Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: www.caib.esAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Ago 2021 - 00:53
Període reportat:Mes Jul 2021
Tancar finestra
 
Pàgines/URLs  
Total: 354980 pàgines diferentsAccessosVolum mitjàPàgina d'entradaSortida 
/oposedu04front/portal/lov.do29498021.03 KB2350842314


/sites/ft/tema2017/files/logo_vertical.svg14605503.42 KB339435016


/sites/ft/tema2017/files/menu.svg1452662562 Bytes2350262819


/sites/ft/tema2017/files/directori.svg14495721.84 KB241012160


/sites/ft/tema2017/files/cercador_000.svg1447328948 Bytes147052946


/sites/ft/tema2017/files/idioma.svg14467042.01 KB187348859


/sites/ft/tema2017/files/accessibilitat_000.svg14283161.40 KB15062013396


*1412819 3131


/oposedu04front/portal/index.do126460316.53 KB3086928734


/pidip2front/jsp/image1037396350.23 KB2490854030


/sap/bc/webdynpro/sap/zhribs_ps_entrada_v281882217.13 KB245114099


/sistrafront/sistrafront/protected/mantenimientoSesionForm8162893 Bytes19486761


/sites/ft/tema2017/files/item.svg797880717 Bytes43766730


/sites/ft/temadgcom/files/logo_vertical.svg7434903.36 KB47232192


/sites/ft/temadgcom/files/menu.svg742743554 Bytes324176946


/sites/ft/temadgcom/files/cercador_000.svg740262942 Bytes18621416


/sites/ft/temadgcom/files/idioma.svg7392762.01 KB19938985


/sites/ft/temadgcom/files/accessibilitat_000.svg7389741.39 KB103038062


/sites/ft/temadgcom/files/directori.svg7369551.84 KB40201031


/pfunciona/moduls/principal.jsp72772254.46 KB9539985017


/sites/dgtic/f/2394156755886.18 KB4153341940


/sites/covid-19/f/31244244784433.40 KB1989852687


/sadperdoc5front/places/cercarLocalitats.do440979341 Bytes43115


/sistrafront/formfront/expresion/autocalculoV2.do41221714 Bytes21644


/sadperdoc5front/places/cercarMunicipis.do4079451.78 KB4940


/sadperdoc5front/places/cercarCentres.do402468308 Bytes115123


/loginibfront/seleccionAutenticacion.html4002812.36 KB7880622442


/govern/organigrama/area.do36779860.61 KB12420119004


/govern/fonts/Bariol_Regular.ttf36304879.62 KB384142593


/mapurbibfront/proxy.jsp3250271.12 KB3891178


/govern/imgs/svg/logo_vertical.svg2971653.11 KB157812912


/govern/imgs/icones/menu.svg292867509 Bytes11513006


/govern/sac/fitxa.do29271821.84 KB4810628901


/sadperdoc5front/places/guardarPlacesPreferents.do268581369.88 KB505


/seucaib/ca/arxiuServlet268340119.82 KB817617264


/govern/imgs/icones/directori.svg2541811.68 KB1257327


/govern/imgs/icones/idioma.svg2534721.84 KB576415


/govern/imgs/svg/cercador_000.svg253289858 Bytes2827358


/govern/imgs/svg/accessibilitat_000.svg2530141.27 KB2672195


/govern/index.do25044520.13 KB7529826306


/loginibfront/redirigirLoginClave.html2288428.40 KB33521525


/govern/imgs/icones/correu.svg207041901 Bytes749738


/govern/imgs/social/twitter.svg2068261.39 KB1631017


/govern/imgs/social/facebook.svg206236819 Bytes179689


/sistrafront/formfront/ver.do20395083.90 KB923915


/sites/ft/temadgcom/files/item.svg193222717 Bytes774999


/sites/covid-19/f/31513418941044.72 KB879628


/sacmicrofront/archivopub.do187670273.98 KB3368629901


/sites/covid-19/f/31513516678643.70 KB15321411


/sites/coronavirus/f/312518165806454 Bytes908601425


/loginibfront/fonts/Bariol_Regular.ttf16251376.81 KB253471824


/sadperdoc5front/baremacio/filtre.do1614811.04 MB592116232


/govern/imgs/icones/informacio_edb2c7.svg159804755 Bytes246289


/loginibfront/imgs/clave.svg1588066.12 KB16395148


/sistrafront/sistrafront/protected/redireccionLoginIB.jsp157036719 Bytes1021265


/rescabfront/js/Dominio.jsp1557651.58 KB11384


/govern/imgs/icones/telefon_fff.svg153470704 Bytes853957


/govern/imgs/icones/on_fff.svg152606707 Bytes105480


/govern/imgs/icones/correu_fff.svg151499815 Bytes253207


/pidip2front/view/recursos/fonts/Noto_Sans/NotoSans-Regular.ttf149337397.99 KB3171619


/pidip2front/view/recursos/fonts/Bariol.ttf14920098.33 KB355881


/pidip2front/view/recursos/glyphicons/fonts/glyphicons-regular.w...14788293.01 KB14860704


/govern/imgs/icones/seu_electronica_edb2c7.svg1470082.10 KB109133


/govern/imgs/icones/organitzacio_edb2c7.svg1460821.26 KB9685


/pidip2front/view/recursos/bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-...14562917.29 KB1082604


/govern/imgs/icones/compartir.svg1441631.12 KB35376


/sistrafront/sistrafront/protected/irAPaso.do14361713.13 KB10444346


/govern/imgs/icones/carrec_edb2c7.svg143491815 Bytes60458


/govern/imgs/icones/fax_fff.svg139873605 Bytes1791043


/govern/rest/arxiu/36060421383173.00 KB14401996


/govern/rest/arxiu/36060481365681.81 KB2761621


/govern/rest/arxiu/36060571359581.51 KB23227307


/govern/imgs/icones/transparencia_edb2c7.svg1357182.17 KB89149


/govern/imgs/icones/item.svg134733658 Bytes8781075


/sistrafront/sistrafront/protected/init.do1324251.10 KB97171308


/pidip2front/view/recursos/fonts/Noto_Sans/NotoSans-Bold.ttf131010398.24 KB2208976


/govern/imgs/icones/item_000.svg129531649 Bytes455888


/sites/fp/f/3290981251541.34 KB172590


/seucaib/resources/img/usuari_fff.svg1235531.00 KB23730421


/seucaib/resources/img/directori.svg1231661.80 KB4227223


/seucaib/resources/img/logo_vertical.svg1230013.29 KB8901070


/seucaib/resources/img/menu.svg122984542 Bytes2492271


/seucaib/resources/img/cercador_000.svg122444921 Bytes832336


/seucaib/resources/img/accessibilitat_000.svg1224201.36 KB10808999


/seucaib/resources/img/idioma.svg1224091.97 KB1878405


/sap/bc/webdynpro/sap/hress_a_payslip12086941.55 KB20728682


/sites/covid-19/f/34026912009864.47 KB125877


/sites/covid-19/f/33912711987360.10 KB111502


/sites/covid-19/f/33912611972760.63 KB112574


/sites/covid-19/f/33912511960865.38 KB1241020


/sites/covid-19/f/3151401194819.51 KB212141


/sites/covid-19/f/32477411945260.70 KB130308


/sites/covid-19/f/32722211938867.82 KB942006


/govern/organigrama/arearss.do11784323.63 KB1335913146


/carpeta/static/img/ico_accessibilitat.svg1172814.31 KB8265788


/govern/imgs/icones/goib_555.svg1078032.02 KB140190


/carpeta/static/fonts/Bariol_Regular.ttf10704985.02 KB230172


/carpeta/static/fonts/open-iconic.woff10523214.63 KB331638


/loginibfront/error.html1038631.47 KB860319606


/loginibfront/loginUsuarioPassword.html101441773 Bytes16220447


/sites/escolaritzaciocurs/f/3094531010231.41 KB31086678


/sites/productessanitaris/f/3543811006681.61 KB3214857


/sites/coronavirus/f/331247993332.98 KB81160


/sites/coronavirus/f/3311759921012.58 KB30868


/sistrafront/sistrafront/redireccion.jsp95277140 Bytes402728


/sites/ft/intranet_sin_logos/files/menu.svg95158554 Bytes392124


/sites/ft/intranet_sin_logos/files/logo_vertical.svg950493.36 KB188366


/sites/ft/intranet_sin_logos/files/directori.svg949041.84 KB133320


/sites/ft/intranet_sin_logos/files/cercador_000.svg94767941 Bytes64540


/sites/ft/intranet_sin_logos/files/idioma.svg947372.01 KB28448


/sites/ft/intranet_sin_logos/files/accessibilitat_000.svg947021.39 KB8912259


/govern/imgs/icones/document_edb2c7.svg91465802 Bytes3702705


/sistrafront/sistrafront/protected/siguientePaso.do9096610.25 KB3411024


/sites/resources/imgs/imc-menu/menu_dreta.svg90338870 Bytes20312695


/sites/coronavirus/f/3422319017459.92 KB719620


/sites/coronavirus/f/341563890286.90 KB4475


/sites/coronavirus/f/331179889448.63 KB4832


/sites/coronavirus/f/331170888844.89 KB6318


/sites/coronavirus/f/331157888388.32 KB9222


/sites/coronavirus/f/331172887766.03 KB3621


/sites/coronavirus/f/331417887396.09 KB1861


/sites/coronavirus/f/331237886964.94 KB1843


/sites/coronavirus/f/331155886724.58 KB13025


/sites/coronavirus/f/331177886054.88 KB2822


/sites/coronavirus/f/331567885794.41 KB980


/sites/coronavirus/f/331565885546.64 KB569


/sites/coronavirus/f/331569884967.01 KB878


/sites/coronavirus/f/332199884333.86 KB7183


/sites/coronavirus/f/346430884307.09 KB77132


/sites/coronavirus/f/331241884265.50 KB1353


/sites/coronavirus/f/331572883227.07 KB6743


/sites/coronavirus/f/331261882926.27 KB8563


/sites/coronavirus/f/331239882536.16 KB11176


/sites/coronavirus/f/331161881543.40 KB3990


/sites/coronavirus/f/331182881194.53 KB101085


/govern/imgs/svg/logo.svg875437.77 KB14483970


/sites/resources/bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.wo...8724422.70 KB1330720467


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.obtenerDuracionPermi...8512894 Bytes2692082


/rescabfront/js/DataFactory.jsp844021.71 KB532420


/govern/imgs/social/whatsapp.svg841072.94 KB572356


/sites/covid-19/f/33873482614349.77 KB3512238


/sistrafront/formfront/expresion/autorellenableV2.do821857 Bytes1162


/Intranet/get7936561.58 KB1523912


/cathosfront/src/assets/images/caib/menu.svg78049555 Bytes13956


/cathosfront/src/assets/images/caib/cercador_000.svg77880942 Bytes5328


/cathosfront/src/assets/images/caib/directori.svg778761.82 KB3433


/cathosfront/src/assets/images/caib/logo_vertical.svg778583.36 KB2716


/cathosfront/src/assets/images/caib/accessibilitat_000.svg778491.39 KB6226


/cathosfront/src/assets/images/caib/idioma.svg778471.99 KB1036


/sadperdoc5front/interins/cercarDadesPersona.do774292.20 KB18140


/eboibfront/es/2021/11400/650758/acuerdo-del-consejo-de-gobierno...7734775.15 KB592381492


/cathosfront/cens7731320.70 KB1102123


/sites/oposicionsdocent/f/359035750831.10 KB1227684


/seucaib/resources/img/item_000.svg73898693 Bytes5011359


/sites/fp/f/3250227270632.30 KB1070383


/sites/fp/f/3561837208223.07 KB126107


/sites/oposicionsdocent/f/3590397068712.38 KB4159


/sites/fp/f/248066694812.87 KB676127


/sites/oposicionsdocent/f/3590436921512.54 KB231173


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.obtenerListaDiasNoPl...6796883 Bytes510538


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.comprobarDisponibili...679481.02 KB41210


/sites/fp/f/353040678794.00 MB251208


/govern/imgs/icones/conseller.svg67552791 Bytes194217


/sites/fp/f/3566686734111.91 KB163116


/sites/fp/f/33784467271212.32 KB12661


/sites/fp/f/3149056685617.23 KB1052337


/sites/fp/f/2534126680418.35 KB128145


/sites/fp/f/2533436675210.77 KB137046


/sites/fp/f/2533206662511.53 KB216732


/sites/fp/f/2534096657910.11 KB3744


/sites/fp/f/2534216652313.40 KB1280


/sites/fp/f/2533196647813.58 KB462157


/sites/fp/f/2534106643320.50 KB2995


/sites/fp/f/2552956634714.27 KB14240


/sites/fp/f/27900366337134.95 KB133686


/govern/rest/arxiu/2615867661491.19 MB444347


/govern/rest/arxiu/44901126606688.40 KB7171653


/sites/fp/f/3625876598938.79 KB521153


/sites/fp/f/315485651872.24 KB1496111


/sites/fp/f/356487651821.34 MB21671


/sites/fp/f/248065648813.61 KB822350


/govern/imgs/icones/tanca.svg64807892 Bytes1132215


/govern/rest/arxiu/3947235644272.19 MB901021


/sadperdoc5front/places/guardarPlacesProvisionals.do63979320.09 KB3813


/sites/fp/f/253241637541.27 KB10955


/sites/fp/f/329099635651.44 KB19967


/sites/fp/f/248067633411.95 KB261087


/govern/rest/arxiu/30878566149246.95 KB3752


/govern/rest/arxiu/38528726003229.67 KB32235


/seucaib/resources/img/item.svg59917706 Bytes658755


/govern/rest/arxiu/46232815985219.79 KB74370


/govern/rest/arxiu/38528665953316.64 KB3265


/govern/rest/arxiu/47728515950618.80 KB1882771


/govern/rest/arxiu/35325295934920.36 KB2052


/govern/rest/arxiu/30888725927229.15 KB3817


/govern/tramitesrss.do59265620 Bytes101459905


/govern/rest/arxiu/31094415919522.71 KB1864


/govern/rest/arxiu/30888775914438.74 KB2425


/sites/oposicionsdocent/f/3621715908431.75 KB413811


/govern/rest/arxiu/31086585899335.22 KB1239


/govern/rest/arxiu/30888555897213.53 KB2011


/govern/rest/arxiu/31087185893543.50 KB20135


/govern/rest/arxiu/31048755893217.84 KB1321


/govern/rest/arxiu/30958475885122.01 KB1815


/govern/rest/arxiu/29336025837026.21 KB1783


/sites/fp/f/355979576571.15 MB243608


/pidip2front/jsp/imageDef5661517.85 KB571286


/sites/ft/intranet_sin_logos/files/item.svg53610717 Bytes254215


/sites/covid-19/f/33873652724204.70 KB5511515


/sadperdoc5front/baremacio/cercarFuncions.do501832.12 KB140451


/sites/covid-19/f/33873849427121.46 KB53532


/sites/covid-19/f/3572064938864.48 KB38246


/sites/covid-19/f/34705649136264.57 KB531656


/detall-cos.jsp4900915.55 KB129936833


/sistrafront/sistrafront/protected/mostrarDocumento.do48801197.53 KB1842985


/sites/covid-19/f/33873748776133.99 KB36200


/eboibfront/indexrss.do479136.10 KB64916283


/sistrafront/formfront/expresion/valoresV2.do459711.37 KB6111


/sadperdoc5front/interins/iniciDisponiblePersona.do4327223.79 KB372358


/sadperdoc5front/places/guardarPlacesNoPreferents.do43261314.86 KB52


/sites/resources/imgs/imc-menu/menu_boto.svg42717871 Bytes748242


/rescabfront/js/i18n.jsp4261166.98 KB164785


/sites/covid-19/f/3402684139864.02 KB31240


/sites/covid-19/f/3391224132760.25 KB33121


/sites/covid-19/f/3391214131260.62 KB32132


/sites/covid-19/f/3391204129065.35 KB24227


/sites/covid-19/f/3247754125560.56 KB3786


/sites/covid-19/f/3272214125467.86 KB26477


/sites/covid-19/f/3151374125010.31 KB5251


/sites/covid-19/f/340583411669.54 KB77186


/sites/covid-19/f/340403410969.38 KB69116


/sites/covid-19/f/340389410059.29 KB76179


/sadperdoc5front/interins/inici.do4050510.97 KB93422077


/borintfront/principal.jsp4022655.71 KB34353998


/sistrafront/sistrafront/protected/continuarTramitacion.do38515303 Bytes6486


/rescabfront/mostrarForm3675626.84 KB3899107


/pfunciona/moduls/components/calendari.jsp3643312.73 KB311667


/pidip2front/jsp/es/ficha_emergencia/informaciones-covid-193609942.27 KB255752048


/sites/covid-19/f/343113357991.03 MB2321520


/pidip2front/jsp/ca/convocatories3497545.13 KB3315372


/sites/covid-19/f/3296783492611.31 KB4088


/sistrafront/sistrafront/protected/irAAnexar.do3342911.84 KB87134


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.obtenerRangoPermitid...32979101 Bytes811831


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.existeReserva.dwr3294275 Bytes206430


/sites/faqs-covid/f/31252532832655 Bytes12815279


/govern/cercadorAv.do3265518.08 KB3331163


/detall-novetat.jsp3249412.48 KB14323075


/pidip2front/jsp/ca/noticies32492112.85 KB4335484


/sistrafront/sistrafront/protected/uploadAnexo.do32457243 Bytes3173


/firmaweb/firmaWebServlet3159110.05 KB1219


/sites/covid-19/f/340384315028.71 KB7756


/sites/atenciociutadania/f/30450831271241 Bytes4951361


/sadperdoc5front/baremacio/veureBaremacio.do3094521.33 KB972965


/govern/imgs/icones/url_edb2c7.svg308821.59 KB69804


/govern/rest/arxiu/3606035306172.76 KB193102


/govern/rest/arxiu/3606049305742.09 KB32117


/govern/rest/arxiu/3606058305721.51 KB385201


/ibscandidat/j_security_lang303184.46 KB148381722


/pidip2front/jsp/pidipRSS2993461.59 KB32322797


/sistrafront/sistrafront/protected/anexarDocumento.do2993019.71 KB1743


/seucaib/ca/200/persones/contarProcedimientos2872427 Bytes589561


/oposedu04front/tribunals/proves.do2848912.30 KB98142


/govern/cercador.do2848316.80 KB352870


/govern/imgs/icones/intranet_fff.svg283371.80 KB7171


/sadperdoc5front/baremacio/css/material_design/MaterialIcons-Reg...2823841.59 KB46051625


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.obtenerListaBoyasDis...28048316 Bytes77


/pidip2/api/services/ca/services/ComunicatsPerOrganisme275329.86 KB5171887


/sites/coronavirus/f/35683926814234.08 KB2021388


/sites/covid-19/f/3572052680864.23 KB21153


/oposedu04front/portal/css/material_design/MaterialIcons-Regular...2662740.01 KB553839


/sistrafront/sistrafront/protected/registrarTramite.do2538411.21 KB128312


/govern/administracio.do2522022.45 KB443512


/carpeta/tramite/list2468525.31 KB1089


/sites/coronavirus/f/34058024402162.50 KB42842


/oposedu04front/portal/css/font-awesome/fonts/fontawesome-webfon...2411969.68 KB18014


/sistrafront/zonaperfront/protected/redireccionLoginIB.jsp24014718 Bytes12195


/govern/rest/arxiu/420229423934487.64 KB21490


/govern/rest/arxiu/3396107238532.20 MB12699


/sites/coronavirus/f/36153323722190.72 KB32215


/sites/coronavirus/f/34612623391218.92 KB117354


/govern/rest/arxiu/3635557233871.54 MB5460


/sites/coronavirus/f/33917923275391.47 KB47160


/sites/coronavirus/f/35251023243227.97 KB2670


/sites/coronavirus/f/34930823061120.12 KB26190


/sites/coronavirus/f/35403223059112.90 KB22150


/sistrafront/zonaperfront/protected/init.do230041.53 KB3341489


/sites/coronavirus/f/34119522973104.59 KB28177


/sites/escolaritzaciocurs/f/3493612293472.59 KB95223


/sites/coronavirus/f/3388072287462.97 KB12278


/sites/escolaritzaciocurs/f/3493582286472.63 KB5155


/sites/coronavirus/f/33538422809212.86 KB19310


/sites/coronavirus/f/3363552280770.20 KB16287


/sites/escolaritzaciocurs/f/3493562279061.35 KB5864


/sites/coronavirus/f/3343562266466.72 KB12276


/sites/coronavirus/f/3339802244154.23 KB13310


/govern/rest/arxiu/47628792233891.68 KB23529


/sadperdoc5front/baremacio/css/font-awesome/fonts/fontawesome-we...2224272.84 KB634212


/OpenData22199635 Bytes49214838


/eboibfront/es2219161.81 KB10917798


/sites/consumidor/f/11890222060578 Bytes6282157


/sites/coronavirus/f/3339782190430.84 KB7377


/sites/coronavirus/f/3339762179130.52 KB8333


/sites/coronavirus/f/3317022174731.71 KB1429


/sites/coronavirus/f/3339742167845.74 KB7433


/sites/coronavirus/f/3339722157866.80 KB7305


/sites/coronavirus/f/3339702150055.53 KB2288


/sites/coronavirus/f/3339682143284.19 KB5338


/sites/coronavirus/f/3339662137441.18 KB9459


/govern/rest/arxiu/477699421353115.88 KB22854


/loginibfront/loginAnonimo.html20772784 Bytes576233


/eboibfront/index.do2076162.41 KB419404


/pfuncionafront/moduls/formacio/plansFormacioModul.jsp2051731.88 KB493351


/sistrafront/formfront/procesarDetalle.do204442.96 KB1031


/sites/iqpib/f/30951120336886 Bytes278631


/sites/iqpib/f/30541220306780 Bytes108310


/sites/iqpib/f/30541520290900 Bytes3798


/sites/covid-19/f/3296792017112.46 KB1834


/pfuncionafront/moduls/components/calendari.jsp1992011.08 KB63279


/sites/coronavirus/f/3576351982412.29 KB1368


/seucaib/es/200/personas/contarProcedimientos1961327 Bytes351212


/sites/fp/f/3504841958936.69 KB1333639


/govern/rest/arxiu/30335731954039.23 KB3441


/govern/rest/arxiu/2915730194202.14 KB852127


/govern/rest/arxiu/238849519182426.21 KB7178


/sadperdoc5front/interins/css/material_design/MaterialIcons-Regu...1916888.10 KB1173538


/govern/rest/arxiu/382889619136433.89 KB21684


/govern/rest/arxiu/37012561892183.04 KB119220


/govern/rest/arxiu/276787018914928.14 KB2829


/govern/rest/arxiu/28975141884663.86 KB1918


/govern/rest/arxiu/28499641882633.63 KB2417


/govern/rest/arxiu/279645818814113.13 KB1423


/govern/rest/arxiu/12704351880439.07 KB4230


/govern/rest/arxiu/10441811878656.84 KB5410


/govern/rest/arxiu/28609721876657.06 KB821


/sites/transparencia/f/2487571874853.88 KB4484167


/govern/imgs/icones/organitzacio_institucional_edb2c7.svg186741.61 KB2451


/govern/imgs/icones/acords_govern_edb2c7.svg186733.42 KB4819


/govern/imgs/icones/conselleria_edb2c7.svg185491.42 KB2730


/sites/transparencia/f/24887418286766 Bytes2110


/sites/transparencia/f/248880182801.36 KB1688


/sites/transparencia/f/24888218278615 Bytes12405


/sites/transparencia/f/24887918275469 Bytes1976


/sites/transparencia/f/24887718269868 Bytes1532


/sites/transparencia/f/24887818260971 Bytes11129


/sites/transparencia/f/248876182551.68 KB2267


/pfunciona/utilVacances1814676.85 KB341535


/govern/indexadm.do1779515.68 KB380473


/govern/organigrama/directori.do1772926.30 KB414406


/seucaib/es/200/personas/tramites/servicio/47474671771538.62 KB114722110


/sites/resources/imgs/imc-menu/menu_tanca_fff.svg17092661 Bytes174518


/sistrafront/sistrafront/protected/confirmarPago.do170532.79 KB48169


/sites/fp/f/35303716909170.42 KB6015468


/loginibfront/imgs/ciutada.svg168751.49 KB62132


/sites/resources/imgs/imc-menu/menu_obri_ee013b.svg16856914 Bytes38452


/sites/coronavirus/f/36280916805133.89 KB29406


/sistrafront/formfront/js/v1/htmlform.jsp1675644.42 KB101


/govern/rest/arxiu/3560529167388.64 KB1447


/sap/public/bc/ur/nw7/js/texts/messagebundle_es.properties162629.99 KB43815


/dgpdocentfront/external/provincia/getAll162191.71 KB6 


/eboibfront/ConsultaAnnexe15862741.27 KB35724473


/govern/rest/arxiu/382891615855408.89 KB9992


/sistrafront/formfront/expresion/autocalculoV1.do153979 Bytes142


/dgpdocentfront/external/pais/getAll1504511.33 KB112


/sites/sitibsa/f/1667831503734.05 KB3367179


/sistrafront/zonaperfront/protected/mostrarDetalleElemento.do149525.65 KB296851


/dgpdocentfront/external/provincia/getMunicipisFromProvincia/07149173.23 KB 98


/sadperdoc5front/baremacio/inici.do147717.99 KB1777700


/sites/fp/f/35597714683585.79 KB2237236


/eboibfront/ca1467361.67 KB3067454


/sites/transparencia/f/2489601443792.53 KB2204571


/sites/ft/tema2017/files/intranet_fff.svg144362.06 KB287


/govern/rest/arxiu/292705314392158.07 KB582625


/root/index.do1421420.19 KB33621195


/govern/imgs/icones/organitzacio_fff.svg140751.36 KB1955


/govern/imgs/icones/institucio_fff.svg140621.41 KB4350


/carpeta/login139591.04 KB 9


/govern/rest/arxiu/17472581388881.64 KB1478


/govern/rest/arxiu/31550651388078.42 KB3214


/govern/rest/arxiu/20686351387439.61 KB529


/govern/rest/arxiu/6599581387141.88 KB20480


/govern/rest/arxiu/41988411383088.97 KB610


/govern/rest/arxiu/44451611381960.92 KB1334


/govern/rest/arxiu/25906661381730.12 KB2625


/govern/rest/arxiu/430069913790105.34 KB1532


/govern/rest/arxiu/420552013772130.47 KB816


/govern/rest/arxiu/43728551376428.94 KB1128


/sites/formacioebap/f/3173061373912.84 KB91146


/govern/rest/arxiu/47108481369571.83 KB1268


/govern/rest/arxiu/47589851367827.02 KB12222


/pidip2front/jsp/es/noticias13571111.59 KB2808447


/cathosfront/services/filters/establecimiento1347398 Bytes14468


/sites/faqs-covid/f/3154301340646.45 KB285387


/govern/rest/arxiu/4794490132741.37 MB45745


/govern/rest/arxiu/2748282132641.43 KB915


/sites/institutestudisautonomics/f/31789913234118 Bytes460156


/govern/rest/arxiu/2748273132271.45 KB269


/govern/rest/arxiu/2748312132111.60 KB919


/govern/rest/arxiu/2748279131911.45 KB1112


/sistrafront/pagosCAIBFront/datosPago.do131897.64 KB96


/govern/rest/arxiu/2748290131792.20 KB1115


/govern/rest/arxiu/2748305131741.67 KB710


/govern/rest/arxiu/2748321131682.33 KB557


/govern/rest/arxiu/2748318131571.74 KB716


/albergsfront/dwr/call/plaincall/ReservaControl.comprobarDisponi...129781.96 KB1332065


/govern/rest/arxiu/318504512906527.03 KB16463


/sadperdoc5front/places/scrapCentre.do128136.93 KB35126


/sites/escolaritzaciocurs/f/3420141280160.54 KB2410


/mapurbibfront/visor_index.jsp128005.58 KB2277490


/sites/atenciociutadania/f/3590461251023.62 KB3759


/oposedu04front/provisio/lov.do1243423.37 KB616


/sites/covid-19/f/315139123459.06 KB913


/sites/covid-19/f/3317401232764.39 KB1147


/sites/covid-19/f/3292471231368.94 KB1228


/sites/covid-19/f/315138123058.86 KB1428


/sistrafront/pagosCAIBFront/confirmarPago.do123035.13 KB191


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.obtenerListaTiposDoc...12288701 Bytes21152


/govern/rest/arxiu/382892812194449.91 KB5855


/carpeta/registro/list1211156.29 KB628


/sites/manualdidentitatcorporativa/f/2914611202033.12 KB18811866


/sites/diversitat/f/355109119361.10 KB265181


/sadperdoc5front/interins/css/slick/fonts/slick.woff118861.29 KB104918


/sadperdoc5front/places/mostrarForm.do1181516.84 KB56


/pfunciona/moduls/components/framesPopup.jsp117651.72 KB322316


/oposedu04front/tribunals/css/font-awesome/fonts/fontawesome-web...1163712.06 KB1115


/oposedu04front/tribunals/css/material_design/MaterialIcons-Regu...116226.86 KB4253


/Intranet/canviapassword.do115404.47 KB43172138


/sadperdoc5front/places/guardarSolicitud.do11473431.62 KB121


/eboibfront/pdf/VisPdf11395224.35 KB14052658


/sites/coronavirus/f/3155251137259.99 KB8759


/sites/coronavirus/f/341562112626.94 KB118


/sites/coronavirus/f/331178112598.66 KB126


/sites/coronavirus/f/331156112378.20 KB174


/sites/coronavirus/f/331167112354.82 KB126


/sites/coronavirus/f/331236112324.57 KB59


/sites/coronavirus/f/331171112305.94 KB125


/sites/coronavirus/f/331416112225.99 KB511


/sites/coronavirus/f/331154112184.36 KB153


/sites/coronavirus/f/331176112124.68 KB59


/sites/coronavirus/f/331566111994.31 KB512


/sites/coronavirus/f/331564111996.25 KB710


/sites/coronavirus/f/331568111906.78 KB410


/sites/coronavirus/f/346429111806.86 KB2400


/sites/coronavirus/f/332198111773.70 KB215


/sites/coronavirus/f/331240111765.33 KB78


/sites/coronavirus/f/331571111647.10 KB659


/sites/coronavirus/f/331260111596.60 KB358


/sites/coronavirus/f/331238111595.78 KB319


/sites/coronavirus/f/331159111433.07 KB419


/sites/coronavirus/f/331158111324.33 KB822


/carpeta/notificacion/list1108622.62 KB371


/govern/rest/arxiu/4756312110301.45 MB12408


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.obtenerListaTiposDoc...11011940 Bytes3179


/sites/adjudicacio2122/f/363977110001.02 MB15774215


/pfunciona/moduls/components/framesPeu.jsp10980742 Bytes357


/sistrafront/sistrafront/protected/guardarClave.do109051.98 KB47372


/sites/coronavirus/f/36350010866195.94 KB1081114


/sites/covid-19/f/343111108461.05 MB103534


/pfunciona/moduls/components/framesCapcelera.jsp108381.10 KB222


/sites/coronaviruseconomia/f/31269110763686 Bytes445476


/sadperdoc5front/places/guardarAcceptacioConsultes.do107469.66 KB21


/ibscandidat/j_security_check106304.52 KB98983


/govern/rest/arxiu/4791130105063.27 MB34483


/sistrafront/formfront/procesar.do1036595.66 KB44164


/sadperdoc5front/places/guardarDadesPersonals.do103516.39 KB6 


/eboibfront/cercar1023933.12 KB204573


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/1928391020642.32 KB94566


/ibscandidat/inicio.jsp10157731 Bytes3211986


/pfunciona/default.jsp100954.21 KB2830328


/sites/covid-19/f/36368010094179.97 KB57746


/govern/rest/arxiu/25114531008930.35 KB7031


/oposedu04front/tribunals/reclamacions.do998054.03 KB161391


/sites/coronavirus/f/33057999417.24 KB2394


/mapurbibfront/js/codisMuib.jsp98863.88 KB2931233


/siiweb/tramit/TasaView.jsp98611.61 KB5871074


/oposedu04front/tribunals/index.do98136.61 KB2068268


/sites/coronavirus/f/31438697547.60 KB46584


/sap/public/bc/ur/nw7/js/texts/messagebundle_ca.properties969810.17 KB1919 


/seucaib/ca/200/persones/tramites965359.35 KB219285


/pidip2front/jsp/adjunto96521.66 MB27194173


/sites/covid-19/f/34039595928.21 KB4370


/sites/escolaritzaciocurs/f/347490942463.48 KB1058


/index.jsp9387143.49 KB25111188


/sites/escolaritzaciocurs/f/342050938260.46 KB3790


/sites/escolaritzaciocurs/f/342031936260.61 KB88


/cathosfront/services/censo/establecimientos/filter935413.15 KB313


/sites/escolaritzaciocurs/f/342032934362.97 KB99


/sites/escolaritzaciocurs/f/342035933161.58 KB715


/cathosfront/services/censo/establecimientos/count93231 Bytes19 


/cathosfront/services/censo/establecimientos/plazas93212 Bytes 3


/sites/escolaritzaciocurs/f/342006925363.81 KB1511


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.recuperarReserva.dwr92421.38 KB41095


/sites/covid-19/f/34311791921.06 MB51432


/govern/rest/arxiu/31841799179428.55 KB7180


/AcreditadorWebSAF91766.86 KB49218


/sites/escolaritzaciocurs/f/342019914364.55 KB1220


/sites/escolaritzaciocurs/f/342024904961.19 KB480


/sites/escolaritzaciocurs/f/342011900561.73 KB512


/cappesca/api/services/front/index89931.17 KB1647739


/sites/escolaritzaciocurs/f/342021897463.63 KB785


/pfunciona/tImpresionesEducacio897190.07 KB581273


/mapurbibfront/pdf/info.json8952755 Bytes492104


/govern/rest/arxiu/768197895232.73 KB103120


/govern/rest/arxiu/4445125891182.53 KB311


/pidip2front/jsp/es/convocatorias890444.48 KB1231135


/govern/rest/arxiu/4201220890339.36 KB122


/govern/rest/arxiu/4201204889579.98 KB31


/govern/rest/arxiu/4201200888443.00 KB297


/govern/rest/arxiu/4445164887563.77 KB218


/seucaib/ca/tramites887057.09 KB234368


/govern/rest/arxiu/4198883886886.61 KB107


/pidip2front/view/recursos/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-...886472.68 KB1282594


/govern/rest/arxiu/43728848835108.11 KB317


/govern/rest/arxiu/42055238829130.52 KB15


/sites/iqpib/f/3450678829217.86 KB32606


/govern/rest/arxiu/4201213881830.47 KB28


/govern/rest/arxiu/4372856880529.36 KB414


/govern/rest/arxiu/84993988008.22 KB141041


/govern/rest/arxiu/1531338879731.28 KB1618


/govern/rest/arxiu/1068976879248.53 KB4318


/govern/rest/arxiu/4758981878427.91 KB43189


/govern/rest/arxiu/4710850874458.07 KB234


/govern/rest/arxiu/3494105872740.08 KB196


/govern/rest/arxiu/2228916872357.39 KB1313


/govern/rest/arxiu/819632870913.02 KB12204


/govern/rest/arxiu/160577886925.32 KB2031


/govern/rest/arxiu/1474632866938.88 KB1310


/Intranet/index.jsp86429.69 KB2125800


/sites/intranetLogin86324.44 KB10441454


/seucaib/es/tramites860757.57 KB700701


/eboibfront/pdf/es/2021/81/10914288574193.95 KB3266086


/sistrafront/zonaperfilter/datosPAD.do85352.52 KB19107


/vportada/ALARO_EXP_3_retoc.mp48501348.03 KB71681


/sadperdoc5front/interins/cercarPosicionsIllesPersona.do8479746 Bytes8466


/sites/sitibsa/f/2524908385309.28 KB82153


/sistrafront/pagosCAIBFront/obtenerJustificantePago.do8327148.36 KB1032


/govern/rest/arxiu/23946558294342.55 KB582


/sites/sitibsa/f/19548982747.13 KB2750


/sites/sitibsa/f/19549282606.54 KB11918


/requisits.jsp825617.44 KB6232067


/mapurbibfront/DocumentServlet82425.36 MB115852


/sites/sitibsa/f/19549082208.40 KB2149


/sites/sitibsa/f/19549182144.93 KB461


/singerfront/ws/singerE3SWS81368.90 KB9191


/pfunciona/moduls/vacances/consultaDisponiblesPopup.jsp81241.96 KB26863


/govern/rest/arxiu/2392868795034.58 KB2618


/govern/rest/arxiu/26146687917128.09 KB1514


/govern/rss.do790126.10 KB256345


/govern/rest/arxiu/4232379790133.48 KB4039


/govern/rest/arxiu/1512709788764.36 KB1913


/govern/rest/arxiu/1512690788045.41 KB667


/govern/rest/arxiu/2614644787849.33 KB3913


/govern/rest/arxiu/683126785423.66 KB191071


/govern/rest/arxiu/3003348784915.33 KB1515


/govern/rest/arxiu/1512726784333.51 KB1710


/govern/organigrama/planol.do781917.23 KB13321178


/govern/rest/arxiu/743391780310.01 KB127361


/govern/rest/arxiu/111878977971.95 KB9419


/govern/rest/arxiu/47324947796163.12 KB7650


/govern/rest/arxiu/475631377931.42 MB15272


/govern/rest/arxiu/4727669777975.56 KB958


/carpeta/static/i18n/CatalanTramites.json7759915 Bytes 66


/govern/rest/arxiu/370262977404.62 KB1217


/govern/rest/arxiu/178004977368.50 KB98


/govern/rest/arxiu/1602159773352.19 KB6357


/govern/rest/arxiu/2854520772034.15 KB177


/govern/rest/arxiu/4727653770610.12 KB974


/govern/rest/arxiu/53060476894.84 KB1121


/govern/rest/arxiu/2290213767210.80 KB69


/govern/rest/arxiu/47276297666145.36 KB13114


/govern/rest/arxiu/157349376619.59 KB1413


/DocumentoAdjuntoView76231.95 MB52975296


/govern/rest/arxiu/4255347759161.17 KB8127


/govern/rest/arxiu/478746975581.68 MB31169


/govern/rest/arxiu/30335747515478.94 KB3155


/sites/atenciociutadania/f/237087749566.89 KB8111


/sites/atenciociutadania/f/31215474871.12 KB1917


/govern/rest/arxiu/476403174532.01 MB21181


/pidip2/api/services/es/services/ComunicatsPerOrganisme743310.62 KB181512


/sites/adjudicacio2122/f/36225274283.77 MB16702701


/govern/rest/arxiu/4517577741934.59 KB3737


/govern/rest/arxiu/4702252740824.62 KB3245


/govern/rest/arxiu/479362074022.88 MB20315


/pfunciona/moduls/components/calendari_global.jsp737311.08 KB291153


/govern/rest/arxiu/3095981737328.50 KB13299


/albergsfront/js/i18n.jsp736842.71 KB245204


/govern/rest/arxiu/277959973637.77 KB150100


/sites/atenciociutadania/f/28019973497.61 KB1322


/govern/rest/arxiu/479115873243.15 MB13374


/pfunciona/j_security_check73044.52 KB2051554


/sites/faqs-covid/f/315349727543.70 KB1413


/govern/rest/arxiu/2814109727346.74 KB3826


/govern/rest/arxiu/4709157727213.38 KB2892


/sites/faqs-covid/f/31544872668.34 KB89


/sites/faqs-covid/f/315457726511.43 KB820


/sites/faqs-covid/f/31545372617.92 KB96


/govern/rest/arxiu/363080272507.17 KB3148


/govern/rest/arxiu/3178576724023.77 KB1833


/seucaib/es/200/personas/tramites713457.46 KB657408


/sites/covid-19/f/340495710078.08 KB119156


/govern/rest/arxiu/474793270462.35 MB14263


/sistrafront/sistrafront/protected/anteriorPaso.do701913.39 KB59211


/sites/fp/f/35598169721.31 MB1943


/sistrafront/sistrafront/protected/irAFirmarFormulario.do695012.75 KB2042


/sites/covid-19/f/331875693683.71 KB73104


/govern/rest/arxiu/46922246922112.90 KB31105


/transparenciafront/api/services/legislatura/options6922185 Bytes8512


/sites/covid-19/f/3306966921607.08 KB70117


/rolsacpmafront/initPortal.do690958.37 KB11841135


/sadperdoc5front/places/css/font-awesome/fonts/fontawesome-webfo...690773.20 KB65


/sites/fp/f/24806868672.42 KB935


/sistrafront/formfront/expresion/valoresV1.do6866547 Bytes555


/sites/fp/f/25174968651.56 KB959


/sadperdoc5front/interins/cercarLlistaPersonesFuncio.do6864362.44 KB7708


/transparenciafront/api/services/tipusParticipant/options6862505 Bytes2518


/transparenciafront/api/services/tipusEsdeveniment/options68611.94 KB2620


/sites/atenciociutadania/f/232077684015.06 KB73644


/sites/atenciociutadania/f/2370576828720 Bytes5135


/govern/rest/arxiu/23946586819464.37 KB8114


/eboibfront/filtrerss.do68107.44 KB15901578


/govern/rest/arxiu/4777984681097.53 KB28165


/govern/rest/arxiu/1920740678388.89 KB995195


/govern/rest/arxiu/4539654671053.73 KB1024


/albergsfront/dwr/call/plaincall/ReservaControl.obtenerSeleccion...66961.11 KB52684


/sadperdoc5front/interins/iniciConvocatories.do66937.83 KB339847


/sites/atenciociutadania/f/23088765884.49 KB71035


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.obtenerListaPaises.d...656118.89 KB273


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.obtenerPaisEspanya.d...6560139 Bytes22


/eboibfront/ca/2021/11400/650758/acord-del-consell-de-govern-de-...645374.21 KB3556133


/govern/rest/arxiu/46551066364550.35 KB21082597


/govern/sac/organitzacio.do635726.16 KB907678


/govern/rest/arxiu/3695486632483.08 KB8566


/govern/rest/arxiu/42450196314169.10 KB801045


/govern/rest/arxiu/478621762983.52 MB25131


/ZonaPerIndex629611.41 KB526258


/eboibfront/pdf/ca/2021/95/10930796259180.13 KB112446


/sadperdoc5front/places/guardarResumPlaces.do625963.05 KB3 


/govern/rest/arxiu/4784363625611.57 KB23477


/govern/rest/arxiu/47637046234493.37 KB1486


/sadperdoc5front/interins/cercarInfoGrupsPersona.do6158760 Bytes 34


/sadperdoc5front/interins/cercarFuncionsPersona.do6156805 Bytes41


/govern/rest/arxiu/47961046146188.51 KB1135


/govern/rest/arxiu/478940661431.19 MB32174


/cappesca/api/services/front/index/contentList/%7Bid%7D6138409 Bytes2912


/govern/rest/arxiu/477731461241.12 MB12214


/carpeta/inicio612221.96 KB25360


/govern/rest/arxiu/47884556118121.73 KB30161


/albergsfront/actions/Reservar.seleccion609237.88 KB2569


/sites/consumidor/f/19164560831.15 KB52179


/sites/padib/f/224768607514.26 KB5323438


/carpeta/static/i18n/Catalan.json6062893 Bytes 36


/sistrafront/sistrafront/protected/continuarFormCancelacion.do6055308 Bytes2458


/govern/rest/fitxa/ua/noticias60544.49 KB7169


/sites/covid-19/f/3248346054137.12 KB724607


/carpeta/notificacion/comunicaciones605098.31 KB56


/oposicions/llistes/borses2021/provisionaladmesosauxiliar.pdf60392.32 MB20722624


/ZonaPer601616.35 KB89931


/govern/rest/arxiu/476289859871.43 MB24166


/carpeta/static/fonts/open-iconic.eot596527.53 KB 1


/eboibfront/pdf/ca/2021/67/10889705916301.55 KB68862


/sistrafront/sistrafront/protected/seleccionNotificacionTelemati...591417.24 KB222


/sites/escolaritzaciocurs/f/34753158753.10 KB320252


/govern/rest/arxiu/1920741585888.82 KB2615


/govern/rest/arxiu/4799486575528.58 KB13459


/govern/rest/arxiu/47744455725126.35 KB1280


/sites/fp/f/362383572353.25 KB14586


/mapurbibfront/retornarDocs.jsp570910.30 KB 121


/sites/covid-19/f/3635305697188.81 KB43367


/govern/imgs/icones/calendari.svg56842.11 KB488


/pfunciona/utilComissioServei5682290.60 KB6411


/sadperdoc5front/interins/titulacionsFuncions.do56581.91 KB24221


/sites/atmosfera/f/141734563913.14 KB3282250


/Intranet/changepass56253.74 KB2041501


/sites/racoeducatiudelibestat/f/8898456246.65 KB2945226


/govern/rest/arxiu/356064256207.29 KB420


/sites/adjudicacio2122/f/36225156151.87 MB16552177


/govern/rest/arxiu/38286905566408.43 KB 204


/sadperdoc5front/places/guardarPlacesCatala.do5559338.87 KB3 


/pidip2/api/services/es/services/ComunicatsCarpetaEmergencies5527101.52 KB591866


/sites/consumidor/f/34058654782.82 KB197347


/sites/consumidor/f/34058854642.98 KB17848


/boxcaib/pdownload54625.21 MB11691158


/sites/escolaritzaciocurs/f/34753254523.46 KB1555


/govern/rest/arxiu/41741995421105.53 KB4511


/govern/rest/arxiu/41742065411105.15 KB208


/govern/rest/arxiu/4793078540654.94 KB126374


/govern/rest/arxiu/41742525395106.42 KB127


/sistrafront/sistrafront/protected/firmarFormulario.do539410.44 KB 12


/govern/rest/arxiu/41742235393107.82 KB118


/govern/rest/arxiu/41742195389108.52 KB87


/govern/rest/arxiu/41742115386107.26 KB167


/govern/rest/arxiu/41742315384112.38 KB137


/govern/rest/arxiu/41748505382106.53 KB811


/govern/rest/arxiu/41750645376107.23 KB86


/govern/rest/arxiu/41750685371106.99 KB1315


/govern/rest/arxiu/41750595370108.16 KB86


/govern/rest/arxiu/41751125369105.41 KB910


/govern/rest/arxiu/41750615367105.52 KB95


/govern/rest/arxiu/41751475364110.63 KB816


/govern/rest/arxiu/41751255357107.09 KB715


/govern/external/cookies.do535615.18 KB97432


/govern/rest/arxiu/41751495339106.74 KB711


/govern/rest/arxiu/41756245331101.01 KB628


/govern/rest/arxiu/41756465330100.85 KB8196


/pfunciona/UtilPS5305167.80 KB18633


/sites/sitibsa/f/2524915301111.37 KB1070


/sites/sitibsa/f/252492529970.97 KB181687


/govern/rest/arxiu/4763728527918.08 KB11195


/sites/ibjove/f/3091495250977 Bytes18688


/sites/primerainfancia/f/243109519618.98 KB801158


/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongspan-stylecolor1c69...518823.39 KB3855440


/pidip2front/jsp/ca/fitxa_emergencia/informacions-covid-19517342.48 KB647326


/sites/faqs-covid/f/324537509763.34 KB619


/govern/rest/arxiu/474793350892.29 MB10140


/eboibfront/ca/2021/11417/seccio-ii-autoritats-i-personal/473508147.54 KB280427


/pfunciona/utilVacancesXml5076139 Bytes8492


/sites/covid-19/f/3248375069784.12 KB91130


/sadperdoc5front/interins/css/font-awesome/fonts/fontawesome-web...506272.71 KB1133


/dgpdocentfront/external/municipi/getLocalitatsFromMunicipi/0704...5055794 Bytes113


/sites/covid-19/f/34311250351021.57 KB902259


/sites/escolaritzaciocurs/f/349793501855.31 KB2834


/sites/escolaritzaciocurs/f/349791501772.87 KB1110


/sites/escolaritzaciocurs/f/349792501295.81 KB1418


/govern/rest/arxiu/4757734500428.95 KB546


/Intranet/j_security_check49964.60 KB214896


/pfuncionafront/UtilPSEducacio4976164.03 KB591743


/sites/escolaritzaciocurs/f/3497944973170.72 KB1519


/eboibfront/ca/2021/11415/seccio-ii-autoritats-i-personal/473497254.32 KB365334


/sites/escolaritzaciocurs/f/349795494345.82 KB1124


/transparenciafront/api/services/despesa/consulta49392.34 KB668


/sites/covid-19/f/32484049265.06 KB26


/sites/covid-19/f/32483949254.93 KB812


/sites/covid-19/f/32484149194.82 KB287


/sites/covid-19/f/32483849124.89 KB532


/sites/covid-19/f/3400394905391.77 KB155166


/sites/escolaritzaciocurs/f/349796490539.40 KB724


/sites/escolaritzaciocurs/f/3497974900127.51 KB829


/sites/escolaritzaciocurs/f/3497984888104.93 KB6209


/sites/diversitat/f/2377664877810.44 KB25272519


/govern/rest/arxiu/4736222486113.80 KB9188


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.insertarBloqueoReser...48445.83 KB1570


/eboibfront/ca/2021/11413/seccio-ii-autoritats-i-personal/473482432.71 KB65511


/govern/rest/arxiu/24543404816930.68 KB3920


/transparenciafront/api/services/despesa/numRegistresDespres/1048082 Bytes12211


/sites/formacioebap/f/3824748001.27 KB1135


/sites/consumidor/f/338480479727.16 KB82124


/govern/rest/arxiu/4758746479250.85 KB125292


/govern/external/accessibilitatext.do479022.70 KB178361


/govern/rest/arxiu/46688204787158.32 KB1419


/sites/epidemiologia/f/10508447721.10 KB57012


/sites/radarcovid/f/3271984765109.37 KB17446


/govern/rest/arxiu/4165255475410.35 KB1311


/sites/consumidor/f/338479474915.99 KB7347


/govern/rest/arxiu/25918614740454.67 KB261


/govern/rest/arxiu/27796764738113.19 KB103


/eboibfront/ca/2021/mes/5472862.31 KB4380


/sites/atenciociutadania/f/2350434728359.23 KB13210


/sites/atenciociutadania/f/2350454726350.81 KB1911


/sites/atenciociutadania/f/309042472312.46 KB1114


/sites/atenciociutadania/f/234044472126.73 KB19656


/sites/atenciociutadania/f/2350484720271.18 KB1224


/govern/rest/arxiu/47573124713146.50 KB3175


/sites/radarcovid/f/327206471114.82 KB713


/sites/atenciociutadania/f/309037470622.23 KB97


/sites/radarcovid/f/327209470614.29 KB769


/sites/atenciociutadania/f/309046470565.25 KB613


/govern/rest/arxiu/476329447031.17 MB721


/sites/atenciociutadania/f/309043470056.57 KB615


/sites/consumidor/f/33971046994.18 KB127010


/sites/consumidor/f/33971246943.81 KB1957


/sites/radarcovid/f/32720246938.85 KB99


/sites/atenciociutadania/f/255473468712.17 KB1314


/sites/atenciociutadania/f/25550046879.61 KB95


/sites/radarcovid/f/327208468623.87 KB821


/sites/atenciociutadania/f/308720468524.16 KB69


/sites/atenciociutadania/f/308721468333.94 KB715


/sites/atenciociutadania/f/255478468010.45 KB611


/sites/atenciociutadania/f/308723467928.94 KB1011


/sites/atenciociutadania/f/255494467812.56 KB86


/sites/atenciociutadania/f/25546046768.69 KB1214


/sites/atenciociutadania/f/312058466618.96 KB5168


/mapurbibfront/SldServlet46619.52 KB8484


/sites/atenciociutadania/f/242250465482.36 KB1240


/sites/epidemiologia/f/1050854641248 Bytes147


/govern/rest/arxiu/47473944633164.48 KB884


/govern/rest/arxiu/4503085462172.49 KB59203


/govern/rest/arxiu/47360664616146.01 KB4141


/sites/epidemiologia/f/3581524603961 Bytes1568


/govern/rest/arxiu/2434401460017.02 KB4531


/carpeta/static/i18n/SpanishTramites.json4597933 Bytes 31


/sites/vacunacions/f/3108744589847 Bytes17209


/sites/vacunacions/f/3430314587183.67 KB921311


/sites/vacunacions/f/1600354572363 Bytes16527


/sites/radarcovid/f/327218455815.47 KB838


/sites/transparencia/f/2487524547994.91 KB60114


/sites/radarcovid/f/327220454723.56 KB62474


/eboibfront/ca/2021/11406/seccio-ii-autoritats-i-personal/473452956.09 KB338477


/govern/rest/arxiu/257641545167.67 KB105


/govern/rest/arxiu/2460515451343.89 KB44196


/oposedu04front/tribunals/programacions.do4513564.80 KB2785


/govern/rest/arxiu/2861886450157.05 KB54


/govern/rest/arxiu/47491964494250.95 KB1850


/transparenciafront/api/services/tipusDespesa/options4494301 Bytes1090


/transparenciafront/pages/loader.html4490206 Bytes20300


/eboibfront/ca/2021/11414/seccio-ii-autoritats-i-personal/473448567.19 KB75399


/govern/rest/arxiu/479641244762.48 MB17225


/eboibfront/ca/2021/11416/seccio-ii-autoritats-i-personal/473447534.71 KB93377


/eboibfront/ca/2021/11405/seccio-ii-autoritats-i-personal/473444433.84 KB99380


/index-novetats.jsp443378.32 KB1483934


/transparenciafront/pages/header.html44305.48 KB16117


/sites/manualdidentitatcorporativa/f/256006441035.78 KB30826


/transparenciafront/pages/footer.html44088.10 KB573


/sites/vacunacions/f/160036439721.11 KB2130


/sites/formacioebap/f/227633439115.17 KB2112


/sites/vacunacions/f/26725043899.95 KB19531


/transparenciafront/pages/filtresViatges.html438710.41 KB1215


/govern/rest/arxiu/187256843732.86 MB40854074


/sites/vacunacions/f/166209437320.00 KB1248


/transparenciafront/pages/filtresDespesesAvancat.html43729.16 KB78


/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongspan-stylecolor1c69...437024.26 KB359388


/sites/vacunacions/f/16003743682.68 KB2231


/transparenciafront/pages/filtresObsequis.html43677.83 KB526


/transparenciafront/img/loader_ellipsis.svg43555.93 KB1511


/sites/vacunacions/f/16006343534.17 KB8145


/transparenciafront/pages/fitxa.html435215.21 KB137


/govern/rest/arxiu/4788670433521.72 KB46390


/sites/covid-19/f/331741433364.62 KB1127


/sites/covid-19/f/31513343329.59 KB119


/sites/covid-19/f/329248432869.09 KB817


/sites/covid-19/f/31513043189.54 KB1611


/transparenciafront/fonts/Simple-Line-Icons.ttf431251.02 KB1117


/transparenciafront/fonts/fontawesome-webfont.woff2430963.67 KB620


/eboibfront/pdf/ca/2021/96/10932694305179.21 KB58386


/sites/adjudicacio2122/f/3637574297242.16 KB413958


/sites/transparenciaperconselleria/f/28425942861.13 KB633236


/eboibfront/ca/2021/11409/seccio-ii-autoritats-i-personal/473424634.96 KB54432


/sites/formacioebap/f/227822423810.72 KB545


/sites/escolaritzaciocurs/f/349354419974.43 KB3520


/sites/M170613081930629/f/245481418920.77 KB2917


/sites/escolaritzaciocurs/f/349355418861.66 KB1635


/sites/escolaritzaciocurs/f/349357418873.89 KB771


/sites/formacioebap/f/22782141796.89 KB645


/seucaib/es/201/empresas/contarProcedimientos417227 Bytes8254


/eboibfront/ca/2021/11412/seccio-ii-autoritats-i-personal/473415053.07 KB164513


/vportada/video_web_govern_mobil_moli_bucle.mp44133521.26 KB16247


/transparenciafront/img/icones/correu_fff.svg4130871 Bytes9166


/pfuncionafront/moduls/signatura/index.jsp41286.26 KB2018348


/govern/rest/arxiu/4776348412391.70 KB13132


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.comprobarAutorizacio...412275 Bytes1835


/pfunciona/moduls/ibsalut/formacioibsalut/infoActivitatPopup.jsp41204.99 KB19303


/sites/formacioebap/f/234812410921.19 KB89


/sites/formacioebap/f/303521410321.88 KB532


/sites/formacioebap/f/227632410112.86 KB2375


/sites/formacioebap/f/227961409611.97 KB75


/sites/formacioebap/f/227635409516.16 KB65


/govern/rest/arxiu/23943524095350.19 KB335


/govern/rest/arxiu/20256324075151.98 KB1016


/sites/formacioebap/f/227638407415.29 KB920


/govern/rest/arxiu/1563109407343.56 KB6410


/govern/rest/arxiu/1563225406919.51 KB268


/sistrafront/zonaperfront/protected/mostrarDocumentoNotificacion...4069111.35 KB51409


/sites/racoeducatiudelibestat/f/8662240634.60 KB5842


/govern/rest/arxiu/3099209405755.38 KB12157


/sistrafront/redosefront/init.do40491.33 KB653397


/sites/formacioebap/f/227634404718.52 KB811


/govern/rest/arxiu/47630404041234.78 KB23123


/carpeta/static/i18n/Spanish.json4031905 Bytes 36


/sites/formacioebap/f/227820402918.32 KB1212


/sites/formacioebap/f/234811402627.20 KB87


/sites/formacioebap/f/290200402214.27 KB1216


/sites/coronavirus/f/3113194010694 Bytes105912


/sites/formacioebap/f/227823400810.63 KB3626


/sites/racoeducatiudelibestat/f/866214004374 Bytes4843


/sites/racoeducatiudelibestat/f/93075399369.69 KB16263


/sites/atenciociutadania/f/282693398623.66 KB69462


/sites/formacioebap/f/227640398612.79 KB1012


/govern/rest/arxiu/476330139832.56 MB377


/sadperdoc5front/places/guardarPrecarregarPlacesTmp.do398313.55 KB1 


/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/9740720396820.53 KB2889124


/sites/formacioebap/f/246025396717.26 KB321


/sites/coronavirus/f/31145839617.57 KB207108


/govern/rest/arxiu/39770673954124.19 KB2118


/sites/formacioebap/f/249011394617.45 KB411


/sites/racoeducatiudelibestat/f/877313933291.32 KB15867


/eboibfront/ca/2021/11410/seccio-ii-autoritats-i-personal/473393135.06 KB62472


/sites/adjudicacio2122/f/36376139293.88 MB3961284


/sites/resources/imgs/imc-menu/menu_cercador.svg3922806 Bytes2455


/sites/suporttecnic/f/2388803921132.32 KB24814


/sites/suporttecnic/f/2388793919167.25 KB3448


/transparenciafront/fonts/Bariol.woff390332.27 KB9521


/sistrafront/pagosCAIBFront/ReanudarPagoTelematico.do39036.37 KB147


/sites/suporttecnic/f/238878390223.34 KB12344


/govern/rest/arxiu/3733955388185.21 KB3414


/govern/rest/arxiu/47508483878191.66 KB9626


/seucaib/es/tramites/tramite/96401387753.61 KB2167398


/govern/rest/arxiu/4566909387332.39 KB2414


/govern/rest/arxiu/4672041386650.50 KB3143


/sites/formacioebap/f/3180213864263 Bytes1118


/sites/formacioebap/f/3180193857628 Bytes48


/sites/formacioebap/f/3180223857263 Bytes623


/sites/formacioebap/f/3180203856620 Bytes17


/sites/ft/temadgcom/files/intranet_fff.svg38562.06 KB103


/govern/rest/arxiu/47961143855197.35 KB 45


/govern/rest/arxiu/479148837952.09 MB1038


/sites/fp/f/3625183781162.48 KB64843


/seucaib/es/fichainformativa/1445668378142.96 KB883546


/govern/rest/arxiu/2653032377361.38 KB1910


/oposedu04front/tribunals/convocatories.do377115.00 KB2635


/govern/rest/arxiu/2605498376750.19 KB1813


/govern/rest/arxiu/2482728376746.31 KB277


/govern/rest/arxiu/42450183760168.91 KB36601


/govern/rest/arxiu/4759075376066.79 KB14359


/govern/rest/arxiu/4751018375470.79 KB1468


/govern/rest/arxiu/39358373752110.68 KB1443


/govern/rest/arxiu/475665137502.20 MB17226


/govern/rest/arxiu/47722313726204.51 KB305601


/govern/rest/arxiu/48006073726374.88 KB2185


/sites/escolaritzaciocurs/f/3494573723105.17 KB120256


/govern/rest/arxiu/47914983721269.48 KB9159


/sites/escolaritzaciocurs/f/31772337148.87 KB2260


/sites/escolaritzaciocurs/f/317722370214.22 KB2010


/govern/rest/arxiu/47773253697161.15 KB84334


/eboibfront/ca/2021/11419/seccio-ii-autoritats-i-personal/473369528.41 KB80492


/sites/adjudicacio2122/f/3626973689448.07 KB4121160


/sites/epidemiologia/f/3172903669644.64 KB14181641


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/2816143661216.97 KB1545704


/oposedu04front/tribunals/notesPDF.do36565.23 KB15137


/govern/rest/arxiu/4748532365665.00 KB1640


/govern/rest/arxiu/12726463649507.68 KB4996


/eboibfront/ca/2021/11420/seccio-ii-autoritats-i-personal/473362339.49 KB89361


/seucaib/es/organigrama/273360435.03 KB2401421


/sites/racoeducatiudelibestat/f/14578435977.93 KB32142


/govern/rest/arxiu/38286183590444.89 KB2454


/govern/rest/arxiu/47992813590219.07 KB3108


/sites/racoeducatiudelibestat/f/117595358811.67 KB4570


/govern/sac/enlaces.do358117.13 KB110168


/sites/informaciohabitatge/f/34339135804.57 KB1229


/sites/consumidor/f/32435135771.17 KB107414


/sites/consumidor/f/342216357512.42 KB7220


/sites/consumidor/f/342226357412.63 KB14451


/sites/racoeducatiudelibestat/f/9315435732.26 KB161401


/sistrafront/zonaperfront/protected/mostrarJustificante.do356534.64 KB133461


/govern/rest/arxiu/47457343562177.14 KB750


/govern/rest/arxiu/470677535563.13 MB27152


/pidip2front/jsp/ca/videoteca355490.86 KB148137


/eboibfront/ca/2020/11190355222.58 KB151764


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.obtenerAutorizacionN...3551692 Bytes147


/mapurbibfront/normativa_triar_pla.jsp352711.16 KB175198


/pfuncionafront/moduls/formacio/detallFormacioModul.jsp35249.19 KB45271


/govern/rest/arxiu/1003165352331.37 KB289


/govern/rest/arxiu/245420135224.19 KB56


/govern/rest/arxiu/1044406352232.16 KB99


/iquafront/js/utilidades.js.jsp35213.79 KB231337


/govern/rest/arxiu/1003175352023.91 KB118


/govern/rest/arxiu/2322314351931.71 KB98


/govern/rest/arxiu/974949351657.19 KB5375


/govern/rest/arxiu/1003170351431.92 KB85


/govern/rest/arxiu/479955335133.22 MB17160


/govern/rest/arxiu/480101235114.58 MB3477


/govern/rest/arxiu/47958073511357.38 KB18160


/sites/coronavirus/f/3593653506794.06 KB1021796


/sites/consumidor/f/223325350227.97 KB17036


/sites/coronavirus/f/31368434983.34 KB1031


/govern/rest/arxiu/4485660348850.03 KB348


/sites/consumidor/f/67734857.47 KB2016


/sites/escolaritzaciocurs/f/342027347563.05 KB2322


/sites/vacunacions/f/1599443471578 Bytes98579


/govern/rest/arxiu/47872663468558.62 KB3570


/sites/consumidor/f/69434668.27 KB754


/govern/rest/arxiu/26360573461135.97 KB910


/sites/escolaritzaciocurs/f/342012345861.26 KB7762


/govern/rest/arxiu/480143134571.81 MB1356


/seucaib/ca/201/empreses/contarProcedimientos345327 Bytes2441


/sites/escolaritzaciocurs/f/347491345263.78 KB717


/sites/consumidor/f/13561034517.65 KB1632


/govern/rest/arxiu/479638734482.50 MB1338


/sites/escolaritzaciocurs/f/342022344361.63 KB99


/sites/escolaritzaciocurs/f/342003344161.33 KB144


/sites/adjudicacio2122/f/36417334411019.71 KB183977


/govern/rest/arxiu/47154223439201.89 KB857


/sites/escolaritzaciocurs/f/342018343760.20 KB65


/govern/rest/arxiu/2448793343639.08 KB119


/sites/escolaritzaciocurs/f/342075343464.42 KB65121


/sites/escolaritzaciocurs/f/342009343364.51 KB1817


/govern/rest/arxiu/2890846342116.50 KB510


/govern/rest/arxiu/479637334202.43 MB1644


/sites/consumidor/f/2159313388581 Bytes932


/sites/consumidor/f/32435033871.50 KB136


/sites/consumidor/f/320140338766.48 KB1192


/sites/ft/oio9/files/ico_cercador_ccc.svg3378721 Bytes7820


/sites/ft/oio9/files/ico_idea_009892.svg33783.08 KB2862


/sites/escolaritzaciocurs/f/342020337564.76 KB77


/sites/ft/oio9/files/logo_vertical.svg33743.36 KB65185


/sadperdoc5front/interins/iniciDisponibleFuncio.do337212.37 KB12753


/sites/ft/oio9/files/ico_selector.svg3368561 Bytes2779


/eboibfront/ca/2021/11417/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...336387.84 KB50180


/sites/escolaritzaciocurs/f/342025334661.25 KB15


/sistrafront/sistrafront/protected/abandonarTramite.do33402.69 KB21152


/sites/manualdidentitatcorporativa/f/291443332645.04 KB576575


/sites/atenciociutadania/f/2832263316427.36 KB84109


/sites/iqpib/f/3010873287481.11 KB244235


Altres5491339257.73 KB413968461697 Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)