Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Racó educatiu de l'IbestatAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Jun 2012 - 00:38
Període reportat:Mes Mai 2012
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
237 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
para que sirve la estadistica316.8 %
personajes de la estadistica275.9 %
diagrama de caixa173.7 %
como se realiza una estadistica143 %
que es la estadistica132.8 %
como se hace una estadistica122.6 %
como se elabora una estadistica81.7 %
matematico estadistico ingles61.3 %
para que sirve la estadistica en la educacion51.1 %
padre de la estadistica51.1 %
personajes importantes de la estadistica40.8 %
personajes estadisticos40.8 %
ies baltasar porcel40.8 %
como se hace la estadistica40.8 %
para que sirve la estadística40.8 %
granja de gallinas d ous40.8 %
probabilitat40.8 %
personajes en el campo de la estadistica30.6 %
quant pesa una llentia30.6 %
diagrama de sectors grafic de barres30.6 %
de donde provienen los datos30.6 %
para que nos sirve la estadistica30.6 %
qué es un sistema estadístico30.6 %
distribucion f fisher snedecor30.6 %
para que me sirve la estadistica30.6 %
para que se utiliza la estadistica en la educacion30.6 %
personajes mas relevantes de la probabilidad30.6 %
diagrama de sectors diari de mallorca20.4 %
gràfic de línies20.4 %
grafic de linies20.4 %
diagrama de caixes20.4 %
grafic de l atur catala20.4 %
como se redacta la poblacion en estadisitica?20.4 %
com es fan els diagrames de caixa20.4 %
personajes mas famosos de la estadistica20.4 %
personajes en el campo delaestadistica20.4 %
estadistica 1 eso exercicis20.4 %
examen de probabilitat 2n eso20.4 %
los matematicos mas destacado estadistica20.4 %
llentia20.4 %
exercicis d estadística 1er d eso20.4 %
para que nos sirve la estadistica en la educacion20.4 %
personajes de la estadística20.4 %
exercicis interactius d estadística20.4 %
el hacer de la estadistica20.4 %
mostre de llistes alumnes amb dades20.4 %
bioestadistica personajes importantes20.4 %
catalunya des del cel20.4 %
diagarma barres horitzontals20.4 %
exemple glossari20.4 %
graficos de barras de años20.4 %
sara mateo erroz20.4 %
graficos estadisticos de sectores20.4 %
fundacio deixalles20.4 %
personajes de probabilidad y estadistica20.4 %
diagrama de barres i sectors catala20.4 %
estadística 1er d eso exercicis20.4 %
personajes mas relevantes de la estadistica20.4 %
torrents de les illes balears20.4 %
estadística descriptiva exercicis20.4 %
los personajes en el campo de la estadistica20.4 %
satelits meteorologics20.4 %
població a les illes balears20.4 %
grafics de línies20.4 %
estadística 1r eso20.4 %
importancia de la estadistica20.4 %
distribución t student20.4 %
quetelet20.4 %
exercicis de probabilitat20.4 %
materiales educativos de la estadistica descriptiva20.4 %
grafica de barras de temperaturas en catala20.4 %
tema estadistica 3r eso20.4 %
personajes mas relevantes estadistica20.4 %
estadistica de abraham moivre20.4 %
para que sirve estadistica20.4 %
mostra equiprobable10.2 %
diagrama tija fulles decimals10.2 %
de donde provienen los datos?10.2 %
problemas estadistica aplicada a la biologia distribucion normal10.2 %
matematicos famosos análisis10.2 %
personajes principales de la probabilidad y estadistica10.2 %
atur a diferents comunitats autonomes10.2 %
que es la estadística10.2 %
¿que es la estadistica10.2 %
en que se utiliza la estadistica10.2 %
personajes de la estadistica moderna10.2 %
l estat de l atur en els diferents municipis de mallorca durant els anys 2009 i 2010 publicada dia 8 d abril del 2010 en el diari de balears10.2 %
diagrama de tallo y hoja didactico10.2 %
que es una estadistica y como se hace??10.2 %
para que sirven las estadisticas10.2 %
personajes de estadistica10.2 %
para que me sirve la estadística10.2 %
pafnuti chebyshov y su aporte a la estadistica10.2 %
como se hacen estadisticos10.2 %
como se hace una estadistia10.2 %
los personage que aporte a la estadistica?10.2 %
graficas de sectores10.2 %
probabilitat a eso10.2 %
maria barcelo vidal10.2 %
temas por niveles educacionales10.2 %
estadistica per a eso10.2 %
exemples d experiments aleatoris10.2 %
aportes ala estadistica de student10.2 %
exercicis estadística eso10.2 %
ies pasqual calbo i caldes10.2 %
exercicis probabilitat eso10.2 %
estadística descriptiva eso10.2 %
para que nos sirve la estadistica en educacion10.2 %
estadistica tukey10.2 %
la estadistica y para que sirve10.2 %
como se hace las estadisticas10.2 %
que es la recollida i recompte de dades10.2 %
como se hace una estadistica?10.2 %
altura media ibestat10.2 %
personajes importantes de la bioestadística10.2 %
como hacer estadistica10.2 %
exercicis d estadística eso10.2 %
padre de la estadistica moderna10.2 %
principales matematicos en estadistica10.2 %
graficas de barras sobre la educacion10.2 %
la estadistica como se hace10.2 %
c0m0 se hace una estadistica c0n ejemplos10.2 %
teoria probabilistica de chebyshev10.2 %
font d un estudi estadistic que es10.2 %
como se confecciona una estadistica10.2 %
ies baltasar porcel andratx10.2 %
estadistica per a la eso10.2 %
ejercicios sostenibilidad eso10.2 %
para que es util la estadistica10.2 %
a quina edat comença l ensenyança obligatoria10.2 %
el taxi 1729 de londres10.2 %
galton estadística descriptiva inferencia estadística calculo de probabilidades10.2 %
grafic de barres pluja any10.2 %
personajes mas significativos en el desarrollo de la estadística.10.2 %
para que nos sirven las estadisticas10.2 %
220512_53all10.2 %
personajes avances de la estadistica10.2 %
conde buffon10.2 %
en estadistica para que sirve saber las edades10.2 %
para que sirve un estadistica?10.2 %
exercicis matematiques funcio de densitat10.2 %
para que sirve una estadistica10.2 %
l´atur en percentatges a balears10.2 %
para que se usa la estadistica10.2 %
illes balears sectors10.2 %
personajes matematicos que intervinieron en la estadistica inferencial10.2 %
quantes comunitats autonomes hi ha a espanya10.2 %
personajes matematicos que intervinieron en la estadistica inferencial q u e aportacion realizaron a esta10.2 %
gràfic de barres negatiu i positiu10.2 %
estadistica descriptiva exercicis10.2 %
en que se usa la estadística10.2 %
¿como se arma una estadistica?10.2 %
biografía de john tukey y su aporte a los diagramas de caja10.2 %
estadistica para que sirve10.2 %
actividades estadistica 3º eso crisis10.2 %
para que sirven los datos estadisticos10.2 %
que es estadistica y para que sirve10.2 %
ibestat titular10.2 %
como se realizan estadisticas10.2 %
como se hace una estadistica ejemplos10.2 %
matematico y estadistico ingles10.2 %
personajes mas importantes en la estadistica10.2 %
principales actores de la estadistica10.2 %
exercicis sostenibilitat eso10.2 %
cuales fueron los personajes relevantes de la estadistica10.2 %
armada invencible per eso10.2 %
como obtiene datos el ine10.2 %
biografía de john tukey y su aporte a los diagramas de caja .10.2 %
en que se usa la estadistica en educacion10.2 %
ine e ibestat10.2 %
ecuaciones quimicas rincon educativo10.2 %
exercici diagrama barres10.2 %
a que es dedica el metge10.2 %
biografia de jhon tukey grafuico box plot10.2 %
personaje probabilidad y estadisticas10.2 %
como se desarrolla una estadistica10.2 %
estadistica chebyshev10.2 %
freqüencia absoltua absisses10.2 %
para que se utiliza estadistica10.2 %
quantitat contínua discreta10.2 %
aportaciones ala estadistica10.2 %
taula de taxa d atur10.2 %
estadistica aplicada materia10.2 %
gertrude cox teoria del diseño experimental10.2 %
gertrude mary cox10.2 %
como se arma una estadistica10.2 %
para que te sirve la estadistica10.2 %
desviació mitjana10.2 %
su principal aportación a la estadística estuvo en el campo del diseño experimental. su objetivo fue hacer de la estadística una ciencia práctica y aplicable a la agricultura y a la investigación biológica. se convirtió en la primera mujer elegida en la junta del instituto internacional de estadística 1949 .10.2 %
edat obligatòria escolarització10.2 %
teoria de gertrude cox10.2 %
exercicis diagrama barres10.2 %
andrei nikolaevich contribución con thomas bayes10.2 %
matricules de cotxes a l estat espanyol10.2 %
en educacion para que sirve la estadistica10.2 %
para que usamos la estadistica10.2 %
personajes destacados de la probabilidad10.2 %
que hizo galton francis por la estadistica10.2 %
personajes de la estadistica en matematicas10.2 %
diagrama de tija i fulles10.2 %
personaje mas importante de la probabilidad10.2 %
para que es util la estadística10.2 %
diagrama de carl- bioestadistica10.2 %
que es la estadistica y para que sirve10.2 %
aporte a la estadistica de pafnuti chebyshov10.2 %
para que se utiliza la estadistica10.2 %
estadistica personajes10.2 %
donde se utiliza la estadística10.2 %
turisme a les illes balears10.2 %
exercicis estadística 1r eso10.2 %
para que sirve la estadistica en educacion10.2 %
personajes con grandes aportes en la estadistica matematica10.2 %
de donde sale un indicador10.2 %
personaje mas importante de la probabilidad y estadistica10.2 %
com es fa un diagram de caixa10.2 %
personajes mas relevantes estadisticas matematicas10.2 %
en la cifra de negocios se incluye el iva repercutido10.2 %
para que sirve educativo10.2 %
personajes probabilidad y estadistica10.2 %
para que nos sirven las estadisticas?10.2 %
ejercicios de estadistica aplicada10.2 %
estadistica descriptiva 2º de eso10.2 %
estadistica 4rt eso10.2 %
principales aportadores de la estadistica10.2 %
biografia de cox gertrude mary10.2 %
como se prepara una estadistica10.2 %
importacions a les illes balears10.2 %
estadística 3r eso10.2 %
mostra aleatòria10.2 %
fisher estadistico cientifico10.2 %
inflació material didàctic10.2 %
interpretació de grafiques estadistica exercicis10.2 %
personas mas importantes de l a estadistica10.2 %
biografía de pierre fermat y aportes a la estadistica10.2 %
exercicis estadística 2n eso10.2 %
analisis rincon educativo10.2 %
personatges educació10.2 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)