Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Fons EuropeusAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Jun 2011 - 00:38
Període reportat:Mes Mai 2011
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
631 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
fonseuropeus.caib.es303.4 %
fons europeus263 %
normativa feder141.6 %
aect80.9 %
gestió dels fons europeus de desenvolupament80.9 %
personal docent70.8 %
dgpdocen.caib.es60.6 %
boib de 09-04-11 baleares50.5 %
fondos 2007-2013 objetivo50.5 %
disposicones generales sobre el feaga y el feader40.4 %
logotipo feder40.4 %
agrupación europea de cooperación territorial40.4 %
que son els fons europeus40.4 %
urban camp redo40.4 %
llistat tribunal oposicions cos mestres balears40.4 %
gestio fons europeus30.3 %
comissio de desenvolupament local caib30.3 %
feder una manera de hacer europa30.3 %
teatromarytierra30.3 %
marco estratégico nacional de referencia30.3 %
projectes feder eix 430.3 %
projecte europeu elena30.3 %
els marcs de referencia espanya i la ue30.3 %
fons europeus de desenvolupament30.3 %
tibunals boib.caib30.3 %
objetivos de los fondos estructurales30.3 %
gestió dels fons europeus30.3 %
marco normativo general de referencia reg ce 1080/200630.3 %
dgp docen caib30.3 %
teatro mar y tierra30.3 %
oposicions personal docent30.3 %
http //dgpdocen.caib.es30.3 %
logo feder30.3 %
govern balears cfgs prova part comuna matemàtiques20.2 %
temari oposicions mestre musica balears20.2 %
funcionamiento financiero fondos europeos20.2 %
fondos europeos en los baleares20.2 %
caib segellat fefaent20.2 %
eje 2 mejora del medio ambiente y el medio rural20.2 %
manual de procedimeintos feder20.2 %
instrumentos de la política de cohesión20.2 %
ibkey20.2 %
fondos europeos leader20.2 %
programa operativo feder baleares20.2 %
beneficiario fondos europeos20.2 %
feder 2007-201320.2 %
temari opos mestre infantil illes balears20.2 %
teatre mar i tierra20.2 %
politica regional y de cohesion territorial20.2 %
periodo de programación y distribución de los recursos europeos20.2 %
orientaciones estrategicas de la comunidad cohesion20.2 %
ibkey caib20.2 %
décimo fondo europeo de desarrollo - fed y su reglamente financiero20.2 %
etapas del plan de comunicación20.2 %
tres recursos energeticos20.2 %
reglamento 1944/200620.2 %
logo feder una manera de hacer europa20.2 %
plan de comunicaciones -plan estrategico20.2 %
fons de finançament europeu ocupació20.2 %
escola oficial idiomes caib20.2 %
fons feder20.2 %
auditoria de sistemas fondos feder20.2 %
plans de desenvolupament regional a les balears. objectius i instruments20.2 %
reglamento financiero fondo europeo de desarrollo décimo fed20.2 %
gestion del feder20.2 %
full verificacio baleares20.2 %
feder logo20.2 %
administracio20.2 %
3 recursos energeticos20.2 %
gestio de fons europeu20.2 %
oposicions eoi20.2 %
ib-key20.2 %
gestio de fons europeos20.2 %
oposicions mestres.caib.es20.2 %
recursos internacionales de la union europea de las islas baleares20.2 %
www.dgpdocen.caib.es20.2 %
fons europeu de desenvolupament regional20.2 %
fondos estructurales feder fse feoga ifop20.2 %
4cc6840d20.2 %
feder legislación aplicable regional europeo20.2 %
recursos energeticos de europa20.2 %
fons europeus.caib.e20.2 %
introduccion de instrumento financiero en materia de gestion financiera20.2 %
marco estratégico nacional de referencia españa20.2 %
plans desenvolupament regional illes balears20.2 %
ejes de desarrollo sostenible local y urbano20.2 %
objetivos de la feder20.2 %
oposicions mestres balears20.2 %
recursos renovables eje20.2 %
oposicions escola oficial idiomes20.2 %
logotipo fondos feder20.2 %
saf servei d acreditació fefaent govern de les illes balears20.2 %
fons leader20.2 %
logotipo fondo feder vectorial20.2 %
programa operativo feder islas baleares20.2 %
caib maestros oposicions20.2 %
logo fondo europeo de desarrollo regional20.2 %
tribunals oposicions20.2 %
logo fondos feder20.2 %
boib aprovats oposicions secundaria 30 juliol 200720.2 %
portal oposicions de mestres illes balears20.2 %
caib tribunals d oposicions20.2 %
la gestió dels fons europeus de desenvolupament pels governs regionals20.2 %
fondo social europeo reglas comision20.2 %
fons europeus illes balears20.2 %
fondos de cohesion 1993 a 200620.2 %
fondos feder baleares20.2 %
fons europeu de cohesio i estructural espanya i balears20.2 %
eha gastos subvencionables pesca20.2 %
feder logotipo20.2 %
full d autobarem merits balears20.2 %
firma digital ibkey10.1 %
objetivos de la politica de cohesion 2007-201310.1 %
que es el desenvolupament urbà?10.1 %
cooperación interreg iii ejemplos10.1 %
caib secundaria10.1 %
principios de intervencion política de cohesion ue10.1 %
secundaria@caib10.1 %
situació a l any 2000 de l objectiu10.1 %
comité de seguimiento del programa operativo feder 2007-201310.1 %
agrupaciones europeas de cooperación territorial10.1 %
dgpdocen formació professional10.1 %
govern balear descarga logotipos10.1 %
objetivos politica regional 2007-2013 ue10.1 %
fondos estructurales. normas de gestiÓn financiera10.1 %
estructura de innovacion y desarrollo comisión europea10.1 %
gestió del fons europeu10.1 %
reglamento fondos feder10.1 %
descarregar format de lletres10.1 %
tasa maxima de cofinanciación feder10.1 %
importancia de desarrollo e innovacion empresarial como parte estratégica para el crecimiento y competitividad empresarial10.1 %
sistema de gestion y control de fondos estructurales de la union europea 2007-201310.1 %
eoi oposicions10.1 %
gestio de fons europeu de desenvolupament perque no estat central10.1 %
llistat admesos i exclosos oposicions secundaria balears10.1 %
dgpdocen.caib10.1 %
lloc del tribunals d oposicions10.1 %
legislacion fondos feder10.1 %
autoridad de auditoria fondos feder10.1 %
caib llistes d admesos a primària10.1 %
convocatòria oposicions mestre al balears10.1 %
fonseuropeus.caob.es10.1 %
pista de auditoria feder10.1 %
temari musica caib10.1 %
normativa europea de fondos feder10.1 %
decision comision feaga 201010.1 %
instrumento para la politica de cohesion10.1 %
fondo europeo desarrollo regional gobierno balear10.1 %
proyectos de regeneracion urbana y rural 200710.1 %
comité de seguimiento feder 2007-201310.1 %
objetivo de los fondos estructurales10.1 %
la política de cohesión durante el marco financiero 2007-201310.1 %
barem de resolucio de merits professors10.1 %
feder ayudas empresa10.1 %
gestión fondos europeos de desarrollo10.1 %
como se detalla la asignacion de programas10.1 %
objetos del periodo regional10.1 %
fondos 2007/2013 baleares10.1 %
normativa de feder10.1 %
programa operativo baleares feder10.1 %
reglament ce 1081/2006 del parlament europeu i del consell de 5 de juliol de 2006 relatiu al fons social europeu10.1 %
normas comunes de subvencionabilidad fondos europeos no estructurales10.1 %
normativa de lista de beneficiarios fondos europeos10.1 %
marco estratÉgico nacional de referencia10.1 %
normativa tribunals oposicions10.1 %
ajudes a les pimes10.1 %
temari oposicions primària balears caib10.1 %
llista sorteig composició tribunals oposicions10.1 %
teatro mar y tierra direccion10.1 %
feder 207/2013 publicidad10.1 %
fons europeu estructurals i de cohesio10.1 %
govern balear fons europeus10.1 %
fons destinats als paisos amb pib més inferior10.1 %
oposicions escola d´idiomes10.1 %
sistemas de gestion y control de fondos fep10.1 %
els criteris de convergència10.1 %
feder eix 410.1 %
gestió dels fons socials europeus10.1 %
fons social europeu caib10.1 %
importe proyectos fondo de cohesion10.1 %
admissió ei ep eso 2011-1210.1 %
fondos europeos plan feder10.1 %
desventajas de regeneracion urbana10.1 %
eje 410.1 %
pista auditoria feader10.1 %
fons cohesio illes balears10.1 %
listado trámites administrativos a través de internet10.1 %
descargas logos fondos feder10.1 %
plan de comunicacion y publicidad feder10.1 %
recursos energeticos de palau recursos or energeticos palau10.1 %
com fer la presentació de la programació opos10.1 %
dgp.caib.es10.1 %
dgpdocent10.1 %
tramites administración por internet10.1 %
fons europeus preus constants10.1 %
fons europeus beneficiaris10.1 %
feder ce10.1 %
economia de conocimiento europa10.1 %
regiones objetivo feder10.1 %
publicidad en feder10.1 %
fondos de cohesión 2000-200610.1 %
centro de conocimiento e innovacion10.1 %
illes balears fondos estructurales10.1 %
fondos para españa 2007–201310.1 %
parcs urbans sostenibilitat10.1 %
principales fondos estructurales feder fse...10.1 %
objectius per integrar a persones marginades10.1 %
marco estategico de referencia10.1 %
fondos feder forma de pago10.1 %
convergencia competitividad cooperacion10.1 %
site caib.es dgpdocen.caib.es10.1 %
fondos feder expropiacion normativa10.1 %
los fondos estructurales en el periodo 2007-201310.1 %
ayudas para las empresas de los sectores del comercio y de los servicios10.1 %
fondo de cohesión 1993/199910.1 %
criteris convergencia ue10.1 %
gestió fons europeus de10.1 %
tribunal oposicions10.1 %
projecte feder publicitat10.1 %
los fondos de feder se utilizan para10.1 %
instruments politica de cohesio10.1 %
direccion mar y tierra teatro10.1 %
feder 2007 manual10.1 %
fehaciencia web10.1 %
avaluacio i estudis informacio i comunicacio10.1 %
resolucion concesion innoempresa baleares10.1 %
dgpcaib10.1 %
sorteig eoi palma10.1 %
caib tipus de lletra10.1 %
regulacion fondos fdeer10.1 %
convocatoria proyectos integrados de desarrollo local y urbano10.1 %
normativa fondos agricolas europeos10.1 %
saf caib10.1 %
fondos financiacion ue10.1 %
fons europeus publicitat10.1 %
plans de desenvolupament regional10.1 %
quantitat temari oposicions escola oficial10.1 %
principio proporcionalidad certificacion fondos10.1 %
el ai financiero10.1 %
centro de conocimiento einnovacion10.1 %
solicud de usuari caib10.1 %
fondos europeos gobiernos regionales10.1 %
fondos estructurales en la unión europea10.1 %
fondos de innovación y desarrollo10.1 %
comite de seguimiento de feder10.1 %
objecitus de la feder10.1 %
normativa de fondos fed10.1 %
lo urbano y lo rural en el desarrollo local10.1 %
dirección general de fons europeus10.1 %
desarrollo de los europeos en la economia10.1 %
decision aprueba fondo europeo de desarrollo regional10.1 %
la gestió dels fons europeus de desenvolupament governs regionals10.1 %
fondos estructurales 2007-2013 objetivos y disposiciones generales sobre ayudas noticias10.1 %
temari fp2 instal.lacions electrotècniques10.1 %
oficinas regionales bruselas10.1 %
fondo europeo para la conservacion de monumentos10.1 %
reglamento ce 1198/200610.1 %
logo union europea feder10.1 %
guia fondos unión europea10.1 %
caib admessos mestres10.1 %
fondo feder10.1 %
ejes prioritarios feder 2007-201310.1 %
balears tràmit telemàtic convocatòria professors secundària10.1 %
politicas cohesion europeas10.1 %
principios que rigen el funcionamiento de los fondos 2007-201310.1 %
temari sistemes electrotècnics i automàtics10.1 %
comite de seguimiento del po feder de baleares10.1 %
financiacion fondos europeos10.1 %
llistes provisionals admesos escoletes caib10.1 %
fondos de cohesion portugal 199310.1 %
fondos europeos convocatoria 200710.1 %
fons de cohesió10.1 %
economía del conocimiento europa10.1 %
la cohesión económica y social y los criterios de funcionamiento de los fondos estructurales en el periodo 2007-201310.1 %
programa operativo feder10.1 %
desgloses de prevencion de riesgos10.1 %
boib aprovats oposicions secundaria 29 juliol 200710.1 %
fondos de cohesion de ue10.1 %
projectes conselleria d’afers socials promoció iimmigració.10.1 %
feder 2007-2013 lorca10.1 %
fondos de baleares10.1 %
dinero destinado a la politica de cohesión 2000-200610.1 %
qui gestiona els fons europeus per el desenvolupament10.1 %
saf govern de les illes balears10.1 %
fons europeu de desenvolupament regional 200410.1 %
fondo de cohesion europeo en la actualidad10.1 %
orientaciones europeas sobre regeneración urbana y rural10.1 %
convergència de les regions europees10.1 %
lineas presupuestarias de la union europea 2007 201310.1 %
logo feder ue en español10.1 %
irlanda fondos de cohesion10.1 %
comissio eoi italia10.1 %
boib llista aprovats oposicions mestre 200710.1 %
artículo 130-s del tratado de maastricht10.1 %
rehabilitación integral de can redo10.1 %
temari sistemes i aplicacions informàtiques en català10.1 %
temari opos catala eoi10.1 %
autobarem mestres10.1 %
gestion y seguimiento fondo feder10.1 %
qué política comunitaria tendrá más importancia en el 201310.1 %
proyectos llevados a cabo con la ayuda de fondos europeos en españa10.1 %
mapa dels eixos de desenvolupament urbà a espanya10.1 %
fondos europeos españa10.1 %
eje 4 proyectos realizados10.1 %
listado fondos feoga10.1 %
documentos de acreditación de notificación de la administración pública10.1 %
estrategia de lisboa en desarrollo tecnològico10.1 %
marco normativo general de referencia reg ce 1080/2006 del parlamento y del consejo relativos a fondos feder; reg ce 1083/2006 del consejo por el que se establecen las disposiciones generales relativas a feder fse y del fondo de cohesión; reg ce10.1 %
convocatoria mestres gobern illes balears10.1 %
oposiciones docencia islas baleares10.1 %
lisboa clave10.1 %
fondos europeos de cooperacion10.1 %
oposicions de secundària tribunal10.1 %
total de fondo de cohesion a grecia10.1 %
fondos europeos introduccion10.1 %
fons europeus govern10.1 %
logos fondo europeo de desarrollo regional10.1 %
gestio del fons europeus10.1 %
fondos europeos urban10.1 %
dgp.docen10.1 %
gestion fondos europeos10.1 %
temari oposicions escola oficial d idiomes10.1 %
ejes de desarrollo europeo10.1 %
plans de desenvolupament regional illes balears10.1 %
eje 4 desarrollo sustentable10.1 %
aprovats secundaria oposicions balears 200910.1 %
marco nacional estratégico de referencia españa10.1 %
web10.1 %
estrategia de desenvolupament sostenible unió europea10.1 %
descargar logo union europea10.1 %
jose vicente juan indra10.1 %
fondos europeos islas baleares10.1 %
feder baleares10.1 %
temari oposicions alemany baleares10.1 %
programa feder-interconecta10.1 %
fons estructurals balears conselleria10.1 %
oposiciones eoi catala10.1 %
el govern fenici10.1 %
fons europeu financiació10.1 %
programa operativo del feder10.1 %
baleares fondos ue10.1 %
was sind camerfirmen10.1 %
reglamento comunitario 1083/2006 que regula los fondos feder para el periodo 2007-201310.1 %
quien elabora el programa para los fondos feder10.1 %
zonas y ejes especiales de desarrollo sostenible10.1 %
objetivos de la iniciativa interreg10.1 %
logo feder una manera10.1 %
prevencio de riscos mediambiebnt10.1 %
gestió de fons europeus de desenvolupament10.1 %
objetivos de la politica regonal 2000 200610.1 %
fons de cohesio ue10.1 %
feder 2010 eixos10.1 %
boib aprovats oposicions secundaria 30 juliol 200910.1 %
gestió fons europeus10.1 %
condicions de convergència10.1 %
política estructural union europea instrumentos financieros e intervenciones. periodo 2007-201310.1 %
ayudas fotovoltaica conectada10.1 %
quien gestiona el feder10.1 %
regiones objetivo nº 2 2007-201310.1 %
marco financiero 2007-201310.1 %
que juegan en oficina10.1 %
full verificacio oposicions10.1 %
fons europeus desenvolupament govern regional10.1 %
gestion fondos europeos desarrollo regional10.1 %
fondo estructurales de la ue10.1 %
tipografia logotipo union europea10.1 %
programación y distribución de los recursos europeos10.1 %
acreditación fehaciente10.1 %
diposiciones de aplicacion del reglamento 1083/200610.1 %
investigacion desarrollo e innovacion empresarial10.1 %
concepte fons europeus10.1 %
orden eha por la que se aprueban las normas sobre gastos subvencionables programa operativo de pesca10.1 %
nrl010.1 %
plan nacional de fondos feder10.1 %
pressupost unio europea ocupació10.1 %
actividades de i d en centros de investigación y centros tecnológicos10.1 %
escola oposicions10.1 %
marco referencial fondos 201310.1 %
dgpdocen@dgpdocent.caib.es10.1 %
politica de cohesion europea 2007-201310.1 %
llistats provisionals llistat provisionals admissió ei/ep/eso 27/05/2011 - 27/05/201110.1 %
gestio de fons europeus govern regional10.1 %
marco comunitario de apoyo a los estados miembros 2007-201310.1 %
fondos europeos elena10.1 %
cuales son los fondos de la politica de cohesion europea10.1 %
plan comunicacion fondos feder10.1 %
logo una manera de hacer europa10.1 %
objectivos da politica regional comunitária10.1 %
tribunals d opossicions caib10.1 %
feder objectius10.1 %
que es acreditar fehacientemente10.1 %
fons de cohesió destinats l estat español10.1 %
directiva europea de fondos de ayuda comunitaria10.1 %
paises de la ue con transporte menos desarrollados10.1 %
ayudas feder leader10.1 %
programacion de la política de cohesion 1993-199910.1 %
composicio tribunals docents secundaria 200910.1 %
una manera de hacer europa10.1 %
la atención al ciudadano en la caib10.1 %
http //fonseuropeus.caib.es/10.1 %
definició fons europeu10.1 %
programas operativos ue 2007-201310.1 %
es el feaga un fondo estructural10.1 %
manual leader illes balears 201310.1 %
programas operativos locales 2007_201310.1 %
revista fondos europeos10.1 %
boib aprovats oposicions secundaria 28 juliol 200710.1 %
fondos estructurales balears feder10.1 %
gestio fons europeus desenvolupament10.1 %
administració digital10.1 %
fondo de cohesion 2000-2006 baleares10.1 %
marco estrategico nacional de referencia para 2007-201310.1 %
politiques estructurals i de cohesio europeus10.1 %
fons estructurals i de cohesio a españa10.1 %
marco de antecedentes de un fondo financiero10.1 %
acumulació de factors productius en l economis espanyola10.1 %
direccio pati de sa lluna10.1 %
controladores oberthur10.1 %
fons estructurals i de cohesio10.1 %
paises mas favorecidos fondos europeos10.1 %
personal docent escola10.1 %
dgpersonaldocen10.1 %
fondos de desarrollo sustentable10.1 %
comite de seguimiento 2007-201310.1 %
oposiciones escuela oficial de idiomes10.1 %
primeres jornades d administració electrònica10.1 %
normativa feder eix 410.1 %
fons europeu desenvolupament governs regionals10.1 %
fons estructurals - balears10.1 %
fons europeu desenvolupament10.1 %
ecus fondos10.1 %
perquè gestiona el govern local els fons europeus10.1 %
resolució provisional tribunals oposicions10.1 %
gastos feaga 200710.1 %
fondos europeos desarrollo regional gestion10.1 %
temari eoi català10.1 %
fons europeus i pib a preus constants10.1 %
la naturaleza de los objetivos10.1 %
fondos feder eixos10.1 %
pla operatiu del fons social europeu 2007-201310.1 %
logotipo union europea un manera de hacer europa10.1 %
principios intervencion politica cohesion 2007 201310.1 %
fondos de cohesión criterios convergencia10.1 %
personal docent oposicions10.1 %
programacion y distribucion de los recursos europeos10.1 %
irlanda y los fondos de cohesión10.1 %
solicitud de fondos de cohesión y fondos feder10.1 %
disposiciones generales sobre el fondo europeo agrícola de garantía feaga10.1 %
llistes opositors10.1 %
gestió de fons europeus10.1 %
como aplicar por un fondo de la ue10.1 %
la programació dgpdocent10.1 %
llista definitiva admesos i exclosos oposicions a secundària pdf10.1 %
política de cohesió10.1 %
fondos feder logo10.1 %
auditorias fondos feder10.1 %
logo fondos europeo pesca fep10.1 %
politiques estructurals10.1 %
estat membre no supera els criteris de convergència10.1 %
programacion y distribucion de los recursos europeos de la union europea10.1 %
direccio general de fons europeus10.1 %
oposicion personal docen illes balears10.1 %
recursos energeticos iii region10.1 %
caib oposicions professors10.1 %
fondos feder 2007-201310.1 %
unió europea fons europeu de la pesca10.1 %
el govern dels fenicis10.1 %
feder 2007 - 2013 eix 410.1 %
prova d accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional model prova 200910.1 %
factores esenciales de la innovacion10.1 %
administracio digital10.1 %
desarrollo sostenible local10.1 %
fons de cohesio europa balears10.1 %
financiación política regional 2007-201310.1 %
fecha creación fondo de cohesión10.1 %
teatro mar y tierra palma10.1 %
se reducen las disparidades económicas entre las regiones de la ue10.1 %
actuacions socials sostenibles per part de les empreses10.1 %
administració tràmits per internet10.1 %
directrius de la carta de leipzig sobre ciutats europees sostenibles10.1 %
programa operativo ue10.1 %
publicidad feder10.1 %
govern balear opos eoi10.1 %
fondos europeos limites10.1 %
normativa logotipo10.1 %
fonsueropeus.caib.es10.1 %
gestion del fondo europeo de desarrollo regional10.1 %
administración realizar trámites10.1 %
fondos feader illes balears10.1 %
logo govern illes balears vector10.1 %
que impulso el desarrollo del comercio e innovaciones tecnologicas en europa10.1 %
tema prioritario 61 “proyectos integrados para la regeneración urbana10.1 %
fons europeus 2013 espanya10.1 %
proyectos para el desarrollo sostenible local10.1 %
política regional union europea10.1 %
aect.es10.1 %
gestio dels fons europeus10.1 %
marc estratègic nacional de referència10.1 %
reglament aect10.1 %
fondos europeos para cooperación10.1 %
logotipo oficial fondos feder10.1 %
ajuts socials en matèria de transport públic a la ue10.1 %
normativa europea logotipos publicidad programas operativos10.1 %
acreditación mediante sellos electrónicos10.1 %
https //correu.caib.es10.1 %
marco de referencia estratégico nacional”10.1 %
agrupació europea de cooperació territorial10.1 %
oposicions professors balears10.1 %
fons de cohesió ue10.1 %
fons estructurals balears10.1 %
innovacion y desarrollo de la television en la region pacifica10.1 %
temari oposicions escola d idiomes10.1 %
objetivos de competitividad regional y empleo de españa comisión 14 diciembre 200710.1 %
fons de finançament d acció social de la unio europea10.1 %
logo govern balear vectorial10.1 %
manual procedimiento feder10.1 %
informe de verificaciones sobre el terreno de ayudas fondo europeo de pesca10.1 %
merits oposicions docents balears10.1 %
temari llengua catalana i literatura oposicions docents caib10.1 %
principio de doble financiación fondos europeos10.1 %
manual de procedimiento logos fondos feder10.1 %
como ayudaron los fondos estructurales en el crecimiento de europa10.1 %
fons de cohesió de la ue10.1 %
agrupacion europea10.1 %
fons de cooperació transfronterera10.1 %
temari opos secundària musica10.1 %
polítiques estructurals i de cohesió europees10.1 %
reglament 88410.1 %
oposicions autobarem10.1 %
normatica feder10.1 %
programa operativo plan feder10.1 %
fondo de cohesion10.1 %
caib.es oposicions cos de mestres illes balears10.1 %
temaris i models d exàmens de la prova cfgm 201010.1 %
descargar logo govern balear10.1 %
llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos10.1 %
informe sobre la comision europea 26/06/200810.1 %
gestion del fondo europeo10.1 %
gastos eligibles10.1 %
temaris oposicions secundaria10.1 %
descarga logos feader10.1 %
ayudas a empresas industriales para los sectores comercial industrial y de servicios de las islas baleares.10.1 %
proyectos feder eje 4 2007 2013 valencia10.1 %
fondos feder para transporte de mercancias10.1 %
reglamento feder10.1 %
- reglamento ce nº 1828/2006 de desarrollo de los reglamentos ce 1083/2006 y 1080/200610.1 %
disposiciones generales sobre el fondo europeo agrícola de garantía feaga y el10.1 %
reglamento ce nº 832/201010.1 %
oposicions escola oficial d idiomes10.1 %
ajudes a pymes10.1 %
informacio fons europeus10.1 %
marco europeo nacional referencia10.1 %
fondos feder reparto europeo10.1 %
ajuts a la sostenibilitat periode 2007-201310.1 %
full verificació baleares10.1 %
http //dgpdo-cen.caib.es/10.1 %
decisiones fondo de cohesión10.1 %
ubicacionteatromarytierra10.1 %
fons de solidaritat de la unió europea10.1 %
feder 2007 manual de gestion10.1 %
desarrollo urbano sostenible sustentable europa10.1 %
logo fondos europeos10.1 %
oposicions caib secundaria10.1 %
prioridad medio ambiente y prevención de riesgos10.1 %
full barem oposicions ensenyament10.1 %
logo feder català10.1 %
manual de gestion de fondos europeos10.1 %
comité de seguimiento de programas10.1 %
elena fondos europeos10.1 %
caib llistes provisionals d oposicions10.1 %
comissió desenvolupament local caib10.1 %
union europea formatos de guia practica10.1 %
dirección general xvi política regional y cohesión feder10.1 %
acuerdo interinstitucional sobre disciplina financiera para el periodo 2007-201310.1 %
fondo feder y pyme10.1 %
plataformas multimodales europa10.1 %
aplicacion logotipo feder10.1 %
cen oposiciones autobarem10.1 %
principios y funcionamiento de la politica regional comunitaria10.1 %
ayudas empresas de servicios islas baleares10.1 %
bde fons europeus10.1 %
informacion de la cohesion10.1 %
marco financiero plurianual10.1 %
gestion de los fondos europeos10.1 %
que es celebra el 9 de maig10.1 %
guia de fondos europeos10.1 %
logo iniciativa leader10.1 %
descarga logos feder10.1 %
tramites administrativos telemáticamente10.1 %
fons europeu caib10.1 %
listado de los beneficiarios 2007-201310.1 %
fondo de cohesion de la union europea fundamento jurídico10.1 %
principio de programacion politica regional10.1 %
organismos operativos y autoridad10.1 %
gestión de fondos europeos10.1 %
oposicións professor autobarem mèrits10.1 %
feder 2000-200610.1 %
normativa de cofinanciación de fondos europeos10.1 %
programa descaga de logo tipo10.1 %
programas y fondos europeos para el periodo 2007-201310.1 %
manual de procedimientos feder10.1 %
fons europeus balears10.1 %
limites presupuestarios fse programas operativos10.1 %
ejes de ciudades europeas10.1 %
definició fons europeus10.1 %
logotipo europa10.1 %
gestion de fondos europeos del desarrollo regional10.1 %
fons europeu10.1 %
publicacio tribunals oposició secundaria10.1 %
fondos europeos para programas de formación10.1 %
gestión de pagos manual de procedimientos fondos feder10.1 %
pla de comunicacio10.1 %
años 2007 a 2013 introducion10.1 %
lema de europa10.1 %
definició de fons europeus10.1 %
uso logotipo feder10.1 %
oposicions mestres balears 201210.1 %
fondos de cohesion 1994 199910.1 %
ajudes per les pimes10.1 %
objectius fons feder10.1 %
el urban a pasado a ser desarrollo sostenible local y urbano10.1 %
fondos europeos estructurales y de cohesion10.1 %
logotipos fondos feder union europea10.1 %
fondos urban10.1 %
llistat tribunal oposicions docent10.1 %
teatro mar y tierra palma direccion10.1 %
proyecto desarrollo sostenible urbano10.1 %
la gestió dels fons europeus de desenvolupament10.1 %
plans de desenvolupament regional a les balears10.1 %
informacion y publicidad fondod feder10.1 %
composició tribunals oposicions personal docent10.1 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)