Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. de Participació, Transparència i CulturaAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Oct 2015 - 00:34
Període reportat:Mes Sep 2015
Tancar finestra
 
Sistema Operatiu desconegut (camp de referència)  
User agent (87)Darrera visita
GigablastOpenSource/1.030 Sep 2015 - 03:59
Mozilla/5.0_(compatible;_coccoc/1.0;__http://help.coccoc.com/)30 Sep 2015 - 02:05
ltx71_-_(http://ltx71.com/)30 Sep 2015 - 00:10
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:36.0)_Gecko/36.0_Firefox/36.029 Sep 2015 - 22:32
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:34.0)_Gecko/34.0_Firefox/34.029 Sep 2015 - 21:35
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.029 Sep 2015 - 20:18
Faraday_v0.8.829 Sep 2015 - 16:35
UCWEB/2.0_(MIDP-2.0;_U;_Adr_4.0.4;_www.movistar.com.co;_mini7100)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.8.0.534_U2/1.0.0_Mobile29 Sep 2015 - 14:58
Mozilla/5.029 Sep 2015 - 14:14
Mozilla/5.0_()29 Sep 2015 - 08:55
Chilkat/1.0.0_(_http://www.chilkatsoft.com/ChilkatHttpUA.asp)29 Sep 2015 - 08:00
Stratagems_Kumo29 Sep 2015 - 06:51
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:40.0)_Gecko/40.0_Firefox/40.028 Sep 2015 - 22:17
Mozilla/5.0_(compatible;_WbSrch/1.1__http://wbsrch.com)28 Sep 2015 - 20:57
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:40.0)_Gecko/40.0_Firefox/40.028 Sep 2015 - 16:53
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.2.2639_Mobile_Safari/537.35_27 Sep 2015 - 23:04
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.027 Sep 2015 - 22:41
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.027 Sep 2015 - 14:58
Mozilla/5.0_(compatible;_Exploratodo/1.0;__http://www.exploratodo.com27 Sep 2015 - 11:57
Mozilla/4.0_(compatible;_Synapse)27 Sep 2015 - 05:10
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/11.0.1912/37.6584;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1626 Sep 2015 - 15:36
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:40.0.3)_Gecko/40.0.3_Firefox/40.0.326 Sep 2015 - 10:23
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Tablet;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.026 Sep 2015 - 04:16
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:25.4)_Gecko/25.4_Firefox/31.9_PaleMoon/25.4.125 Sep 2015 - 21:26
Digg_Deeper/v1_(http://digg.com/about)25 Sep 2015 - 20:58
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.025 Sep 2015 - 20:35
PycURL/7.22.025 Sep 2015 - 19:49
Mozilla/5.0_(compatible;_Google-Apps-Script)25 Sep 2015 - 19:17
Pinterest/0.2_(_http://www.pinterest.com/)25 Sep 2015 - 18:32
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/37.6584;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1625 Sep 2015 - 18:28
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_s~thespinerst)24 Sep 2015 - 12:50
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_s~moderador-mrthezaina)24 Sep 2015 - 09:20
DavClnt23 Sep 2015 - 16:57
Commerce_Browser_Center23 Sep 2015 - 11:40
bitlybot22 Sep 2015 - 00:31
Xenu_Link_Sleuth/1.3.821 Sep 2015 - 17:55
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:39.0)_Gecko/39.0_Firefox/39.021 Sep 2015 - 14:46
Mozilla/5.0_(ZYVyBj42OqcaaY8Map0rXow;_rv:37.0)_Gecko/20100101_Firefox/37.021 Sep 2015 - 14:25
Mozilla/5.0_(compatible;__http://tweetedtimes.com)20 Sep 2015 - 18:41
HTTP_Request2/2.2.1_(http://pear.php.net/package/http_request2)_PHP/5.5.2920 Sep 2015 - 16:37
Antelope/1.020 Sep 2015 - 05:55
Mozilla/5.0_(BB10;_Kbd)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.2.1.3442_Mobile_Safari/537.35_18 Sep 2015 - 15:38
Goldfire_Server18 Sep 2015 - 13:11
YahooCacheSystem18 Sep 2015 - 10:20
voltron18 Sep 2015 - 09:54
Scrapy/1.0.3_(_http://scrapy.org)18 Sep 2015 - 07:07
Mozilla/5.0_(compatible;_Lipperhey-Kaus-Australis/5.0;__https://www.lipperhey.com/en/about/)18 Sep 2015 - 00:30
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:29.0.1)_Gecko/29.0.1_Firefox/29.0.117 Sep 2015 - 18:05
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:29.0)_Gecko/29.0_Firefox/29.017 Sep 2015 - 17:55
Xenu_Link_Sleuth_1.2g17 Sep 2015 - 16:43
BUbiNG_(_http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)17 Sep 2015 - 13:42
curl/7.24.0_(x86_64-apple-darwin12.0)_libcurl/7.24.0_OpenSSL/0.9.8}_zlib/1.2.517 Sep 2015 - 03:33
CATExplorador/1.0beta_(sistemes_at_domini_dot_cat;_http://domini.cat/catexplorador.html)16 Sep 2015 - 04:51
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:37.0.1)_Gecko/37.0.1_Firefox/37.0.115 Sep 2015 - 20:56
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:37.0)_Gecko/37.0_Firefox/37.015 Sep 2015 - 20:56
Scrapy/1.0.1_(_http://scrapy.org)15 Sep 2015 - 03:23
Apple-PubSub/65.2814 Sep 2015 - 20:15
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:32.0)_Gecko/32.0_Firefox/32.014 Sep 2015 - 18:43
Ruby14 Sep 2015 - 17:16
Mozilla/5.0_(compatible;_Yahoo_Link_Preview;_https://help.yahoo.com/kb/mail/yahoo-link-preview-SLN23615.html)14 Sep 2015 - 08:28
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:21.0)_Gecko/21.0_Firefox/21.011 Sep 2015 - 18:52
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40234/37.6488;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1611 Sep 2015 - 07:01
finbot09 Sep 2015 - 04:35
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.1.2576_Mobile_Safari/537.35_08 Sep 2015 - 18:34
Mozilla/5.0_(BB10;_Kbd)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.1.2576_Mobile_Safari/537.35_07 Sep 2015 - 23:41
Mozilla/4.0_(compatible;_ibisBrowser)07 Sep 2015 - 19:47
ExactSearch07 Sep 2015 - 19:47
contype07 Sep 2015 - 19:47
WebFetch07 Sep 2015 - 19:47
Dillo/0.x.x07 Sep 2015 - 19:47
JetBrains_Omea_Reader_1.0.x_(http://www.jetbrains.com/omea_reader/)07 Sep 2015 - 19:40
Media_Player_Classic07 Sep 2015 - 16:42
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:39.0)_Gecko/39.0_Firefox/39.006 Sep 2015 - 09:31
Mozilla/5.0_(BB10;_Kbd)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.2.0.1803_Mobile_Safari/537.35_05 Sep 2015 - 22:00
curl/7.35.005 Sep 2015 - 11:44
WebCopier_v5.405 Sep 2015 - 10:50
Twurly_v1.0_(http://twurly.org)04 Sep 2015 - 18:54
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:34.0)_Gecko/34.0_Firefox/34.004 Sep 2015 - 13:50
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/10.0.1884/37.6423;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1604 Sep 2015 - 12:05
search.KumKie.com03 Sep 2015 - 19:50
M02 Sep 2015 - 22:40
Blackboard_Safeassign02 Sep 2015 - 21:10
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/10.0.1884/37.6334;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1602 Sep 2015 - 18:40
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.10__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.1.0.4633_Mobile_Safari/537.10_02 Sep 2015 - 17:59
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:34.0.1)_Gecko/34.0.1_Firefox/34.0.101 Sep 2015 - 22:17
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:35.0)_Gecko/35.0_Firefox/35.001 Sep 2015 - 10:42
Go_1.1_package_http01 Sep 2015 - 10:18Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)