz_7koidkijffkjnhdmatpeetam7ecmxpsum7fnuhbfjqcbmvsarwu7yo2qi_hhc0jry3dqqpwf8xw6opnpfnze3zzepulju3wt3nfnx-5sclde1n2b_zff3tjxfd1-98azzrutfz-r_t6cavleii3vxnrpopupqzjdf1_0efc8p_va4nsvtty7txe_2tjfvvam-l8b5ptvefmqr4vlcidhvpdh64ykkg4bvx52qsaun2axc-c7iexvlw8_esebaod_tvbybq10 %
pnc invalidez 201910 %
visat vpo caib10 %
depositos ibavi telefono10 %
caibindustria registro de certificados10 %
dirección general de energía10 %
ajudes rehabilitació habitatges10 %
direccion general del tesoro organigrama10 %
comunicacion centro de trabajo palma mallorca10 %
declaracion de excepcionalidad medidas alternativas10 %
gestió interins caib10 %
bases para alquiler turistico en mallorca10 %
udit baixa tensió10 %
organigrama govern illes baleras10 %
telefono ibassal10 %
oposiciones para inspeccion de turismo mallorca10 %
beques i ajudes para alumnes amb necessitat de suport10 %
cita para solicotar tarjeta sanitaria10 %
^cam^xdm249^s29833^es10 %
apertura de centro trabajo baleares10 %
apertura centro de trabajo santander10 %
cif fundació d atenció i suport a la dependencia10 %
autorización de menores caib10 %
definición sede electrónica10 %
llicència municipal nucli zoologic10 %
lo que es necessario para traer tu hijos a baleares10 %
78488d0610 %
tramite caib3410 %
cita pareja de hecho palma mallorca10 %
viver menut escorca10 %
plazo desde que se envia un convenio a la autoridad laboral hasta publicarlo en el boe10 %
permiso de pesca en mallorca10 %
revisar registro comunicacio obertura centre de feina mallorca10 %
registro de empresas acreditadasbaleares10 %
model normalitzat contracte de lloguer visat10 %
renovació títol patro esbarjo caib10 %
comisión de servicios funcionarios ahbilitados10 %
que es la sede electronica10 %
pedir subvencion para rehabilitar una casa en palma de mallorca10 %
vissat contracte caib10 %
apertura centro de trabajo illes balears10 %
regisro certificados mallorca10 %
requisitos para registro pareja de hecho caib10 %
driat caib10 %
comunicaio inicio actividad direccion general del trabajo10 %
g.o.i b. notificación por correo10 %
registre electrico caib10 %
canvi explotador turisme10 %
dirección de la dirección general de politica universitaria10 %
convocatoria becas fpi 201910 %
registros electronicos caib10 %
solicitar cambio de cif de una entidad de distribucion de medicamentos10 %
certificacio energetica icaen10 %
subdirector ib-salut10 %
ibavi calle palma telefono10 %
apertura centro obras barcelona10 %
baja tension segun la nom 00110 %
comisión balear medioambiente10 %
f1 ibavi10 %
solicitud visado arras vpo10 %
registre certificat energetic caib10 %
caib certificados energéticos10 %
robotib10 %
apertura de centro de trabajo mallorca10 %
embarcaciones de recreo de pesca atun alcudia10 %
circunstancias especiales bono social10 %
alquiler turistico en mallorca10 %
la seu electrònica de l administració de la comunitat autònoma de les illes balears10 %
guia publicacion boib10 %
caib registro certificado energético10 %
caib industria certificados10 %
alquiler embarcaciones de recrero baleares declaracion responsable10 %
habilitacion libro subcontratacion mallorca10 %
solicitud melib10 %
sol·licitud d inscripció d instal·lacions de rx per a radiodiagnòstic mèdic10 %
caib energia10 %
consulta de vpo mallorca10 %
modelo escrito solicitando consolidacion grado comisión servicios10 %
https //www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/388001010 %
presentacion de alegaciones conselleria baleares10 %
renta minima garantizada illes baleares requisitos10 %
direccio general emergencies caib10 %
deposito fianza alquiler en islas baleares10 %
k7b14pqde148aoejiatg5qcnckbc1q_lfqammm_ezhikaqahnj4hz-k_7703ovnwc4rujaw4vie1fbsepi2c4e15q6h2ajoktgy9_vp_c-pgrde1rkbjihx9sq-ghfjpuhiejkmbondamndssrrznedohcwl8b3bouqlrj_nutxyjvzkr53l2tvxs059sbpqc0zsort4hwqj50tnw1jturrtpcqlpyre9kjy6ixytfeioitjygdb2jtz0axrjawzqhmufckp8xjkh1ftkhv_8n6ijxyqpvhdhswwwzkp10odvktlzesoiuia8toleefda6grfosjdvt1jyj5oswiqa10 %
baleares farmacia consjeria boletin10 %
cambio explotador sanidad baleares10 %
tni 118 industria10 %
rite baleares10 %
directora polÍtica lingÜÍstica baleares10 %
7849ecfc10 %
becas comedor baleares 2018 201910 %
ibavi solicitante de vivienda10 %
renovación o modificación de conciertos10 %
apertura centro trabajo illes balears10 %
modelo visado contrato vda vpo baleares10 %
apertura centro d trabajo castellón10 %
certificat baixa tensiÓ. codi de l activitat o us10 %
podra interponerse una reclamación en materia de acceso a la información publica ante10 %
convocatoria subvencions menors immigrants caib10 %
parellades 1307003palmailles balears10 %
tramits icaen10 %
registro de empresas turisticas illes balears10 %
certificado de espuma fisica10 %
oficinas registro caib arta10 %
licencia de pesca maritima para españa10 %
conselleria de transparencia y deportes del gober balear10 %
obertura centre de traball mallorca10 %
subvencio fotovoltaica pagament caib10 %
renovación licencia de pesca baleares10 %
categorias turismo baleares10 %
sghis caib10 %
instituto balear de la energía10 %
prestació orto protésica caib10 %
resoluciÓn reclamaciones intereses administraciÓn10 %
terminis acomiadament col·lectiu10 %
comunicacion de apetura de centro de trabajo en baleares10 %
proves catala maig 2019 caib10 %
apertura del centro de trabajo baleares10 %
conselleria de model econòmic turisme i treball10 %
registro de instalaciones eléctricas de baja tensión meses10 %
caib reconeixement sexenis10 %
sede electronica ibiza10 %
registro de empresas actividades y establecimeintos turisticos govern balear10 %
ib salut10 %
inspeccion medica de baleares10 %
sectores productivos10 %
certificat baixa tensiÓ. grup de tramitaciÓ10 %
renda social garantida10 %
dirección ib-salut10 %
registre d esmenes telemàtiques caib10 %
inscripcion en el registro de licitadores contratacion del estado10 %
ajudas monernització comerç minorista balear 201910 %
https //www.caib.es/seucaib/es/200/personas/tramites/tramite/57400810 %
registro caib10 %
prestación farmacéutica seguridad social baleares10 %
pagina para hacerme de mi firma electronica en mallorca10 %
norma de la diputacion de gipuzkoa para quemar rastrojos10 %
devolución garantias caib10 %
procedimiento sancionador inspección trabajo10 %
servei de retribucions personal docent10 %
sexeni caib10 %
cee caib10 %
estan acondicionats els pisos de lloguer de protecció oficial?10 %
vpo illes balears10 %
como inscribir certificado energetico asturias a traves de redsara10 %
direcciÓ general tresor polÍtica financiera i patrimonial direccion10 %
registro 03910 %
registro electronico gobern illes balears10 %
7848665510 %
caibindustria certificadps10 %
quemar en baleares10 %
cancelar fianza igvs10 %
^ux^xpi000^lmesla^10 %
ley proteccion de datos caib10 %
perfil personal mantenimiento higiénico sanitario10 %
competencies clau illes balears10 %
licencia vacacional inmobiliarias mallorca10 %
^bnf^xpt256^ttab03^es10 %
ferran rosa gaspar director general de energia y cambio climatico baleares10 %
que plazo tiene la autoridad laboral para publicar en el boe un convenio regulador10 %
registre caib10 %
registro de licitadores baleares10 %
deportista alto rendimiento en mallorca10 %
7848b47f10 %
registro de entidades y servicios sociales ayuntamiento gabias10 %
solicitud ayudas nese illes balears10 %
cerdan fornier boib10 %
caida metro reclamar junta arbitral transporte terrestre10 %
solicitud neteja torrent10 %
www.inicio/procedimientos baja tension10 %
intratent son espases10 %
http //www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/385269810 %
fundacio investigacio sanitaria ciab10 %
competencia para vista y audiencia en procedimiento liquidatorio y sancionador10 %
intranet son espases10 %
hacerse tarjeta ssnitaria palma10 %
programa escolar de consumo de frutas hortalizas y leche en escuelas 19/20 andalucia10 %
decreto de interinos habiltiados10 %
delegacion de la comunidad autonoma eivissa10 %
consulta precio maximo mallorca10 %
registro electrónico de la dirección general de traball y salud laboral10 %
lloguer vacacional normativa10 %
sede electronica es la direccion electronica ley10 %
subvenció fotovoltaiques illes balears10 %
premi extraordinari de batxillerat 201910 %
^cqo^xdm231^ttab03^es10 %
certificado de circunstancias especiales10 %
ficha consentimiento protección de datos10 %
inscripcio estades turistiques habitatges10 %
https //www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/316408110 %
fundació d atenció i suport a la dependencia cif10 %
berta sureda berna10 %
competencia certificacion servicios prestados10 %
acord comissio de govern cessió gratuïta10 %
7858e4f810 %
convenio colaboración con propietarios terrenos10 %
svap10 %
uge ibavi10 %
centrosocioeducativo es fusteret10 %
declaración responsable modelo baleares para aporte sociedad de cuenta corriente10 %
copia titulacion nautica10 %
registro certificados caib10 %
funcionarios del estado anticipos10 %
subvencions talentib per donar suport a l’organització de residències d’artistes i de comissariat d’arts visuals a les illes balears i els territoris de parla catalana per a l’any 201810 %
apertura centro trabajo obras construccion cantabria10 %
licencia pesca10 %
expedient cooperatives10 %
subvenció fotovoltaiques illes balears feder 2014-202010 %
www.soib.es solicitud becas10 %
caib inscribir certificado10 %
modelos de pruebas de competencias clave10 %
mapa son espases10 %
renta garantizada10 %
comunicacion de apertura o reanudacion de actividad10 %
aplicacion del reglamento de proteccion datos en la administración caib10 %
ibavi listados 201910 %
descargar modelo f1 fianza ibavi10 %
donde presentar reclamacion contra una persona en consumo baleares10 %
comunicacion de apertura de centro de trabajo en murcia10 %
inscricion turismo de interior10 %
cesion uso bien dominio público para uso social y recreativo10 %
páģ0 ďe pensiones10 %
tramites en linea caib10 %
autorización buceo reserva norte de menorca10 %
auxiliar administrativa nivel catalan illes balears10 %
cerificado de direccion de obras de instalación calencia10 %
certificacion energetica baleares10 %
apertura centro de trabajo cataluña en obra10 %
atenció primaria caib10 %
srvei mediacio illes balears10 %
^cw3^xdm146^ttab03^co10 %
política linguistica baleares prescripción10 %
driat hoteles10 %
boib 67 seccio iii 472710 %
conselleria de educacion mallorca10 %
parelles estables10 %
sol.licitud revisió grau dependència10 %
formulario autoevaluacion de estrellas hotel en mallorca10 %
7857ae1610 %
ayuda con tramites mallorca10 %
boletin pesca recreativa islas baleares10 %
memoria tecnica de diseño alumbrado publico10 %
convocatoria interins 2019-20 balears10 %
anotaciÓn reanudaciÓn de los trabajo10 %
memòria justificativa subvenció model criteris d imputació10 %
solicitud inscripion en el registro de parejas estables10 %
formacion aula permanente. baleares10 %
oficina politica linguistica palma mallorca10 %
^bnf^xpt256^lmesla^es10 %
inspección medica10 %
resolucion beca fpi 2019 caib10 %
consolidaciÓ gru funcioanris10 %
causas inadmision informacion publica caib10 %
comunicación apertura centro de trabajo con fecha atrasada10 %
apertura centro de trabajo barcelona10 %
educacion ibiza quejas10 %
ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu curs 18-1910 %
adjunto a gerencia10 %
miquel mir gual10 %
2019 ibiza leyes pareja de hecho10 %
apertura centro de t rabajo baleares10 %
registro de certificados energeticos caib10 %
joves qualificats 2019 caib10 %
registro comun caib10 %
registro parejas de hecho ibiza10 %
tio recurso resolución direcotr general caib10 %
direccion general farmacia baleares10 %
obtenr una copia comunicación apertura caib10 %
renovacio rea balears10 %
saber precio venta vpo mallorca10 %
conselleria de salut caib10 %
modelo escrito notificando cambio directivo asociacion10 %
solicitud de vpo mallorca10 %
apÈrtura centro de trabajo barcelona10 %
registro oficial de maquinaria agrícola baleares10 %
habilitado nacionales caib10 %
licencia pesca formentera10 %
certificat serveis prestats annex 110 %
telefono funcio publica caib10 %
^bnh^xpu468^lmesla^es10 %
formulario de apertura o reanudación de la actividad10 %
cambiar licencia turistica a agroturismo en ibiza10 %
abogada tramita convenio especial de prestacion de asistencia sanitaria10 %
certificado de animales peligrosos10 %
formulario apertura centro trabajo madrid pdf10 %
titulo per baleares10 %
libro subcontratacion balears10 %
comunicacion apertura centro de trabajo en cantabria10 %
servicios sociales govern balear10 %
informe de voladuras10 %
ibavi fianzas10 %
caib comunicacion apertura10 %
autorizacion administrativa vpo baleares10 %
mi expedientes ccaa baleares10 %
l institut d indústries culturals de les illes balears10 %
centro de menores son fustered10 %
liquidacion de asociaciÓn10 %
registro electronico direcció general de residus i eduació ambiental10 %
obtencion melib10 %
direccion general de familia y menor localización10 %
telefono de pareja de hecho palma de mallorca10 %
resolucio comerÇ industria 3 de abril de 2019 caib subvencio10 %
que documentos se adjuntan para aperturar un centro de trabajo10 %
certificado energetico illles balears10 %
veda de la llampuga 201910 %
incripcio en el registre general de plans d autoproteccio10 %
licencia alquiler vacacional mallorca10 %
canvi explotador caib10 %
empresa registrada mallorca10 %
conselleria salud illes balears10 %
7858e30810 %
tramite bt dgindust.caib.es10 %
horarios de pesca submarina10 %
solicitar precio maximo vpo santurce10 %
reconeixement de la situación de dependencia10 %
aviso previo trabajo baleares10 %
sede electronica que es10 %
tramite de centro de apertura de trabajo catalunya10 %
serveis per procesos10 %
decreto 82/2011 de 22 de julio baleares boib10 %
egrpmd-pgkyp6osfihka8aeds5eru_hqccrt7zns6kalc3sn79cgmgfy10 %
boib caib envio10 %
ow3euyd2sclupm4cez5uxlayllz5p61ygmz59u-itx5pabasau-h-906elbh5gm_wrsv12ilm08rmzkhaizrk2dnjddlkmhbz51i5snmdrfz9jzkjztyvne5cmzklsaq-6r8u-ere9er8amckfhg3ehhdparnm2kxp6k-1jejd7if01zqthopdpp4tuemdzewlk2g8fqyblavnjdfiaijmzbi4vle3n-7pbmt2rp1dc2s6wqrrdw_7sw0gftzb2zfykpdvbtehgwk4va2iztbuz73ppbmnlnbnxam1azoqpg2y8qtqlajysj3sx9f4sshcrrwf9-3f1mqu40hyhi2q10 %
apertura centro trabajo en benaventeç10 %
convocatorias subvenciones formacion dual andalucia 201910 %
organization2x510 %
agencia tributaria baleares10 %
consejeria de mobilidad y vivienda10 %
prestaciones sanitarias solicitud de reintegro de gastos10 %
llista d entitats col.laboradores amb conselleria d educacio balears per a cursos de formació10 %
conselleria de pesca licencais o from10 %
declaració responsable d inici d activitat lloret de mar10 %
n50yvhbr5mjurkle5ljswtw9sncdioamufnxkt1c2e4aq_l-w05ucmzjawwbbcwb3i5_u1d8igu_ykfvcry_p2u8faylx6rfoir7a2ysajn5_pcekaud07ce5bvplzztivm9k8yoycnn5mg2gksqkoucxzpu6rkgmbttfafj1ehujmuhcz5d3gsumcisytldar0sy7ivrkg8dxdnnwky-9rf-n-anwpyaqonj4e6fhlrnoh9wxeldfpgxcp7ldfcmbh2gyptvurzak10thjyn9o2_7tqdfnq-l7zufojmvxatkqv-pyeoodsydtxszgxedwq_45a7ezuguodzqh6ba10 %
respuesta embargo salarial agencia tributaria illes balears10 %
solicitud consolidación grado personal10 %
cuadro general de baja tensión que es10 %
cuando se debe hacer un plan de seguridad y apertura de centro de trabajo en una obra de construcción10 %
solicitud de inscripcion en el registro de parejas de hecho palma de mallorca10 %
caib eficiencia energética10 %
apertures centre de treball10 %
registro certificado energético en baleares10 %
mcardell caib interventor10 %
certificado de instalación de enlace10 %
caib descalificacion vpo10 %
tramite telematico licencia pesca recreativa caib10 %
convocatoria fpi 201910 %
c/ del ter 16 ed. alexandre rosselló pastors polígon de son fuster 5a planta10 %
concentraciÓn refrigerante if00410 %
deposito fianza alquiler caib10 %
registre d empreses autoritzades a formacio legionel·la10 %
e siap atención primaria caib10 %
registro electronico agencia de viajes10 %
consell insular de eivissa renovar patrón per10 %
comunciacion apertura centro de trabajo10 %
parejas estables palma de mallorca10 %
https //www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/46874810 %
delegación de protección de datos de la administración de la caib10 %
sede electronica del soib10 %
tramite a realizar para dar de alta una vivienda para alquiler vacacional10 %
subsecciones de la seccion ii del boib noticias juridicas10 %
persona signant10 %
instalacion de enlace10 %
convocatòria subvencions ibdona10 %
inb salut10 %
parejas estables caib10 %
convocatoria becas suport educatiu 2019 202010 %
certificado de victima de violencia de genero expedido por servicios sociales10 %
resolucion de la conselleria de salud de 25 de abril de 2019 caib10 %
seprona baleares quema hierbas10 %
modelo remision a otro organo administrativo10 %
comunicacion apertura de centro caib10 %
permiso pesca submarina reserva de mitjorn illes baleras10 %
^y6^xpt224^lmitit^es10 %
normativa accesibilidad baleares10 %
programa la serra mallorca10 %
caib cuanto es la ayuda por hijos menores de 18 años10 %
servei de salut de les illes balears ib­salut10 %
sol.licitud certificacio tenda conveniencia balears10 %
comunicacion desplazamiento a obra de construccion baleares10 %
documento d52 soib10 %
^crb^xpt169^s32465^es10 %
duración de la licencia de pesca desde embarcación en baleares10 %
apertura centre de treball obra de construccion a castello de la plana10 %
centro de dia sa serra san antonio10 %
registro certificados energeticos baleraes10 %
qssi salud caib10 %
registro de empresas acreditadas baleares10 %
subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte 201910 %
conselleria de medi ambient caib10 %
normativa actual para certificado medico para pesca submarina10 %
conselleria de educación y universidad caib10 %
subvencio paes mallorca10 %
organigrama conselleria medi ambient govern balear10 %
comunicación de apertura o reanudación10 %
documentación apertura centro de trabajo10 %
com segellar el llibre de subcontratacio a les illes balears10 %
registro de vivienda turistica en baleares10 %
recerca caib10 %
deportistas de alto rendimiento baleares10 %
subsidio de movilidad y gastos de transporte 201810 %
pareja de hecho palma de mallorca10 %
apertura centro de trabajo alicante10 %
programas apoyo clima mallorca10 %
lloguer protegit10 %
horario de apertura de bar caib10 %
canvi contresenya caib10 %
ley que obliga a la escolarizacion de menores10 %
apertura centro de trabajo baleare10 %
plazo de comunicacion de apertura del centro de trabajo en una pyme10 %
parelle estables10 %
pla de treball amiant10 %
informacio basica sobre els tramits d`ajust i beques de formacio profesional per locupacio10 %
renda garantida10 %
dirección general de protección del menor y la familia-escuelas infantiles10 %
alta establecimiento reepsaib10 %
pnc 2019 requisits10 %
xavier ramis10 %
cominicacion de apertura baleares10 %
depositos ibavi10 %
apertura centro trabajo obras construcción10 %
sentencias sobre la asistencia sanitaria de los terceros obligados al pago10 %
direcció general de dependencia10 %
^cao^xdm333^ttab02^es10 %
apertura de centro de trabajo gobierno de canarias10 %
comunicación apertura centro de trabajo caib.es10 %
registro taller mecanic caib10 %
pareja de hecho govern balear10 %
restos humanos o10 %
ayudas para emprendedores en baleares 201910 %
hacerde de mi firma electronica en mallorca10 %
servei de construcció10 %
autorización actividades en espacios naturales de cantabria10 %
licencia de pesca10 %
kh7kg2gr1wp4-cvh_2fln-9c3ofgo1vniduhbqz-wpt1-zcgyloyc3wnsrnjmyomehasqcndiev3vujddlfwnuzqjssv51z3acyqvcqddrxjn7ph66f_hfiadfyvi53b0o7r5nyhlbj5et3uzgy9aa1uoye_yae73-2dvndppzdgodoy2tz4jx5mqwdjh5eqnb8n4cub9nvux3_baqzgo2iv9ib10ubvabnze_wsnoqeo2rk20d_7ehud3t72zwx65tlp8rtscr67li6wm_9erletly6mt_83m2adz0cpazsxcc8vvkrzx2qyrqqnwdyhkxieeqwbtunofpzxvg6xw10 %
inspecció mèdica palma10 %
prese tacion telematica escritos direccion general recursos hidricos goib10 %
apertura de centro caib10 %
plazos en un despido colectivo 201910 %
inscripció registre parelles estables10 %
modificacion apertura centro de trabajo en baleares10 %
documentacion subida de potencia en baja tension canal empresa en catalunya10 %
cancel.lacio fiança10 %
becas y ayudas para oposiciones mayores de 30 años10 %
devolucio garanties10 %
http //www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/368730510 %
resolució del president del fons de garantia agraria i pesquera de les illes balears fobaiba per a la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformacio i comercialitzacio de productes agricoles10 %
97117671210 %
servicios de residuos y suelos contaminados10 %
tècnic linguistic illes balears10 %
fundación balear de la dependencia10 %
hospitales publicos de las islas baleares10 %
registre d empreses acreditades sector de la construcció sol.licitud d inscripcio10 %
“aportaciÓn de documentaciÓn a un expediente10 %
consejeria de movilidad y vivienda10 %
fireccion de agencia española de proteccion de datos en mallorca10 %
tutoriales enviar una factura a travé de la sede electrónica de un ayuntamiento10 %
caib turismo cambio titular10 %
impres per renovar llicencia capita de iot mallorca10 %
documento apertura centro de trabajo10 %
direccion general de pesca y medio marino10 %
el silencio administrativo en trabajos de retirada de amianto10 %
que son sede electrónica10 %
direcció general de recursos hídrics10 %
transportssancions@dgmobil.caib.es10 %
ajudas programa moves vehiculos 2019 boib baleares10 %
ordenació parc bit10 %
que se pone en clase de centro en apertura de trabajo10 %
apertura centro de trabajo elche10 %
comunicacion apertura o reanudacion de actividad islas baleares10 %
registre electrònic illes caib10 %
autorizacion espectaculos publicos menores almeria10 %
registro caib certioficados10 %
habilitacion empresas alta tension baleares10 %
documentos local farmacia10 %
becas comedor caib10 %
consulta expedinte caib10 %
infome de escolaridad10 %
certificado excepcionalidad en que consiste10 %
solicitud de tarjeta sanitaria10 %
delegación de educación eivissa10 %
agencia balear de l aigua i de la qualitat ambien10 %
que requisitos necesito para comprar vpo segunda mano en 2019 en mallorca10 %
depósito fianza alquiler comunidad islas baleares10 %
plazo de caducidad expediente sancionador laboral10 %
registro cetificado energetico baleares10 %
direccio geral politica linguistica10 %
registre públic de demenants d habitatges públics protegits10 %
solicitud areas de regeneración y renovación urbanas baleares pev 2018-202110 %
servicios de relaciones laborales10 %
denuncia consumo10 %
solicitud de pareja estable10 %
hospital can misses10 %
udit memoria tecnica instalacion equipo frigorifico10 %
comunicacion apertura caib10 %
convocatoria de profesores especialistas en baleares10 %
direccio general de primera infancia innovacio.caib10 %
habilitacion libro subcontratacion menorca10 %
783aad0a10 %
publicación conveni govern illes balears y consell insular de menorca para reparación de pérdidas y daños10 %
centro apertura trabajo10 %
lista emabracaciones charter baleares10 %
subvenciones rent a cars baleares10 %
llicència de pesca balears10 %
comunicacion de apertura centro de trabajo barcelona10 %
director general del servicio de salud de las islas baleares perfil del contratante10 %
caib tramitacion licencia actividad10 %
soib visibles 201910 %
caib agencia d estrategia turisitca10 %
caib apertura centro de trabajo10 %
residencia por pareja de hecho mallorca10 %
resolución becas deportistas baleares 2018 201910 %
procedimiento recococimiento servicios previos caib10 %
alta sanidad centros de trabajo10 %
apertura centro trabajo construccion mallorca10 %
cicle productiu de cicle tancat10 %
incidencia informatica caib10 %
aperturas centro trabajo gobierno baleares10 %
e4zq10 %
canvi explotador conselleria sanitat caib10 %
caib instalacio baja tension10 %
registro emas caib10 %
caib registroelectronico10 %
subdirección general energía y cambio climático10 %
decreto regula la clasificacion de establecimientos de restauracion en islas baleares10 %
apertura centros de trabajo obras barcelona10 %
millenium son espases10 %
llei de la dependencia reconeixament10 %
proteccion de datos caib10 %
estades turistiques habitatges10 %
agencia de estrategia turística de las illes balears aetib10 %
centro de trabajo caib10 %
obrener tarjeta sanitaria individual en mallorca10 %
https //www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/154260910 %
cuantia pnc 201910 %
serveis ferroviaris de mallorca10 %
licencia pesca maritima recreativa10 %
garantía de ingresos mínimos10 %
tràmit interins curs 2019-2010 %
i-p5njq8osctmcetkt-fxwkojjh8yss-b7swngkx_bxpuuu-ehnh8juu9urpay1rpvx7pazjeiiksisyqrqwnppznetrv0twor1ro--pbgjvnfzuopvymmvq1iwdtfwjhbgr7vxt9wd5nerpkq2qp4bg26ndvijv5bije1vmdtoe5enq1a8xxd_2g-c8msbgxodfgdfiwqzsuuf_rjr2jqd9spzipmp5v7w0traxzfkak1ki64d_lx5wqluiaylamy0htcqblzdlprg9w_ffhsi8wci3sjvupy4dkwz7yphikdzsvfpkld2qn9pmamr7u9ka5xgqc_iweb6wcru-kg10 %
convocatorias catalan c1 202010 %
apertura centro trabajo palma mallorca10 %
solicitud certificado conveniencia baleares10 %
^y6^chr999^ttab02^10 %
apertura de cemntro de obra mallorca10 %
registrar/hospital mail10 %
78492d3410 %
tramite 00110 %
soib joves qualificats 201910 %
tramites ibassal10 %
exemple de exposar els suggeriments10 %
habitage.caib.es10 %
yatim omar baleares10 %
caib registre de centros especiales de empleo y empresas de insercion10 %
puede un almacen mayorista facturar medicamentos a la ss10 %
rgseaa palma10 %
decret registre unificat de serveis socials10 %
intervencion delegada consejeria de presidencia10 %
modulo vivienda protegida ibiza10 %
fechas vendimia illes balears10 %
7849cc8e10 %
registro online caib10 %
afers socials i esports10 %
decret 20 2015 17 abril queixes i reclamacions comunitats autonomas balears10 %
tramites para registrar el certificado eficiencia energetico en mejorada del campo10 %
renovacion per mallorca10 %
7849ca3f10 %
residencia can raspalls10 %
requisitos pesca submarina mayores de 65 años10 %
govern de las illes admisitracion electronica10 %
per titulo caib10 %
publicacion boib caib10 %
cÁlculo concentración refrigerante según if00410 %
innovació educativa caib10 %
soib.es10 %
comunicaciÓn apertura centro de trabajo cataluÑa adjuntar documentaciÓn10 %
comunicacio obertura10 %
son espases intranet10 %
sfm10 %
solicitut neteja10 %
comunicacion apertura centtro de trabajo ciab10 %
inspeccion medica ib salut10 %
comunicacion apertura o reanudacion de actividad10 %
ajudes exterior10 %
govern de les illes balears justificante de puesta en servicio de instalación frigorífica10 %
registro electrónico islas baleares10 %
dipòsit legal illes balears10 %
tramit 037 caib10 %
serveis d espais naturals10 %
presentació de documents a un ens públic amb segell de correus10 %
declaración de excepcionalidad para la adopción de las medidas alternativas para10 %
comunicación de apertura o reanudación baleares10 %
conselleria d agricultura pesca i alimentació10 %
presentación eficiencia energetica baleares10 %
consorci de transports de mallorca10 %
^bnh^xdm025^ttab02^do10 %
certificado de instalación fe enlace10 %
registrar certificado caib10 %
signatura electrónica10 %
dipòsit estatuts organització empresarial10 %
decret 41/2016 juliol balears10 %
limit lloguer vpo10 %
tramit registre cee10 %
representacio tramits transports10 %
maria zaforteza dezcallar10 %
reclamaciones a consumo de illes balears10 %
renovació autorització apca illes balears10 %
organigrama consejeria de hacienda de baleares10 %
anticipo ordinario10 %
caib nominas10 %
plazo resolucion expediente sancionador inspeccion de trabajo10 %
conselleria mobilitat i habitatge10 %
soib servicios centrales10 %
llibre de subcontratació manacor10 %
isla baleares 730 modelo tassa turistica10 %
inspeccion de trabajo porcedmiento sancionador10 %
subsidio garantia ingresos minimos10 %
fundacio atencio a la dependencia mallorca10 %
caib registro electronico10 %
Altres frases de cerca37116 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)