Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: www.caib.esAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Ago 2021 - 00:53
Període reportat:Mes Jul 2021
Tancar finestra
 
Sortida  
Total: 86565 pàgines diferentsAccessosVolum mitjàPàgina d'entradaSortida 
/sites/ft/tema2017/files/menu.svg1452662562 Bytes2350262819


/sites/ft/temadgcom/files/menu.svg742743554 Bytes324176946


/pfunciona/moduls/principal.jsp72772254.46 KB9539985017


/pidip2front/view/recursos/glyphicons/fonts/glyphicons-regular.w...14788293.01 KB14860704


/pidip2front/jsp/image1037396350.23 KB2490854030


/sites/ft/tema2017/files/idioma.svg14467042.01 KB187348859


/oposedu04front/portal/lov.do29498021.03 KB2350842314


/sites/dgtic/f/2394156755886.18 KB4153341940


/sites/ft/temadgcom/files/idioma.svg7392762.01 KB19938985


/seucaib/resources/img/usuari_fff.svg1235531.00 KB23730421


/sacmicrofront/archivopub.do187670273.98 KB3368629901


/govern/sac/fitxa.do29271821.84 KB4810628901


/oposedu04front/portal/index.do126460316.53 KB3086928734


/govern/rest/arxiu/36060571359581.51 KB23227307


/govern/index.do25044520.13 KB7529826306


/loginibfront/seleccionAutenticacion.html4002812.36 KB7880622442


/loginibfront/redirigirLoginClave.html2288428.40 KB33521525


/sites/resources/bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.wo...8724422.70 KB1330720467


/loginibfront/loginUsuarioPassword.html101441773 Bytes16220447


/loginibfront/error.html1038631.47 KB860319606


/govern/organigrama/area.do36779860.61 KB12420119004


/seucaib/ca/arxiuServlet268340119.82 KB817617264


/sadperdoc5front/baremacio/filtre.do1614811.04 MB592116232


/sites/productessanitaris/f/3543811006681.61 KB3214857


/sap/bc/webdynpro/sap/zhribs_ps_entrada_v281882217.13 KB245114099


/sites/ft/tema2017/files/accessibilitat_000.svg14283161.40 KB15062013396


/govern/organigrama/arearss.do11784323.63 KB1335913146


/govern/imgs/svg/logo_vertical.svg2971653.11 KB157812912


/sites/resources/imgs/imc-menu/menu_dreta.svg90338870 Bytes20312695


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.obtenerListaDiasNoPl...6796883 Bytes510538


/govern/tramitesrss.do59265620 Bytes101459905


/pidip2front/view/recursos/fonts/Noto_Sans/NotoSans-Bold.ttf131010398.24 KB2208976


/sap/bc/webdynpro/sap/hress_a_payslip12086941.55 KB20728682


/seucaib/resources/img/idioma.svg1224091.97 KB1878405


/sites/resources/imgs/imc-menu/menu_boto.svg42717871 Bytes748242


/sites/ft/temadgcom/files/accessibilitat_000.svg7389741.39 KB103038062


/govern/imgs/svg/cercador_000.svg253289858 Bytes2827358


/sites/coronavirus/f/346430884307.09 KB77132


/detall-cos.jsp4900915.55 KB129936833


/sistrafront/sistrafront/protected/mantenimientoSesionForm8162893 Bytes19486761


/sites/ft/tema2017/files/item.svg797880717 Bytes43766730


/eboibfront/indexrss.do479136.10 KB64916283


/eboibfront/pdf/es/2021/81/10914288574193.95 KB3266086


/carpeta/static/img/ico_accessibilitat.svg1172814.31 KB8265788


/sites/fp/f/35303716909170.42 KB6015468


/DocumentoAdjuntoView76231.95 MB52975296


/govern/rest/arxiu/3606058305721.51 KB385201


/loginibfront/imgs/clave.svg1588066.12 KB16395148


/sites/ft/tema2017/files/logo_vertical.svg14605503.42 KB339435016


/OpenData22199635 Bytes49214838


/sites/transparencia/f/2489601443792.53 KB2204571


/sites/resources/imgs/imc-menu/menu_tanca_fff.svg17092661 Bytes174518


/eboibfront/ConsultaAnnexe15862741.27 KB35724473


/sistrafront/sistrafront/protected/irAPaso.do14361713.13 KB10444346


/sites/adjudicacio2122/f/363977110001.02 MB15774215


/pidip2front/jsp/adjunto96521.66 MB27194173


/govern/rest/arxiu/187256843732.86 MB40854074


/borintfront/principal.jsp4022655.71 KB34353998


/govern/imgs/svg/logo.svg875437.77 KB14483970


/govern/imgs/icones/telefon_fff.svg153470704 Bytes853957


/sites/oposicionsdocent/f/3621715908431.75 KB413811


/sites/fp/f/27900366337134.95 KB133686


/sites/padib/f/224768607514.26 KB5323438


/detall-novetat.jsp3249412.48 KB14323075


/govern/imgs/icones/menu.svg292867509 Bytes11513006


/sistrafront/sistrafront/protected/mostrarDocumento.do48801197.53 KB1842985


/sadperdoc5front/baremacio/veureBaremacio.do3094521.33 KB972965


/sites/ft/tema2017/files/cercador_000.svg1447328948 Bytes147052946


/pidip2front/jsp/pidipRSS2993461.59 KB32322797


/govern/rest/arxiu/47728515950618.80 KB1882771


/sistrafront/sistrafront/redireccion.jsp95277140 Bytes402728


/govern/imgs/icones/document_edb2c7.svg91465802 Bytes3702705


/sites/adjudicacio2122/f/36225274283.77 MB16702701


/sites/covid-19/f/31244244784433.40 KB1989852687


/eboibfront/pdf/VisPdf11395224.35 KB14052658


/govern/rest/arxiu/292705314392158.07 KB582625


/oposicions/llistes/borses2021/provisionaladmesosauxiliar.pdf60392.32 MB20722624


/govern/rest/arxiu/46551066364550.35 KB21082597


/pidip2front/view/recursos/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-...886472.68 KB1282594


/govern/fonts/Bariol_Regular.ttf36304879.62 KB384142593


/sites/diversitat/f/2377664877810.44 KB25272519


/sites/radarcovid/f/327220454723.56 KB62474


/govern/imgs/social/whatsapp.svg841072.94 KB572356


/seucaib/resources/img/menu.svg122984542 Bytes2492271


/sites/covid-19/f/34311250351021.57 KB902259


/sites/covid-19/f/33873482614349.77 KB3512238


/govern/imgs/icones/tanca.svg64807892 Bytes1132215


/govern/imgs/svg/accessibilitat_000.svg2530141.27 KB2672195


/sites/ft/temadgcom/files/logo_vertical.svg7434903.36 KB47232192


/sites/adjudicacio2122/f/36225156151.87 MB16552177


/sites/ft/tema2017/files/directori.svg14495721.84 KB241012160


/Intranet/canviapassword.do115404.47 KB43172138


/sites/ft/intranet_sin_logos/files/menu.svg95158554 Bytes392124


/seucaib/es/200/personas/tramites/servicio/47474671771538.62 KB114722110


/mapurbibfront/pdf/info.json8952755 Bytes492104


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.obtenerDuracionPermi...8512894 Bytes2692082


/sadperdoc5front/interins/inici.do4050510.97 KB93422077


/requisits.jsp825617.44 KB6232067


/albergsfront/dwr/call/plaincall/ReservaControl.comprobarDisponi...129781.96 KB1332065


/pidip2front/jsp/es/ficha_emergencia/informaciones-covid-193609942.27 KB255752048


/sites/covid-19/f/32722211938867.82 KB942006


/govern/rest/arxiu/36060421383173.00 KB14401996


/ibscandidat/inicio.jsp10157731 Bytes3211986


/pidip2/api/services/ca/services/ComunicatsPerOrganisme275329.86 KB5171887


/pidip2/api/services/es/services/ComunicatsCarpetaEmergencies5527101.52 KB591866


/sites/manualdidentitatcorporativa/f/2914611202033.12 KB18811866


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.obtenerRangoPermitid...32979101 Bytes811831


/loginibfront/fonts/Bariol_Regular.ttf16251376.81 KB253471824


/sites/coronavirus/f/3593653506794.06 KB1021796


/pfuncionafront/UtilPSEducacio4976164.03 KB591743


/ibscandidat/j_security_lang303184.46 KB148381722


/sites/sitibsa/f/252492529970.97 KB181687


/pfunciona/moduls/components/calendari.jsp3643312.73 KB311667


/sites/covid-19/f/34705649136264.57 KB531656


/govern/rest/arxiu/44901126606688.40 KB7171653


/sites/epidemiologia/f/3172903669644.64 KB14181641


/carpeta/static/fonts/open-iconic.woff10523214.63 KB331638


/sadperdoc5front/baremacio/css/material_design/MaterialIcons-Reg...2823841.59 KB46051625


/govern/rest/arxiu/36060481365681.81 KB2761621


/pidip2front/view/recursos/fonts/Noto_Sans/NotoSans-Regular.ttf149337397.99 KB3171619


/www/infodrogues/thc/assets/docs/dinamica-de-toma-de-decisiones-...1739232.31 KB15931594


/eboibfront/filtrerss.do68107.44 KB15901578


/pfunciona/utilVacances1814676.85 KB341535


/sites/covid-19/f/343113357991.03 MB2321520


/sites/covid-19/f/33873652724204.70 KB5511515


/Intranet/changepass56253.74 KB2041501


/eboibfront/es/2021/11400/650758/acuerdo-del-consejo-de-gobierno...7734775.15 KB592381492


/sites/intranetLogin86324.44 KB10441454


/sites/coronavirus/f/312518165806454 Bytes908601425


/sites/ft/temadgcom/files/cercador_000.svg740262942 Bytes18621416


/sites/covid-19/f/31513516678643.70 KB15321411


/sistrafront/zonaperfront/protected/mostrarDocumentoNotificacion...4069111.35 KB51409


/sites/salutsexual/f/249552281759.65 KB5191404


/sites/racoeducatiudelibestat/f/9315435732.26 KB161401


/sites/coronavirus/f/35683926814234.08 KB2021388


/seucaib/resources/img/item_000.svg73898693 Bytes5011359


/sites/consumidor/f/128384312716.89 KB13381348


/sites/vacunacions/f/3430314587183.67 KB921311


/sistrafront/sistrafront/protected/init.do1324251.10 KB97171308


/pidip2front/jsp/imageDef5661517.85 KB571286


/sites/adjudicacio2122/f/36376139293.88 MB3961284


/pfunciona/tImpresionesEducacio897190.07 KB581273


/sites/salutsexual/f/247887230379.50 KB5181270


/sistrafront/sistrafront/protected/redireccionLoginIB.jsp157036719 Bytes1021265


/sites/llenguaestrangera/f/278522283634.32 KB711264


/govern/rest/arxiu/42037732554404.10 KB11641246


/sites/tib/f/106763197511.46 KB111231


/seucaib/es/200/personas/contarProcedimientos1961327 Bytes351212


/sites/diversitat/f/2610972953838.72 KB12031196


/root/index.do1421420.19 KB33621195


/index.jsp9387143.49 KB25111188


/govern/organigrama/planol.do781917.23 KB13321178


/mapurbibfront/proxy.jsp3250271.12 KB3891178


/sites/salutsexual/f/2495462866170.78 KB4461177


/sites/oposicionsdocent/f/3590436921512.54 KB231173


/govern/cercadorAv.do3265518.08 KB3331163


/sites/coronavirus/f/331247993332.98 KB81160


/sites/adjudicacio2122/f/3626973689448.07 KB4121160


/boxcaib/pdownload54625.21 MB11691158


/pfunciona/moduls/components/calendari_global.jsp737311.08 KB291153


/sites/fp/f/3625876598938.79 KB521153


/rolsacpmafront/initPortal.do690958.37 KB11841135


/sites/coronavirus/f/36350010866195.94 KB1081114


/documents/Les_escales_al_cor_x_web-ES.pdf1419121.78 KB11051105


/mapurbibfront/fitxa.jsp303717.28 KB481104


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.recuperarReserva.dwr92421.38 KB41095


/sites/fp/f/248067633411.95 KB261087


/sites/coronavirus/f/331182881194.53 KB101085


/govern/imgs/icones/item.svg134733658 Bytes8781075


/siiweb/tramit/TasaView.jsp98611.61 KB5871074


/govern/rest/arxiu/683126785423.66 KB191071


/seucaib/resources/img/logo_vertical.svg1230013.29 KB8901070


/sites/salutsexual/f/270466207066.21 KB10871067


/sites/salutsexual/f/270467211187.27 KB10571059


/sites/adjudicacio2122/f/36376030531.93 MB4411053


/govern/rest/arxiu/42450196314169.10 KB801045


/govern/imgs/icones/fax_fff.svg139873605 Bytes1791043


/govern/rest/arxiu/84993988008.22 KB141041


/sites/ft/temadgcom/files/directori.svg7369551.84 KB40201031


/sistrafront/sistrafront/protected/siguientePaso.do9096610.25 KB3411024


/govern/rest/arxiu/3947235644272.19 MB901021


/sites/covid-19/f/33912511960865.38 KB1241020


/govern/imgs/social/twitter.svg2068261.39 KB1631017


/sites/ft/temadgcom/files/item.svg193222717 Bytes774999


/seucaib/resources/img/accessibilitat_000.svg1224201.36 KB10808999


/govern/rest/arxiu/382891615855408.89 KB9992


/ibscandidat/j_security_check106304.52 KB98983


/sites/adjudicacio2122/f/36417334411019.71 KB183977


/sites/sitibsa/f/253395300465.27 KB7973


/sites/fp/f/329099635651.44 KB19967


/sites/salutsexual/f/244905136119.07 KB978967


/sites/adjudicacio2122/f/3637574297242.16 KB413958


/cathosfront/src/assets/images/caib/menu.svg78049555 Bytes13956


/index-novetats.jsp443378.32 KB1483934


/ZonaPer601616.35 KB89931


/sites/sitibsa/f/19549282606.54 KB11918


/sadperdoc5front/interins/css/slick/fonts/slick.woff118861.29 KB104918


/sistrafront/formfront/ver.do20395083.90 KB923915


/Intranet/get7936561.58 KB1523912


/Intranet/j_security_check49964.60 KB214896


/govern/imgs/icones/item_000.svg129531649 Bytes455888


/conselleries/industria/dgener/user/portalenergia/pla_eficiencia...98716.78 KB926887


/sites/llenguacatalana/f/2457571295310.56 KB892883


/pidip2front/view/recursos/fonts/Bariol.ttf14920098.33 KB355881


/sites/covid-19/f/34026912009864.47 KB125877


/sites/adjudicacio2122/f/36417132633.39 MB202877


/govern/cercador.do2848316.80 KB352870


/sites/convivexit/f/26945913633.37 MB883870


/sites/coronavirus/f/3311759921012.58 KB30868


/sites/racoeducatiudelibestat/f/877313933291.32 KB15867


/pfunciona/moduls/vacances/consultaDisponiblesPopup.jsp81241.96 KB26863


/eboibfront/pdf/ca/2021/67/10889705916301.55 KB68862


/documents/recetas_mediterraneo_ES.pdf10613.22 MB859858


/govern/rest/arxiu/382892812194449.91 KB5855


/govern/rest/arxiu/477699421353115.88 KB22854


/mapurbibfront/DocumentServlet82425.36 MB115852


/sistrafront/zonaperfront/protected/mostrarDetalleElemento.do149525.65 KB296851


/sadperdoc5front/interins/iniciConvocatories.do66937.83 KB339847


/sites/adjudicacio2122/f/3626402437449.22 KB346847


/sites/fp/f/3625183781162.48 KB64843


/sites/coronavirus/f/34058024402162.50 KB42842


/eboibfront/pdf/ca/2021/94/10929502573262.28 KB408827


/eboibfront/pdf/es/2021/98/10935081860672.78 KB248817


/sites/suporttecnic/f/2388803921132.32 KB24814


/govern/imgs/icones/url_edb2c7.svg308821.59 KB69804


/Intranet/index.jsp86429.69 KB2125800


/eboibfront/es2219161.81 KB10917798


/seucaib/resources/img/item.svg59917706 Bytes658755


/sites/permisos/f/143490192921.61 KB760753


/sites/covid-19/f/36368010094179.97 KB57746


/govern/rest/arxiu/4794490132741.37 MB45745


/sites/coronavirus/f/331572883227.07 KB6743


/sites/semilla/f/36215422445.49 MB55740


/rescabfront/justificante23039.73 KB28739


/cappesca/api/services/front/index89931.17 KB1647739


/govern/imgs/icones/correu.svg207041901 Bytes749738


/LicitacionesTerminoAbierto.jsp144913.00 KB811735


/mapurbibfront/normativa.jsp287411.54 KB192711


/sadperdoc5front/interins/cercarLlistaPersonesFuncio.do6864362.44 KB7708


/ibestat/theme/ibestat/fonts/Lato-Medium.woff21143175.53 KB233708


/sites/adjudicacio2122/f/36417229101.55 MB262707


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/2816143661216.97 KB1545704


/seucaib/es/tramites860757.57 KB700701


/sadperdoc5front/baremacio/inici.do147717.99 KB1777700


/sites/instruccions201617/f/3626062327531.24 KB65699


/govern/imgs/social/facebook.svg206236819 Bytes179689


/oposicions/bases/2021/BOIBconvATEcat.pdf2555248.03 KB151689


/sites/covid-19/f/34311015561.05 MB24685


/govern/rest/arxiu/382889619136433.89 KB21684


/albergsfront/dwr/call/plaincall/ReservaControl.obtenerSeleccion...66961.11 KB52684


/sites/oposicionsdocent/f/359035750831.10 KB1227684


/vportada/ALARO_EXP_3_retoc.mp48501348.03 KB71681


/sites/fp/f/3501662389804.54 KB91680


/sites/escolaritzaciocurs/f/3094531010231.41 KB31086678


/govern/sac/organitzacio.do635726.16 KB907678


/sites/fp/f/356487651821.34 MB21671


/sites/manualdidentitatcorporativa/f/292448251630.77 KB667666


/sites/ibassal/f/357212295845.61 KB9663


/eboibfront/pdf/ca/2021/98/10934411926411.06 KB62657


/sites/fp/f/98653858163.23 KB653654


/govern/rest/arxiu/47324947796163.12 KB7650


/sistrafront/formfront/expresion/autocalculoV2.do41221714 Bytes21644


/sites/fp/f/3504841958936.69 KB1333639


/sites/coronavirus/f/318127164551.07 KB32638


/govern/rest/arxiu/4672881304417.78 KB77634


/pfunciona/UtilPS5305167.80 KB18633


/sites/semilla/f/3625741574519.72 KB89632


/sites/iqpib/f/30951120336886 Bytes278631


/sites/covid-19/f/31513418941044.72 KB879628


/sites/coronavirus/f/318209155997.45 KB44628


/govern/rest/arxiu/47508483878191.66 KB9626


/govern/rest/arxiu/8735161526109.70 KB630623


/sites/coronavirus/f/3422319017459.92 KB719620


/sites/estrategiacancer/f/2763369363.70 MB619618


/sites/cuidamposidonia/f/2525301616555.53 KB654613


/sites/fp/f/2964581898481.26 KB47609


/sites/fp/f/355979576571.15 MB243608


/sites/covid-19/f/3248346054137.12 KB724607


/sites/iqpib/f/3450678829217.86 KB32606


/pidip2front/view/recursos/bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-...14562917.29 KB1082604


/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-stylecolor1c697dcov...63253.19 KB606603


/govern/rest/arxiu/47722313726204.51 KB305601


/govern/rest/arxiu/42450183760168.91 KB36601


/sites/fp/f/3290981251541.34 KB172590


/sites/coronavirus/f/31438697547.60 KB46584


/sites/vacunacions/f/1599443471578 Bytes98579


/sites/salutsexual/f/270469862102.33 KB258579


/sites/manualdidentitatcorporativa/f/291443332645.04 KB576575


/sites/covid-19/f/33912611972760.63 KB112574


/eboibfront/pdf/ca/2021/81/1091427894168.25 KB35574


/eboibfront/cercar1023933.12 KB204573


/sites/coronavirus/f/331261882926.27 KB8563


/eboibfront/pdf/ca/2021/101/10938831681365.65 KB285563


/seucaib/ca/200/persones/contarProcedimientos2872427 Bytes589561


/sites/joventut/f/275949120362.84 KB32560


/pfunciona/j_security_check73044.52 KB2051554


/eboibfront/pdf/ca/2021/100/10937641581380.26 KB233553


/seucaib/es/fichainformativa/1445668378142.96 KB883546


/sites/impostturisme/f/237774171113.64 KB107546


/sites/atenciociutadania/f/318452245071.60 KB49546


/siiweb/dwr/call/plaincall/Consulta.getListaModelosExamen.dwr1803752 Bytes1545


/sites/fp/f/3501652391788.09 KB64544


/sadperdoc5front/interins/css/material_design/MaterialIcons-Regu...1916888.10 KB1173538


/sites/covid-19/f/343111108461.05 MB103534


/sites/covid-19/f/33873849427121.46 KB53532


/sites/vacunacions/f/26725043899.95 KB19531


/LicitacionesOrganoContratacion.jsp206916.69 KB546530


/govern/rest/arxiu/47628792233891.68 KB23529


/sites/reservesmarines/f/3398402056742.33 KB432526


/sites/covid-19/f/34311612071.05 MB22520


/eboibfront/ca/2021/11412/seccio-ii-autoritats-i-personal/473415053.07 KB164513


/pidip2/api/services/es/services/ComunicatsPerOrganisme743310.62 KB181512


/govern/administracio.do2522022.45 KB443512


/eboibfront/ca/2021/11413/seccio-ii-autoritats-i-personal/473482432.71 KB65511


/eboibfront/pdf/es/2021/92/10927951250336.44 KB73507


/sites/covid-19/f/33912711987360.10 KB111502


/pfunciona/moduls/components/logout.jsp10284.51 KB225499


/sites/atmosfera/f/73493270317.88 KB95498


/sites/aigua/f/1050557654.85 MB499498


/eboibfront/ca/2021/11419/seccio-ii-autoritats-i-personal/473369528.41 KB80492


/pfunciona/utilVacancesXml5076139 Bytes8492


/mapurbibfront/visor_index.jsp128005.58 KB2277490


/siiweb/dwr/call/plaincall/Consulta.getAscensor.dwr2474481 Bytes66490


/sistrafront/zonaperfront/protected/init.do230041.53 KB3341489


/govern/pidip/indexrss.do286830.47 KB460485


/pidip2front/jsp/ca/noticies32492112.85 KB4335484


/sites/semilla/f/36388910907.48 MB25484


/govern/rest/arxiu/4791130105063.27 MB34483


/govern/imgs/icones/on_fff.svg152606707 Bytes105480


/govern/rest/arxiu/6599581387141.88 KB20480


/sites/museudemallorca/f/141685308226.35 KB653480


/govern/rest/arxiu/4784363625611.57 KB23477


/eboibfront/ca/2021/11406/seccio-ii-autoritats-i-personal/473452956.09 KB338477


/sites/covid-19/f/3272214125467.86 KB26477


/govern/rest/arxiu/743404114810.01 KB102476


/sites/transportaeri/f/292328047.85 KB38475


/govern/indexadm.do1779515.68 KB380473


/eboibfront/ca/2021/11410/seccio-ii-autoritats-i-personal/473393135.06 KB62472


/sites/suportinformatic/f/330020103826.26 KB10471


/cathosfront/services/filters/establecimiento1347398 Bytes14468


/eboibfront/pdf/ca/2021/97/10934521752184.84 KB46468


/sadperdoc5front/interins/cercarPosicionsIllesPersona.do8479746 Bytes8466


/govern/rest/arxiu/318504512906527.03 KB16463


/sites/vacunacions/f/19201315851.15 KB33463


/sistrafront/zonaperfront/protected/mostrarJustificante.do356534.64 KB133461


/eboibfront/pdf/ca/2021/95/10929651323839.12 KB45461


/sites/vacunacions/f/304469810180.92 KB21461


/sites/coronavirus/f/3339662137441.18 KB9459


/govern/rest/arxiu/4799486575528.58 KB13459


/eboibfront/ca1467361.67 KB3067454


/govern/rest/arxiu/38286183590444.89 KB2454


/sites/jcca/f/100600635793.37 KB451454


/sites/resources/imgs/imc-menu/menu_obri_ee013b.svg16856914 Bytes38452


/sadperdoc5front/baremacio/cercarFuncions.do501832.12 KB140451


/eboibfront/pdf/es/2021/87/10922781109185.66 KB138449


/sites/ft/intranet_sin_logos/files/idioma.svg947372.01 KB28448


/pidip2front/jsp/es/noticias13571111.59 KB2808447


/govern/rest/arxiu/2064705304829.62 KB186447


/eboibfront/pdf/ca/2021/95/10930796259180.13 KB112446


/eboibfront/pdf/ca/2021/98/10935071364629.81 KB80442


/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongspan-stylecolor1c69...518823.39 KB3855440


/sites/salutsexual/f/25450274627.34 KB147440


/sites/salutsexual/f/270468115376.98 KB416439


/eboibfront/pdf/es/2021/97/10934511571177.66 KB49435


/pfuncionafront/moduls/comissioservei/index.jsp99537.10 KB475434


/sites/coronavirus/f/3339742167845.74 KB7433


/sites/covid-19/f/34311791921.06 MB51432


/govern/external/cookies.do535615.18 KB97432


/eboibfront/ca/2021/11409/seccio-ii-autoritats-i-personal/473424634.96 KB54432


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.existeReserva.dwr3294275 Bytes206430


/sites/planificaciosanitaria/f/1890425144.59 MB428429


/eboibfront/ca/2021/11417/seccio-ii-autoritats-i-personal/473508147.54 KB280427


/llista.jsp285954.51 KB239426


/govern/rest/arxiu/47084281397344.66 KB7425


/seucaib/es/organigrama/273360435.03 KB2401421


/eboibfront/pdf/ca/2021/92/10927941224333.91 KB130418


/govern/imgs/icones/idioma.svg2534721.84 KB576415


/sites/faq/f/112479123860.64 KB418415


/sites/consumidor/f/33732911891.31 MB16414


/govern/rest/arxiu/47850922673257.50 KB12412


/pfunciona/utilComissioServei5682290.60 KB6411


/seucaib/es/200/personas/tramites713457.46 KB657408


/govern/rest/arxiu/4756312110301.45 MB12408


/govern/organigrama/directori.do1772926.30 KB414406


/Intranet/icon/99327501.33 KB 406


/sites/coronavirus/f/36280916805133.89 KB29406


/sites/oposicionsdocent/f/3126743000176.49 KB40405


/sites/transparencia/f/24888218278615 Bytes12405


/eboibfront/index.do2076162.41 KB419404


/sites/coronavirus/f/346429111806.86 KB2400


/eboibfront/ca/2021/11414/seccio-ii-autoritats-i-personal/473448567.19 KB75399


/rescabfront/tpvResponseOK.jsp1033456 Bytes3399


/seucaib/es/tramites/tramite/96401387753.61 KB2167398


/sistrafront/redosefront/init.do40491.33 KB653397


/govern/rest/arxiu/47728491333249.50 KB42396


/conselleries/industria/dgener/user/portalenergia/pla_eficiencia...44815.56 KB408392


/sites/canviclimatic2/f/290663903522.32 KB596392


/oposedu04front/tribunals/reclamacions.do998054.03 KB161391


/govern/rest/arxiu/4788670433521.72 KB46390


/sites/faqs-covid/f/3154301340646.45 KB285387


/sites/oposicionsdocent/f/3469232752255.55 KB271386


/eboibfront/pdf/ca/2021/96/10932694305179.21 KB58386


/sites/atenciociutadania/f/318451124075.61 KB123384


/iquafront/principal.html104657.39 KB524383


/sites/transportmaritim/f/3500519491.17 KB3381


/eboibfront/ca/2021/11405/seccio-ii-autoritats-i-personal/473444433.84 KB99380


/oposicions/annexos/Aux_torn_ll/base.doc471142.83 KB380378


/govern/rest/arxiu/4657322734287.74 KB12378


/eboibfront/pdf/es/2021/96/10932702441210.86 KB43377


/sites/coronavirus/f/3339782190430.84 KB7377


/eboibfront/ca/2021/11416/seccio-ii-autoritats-i-personal/473447534.71 KB93377


/sistrafront/sistrafront/protected/mostrarDocumentoConsulta.do1583118.06 KB1376


/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoriaPDF/strongspan-stylecolor1...813100.29 KB352375


/govern/rest/arxiu/974949351657.19 KB5375


/govern/rest/arxiu/4793078540654.94 KB126374


/sites/ibjove/f/315733779212.62 KB16374


/govern/rest/arxiu/479115873243.15 MB13374


/pidip2front/jsp/ca/convocatories3497545.13 KB3315372


/sistrafront/sistrafront/protected/guardarClave.do109051.98 KB47372


/sites/seguretatalimentaria/f/17201048789.43 KB381372


/govern/rest/arxiu/46232815985219.79 KB74370


/sites/fp/f/3548581400163.39 KB38369


/sites/reservesmarines/f/259799987224.49 KB410368


/seucaib/ca/tramites887057.09 KB234368


/sites/covid-19/f/3635305697188.81 KB43367


/govern/rest/arxiu/45711731388385.87 KB8366


/sites/salutsexual/f/257358552107.14 KB335363


/govern/rest/arxiu/743391780310.01 KB127361


/eboibfront/ca/2021/11420/seccio-ii-autoritats-i-personal/473362339.49 KB89361


/sites/atenciociutadania/f/30450831271241 Bytes4951361


/sites/sindicals/f/66968803129.10 KB97361


/govern/external/accessibilitatext.do479022.70 KB178361


/govern/rest/arxiu/4759075376066.79 KB14359


/sadperdoc5front/interins/iniciDisponiblePersona.do4327223.79 KB372358


/eboibfront/pdf/ca/2021/87/10922791281180.39 KB26356


/govern/rest/arxiu/4762998107065.27 KB170356


/sites/ibjove/f/3310771138725.06 KB31356


/sites/coronavirus/f/34612623391218.92 KB117354


/oposicions/bases/2021/boibconvneteja.pdf1199241.59 KB36353


/govern/rest/arxiu/46134901391399.73 KB7352


/eboibfront/pdf/es/2021/98/1093442643465.47 KB294351


/pfuncionafront/moduls/formacio/plansFormacioModul.jsp2051731.88 KB493351


/govern/rest/arxiu/4608877138650.56 KB6350


/sites/impostturisme/f/23715617071.05 KB130350


/sites/vacunacions/f/1828406961.15 KB33349


/cappesca/api/services/front/user/view/286243834.47 KB1349


/pfuncionafront/moduls/signatura/index.jsp41286.26 KB2018348


/govern/rest/arxiu/46693561395201.68 KB10347


/govern/rest/arxiu/2615867661491.19 MB444347


/seucaib/ca/fichainformativa/1445668231543.09 KB193346


/govern/rss.do790126.10 KB256345


/sites/coronavirus/f/3339682143284.19 KB5338


/sites/rendasocialgarantida/f/3472371410165.42 KB11337


/sites/fp/f/3149056685617.23 KB1052337


/iquafront/js/utilidades.js.jsp35213.79 KB231337


/sites/manualdidentitatcorporativa/f/290346103824.58 KB319336


/seucaib/resources/img/cercador_000.svg122444921 Bytes832336


/govern/rest/arxiu/47773253697161.15 KB84334


/sites/resources/bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.eo...222613.19 KB216334


/eboibfront/ca/2021/11415/seccio-ii-autoritats-i-personal/473497254.32 KB365334


/boib/interior.do1572 326333


/sites/coronavirus/f/3339762179130.52 KB8333


/eboibfront/pdf/es/2021/99/1093503981169.26 KB36332


/sites/oposicionsdocent/f/3469212269138.55 KB287331


/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongspan-stylecolor1c69...308720.30 KB2056329


/pfunciona/default.jsp100954.21 KB2830328


/regpig/assets/llistat.csv62211.69 MB172328


/govern/imgs/icones/directori.svg2541811.68 KB1257327


/sites/muib/f/173717320815.22 KB16326


/pidip2front/jsp/ca/fitxa_emergencia/informacions-covid-19517342.48 KB647326


/sites/ofertaeducativanova/f/2658045723.24 MB328326


/govern/pidip/consells/acords.do126515.43 KB354326


/eboibfront/pdf/ca/2021/94/10929921164159.36 KB360326


/eboibfront/pdf/ca/2021/96/10933331034525.95 KB69325


/sites/informaciohabitatge/f/3153958499.16 KB16324


/govern/rest/arxiu/448808810251.77 MB106320


/sites/anticoncepcio/f/652095481.93 MB320320


/seucaib/es/200/persones/tramites/servicio/4747467259737.83 KB1589319


/pidip2/api/services/ca/services/LlistatConsellsDeGovern1321131 Bytes3318


/govern/rest/arxiu/46862221225665.43 KB14318


/eboibfront/ca/2021/11421/seccio-ii-autoritats-i-personal/473315448.34 KB168317


/Intranet/inici.do149214.11 KB281316


/govern/rest/arxiu/47967521177372.39 KB15316


/sites/serveidecomunitateducativa/f/32273840369.98 KB315316


/pfunciona/moduls/components/framesPopup.jsp117651.72 KB322316


/govern/rest/arxiu/479362074022.88 MB20315


/govern/rest/arxiu/87076614163.26 KB77315


/sites/ibassal/f/2527974295.70 MB316313


/sistrafront/sistrafront/protected/registrarTramite.do2538411.21 KB128312


/sites/coronavirus/f/3339802244154.23 KB13310


/pfunciona/tImpresiones189840.68 KB4310


/sites/coronavirus/f/33538422809212.86 KB19310


/govern/rest/arxiu/47967531138380.51 KB23309


/sites/covid-19/f/32477411945260.70 KB130308


/sites/atenciociutadania/f/218518129216.94 KB8307


/eboibfront/pdf/ca/2021/93/1092839938266.38 KB163305


/sites/coronavirus/f/3339722157866.80 KB7305


/pfunciona/moduls/ibsalut/formacioibsalut/infoActivitatPopup.jsp41204.99 KB19303


/sites/informaciohabitatge/f/360186111422.78 KB15302


/transparenciafront/pages/loader.html4490206 Bytes20300


/sites/institutestudisautonomics/f/280334387192.66 KB302300


/sites/salutsexual/f/24563048847.52 KB180300


/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoriaPDF/strongspan-stylecolor1...44294.25 KB8299


/sites/oposicionsdocent/f/3338592172251.02 KB140299


/pfunciona/moduls/educacio/dadeseconomiques/rebutNominaPopup.jsp146710.73 KB2296


/sites/adjudicacio2122/f/362250143311.95 KB150294


/eboibfront/pdf/es/2021/89/1092489473165.44 KB299294


/sites/processoselectorals/f/281480255432.22 KB1507294


/sites/instruccions201617/f/260122313437.83 KB21293


/govern/rest/arxiu/4758746479250.85 KB125292


/sites/reclamacions/f/269220390889 Bytes2292


/sites/coronavirus/f/357630694710.49 KB20291


/sites/detecciocancercolon/f/18075968368.77 KB396290


/govern/imgs/icones/informacio_edb2c7.svg159804755 Bytes246289


/sistrafront/redosefront/mostrarDocumento.do978113.62 KB9289


/sites/coronavirus/f/3339702150055.53 KB2288


/govern/rest/arxiu/34049651095315.93 KB176288


/sites/fp/f/3501629451.15 MB50288


/seucaib/es/tramites/tramite/98088171855.69 KB786287


/govern/rest/arxiu/4027748312328.71 KB36287


/sites/coronavirus/f/3363552280770.20 KB16287


/sites/xarxaforestal/f/22177658697.57 KB5286


/seucaib/ca/200/persones/tramites965359.35 KB219285


/sites/formacio/f/3443764242.19 MB287285


/sites/M170720142111629/f/362048661310.76 KB140284


/sites/tabaquisme/f/29710846042.70 KB6281


/govern/rest/arxiu/47975891482340.44 KB10281


/pfuncionafront/moduls/components/calendari.jsp1992011.08 KB63279


/govern/rest/arxiu/47586538793.79 MB17279


/sites/faqs-covid/f/31252532832655 Bytes12815279


/sites/coronavirus/f/3388072287462.97 KB12278


/sites/vacunacions/f/159935719180 Bytes30277


/eboibfront/pdf/es/2021/95/10930782344210.80 KB26276


/sites/coronavirus/f/3343562266466.72 KB12276


/sites/dgtic/f/1134913442.00 MB277275


/govern/rest/arxiu/475631377931.42 MB15272


/eboibfront/pdf/ca/2021/98/1093458827200.25 KB22271


/pfuncionafront/moduls/formacio/detallFormacioModul.jsp35249.19 KB45271


/oposedu04front/tribunals/index.do98136.61 KB2068268


/signaturacaib/download/setup.exe2878.97 MB268268


/seucaib/es/tramites/tramite/6958214954.49 KB1202266


/eboibfront/pdf/es/2021/85/1092037784168.07 KB22264


/sites/racoeducatiudelibestat/f/93075399369.69 KB16263


/pidip/indexrss.do159938.10 KB280263


/govern/rest/arxiu/474793270462.35 MB14263


/sites/oposicionspl2018/f/2434721425164.34 KB294261


/sites/diversitat/f/2025431016124.88 KB260261


/sites/curespalliatives/f/11768658274.45 KB321261


/sites/ft/intranet_sin_logos/files/accessibilitat_000.svg947021.39 KB8912259


/sites/ibjove/f/317752116511.03 KB8258


/ZonaPerIndex629611.41 KB526258


/govern/rest/arxiu/953533317218.70 KB169258


/sites/semilla/f/3643614651.31 MB3257


/govern/rest/arxiu/480117893643.98 KB13256


/albergsfront/dwr/call/plaincall/ReservaControl.seleccionarDia.d...23892.32 KB3256


/sites/escolaritzaciocurs/f/3494573723105.17 KB120256


/sites/civitasmanualsisuport/f/11250805213.32 KB262255


/seucaib/es/201/empresas/contarProcedimientos417227 Bytes8254


/sites/voluntatsanticipades/f/22956693255.63 KB77254


/sites/covid-19/f/3402932899164.31 KB47254


/govern/organigrama/responsable.do202314.21 KB520253


/oposedu04front/tribunals/css/material_design/MaterialIcons-Regu...116226.86 KB4253


/sites/escolaritzaciocurs/f/34753158753.10 KB320252


/Licitacion.jsp105518.49 KB458251


/sites/atmosfera/f/141734563913.14 KB3282250


/vportada/video_web_govern_bucle_cafe_ok.mp43101523.45 KB24250


/transparenciafront/api/services/agenda/numRegistresDespres/1025033 Bytes52250


/sites/racesautoctones/f/2756949231.27 KB257249


/siiweb/GetDocumentoFromRepository717210.62 KB17248


/sites/hostatgeriadelacasadelmar/f/12600698911.37 KB36248


/eboibfront/pdf/ca/2021/91/1092501704229.69 KB79247


/vportada/video_web_govern_mobil_moli_bucle.mp44133521.26 KB16247


/sites/covid-19/f/3572064938864.48 KB38246


/siiweb/si/AsistenteEP.jsp3169.02 KB243244


/pidip2front/view/recursos/glyphicons/fonts/glyphicons-regular.w...601118.70 KB15243


/sites/diversitat/f/235288525400.63 KB245243


/sites/vacunacions/f/165247303116.94 KB245242


/sites/fp/f/2552956634714.27 KB14240


/sites/covid-19/f/3402684139864.02 KB31240


/sites/salutsexual/f/25735736860.43 KB163239


/sites/hostatgeriadelacasadelmar/f/12589292430.90 KB78239


/siiweb/ae/AsistenteRAE.jsp10576.00 KB641238


/govern/rest/arxiu/2892071319598.81 KB240238


/cathosfront/services/buscadorvt/search/count22591 Bytes460238


/pidip2front/view/recursos/glyphicons/fonts/glyphicons-regular.t...438207.69 KB4238


/sites/sanitatforestal/f/191700362313.10 KB242238


/sites/manualdidentitatcorporativa/f/291639165438.51 KB233237


/sites/portalturisme/f/2566931095258.18 KB4237


/seucaib/es/202/administraciones/contarProcedimientos238627 Bytes12236


/govern/rest/arxiu/47586527683.92 MB8236


/sites/transparenciaperconselleria/f/28425942861.13 KB633236


/sites/fp/f/35597714683585.79 KB2237236


/sites/oposicionsdocent/f/36385387937.11 KB29235


/eboibfront/pdf/ca/2021/91/1092511502315.56 KB185235


/govern/rest/arxiu/38528726003229.67 KB32235


/sites/iqpib/f/3010873287481.11 KB244235


/mapurbibfront/js/codisMuib.jsp98863.88 KB2931233


/sites/salutambiental/f/85967484128.59 KB220233


/loginibfront/loginAnonimo.html20772784 Bytes576233


/sites/sitibsa/f/16915461334.78 KB14232


/sites/padib/f/22470332950.76 KB227232


/sites/coronavirus/f/312119419440.35 KB241230


/sites/radarcovid/f/32720790624.04 KB5228


/sites/covid-19/f/3391204129065.35 KB24227


/govern/rest/arxiu/475665137502.20 MB17226


/sites/racoeducatiudelibestat/f/8898456246.65 KB2945226


/govern/rest/arxiu/3032126108638.25 KB11225


/sites/oposicionsdocent/f/356532957236.00 KB125225


/eboibfront/ca/2021/mes/6142561.35 KB182225


/govern/rest/arxiu/479641244762.48 MB17225


/sites/oposicionsdocent/f/364074787401.25 KB15225


/seucaib/resources/img/directori.svg1231661.80 KB4227223


/sites/escolaritzaciocurs/f/3493612293472.59 KB95223


/sites/fp/f/3576191249137.43 KB10223


/sites/oposicionsdocent/f/3126683145158.59 KB19223


/govern/rest/arxiu/47589851367827.02 KB12222


/eboibfront/pdf/ca/2021/95/1093154576209.05 KB41221


/sadperdoc5front/interins/titulacionsFuncions.do56581.91 KB24221


/govern/rest/arxiu/37012561892183.04 KB119220


/iquafront/agrorutes/zona35429.08 KB234219


/sites/sanitatforestal/f/24019146018.98 KB15219


/sites/epidemiologia/f/344514342859.02 KB230219


/AcreditadorWebSAF91766.86 KB49218


/sites/institutestudisautonomics/f/28207260310.14 MB118218


/sistrafront/zonaperfront/protected/mostrarDocumento.do1504155.66 KB7218


//DocumentoAdjuntoView3431.07 MB215217


/sites/dadestransparencia/f/30214366662.97 KB20217


/sites/oposicionsdocent/f/35664644071.58 KB72217


/webcaib/govern_illes/estatut_autonomia/doc/Estatut_Autonomia.pd...402383.60 KB209217


/govern/imgs/icones/conseller.svg67552791 Bytes194217


/eboibfront/pdf/ca/2021/93/1092791614201.22 KB79217


/eboibfront/pdf/es/2021/99/1093624466385.70 KB87216


/govern/rest/arxiu/47631611145202.87 KB162216


/sites/fp/f/359183833410.61 KB19216


/govern/rest/arxiu/4667150270729.58 KB81215


/govern/external/informacio.do122320.67 KB171215


/sites/fp/f/3573331147366.27 KB18215


/sites/coronavirus/f/36153323722190.72 KB32215


/sites/ft/intranet_sin_logos/files/item.svg53610717 Bytes254215


/govern/rest/arxiu/3737058166522.89 KB25215


/sites/salut/f/3113591495249 Bytes5214


/govern/rest/arxiu/477731461241.12 MB12214


/sites/hostatgeriadelacasadelmar/f/12589485324.00 KB36214


/sites/coronavirus/f/31821343697.31 KB73214


/sites/jcca/f/287539334364.59 KB227214


/sites/institutestudisautonomics/f/2575825651.74 MB212214


/eboibfront/pdf/ca/2021/99/1093623645373.03 KB21213


/seucaib/es/tramites/tramite/1682710119357.07 KB770212


/govern/rest/arxiu/4797013161979.64 KB14212


/sites/convivexit/f/275833276673.57 KB212212


/sadperdoc5front/baremacio/css/font-awesome/fonts/fontawesome-we...2224272.84 KB634212


/transparenciafront/api/services/despesa/numRegistresDespres/1048082 Bytes12211


/sistrafront/sistrafront/protected/anteriorPaso.do701913.39 KB59211


/sites/primerainfancia/f/1123073911.21 MB215211


/sites/normativaindustria/f/2821932997.05 MB211210


/sites/vacunacions/f/3108744589847 Bytes17209


/sites/escolaritzaciocurs/f/3497984888104.93 KB6209


/sites/fp/f/353040678794.00 MB251208


/govern/imgs/icones/correu_fff.svg151499815 Bytes253207


/eboibfront/pdf/ca/2021/98/1093506969153.68 KB15207


/sites/ibjove/f/357128540261.10 KB10207


/govern/rest/arxiu/47969242907465.10 KB13206


/govern/rest/arxiu/819632870913.02 KB12204


/albergsfront/js/i18n.jsp736842.71 KB245204


/sites/informaciohabitatge/f/347132946149.16 KB29204


/govern/rest/arxiu/38286905566408.43 KB 204


/eboibfront/pdf/es/2021/98/1093505789158.23 KB25203


/govern/rest/arxiu/944939200925.05 KB12203


/sites/energiaicanviclimatic/f/3215072518.14 MB197203


/govern/rest/arxiu/4503085462172.49 KB59203


/sites/salutsexual/f/249555612111.38 KB52203


/eboibfront/pdf/ca/2020/24/10548646441008.81 KB125202


/eboibfront/pdf/ca/2021/99/1093504730172.29 KB17202


/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongspan-stylecolor1c69...231821.40 KB1667202


/sites/covid-19/f/33873748776133.99 KB36200


/eboibfront/es/2021/11404/651073/acuerdo-del-consejo-de-gobierno...268467.45 KB2270199


/mapurbibfront/normativa_triar_pla.jsp352711.16 KB175198


/eboibfront/pdf/ca/2021/93/1092787701276.83 KB75198


/sites/consumidor/f/268221320030.46 KB 197


/sites/seguretatalimentaria/f/3237099277.57 KB12197


/govern/rest/arxiu/207024613119.64 KB79197


/sites/impostturisme/f/2371541712615 Bytes154196


/govern/rest/arxiu/41756465330100.85 KB8196


/govern/rest/arxiu/2460515451343.89 KB44196


/sites/salutambiental/f/1046702083578 Bytes51195


/sites/fp/f/3573321113435.84 KB11195


/eboibfront/ca/2021/11419/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...296564.57 KB93195


/sites/M170613081930629/f/2871033803.06 MB183195


/govern/rest/arxiu/4763728527918.08 KB11195


/seucaib/es/fichainformativa/3392758128541.94 KB100195


/govern/rest/arxiu/1920740678388.89 KB995195


/sistrafront/zonaperfront/protected/redireccionLoginIB.jsp24014718 Bytes12195


/iquafront/archivo/150772512723.32 KB13195


/sites/oposicionsdocent/f/3616521337107.91 KB64195


/govern/rest/arxiu/52568091911.52 KB45194


/sites/salutsexual/f/31810028634.93 KB194193


/govern/rest/arxiu/4786256376215.13 KB21192


/govern/rest/arxiu/47360503543.62 MB13191


/sites/fp/f/3575921051636.56 KB19191


/govern/rest/arxiu/477617314434.73 KB68191


/sites/inspeccioeducativa/f/1164111113420 Bytes28191


/sadperdoc5front/interins/resultatsAdjudicacio.do19564.09 KB7191


/sites/coronavirus/f/34930823061120.12 KB26190


/govern/imgs/icones/goib_555.svg1078032.02 KB140190


/govern/rest/arxiu/3498274137868.91 KB13190


/govern/rest/arxiu/4758981878427.91 KB43189


/govern/rest/arxiu/4736222486113.80 KB9188


/eboibfront/ca/2021/11409/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...226076.63 KB16187


/sites/observatorideltreball/f/8623731763.63 KB183187


/sites/fp/f/2491505081.24 MB174187


/sites/salutsexual/f/24956336779.39 KB40187


/sites/manualdidentitatcorporativa/f/292840180712.51 KB176187


/sites/inspeccioeducativa/f/32229323511.27 KB7186


/sites/covid-19/f/340583411669.54 KB77186


/sites/seguretatalimentaria/f/182078226326.33 KB173186


/sites/ft/oio9/files/logo_vertical.svg33743.36 KB65185


/eboibfront/ca/2021/11419/seccio-v-anuncis/475132067.78 KB13184


/sites/oposicionscaib2019/f/36389099421.54 KB76184


/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-govern-es-querel...100820.99 KB760184


/sites/coronavirus/f/332199884333.86 KB7183


/sites/adjudicacio2122/f/362183774270.12 KB7182


/eboibfront/pdf/ca/2021/92/1092792735209.14 KB43182


/seucaib/es/200/personas/tramites/tramite/24665718244.08 KB182182


/govern/rest/arxiu/4800139160235.91 KB8181


/sites/rendasocialgarantida/f/34421393637.45 KB13181


/eboibfront/pdf/es/2021/44/10844931182345.38 KB11181


/eboibfront/ca/2021/11413/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...241844.29 KB56181


/sites/opendatacaib/f/35377285665.44 KB3181


/govern/rest/arxiu/476403174532.01 MB21181


/govern/rest/arxiu/31841799179428.55 KB7180


/sites/sitibsa/f/168527808108.09 KB46180


/eboibfront/ca/2021/11417/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...336387.84 KB50180


/eboibfront/pdf/es/2021/101/1093893379266.02 KB106180


/sites/covid-19/f/340389410059.29 KB76179


/govern/pidip/consells/dadesAcord.do93716.62 KB122179


/sites/sitibsa/f/1667831503734.05 KB3367179


/govern/rest/arxiu/47632258292.87 MB82179


/eboibfront/es/2021/mes/6105261.95 KB294179


/govern/rest/arxiu/454904912581.18 MB43178


/sites/inspeccioeducativa/f/2427102491.39 MB178178


/eboibfront/ca/2021/11406/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...254994.41 KB45178


/sites/salutsexual/f/24489138765.04 KB70178


/sites/vacunacions/f/33331930783.79 KB33178


/eboibfront/pdf/ca/2013/34/812812608109.26 KB137178


/sites/faq/f/7706123131.24 KB176177


/sites/oposicionsdocent/f/3338611433134.27 KB94177


/sites/coronavirus/f/34119522973104.59 KB28177


/pfunciona/moduls/dadeseconomiques/rebutNominaPopup.jsp120713.07 KB 176


/sites/coronavirus/f/331239882536.16 KB11176


/serproesfront/js/visor.jsp67737.14 KB6175


/govern/rest/arxiu/4244944741116.06 KB13174


/sites/ces/f/27314017845.47 KB286174


/iquafront/archivo/1486423222412.79 KB492174


/eboibfront/ca/2021/11415/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...220592.14 KB23174


/govern/rest/arxiu/478940661431.19 MB32174


/govern/rest/arxiu/943443188648.27 KB5173


/sites/infojove/f/1844314132.78 KB16173


/eboibfront/ca/2021/11405/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...284964.37 KB40172


/sites/transparencia/f/359539225020.06 KB12171


/sites/ibjove/f/31573657126.33 KB30171


/pidip2front/view/recursos/glyphicons/fonts/glyphicons-regular.e...79294.36 KB 171


/sites/vacunacions/f/185171404310.42 KB7171


/sites/manualdidentitatcorporativa/f/29175332426.29 KB32170


/sites/catalaebap/f/304173366422.17 KB144170


/sites/creaib/f/33040199204.65 KB171170


/govern/rest/arxiu/478746975581.68 MB31169


/eboibfront/pdf/es/2021/90/1092532552160.59 KB71169


/govern/rest/fitxa/ua/noticias60544.49 KB7169


/sistrafront/sistrafront/protected/confirmarPago.do170532.79 KB48169


/siiweb/ri/AutomovilListReport.jsp129983.90 KB152169


/eboibfront/ca/2021/11413/seccio-v-anuncis/475139056.66 KB13168


/cathosfront/services/buscadorvt/search174215.11 KB221168


/sites/atenciociutadania/f/312058466618.96 KB5168


/govern/sac/enlaces.do358117.13 KB110168


/sap/bc/webdynpro/sap/hress_a_persinfo30932.44 KB42167


/sites/serveidecomunitateducativa/f/32272222338.71 KB167167


/sites/vihsida/f/211269237143.06 KB154167


/sites/transparencia/f/2487571874853.88 KB4484167


/sites/covid-19/f/3400394905391.77 KB155166


/govern/rest/arxiu/476289859871.43 MB24166


/www/seguritat/ceritificat.es.htm1551110 Bytes200166


/sites/serveidecomunitateducativa/f/32273022571.44 KB158166


/sites/escolaritzaciocurs/f/349458194898.02 KB99166


/govern/rest/arxiu/480125758738.93 KB3166


/seucaib/es/tramites/tramite/3000157651.11 KB805166


/transparenciafront/img/icones/correu_fff.svg4130871 Bytes9166


/govern/rest/arxiu/478451821352.53 MB19165


/sites/instruccions201617/f/146751216436.28 KB19165


/conselleries/educacio/dgpoling/user/catalaeuropa/castella/caste...175160.88 KB165165


/Microsoft-Server-ActiveSync536 162165


/govern/rest/arxiu/4777984681097.53 KB28165


/sites/impostturisme/en/tax34329.11 KB275164


/sites/salutsexual/f/24955849585.94 KB47164


/sistrafront/formfront/procesar.do1036595.66 KB44164


/Intranet/llista.do17876.70 KB69163


/root/rss.do190026.20 KB174163


/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-curs-escolar-202...34226.93 KB257162


/sites/formacio/f/340599550489.44 KB22162


/sites/obia/f/18713521226.26 KB161162


/eboibfront/ca/2021/11420/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...199672.42 KB24162


/eboibfront/ca/2021/11412/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...271695.49 KB50161


/govern/rest/arxiu/47884556118121.73 KB30161


/govern/rest/arxiu/4489893148647.78 KB57161


/sites/qualitat/f/19161945286.22 KB5160


/govern/rest/arxiu/47958073511357.38 KB18160


/sites/coronavirus/f/33917923275391.47 KB47160


/govern/rest/arxiu/479955335133.22 MB17160


/govern/rest/arxiu/39905861575145.08 KB87160


/eboibfront/pdf/ca/2021/91/1092542446318.62 KB109160


/sites/impostturisme/f/2371551708865 Bytes127159


/govern/rest/arxiu/47914983721269.48 KB9159


/eboibfront/es/2021/11413/seccion-iii-otras-disposiciones-y-acto...159644.69 KB11159


/sites/fp/f/3587192875302 Bytes5158


/sites/iqpib/f/362834294825.81 KB13158


/govern/rest/arxiu/1298462116718.10 KB3158


/sites/tramitacioudit/f/165174817790.64 KB21158


/govern/rest/arxiu/781309141921.16 KB132158


/sites/primerainfancia/f/243109519618.98 KB801158


/eboibfront/ca/2021/11414/seccio-v-anuncis/475108772.57 KB11157


/govern/rest/arxiu/3099209405755.38 KB12157


/sites/consumidor/f/11890222060578 Bytes6282157


/sites/covid-19/f/340495710078.08 KB119156


/sites/institutestudisautonomics/f/31789913234118 Bytes460156


/govern/rest/arxiu/4779618421275.95 KB13156


/regentjurfront/recursos/files/menu.svg2199205 Bytes2156


/eboibfront/ca/2021/11417/seccio-v-anuncis/475137461.49 KB14155


/eboibfront/ca/2021/11412/seccio-v-anuncis/475118750.70 KB15155


/govern/rest/arxiu/30335747515478.94 KB3155


/sites/calendaridefiresimercats/f/3068383361.11 MB19154


/sites/informaciohabitatge/f/347133665144.83 KB8154


/eboibfront/ca/2021/11416/seccio-v-anuncis/475158044.13 KB11154


/sites/consumidor/f/3399805101.07 MB21154


/govern/rest/arxiu/2742047167249.22 KB151153


/sites/sitibsa/f/2524908385309.28 KB82153


/govern/rest/arxiu/2874416409141.65 KB85153


/sites/sitibsa/f/167628985128.13 KB5153


/eboibfront/pdf/ca/2021/44/10844921254339.82 KB9153


/sites/covid-19/f/3572052680864.23 KB21153


/sites/padib/f/901032922.45 MB153153


/eboibfront/es/2021/11409/seccion-iii-otras-disposiciones-y-acto...152477.34 KB15153


/siciefront/certificadoenergetico/BitController79616.68 KB62153


/sites/adjudicacio2122/f/362686184111.87 KB40152


/govern/rest/arxiu/470677535563.13 MB27152


/sistrafront/sistrafront/protected/abandonarTramite.do33402.69 KB21152


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/1400491810101.90 KB130152


/sites/reservesmarines/f/31807068940.72 KB84152


/pfunciona/tImpresionesInformes183040.04 KB 152


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.obtenerListaTiposDoc...12288701 Bytes21152


/sites/aigua/f/1076872042.57 MB149151


/sites/salutambiental/f/288546290607 Bytes6151


/govern/sac/funcions.do158514.80 KB42151


/sites/epidemiologia/f/30508822156.62 KB151151


/sites/esportescolar/f/241149271257.13 KB147151


/sites/coronavirus/f/35403223059112.90 KB22150


/sites/jocsiapostes/f/16973316772.56 KB58150


/seucaib/ca/tramites/tramite/4782742197262.62 KB580150


/eboibfront/ca/2021/11405/seccio-v-anuncis/475153861.59 KB5150


/govern/rest/arxiu/781082142110.74 KB122150


/eboibfront/ca/2021/11406/seccio-v-anuncis/4751370106.09 KB14149


/govern/imgs/icones/transparencia_edb2c7.svg1357182.17 KB89149


/govern/rest/arxiu/459319916591.47 MB10149


/eboibfront/ca/2021/11421/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...154576.98 KB27148


/sites/institutestudisautonomics/f/221282297612.12 KB146148


/eboibfront/ca/2021/11416/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...270954.30 KB19147


/sites/jcca/f/287543229297.67 KB155147


/eboibfront/pdf/es/2021/94/1092924332264.79 KB102146


/sites/vacunacions/f/16006343534.17 KB8145


/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoriaPDF/strongels-grups-organi...25489.28 KB5145


/eboibfront/ca/2021/11414/651541/resolucio-del-secretari-general...2578188.22 KB1421145


/govern/rest/arxiu/44587747662.01 MB8145


/eboibfront/pdf/es/2021/92/1092793544212.42 KB70145


/eboibfront/ca/2021/11414/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...186459.87 KB17144


/govern/rest/arxiu/12681361079703.20 KB16144


/sites/activitats/f/13736257471.72 KB152143


/sites/ibassal/f/360891357493.23 KB8143


/sites/xarxaforestal/f/1263113381.42 MB18143


/govern/rest/arxiu/47986942243187.95 KB15143


/govern/rest/arxiu/437355019836.94 KB145142


/sites/racoeducatiudelibestat/f/14578435977.93 KB32142


/sites/calendaridefiresimercats/f/306839291812.28 KB18142


/oposedu04front/tribunals/proves.do2848912.30 KB98142


/sites/covid-19/f/3151401194819.51 KB212141


/sites/estrategiacancer/f/2763371924.56 MB140141


/sites/oposicionsdocent/f/363854122758.70 KB66141


/govern/rest/arxiu/47360664616146.01 KB4141


/sites/primerainfancia/f/3384151167325.54 KB10141


/eboibfront/pdf/ca/2021/86/1091889736550.47 KB5141


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/780595681.39 MB293141


/govern/rest/arxiu/42449454611.22 MB3140


/sites/aigua/f/190914320477.29 KB137140


/sadperdoc5front/interins/cercarDadesPersona.do774292.20 KB18140


/govern/rest/arxiu/474793350892.29 MB10140


/seucaib/es/200/persones/tramites/servicio/352867777236.57 KB492140


/govern/rest/arxiu/17760154617.30 KB5140


/iquafront/archivo/15192562411.94 KB32139


/pfunciona/tImpresionesConcertats65414.47 KB 139


/eboibfront/pdf/es/2021/91/1092530224248.96 KB129139


/eboibfront/pdf/ca/2021/95/1093151551199.73 KB7139


/sites/112/f/45502299542.83 KB158139


/sites/institutestudisautonomics/f/167496346709.41 KB135139


/sites/reservesmarines/f/31806470331.92 KB63138


/sites/salutsexual/f/22789314361.15 KB31138


/sites/fp/f/3587122874456.07 KB10138


/sites/epidemiologia/f/30787130897.76 KB12138


/pidip2front/jsp/ca/videoteca355490.86 KB148137


/sites/serveidecomunitateducativa/f/332462229100.27 KB122137


/govern/rest/arxiu/478614123847.93 MB33137


/serproesfront/VisorServlet292316.77 KB372137


/eboibfront/ca/2021/11410/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...215764.72 KB15137


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/781646634.46 MB258137


/govern/rest/arxiu/4793091136840.71 KB30137


/oposedu04front/tribunals/notesPDF.do36565.23 KB15137


/pidip2front/jsp/es/ficha_emergencia/reactivacioacuten-econoacut...180844.16 KB878136


/eboibfront/ca/2021/11409/seccio-v-anuncis/475110555.83 KB4136


/eboibfront/pdf/ca/2021/94/1092896389179.23 KB14136


/cenemifront/javax.faces.resource/spacer/dot_clear.gif.xhtml29741 Bytes1136


/govern/rest/arxiu/97819910397.75 KB12135


/govern/rest/arxiu/31087185893543.50 KB20135


/pidip2front/jsp/es/convocatorias890444.48 KB1231135


/eboibfront/pdf/es/2021/89/1092391751397.21 KB14135


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/1400116911.83 MB147135


/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoriaPDF/strongspan-stylecolor1...33865.82 KB7135


/govern/rest/arxiu/523584562151.43 KB165135


/sites/salutsexual/f/33257845334.93 KB31135


/sites/coronavirus/f/359364460646.42 KB14134


/sites/diversitat/f/359031679484.40 KB12134


/sistrafront/sistrafront/protected/irAAnexar.do3342911.84 KB87134


/eboibfront/ca/2021/11400/650758/acord-del-consell-de-govern-de-...645374.21 KB3556133


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/3511607131.69 MB351133


/sites/informaciohabitatge/f/344083107442.69 KB9133


/oposedu04front/portal/convocatoriesPDF.do9373.79 KB15133


/sites/impostturisme/f/23024611122.78 KB140133


/govern/rest/arxiu/47967221648122.05 KB21133


/eboibfront/ca/2021/11409/651316/resolucio-del-president-de-l-in...139873.30 KB835133


/eboibfront/pdf/es/2021/94/1092951411263.23 KB66133


/sites/salutigenere/f/277806171116.76 KB136133


/govern/imgs/icones/seu_electronica_edb2c7.svg1470082.10 KB109133


/govern/rest/arxiu/4686223677660.35 KB18132


/govern/rest/arxiu/4776348412391.70 KB13132


/loginibfront/imgs/ciutada.svg168751.49 KB62132


/sites/instruccions201617/f/363713344532.31 KB8132


/eboibfront/pdf/es/2021/93/sumari/1141346661.82 KB8132


/sites/coronavirus/f/318206249193.56 KB131132


/govern/rest/arxiu/4382720193160.86 KB69132


/eboibfront/ca/2021/11410/seccio-v-anuncis/475117060.06 KB7132


/sites/covid-19/f/3391214131260.62 KB32132


/sites/sanitatvegetal/f/1885952343.09 MB137131


/eboibfront/ca/2021/11415/seccio-v-anuncis/475111779.44 KB16131


/eboibfront/pdf/ca/2020/215/10766421213202.32 KB61131


/sites/diversitat/f/36349147644.04 KB9131


/govern/rest/arxiu/480118049238.42 KB3131


/govern/rest/arxiu/478621762983.52 MB25131


/eboibfront/ca/2021/11420/seccio-v-anuncis/475122066.86 KB8130


/sites/covid-19/f/3248375069784.12 KB91130


/oposedu04front/portal/comunicatsPDF.do14413.71 KB66130


/govern/sac/webs.do224814.80 KB45130


/govern/rest/arxiu/97819614175.23 KB45130


/sites/transparencia/f/24887818260971 Bytes11129


/sites/direcciogeneraldetransports/f/3635575064.31 MB7129


/eboibfront/pdf/es/2021/100/1093763295387.16 KB44129


/eboibfront/ca/2021/11421/seccio-v-anuncis/47586473.02 KB8128


/sites/ibjove/f/322693481258.64 KB42128


/sites/reservesmarines/f/31806849454.94 KB90128


/sites/oposicionscaib2019/f/3298818171.17 KB4127


/govern/rest/arxiu/4255347759161.17 KB8127


/sites/fp/f/248066694812.87 KB676127


/sites/catalaebap/f/36307041777.98 KB11127


/rescabfront/dwr/call/plaincall/ReservaCtrl.insertarReservaAutor...20866.39 KB20127


/govern/rest/arxiu/461033427499.54 KB124127


/eboibfront/pdf/ca/2021/80/1091212372256.43 KB84127


/govern/rest/arxiu/2915730194202.14 KB852127


/sadperdoc5front/places/scrapCentre.do128136.93 KB35126


/eboibfront/pdf/ca/2021/84/1091809432309.53 KB14126


/sites/coronavirus/f/333967418767.22 KB14126


/eboibfront/es/2021/11414/seccion-iii-otras-disposiciones-y-acto...126360.61 KB12125


/opibsalut/index.jsp39411.88 KB154125


/sites/ibassal/f/360893297461.43 KB29125


/sites/catalaebap/f/323498570784.19 KB23125


/eboibfront/es/2021/11413/seccion-v-anuncios/475113656.99 KB17125


/sites/consumidor/f/338480479727.16 KB82124


/sites/dadestransparencia/f/3024576163.84 MB5124


/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/9740720396820.53 KB2889124


/sites/rumi/f/978248548.92 KB61124


/mapurbibfront/normativa_pla_info.jsp267551.59 KB33124


/sites/proteccioespecies/f/4868935131.91 KB30123


/sadperdoc5front/places/cercarCentres.do402468308 Bytes115123


/cathosfront/cens7731320.70 KB1102123


/govern/rest/arxiu/94717080818.81 KB13123


/govern/rest/arxiu/47630404041234.78 KB23123


/govern/rest/arxiu/4793076128790.29 KB19123


/govern/rest/arxiu/99635817976.86 KB5123


/seucaib/es/tramites/tramite/574008203649.04 KB1039123


/govern/external/mapa.do148319.01 KB54123


/sites/sanitatforestal/f/24031213104.78 KB110123


/eboibfront/es/2021/11413/seccion-ii-autoridades-y-personal/473172932.89 KB20123


/eboibfront/pdf/ca/2021/86/1092073383176.47 KB26123


/pfunciona/moduls/educacio/formacioprofessorat/infoActivitatPopu...6526.22 KB16122


/sites/formacio/f/3032211588.57 MB127122


/seucaib/es/tramites/tramite/1095724120954.19 KB724122


/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoriaPDF/strongspan-stylecolor1...24766.17 KB4122


Altres16000800109.05 KB419287329225 Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)