Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Microsite DGTICAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Jul 2011 - 00:40
Període reportat:Mes Jun 2011
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
135 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
ibkey63.6 %
funciones de telecomunicaciones31.8 %
que son los filtros de correo no deseado31.8 %
caib ibkey21.2 %
cuales son las funciones de la direccion general de coreo y tele comunicaciones21.2 %
detectar certificado ibkey21.2 %
funcionamiento de la tecnologia en las telecomunicaciones21.2 %
electromagnetismo en telecomunicaciones21.2 %
lettre refu de courrier non désiré21.2 %
estructura de una red de comunicacion de datos21.2 %
comunicacions i telecomunicacions21.2 %
estandares de desarrollo de sistemas21.2 %
dgtic telefon21.2 %
tecnologia y funcionamiento de las telecomunicaciones21.2 %
funciones de un tecnologo en telecomunicaciones21.2 %
escudo diercción geneal telecomunicaciones y nuevas tecnologías21.2 %
funciones de la telecomunicacion21.2 %
direcció general de noves tecnologies caib21.2 %
no detecta certificats ibkey21.2 %
servicios de comunicaciones funsiones21.2 %
informaticacaib21.2 %
undefined21.2 %
ibkey baleares21.2 %
lopd telecomunicaciones10.6 %
direccion de correo electronico govern balear10.6 %
caib direccio general de telecomunicacions10.6 %
direccion telecomunicacions caib10.6 %
seguridad informática cpd10.6 %
signatura electrònica caib ubuntu10.6 %
oberthur mallorca10.6 %
actualizar contraseña caib10.6 %
grundlegende dienste zu10.6 %
servicios basicos de conectividad10.6 %
portal empleat caib10.6 %
arquitectura básica de una web corporativa10.6 %
exemples indicaciÓ del personal empleat10.6 %
electromagnetismo y la comunicación10.6 %
estructura de la administracion de seguridad en sistema de informacion10.6 %
medias de privacidad ordenadores publicos10.6 %
infraestructura firma electronica10.6 %
how ksnapshot default ubuntu10.6 %
funciones de la direccion de tecnologia y comunicaciones10.6 %
bimembrana10.6 %
estructura de la dirección de tecnología de información y comunicación10.6 %
xarxa de veu site caib.es10.6 %
estructura de las comunicaciones en una red10.6 %
telefonos dgtic10.6 %
funciones director tecnologia10.6 %
servicio de comunicaciones funciones10.6 %
e-siap caib10.6 %
servei a la seguritat10.6 %
courrier non desiré10.6 %
linea de servicio administracion de redes de datos corporativa10.6 %
dirección tecnológica y los estandares relacionados a el10.6 %
tecnologia sistema estructura y funcion10.6 %
funciones de los centros de procesamiento de datos10.6 %
tecnologia estructura del sistema economico10.6 %
sol·licitud de certificat digital d empleat public camerfirma10.6 %
dirección telecomunicaciones nuevas tecnologias balear10.6 %
director de comunicaciones funciones10.6 %
centros primarios de telefonia fija10.6 %
funciones del servicio de comunicaciones10.6 %
standar de desarrollo de sistemas de informacion10.6 %
contraido previo autoliquidaciones10.6 %
servei de comunicacions10.6 %
estructura de la dirección de tecnologia de la información10.6 %
entwicklungsstandards10.6 %
estandares de desarrollo de sistemas de informacion pdf10.6 %
estructura de la direccion de comunicacion10.6 %
funciones direccion de tecnologia10.6 %
logitud minims recomendable de una contraseña10.6 %
dirección general de telecomunicaciones mapa antenas10.6 %
sistema de apoyo para seguimiento de expedientes y actuaciones10.6 %
estructura de la administracion de seguridad de los sistemas de informacion10.6 %
dgtic estandars10.6 %
estándares de dirección.10.6 %
centro de procesamiento de datos ibiza10.6 %
funciones estructura tecnologia10.6 %
funcions empleat de serveis caib10.6 %
telecomunicaciones funciones10.6 %
administracion general de comunicacion y tecnologia10.6 %
ceder un certificado digital10.6 %
sistemas de informacion como herramiena en la gestion de gobierno10.6 %
cuales son los servicios basicos de red10.6 %
funciones del administrador de servidores y seguridad10.6 %
competencias del servicio de telecomunicaciones10.6 %
correu.caib.es10.6 %
funciones de la telecomunicaciones10.6 %
concessions tdt local balears10.6 %
proteccion electromagnetica comunicaciones10.6 %
caib actualizar contraseñas10.6 %
estructura de la coordinación general de tecnologías de información y comunicaciones10.6 %
cambiar contraseña caib10.6 %
govern balear sant pere10.6 %
gestión mantenimiento de aplicaciones priorización10.6 %
funciones de un proceso de datos10.6 %
eines electromagnetiques de salut10.6 %
antes telefonia mobil caib10.6 %
informe preceptivo direccion general de comunicaciones e informática10.6 %
competències del govern balear10.6 %
comision de informatica10.6 %
dominio correu caib10.6 %
courrier non désiré email10.6 %
mapa red atm caib10.6 %
s de sistemes10.6 %
courrier spam courrier non désiré10.6 %
estandares contenido telecomunicaciones10.6 %
organizacion del aerea comunicaciones y seguridad10.6 %
funciones de director de telecomunicaciones10.6 %
contraido previo de autoliquidaciones10.6 %
que es una red movil de comunicacion sectorial10.6 %
funciones especificas en el area tecnologica10.6 %
red de telecomunicacion funciones10.6 %
estructura de back ofice10.6 %
centro de procesamiento de datos funciones10.6 %
competencies del govern balear10.6 %
sol·licitud de certificat d empleat públic del govern balear10.6 %
servei de telecomunicacions telefonia10.6 %
word usuari caib.es10.6 %
informe preceptivo direccion general de telecomunicaciones10.6 %
risc ones radioelèctriques10.6 %
funciones de la comunicaciones10.6 %
director it govern balear10.6 %
ibkey no detecta certificats10.6 %
dgtic palma10.6 %
estructura tecnologica de la telefonia10.6 %
backoffice govern balear10.6 %
director general de producción infraestructuras y comunicaciones funciones10.6 %
xarxa corporativa10.6 %
informe del ministerio de sanidad y consumo real decreto 1066/200110.6 %
sistema de firma en linux caib10.6 %
las funcines de las telecomunicaciones10.6 %
certificat direccio general d innovació10.6 %
ibkey caib10.6 %
servicios de conectividad de red10.6 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)