Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Sanitat ForestalAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Ago 2014 - 00:38
Període reportat:Mes Jul 2014
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
110 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
plagas forestales42.7 %
sanitat forestal caib42.7 %
monochamus galloprovincialis42.7 %
escolitido del olmo32 %
galeruca32 %
ciclo biologico cerambyx32 %
plagas de la encina32 %
trampas procesionaria21.3 %
plagas de los pinos21.3 %
imagenes del chancro y tripticos21.3 %
nematodo del pino pinus halepensis21.3 %
chinche americana21.3 %
malalties de l alzina21.3 %
caib.es servei de sanitat forestal21.3 %
caib.es processionaria21.3 %
que son los daños bioticos?21.3 %
longicornio21.3 %
plagas encina21.3 %
plagas forestales en españa21.3 %
escolitidos del olmo21.3 %
sanidad forestal21.3 %
plagas en los pinos21.3 %
enfermedades de la encina21.3 %
dryomyia lichtensteini21.3 %
cerambyx cerdo21.3 %
olmo enfermedades10.6 %
escolítids10.6 %
plagas y enfermedades del pinus pinea10.6 %
enfermedad del pino taladro10.6 %
gorgojos de la encina10.6 %
driomyia lichtensteini10.6 %
biscogniauxia mediterranea former hypoxylon mediterraneum10.6 %
plagas del olmo10.6 %
productes fitosanitaris autoritzats10.6 %
taladrador de troncos de palmeras10.6 %
otros gorgojos del pan picudos10.6 %
paysandisia archon10.6 %
banyarriquer10.6 %
plaga pinos escotilido10.6 %
phytophthora ramorum sintomas visuales10.6 %
oruga encina10.6 %
oruga del olmo10.6 %
escoba forestal10.6 %
insectos menorca10.6 %
gran capricornio de la encina ataca coniferas10.6 %
picudo rojo10.6 %
cerambyx cerda10.6 %
pino piñonero exuda10.6 %
soflamado del pino carrasco10.6 %
tomicus destruens comunidad valenciana10.6 %
insecto perforador pinos10.6 %
oruga del chopo10.6 %
ennfermedad grafiosis y que lo causa10.6 %
http //www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=149&cont=339610.6 %
gibberella circinata10.6 %
insecto que ataca al palmito10.6 %
monochamus10.6 %
agallas en hojas encina10.6 %
monochamus spp.jpm10.6 %
xanthogaleruca luteola.10.6 %
como puedo protejerme do los chinches10.6 %
orthotomicus erosus10.6 %
tipos de plagas en tamariscos10.6 %
sy01410.6 %
esporas de diplodia pinea10.6 %
que daños causa en la naturaleza el cerdo10.6 %
enfermedad chinche americana10.6 %
que organismos viven de las palmeras10.6 %
trampas cerambyx10.6 %
insectes balears10.6 %
perforador pino10.6 %
anoplophora chinensis10.6 %
enemigo natural procesionaria del pino10.6 %
longicornio mayor10.6 %
imagen chinche americano10.6 %
red forestal daños baleares10.6 %
perforadores del pino10.6 %
gorgojos del tamarindo10.6 %
agalla10.6 %
plagas del pimo10.6 %
lagarta encina10.6 %
agalla de la encina10.6 %
encina enfermedades10.6 %
sesia apiformis chopo10.6 %
plagues de l alzina10.6 %
caib.es/sacmicrofront/home.do?mkey=m149@lang=es10.6 %
cerambix cerdo ataca coniferas10.6 %
bolitas en la hoja de la encina10.6 %
grafiosis10.6 %
plagas de encina10.6 %
fongs alzina10.6 %
chinche rojo en olmo10.6 %
tratamiento capricornio menorca10.6 %
como eliminar el gorgojo del tamariscos10.6 %
bultos en hojas de encina10.6 %
agallas encina10.6 %
tipos de capullo10.6 %
crisalida color rojo10.6 %
capolls10.6 %
trampa nemàtode del pi10.6 %
agallas en el enves hoja encina10.6 %
larva de servicio10.6 %
plagas hojas10.6 %
citricos daños producidos por las cabras10.6 %
danos abioticos10.6 %
gusano de la madera10.6 %
enfermedades del pino radiata10.6 %
xanthogaleruca luteola control10.6 %
nematodo10.6 %
grafiosis del olmo10.6 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)