Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Racó educatiu de l'IbestatAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Jul 2015 - 00:38
Període reportat:Mes Jun 2015
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
103 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
para que sirve la estadistica2313.8 %
para que nos sirve la estadistica84.8 %
como hacer una estadistica63.6 %
para que se utiliza la estadistica63.6 %
personajes que aportaron a la estadistica53 %
para que sirven las estadisticas31.8 %
pasos a seguir para elaborar una estadística31.8 %
para que sirve la estadisticas31.8 %
ejemplo de para que sirve la estadistica21.2 %
como se hacen unas estadisticas21.2 %
diagrama barres21.2 %
web21.2 %
para q se utilisa la estadistica21.2 %
como hacer la estadistica21.2 %
pasos para elaborar un estadístico21.2 %
fundadores de la estadistica y sus aportes21.2 %
personajes importantes de la estadisticas21.2 %
como se hace una estadistica21.2 %
lewis carroll aportaciones científicas21.2 %
pasos para hacer una estadistica21.2 %
quien fue el padre de la estadistica21.2 %
como se hace la estadística21.2 %
ejjemplo de hacer una estadistica de la lista de alumno10.6 %
que funcion y como se utiliza la estadistica en educacion10.6 %
personajes de la estadísticas10.6 %
para q sirve la estadística10.6 %
calcular el numero de lentejas en un paquete;sin contarlas a todas10.6 %
pierre de fermat relacion con la probabilidad y estadistica.10.6 %
personajes que aportaron en la probabilidad10.6 %
como se realiza una tabla de estadistica10.6 %
una lenteja cuanto pesa10.6 %
personajes matematicos desde 190010.6 %
para que sirve la estadistica en educacion ?10.6 %
estadictica para que sirve10.6 %
donde se utiliza la estadistica10.6 %
para que conocer la estadistica10.6 %
que es la estadistica inferencial y para que sirve10.6 %
la estadistica para que sirve en l educacion10.6 %
aporte john wilder tukey10.6 %
para que estadística10.6 %
para que es usada la estadistica10.6 %
personajes que han dado un gran avance com sus estudios al desarrollo de la estadística10.6 %
exercicis estadistica 3r eso10.6 %
citas sobre los temas y personajes en volver10.6 %
pueblos y personajes de la estadistica10.6 %
como se realiza una estadistica?10.6 %
como se elavora una estadistica10.6 %
variable quantitativa de l alçada de canadà10.6 %
personajes historicos que aportaron al desarrollo de la estadisticas10.6 %
personajes de la estadistica y que aportaron10.6 %
http //www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=m10102611355715528106&lang=es&cont=26750#710.6 %
como hacer una estadistica escolar10.6 %
qué es y para qué sirve la estadística10.6 %
como ago una estadistica10.6 %
para que sirve la estadistica? ejemplos10.6 %
que son las estadísticas y para que sirven10.6 %
padre de la estadistica10.6 %
lentejas en un kg10.6 %
como puede ser una muestra estadistica10.6 %
estadística para que es utilizada10.6 %
personajes históricos que aportaron al desarrollo de la estadística10.6 %
para que sirve la estadistiac10.6 %
dos personajes importantes en la historia de la estadística10.6 %
matemáticos relacionado con la bioestadística10.6 %
calcular el numero de lentejas en un paquete de kilogramo sin cont?10.6 %
como armar una estadística10.6 %
como hacer estadisticas10.6 %
principales personajes de la estadistica10.6 %
para qué sirve la estadística10.6 %
persinajeque influteron en la estadistica10.6 %
quienes aportaron a la estadistica10.6 %
para que sirve la estadista10.6 %
para que sirve la estad¨ªstica10.6 %
personaje de la estadistica10.6 %
informacion sobre trabajos relacionados con matematica10.6 %
como e hace una estadistica10.6 %
como se hace una estadística10.6 %
ejemplos en los que se utiliza la estadistica10.6 %
tablas estadisticas como se hacen10.6 %
personajes de la estadistica y sus aportaciones10.6 %
como hacer una estadística10.6 %
ejemplos de para que sirve la estadistica10.6 %
cuales son los cientificos que aportaron a la estadistica10.6 %
pasos para realizar estadisticas10.6 %
para que no sirve la estadistica10.6 %
como elaborar una estadistica10.6 %
¿qué es lo que posibilita que veamos?10.6 %
per a què serveix l estadística?10.6 %
matematicos que intervinieron en estadistica10.6 %
estad¨ªstica de edad10.6 %
quienes aportaron con la estadistica10.6 %
como se hace estadisticas10.6 %
estadísticas cm se hacen10.6 %
para qué para qué sirve la estadística10.6 %
personajes matematicos que contribuyen al desarrollo de la estadistica10.6 %
para que se usa la estadistica10.6 %
personajes que aportaron al desarrollo de la estadística10.6 %
exercici accens 2n eso10.6 %
cuales son los representantes que aportaron a la estadistica10.6 %
para q sirve la estadistica10.6 %
personajes que contribuyeron al desarrollo de la estadistica10.6 %
para que se utiliza la estadisticas10.6 %
estad¨ªstica para q sirve10.6 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)