Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Microsite DGTICAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Nov 2011 - 00:36
Període reportat:Mes Oct 2011
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
154 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
correu.caib.es146.8 %
funciones de una red corporativa52.4 %
funciones de las telecomunicaciones41.9 %
funciones de la red corporativa41.9 %
correo no deseado41.9 %
ibkey41.9 %
funciones de la telecomunicacion41.9 %
correu caib31.4 %
desarrollo tecnologico en filtros31.4 %
caib telecomunicacions31.4 %
direcció general d innovació i desenvolupament tecnològic31.4 %
cual es la estructura de sistema de informacion20.9 %
estructura telecomunicaciones redes voz datos20.9 %
www.setsi.min.es/movil/top_mov.htm20.9 %
oberthur site www.caib.es20.9 %
funcion del director en un cpd20.9 %
funciones aplicaciones y desarrollo de tecnologias20.9 %
https //correu.ssib.es20.9 %
funciones director nuevas tecnologias20.9 %
red corporativa funciones20.9 %
funciones del director de telecomunicaciones20.9 %
funktionen der telekommunikation10.4 %
estructura y funcionamiento de procesamiento de datos10.4 %
oberthur balear10.4 %
système d information structure rôle10.4 %
modelo de pliego de prescripciones técnicas10.4 %
empleat public10.4 %
innovacion de servicios en el area de seguridad en redes10.4 %
estructura de la comunicacion de la telefonia digital10.4 %
https //correu.caib.es10.4 %
funciones especificas de la estructura10.4 %
dirección general de informatica balear10.4 %
sistemas para guardar documentos obsoletos10.4 %
correu corporatiu caib10.4 %
funcion de la red corporativa10.4 %
el portal del personal intranet10.4 %
funciones de un centro de procesamiento de datos10.4 %
funciones de innovacion y desarrollo10.4 %
legislacion proteccion electro magnetismo10.4 %
dgtic telecomunicaciones10.4 %
innovacion telefonia movil10.4 %
direccio general de tecnologia comunicacions servei de seguretat10.4 %
caib cambiar password10.4 %
incidencies serveis informatics caib10.4 %
red corporativa10.4 %
certificat de serveis prestats govern balear10.4 %
estructura de comunicaciones10.4 %
decret dgtic seu electrònica10.4 %
solicitut certificat d innovació10.4 %
estructura de una red corporativa10.4 %
centro de procesamiento de datos estructura10.4 %
gestió de processos de desenvolupament tecnològic i innovació10.4 %
estandares de desarrollo de sistemas10.4 %
seguretat centre proc%c3%a9s de dades10.4 %
dirección nacional de tecnología informática10.4 %
descargar ibkey10.4 %
nom-019-scfi-199810.4 %
estructura interna del centro de procesamiento de datos10.4 %
funcion de director tecnologico10.4 %
correu.ssib.ed10.4 %
qui pot tenir un certificat d innovació10.4 %
red corporativa funcion10.4 %
director de nuevas tecnologias funciones10.4 %
servei d acreditacio fefaent balear10.4 %
conectividad cpd10.4 %
sistemas de informacion estructura10.4 %
metrica v310.4 %
servei acreditació fefaent10.4 %
conselleria d economia hisenda i innovació > direcció general de tecnologia i comunicacions10.4 %
gobierno balear aplicaciones móviles10.4 %
canviar contrasenya govern balear10.4 %
direccio general dinnovacio10.4 %
dgtic estandars10.4 %
s..l.o.p.d10.4 %
resolució d’incidències english10.4 %
control de qualitat desenvolupaments tecnologics10.4 %
telecomunicaciones funciones10.4 %
estructura y funcion de red de comunicacion10.4 %
direccio general informatica caib10.4 %
centro de procesamiento de datos funciones de servicios10.4 %
caib backoffice10.4 %
competencias de baleares10.4 %
direccio general d innovacio i desenvolupament tecnologic10.4 %
estructura de funciones en red10.4 %
centro proceso de datos estructura10.4 %
funciones genericas de los sistemas de informacion10.4 %
certificat la direccio de innovaciÓ10.4 %
reseau corporatif10.4 %
mitteilungen struktur10.4 %
funciones de las telecomunicaciones.10.4 %
estructura de centro de procesamiento de datos10.4 %
correu.caib.esw10.4 %
gesti%c3%b3 d%27e%2fs10.4 %
direccio general d innovació10.4 %
estructura y funcionamiento del procesamiento de datos10.4 %
dgtic microsite10.4 %
decret dgtic seu10.4 %
gobierno de baleares redes de telecomunicaciones10.4 %
tipus decorreu no desitjat10.4 %
red corporativa datos10.4 %
caracteristicas director tecnologico10.4 %
dgtic calcul de l espace outlook10.4 %
funciones centro de procesamiento de datos10.4 %
antenes telefonia mobil caib10.4 %
las telecomunicaciones funciones10.4 %
dgtic estándares10.4 %
comision de informatica10.4 %
direccion general d innovació i desenvolupament tecnologic10.4 %
sistema de informacion estructura10.4 %
estándares en el desarrollo de sistemas de información10.4 %
funcion de los servicios de telecomunicacion10.4 %
dirección general de tecnología y comunicaciones caib10.4 %
dgtic support10.4 %
servicio de conectividad funciones10.4 %
direccion general de tegnologia y comunicaciones de las islas baleares10.4 %
actualitzar correu caib10.4 %
estudis tecnic d emissions electromagnetiques10.4 %
ib-key caib10.4 %
estructura y funciones del centro de proceso de datos10.4 %
funció bàsica de l arquitectura10.4 %
caib informatica#sclient=psy-ab10.4 %
antenes telefonia caib10.4 %
funciones director de tecnologia10.4 %
changement technologique et le personnel front office10.4 %
direccio general d innovacio10.4 %
estructura interna del centro de procesamiento de datos administracion10.4 %
sistema de seguimiento de expedientes web10.4 %
direccio general tecnologia caib10.4 %
desarrollo tecnologico innovacion10.4 %
dgtic caib10.4 %
que es una red de comunicaciones funciones10.4 %
estandares en desarrollo de sistemas10.4 %
funciones de los centros de procesamientos de datos10.4 %
organización mundial de la salud electromagnetismo10.4 %
estructura y funcianamiento del procesamiento de datos10.4 %
serveis informatics caib10.4 %
funcio de proporcionar govern10.4 %
obertur caib 64bits10.4 %
funciones específicas de la seguridad corporativa10.4 %
con contraido previo10.4 %
standars corporatifs de gestion d information et de technologie10.4 %
oberthur#sclient=psy-ab10.4 %
backup en el area de las telecomunicaciones10.4 %
estructura de un centro de procesamiento de datos10.4 %
funciones director desarrollo tecnologico10.4 %
direccio general de tecnologia comunicacions sant pere10.4 %
funcion de red corporativa10.4 %
consells i recomanacions per navegar i utilitzar el correu electronic de forma segura10.4 %
estructura del govern balear10.4 %
plan director sectorial de telecomunicaciones islas baleares10.4 %
organizacion del area de sistemas e infraestructuras10.4 %
funcones de la telecomunicacion10.4 %
ibkey caib10.4 %
direccion general de tecnologia y comunicaciones de las islas baleares10.4 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)