Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Balears opinaAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Feb 2012 - 00:36
Període reportat:Mes Gen 2012
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
263 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
presupuestos baleares 2012113 %
proyecto presupuestos 2012 baleares61.6 %
primera hipoteca gobern balear novedades 201261.6 %
imagenes de transporte aoreomaritimo para formentera51.4 %
presupuestos 2012 baleares51.4 %
ayudas rehabilitacion vivienda baleares51.4 %
presupuestos generales baleares 201241.1 %
presupuesto baleares 201241.1 %
que es la simplificacion administrativa30.8 %
participación ciudadana en la constitucion española30.8 %
ley de presupuestos caib 2012 español30.8 %
objetivos del debate30.8 %
vivienda.caib.es30.8 %
red hospitalária de les illes balears30.8 %
pruebas de acceso a ciclos formativos 2012 illes balears30.8 %
politica linguistica30.8 %
ses fonatnetlles orto foto30.8 %
caib pisos proteccion oficial20.5 %
ieduca.caib.es20.5 %
programa atura t caib20.5 %
presupuestos generales de balear 201220.5 %
gobierno balear plan simplificacion baleares20.5 %
anteproyecto ley de la funcion publica islas baleares20.5 %
activitat economica de les illes balears20.5 %
objectius debat20.5 %
sedeib20.5 %
caib ayudas rehabilitacion vivienda baleares20.5 %
presupuestos 2012 baleares bocaib20.5 %
infraestructuras educativas20.5 %
fracas escolar illes balears20.5 %
presupuestos comunidad baleares boib20.5 %
plan de adecuacion del sector cooperativo20.5 %
que es la participacion ciudadana20.5 %
ajudes estalvi energetic illes balears20.5 %
formacion profesional caib20.5 %
acciones contra el fracaso escolar20.5 %
pressupostos 2012 govern de les illes balears20.5 %
gobierno balear presupuesto 201220.5 %
ajudes per a l eliminació de barreres arquitectòniques20.5 %
brecha digital en las islas baleares20.5 %
que son las infraestructuras escolares20.5 %
ley de presupuestos 2012 caib20.5 %
balears opina20.5 %
política lingüística20.5 %
objectius d un debat20.5 %
plan simplificación administrativa20.5 %
gobierno baleares presupuesto 201220.5 %
l educacio infantil a balears20.5 %
objetivos generales para infraestructuras educativas20.5 %
pla integrat de foment de la lectura20.5 %
activitats primer cicle educacio infantil20.5 %
professionals de suport educacio infantil20.5 %
complejo balear de investigación desarrollo tecnológico e innovación20.5 %
encuesta de las infraestructuras educativas10.2 %
pressupost de les illes balears 201210.2 %
planificació lingüística illes balears10.2 %
intermodalidad de transporte10.2 %
complejo balear de investigación desarrollo tecnológico e innovación. palma de mallorca10.2 %
gestib que es?10.2 %
que es la participaciòn cuidadana10.2 %
descomptes familia nombrosa servei ferrioviari de mallorca10.2 %
programació 0-3 anys illes balears10.2 %
fp grado superior distancia caib10.2 %
ayudas al alquiler islas baleares10.2 %
govern de les illes balears ayuda de alquiler10.2 %
acciones de dinamización lingüística10.2 %
medidas en educación baleares 201210.2 %
mobilitat intermodalitat10.2 %
hipoteca de 265 euros mensuales10.2 %
caib pruebas de acceso10.2 %
gober balear ayuda ciudadana10.2 %
plan topografico islas baleares10.2 %
consejo de gobierno presupuestos 2012 illes balears10.2 %
gestib educación10.2 %
seguridad publica para el turismo en baleares10.2 %
pressupost 2012 govern de les illes balears10.2 %
medidas ante abandono escolar10.2 %
territorio y superficie de las islas baleares10.2 %
programas educativos interculturales de administraciones publicas marratxi10.2 %
impreso 620 baleares10.2 %
oficina para la convivencia y fracaso escolar caib10.2 %
gestion tributaria baleares10.2 %
que ha pasado con el proyecto de ley del suelo de baleares10.2 %
modelos arquitectonicos de complejos educativos10.2 %
ayuda a rehabilitación vivienda balears10.2 %
instituto investigacion y desarrollo baleares10.2 %
ciclo formativos baleares10.2 %
presupuestos baleares para 201210.2 %
plan comunicacion receta electronica baleares10.2 %
transmisiones patrimoniales traspaso10.2 %
fp grado superior mallorca caib10.2 %
llengua catalana nouvinguts caib es10.2 %
ayudas para rehabilitación de viviendas 2012 en baleares10.2 %
gestio seguretat emergències10.2 %
activitat economica del govern10.2 %
potabilitzadores aigua caib10.2 %
subvenviones energeticas en baleares10.2 %
caib traspaso vehiculo10.2 %
la intermodalitat es la10.2 %
transporte ferroviario en baleares10.2 %
enquestes el fracas escolar10.2 %
fp grado superior govern balears10.2 %
ayudas en baleares para personas sin recursos economicos10.2 %
consumidores baleares10.2 %
ayuda alquiler caib10.2 %
medidas contra el fracaso escolar10.2 %
subvencion reforma vivienda mallorca10.2 %
gràfics d enquestes10.2 %
decret que regula l educació infantil de 0 a 3 anys a les illes balears10.2 %
actuacions municipals contra el fracas escolar10.2 %
ayudas para alquiler baleares10.2 %
la participacion ciudadana en la constitucion española10.2 %
temps resposta sol·licitud caib10.2 %
activitats infants 0-3 anys10.2 %
contraseña caducada gestib10.2 %
informacio territorial balears10.2 %
caib pruebas de a cceso10.2 %
ayuda alquiler govern balear10.2 %
desenvolupament infantil 0-3 anys10.2 %
plan de adecuacion del sector cooperativo de les illes balears10.2 %
presupuestos comunidad de baleares 201210.2 %
presupuestos islas baleares 201210.2 %
iniciativa per atencio al public10.2 %
llei pressuposts illes balears 201210.2 %
que es la intermodalitat?10.2 %
ntic y fisioterapia10.2 %
fracaso escolar en baleares10.2 %
educacion 0-3 caib10.2 %
participacion ciudadana illes balers10.2 %
borrador ley general presupuestaria para 201210.2 %
quienes podrian participar en un debate10.2 %
subvencion rehabilitacion viviendas baleares10.2 %
polítiques per la lluita contra l obesitat infantil.10.2 %
ministeri d industria turisme i comerç de les illes balears10.2 %
filosofias de participacion ciudadana10.2 %
plataforma gestib 2.010.2 %
aprobacion presupuesto 2012 govern balears boib10.2 %
ibanat areas recreativas10.2 %
bocaib presupuestos 201210.2 %
participació ciutadana que es10.2 %
objectius del debat10.2 %
espacios naturales protegidos de las islas baleares10.2 %
formulario modelo 600 baleares10.2 %
xarxa hospitalároa de les illes balears10.2 %
ayudas para la rehabilitación de la vivienda govern balear10.2 %
ayudas para jovenes de 19 años alquiler 2012 baleares10.2 %
centros de investigación turismo mallorca10.2 %
oposiciones a la administracion publica balears opina10.2 %
canvi contraseña gestib10.2 %
govern balear educacio fp superior acceso10.2 %
pago de impuestos govern balear10.2 %
delegacion de consumo caib 201210.2 %
plan de infraestructuras educativas baleares10.2 %
necesidad de infraestructuras educativas10.2 %
presupuesto gobierno baleares 201210.2 %
el debat és10.2 %
espacios naturales protegidos islas baleares10.2 %
quienes pueden ´participar en un debate10.2 %
proceso reconversión turismo mallorca10.2 %
biodiversidad caib10.2 %
govern valoracion vehiculo10.2 %
tu tens la paraula10.2 %
gestió emergències10.2 %
foro para la evaluación de las políticas públicas de las islas baleares10.2 %
prueba de acceso a grado medio caib mallorca 201210.2 %
autobuses baleares10.2 %
encuesta sobre las infraestructuras educativas10.2 %
curs d incendis ibanat 201210.2 %
la inmigracion en illes balears 201210.2 %
presupuestos baleares 2012 boib10.2 %
participación ciudadana en la constitución española10.2 %
encuesta de evaluacion de politica10.2 %
presupuesto gobierno baleares 201110.2 %
escuela taller ibanat10.2 %
pruebas formacion profedional illes balears 201210.2 %
asociaciones balears alta10.2 %
ley presupuestos 2012 comunidad balear10.2 %
quienes participal en un debate10.2 %
red ferroviaria caib10.2 %
son llebre habilitacion10.2 %
enquesta de qualitat atenció10.2 %
contraseña para gestib10.2 %
presupuestos 2011 caib10.2 %
ley de presupuestos generales de la c.a.i.b. para el año 201210.2 %
iepi caib10.2 %
fp grado superior 2012 caib10.2 %
brecha digital en baleares10.2 %
constitucion española participacion ciudadana en la gestion10.2 %
pressupost illes balears 201210.2 %
ayudas al alquiler 2012 illes balears10.2 %
col·lectius professionals10.2 %
ley presupuestos caib 201210.2 %
soporte de respiro para personas con discapacidad10.2 %
servicio orientacion jurídica ayuntamiento ciudadanos mahon10.2 %
ayuda alquiler islas baleares10.2 %
presupuestos 2012 baleares obra publica10.2 %
prosupuestos 2012 de las islas baleares10.2 %
grado medio mallorca caib10.2 %
al·legacions pla hidrològic balears10.2 %
objetivos prevencion de conflictos10.2 %
presupuestos gobierno balear 201210.2 %
llei de presupuestos 2012 illes balears10.2 %
dependencia caib 201210.2 %
govern mapa topografico baleares10.2 %
tipo de turismo en pollença10.2 %
convocatoria patron de yate en ibiza 201210.2 %
illes balears simplificación10.2 %
baleares presupuestos 201210.2 %
plantas potabilizadoras agua mallorca10.2 %
gestió d emergències10.2 %
ayudas en baleares alquiler de vivienda10.2 %
aumento presupuesto rmi10.2 %
programas de ayuda europeas para la eficiencia energetica en islas10.2 %
ley general de presupuestos de la caib 201210.2 %
avaluació museus mallorca10.2 %
geibsau 201210.2 %
ayudas rehabilitación ibiza10.2 %
proyecto ley suelo baleares10.2 %
participaciÓn ciudadana. constitución española10.2 %
tu carperta fiscal en baleares10.2 %
precio de billete de palma a inca 201210.2 %
2012 boib pressupost caib10.2 %
mejora accesibilidad del usuario hospital10.2 %
como funciona el horts de ses feixes dibujo10.2 %
ebe balearers10.2 %
opinar sin registrarme10.2 %
ciclos formativos baleares10.2 %
la nueva ley del comercio permitira baleares10.2 %
serveis primera infacia illes balears10.2 %
catalogo prestaciones ortoprotesicas baleares10.2 %
avantprojecte balears10.2 %
ley presupuestos islas baleares 201210.2 %
direccion general bidiversidad baleares10.2 %
quienes pueden participar en el debate10.2 %
que es gestib10.2 %
comunidad educativa illes balears10.2 %
quienes pueden participar en un debate10.2 %
formacion profesional grado medio baleares caib10.2 %
lleis comunitat illes balears 201210.2 %
caib servicio de cartografia10.2 %
nuevas conexiones aereas aeropuerto de menorca 201210.2 %
convocatoria excel·lent baleares 2012 idi10.2 %
areas ibanat10.2 %
proteccion la biodiversidad en baleares10.2 %
ayudas rehabilitacion viviendas baleares10.2 %
illesport tiro con arco10.2 %
solicitudes de becas 2012 en catedra iberoamericana residentes en el exterior10.2 %
govern balear decreto ley cala carbo10.2 %
fechas de la prueba de acceso a ciclo formativo de grado superior en islas baleares 2012 caib10.2 %
formacion personal caib informacion general10.2 %
proyecto de presupuestos generales de isalas baleares 201210.2 %
ayudas alquiler en islas baleares10.2 %
programa de cualificación profesional inicial baleares10.2 %
medidas para combatir el fracaso escolar10.2 %
enquestes educació infantil10.2 %
fp a distancia caib10.2 %
becas educacion infantil baleares10.2 %
ley de presupuestos de gobierno balear10.2 %
prestaciones sanitarias baleares10.2 %
decret de mesures per a la millora de la qualitat dels serveis públics i les cartes de serveis10.2 %
presupuestos caib 201210.2 %
illes balears presupuestos 201210.2 %
descargar modelo 600 baleares10.2 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)