Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Vicepresidència i C. d'Innovació, Recerca i TurismeAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Des 2015 - 00:38
Període reportat:Mes Nov 2015
Tancar finestra
 
Sistema Operatiu desconegut (camp de referència)  
User agent (88)Darrera visita
Mozilla/5.0_(HW-HUAWEI_U3220;U;REX/1.0;BREW/5.0.4.1;Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1;240*320)_Opera/9.7029 Nov 2015 - 22:00
Stratagems_Kumo29 Nov 2015 - 15:51
Mozilla/5.0_(Android_4.1.1;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.029 Nov 2015 - 15:01
Mozilla/5.029 Nov 2015 - 12:57
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.028 Nov 2015 - 08:40
Mozilla/4.0_(compatible;_Synapse)28 Nov 2015 - 01:06
Ruby28 Nov 2015 - 00:18
\28 Nov 2015 - 00:18
Mozilla/5.0_(compatible;_Qwantify/2.1w;__https://www.qwant.com/)/*27 Nov 2015 - 21:05
Mozilla/5.0_(compatible;_FlipboardRSS/1.1;__http://flipboard.com/browserproxy)27 Nov 2015 - 20:21
Mozilla_Firefox27 Nov 2015 - 18:33
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/6.1.25577/37.7206;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1627 Nov 2015 - 18:01
Xenu_Link_Sleuth/1.3.827 Nov 2015 - 14:01
WhatsApp27 Nov 2015 - 12:59
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.027 Nov 2015 - 07:17
Mozilla/5.0_()26 Nov 2015 - 10:40
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.026 Nov 2015 - 10:27
ltx71_-_(http://ltx71.com/)26 Nov 2015 - 09:21
Mozilla/5.0_(compatible;_Exploratodo/1.0;__http://www.exploratodo.com25 Nov 2015 - 20:20
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/12.0.1987/37.7206;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1625 Nov 2015 - 17:59
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Mobile;_rv:42.0.1)_Gecko/42.0.1_Firefox/42.0.125 Nov 2015 - 11:35
Mozilla/5.0_(compatible;__http://tweetedtimes.com)25 Nov 2015 - 11:00
Mozilla/5.0_(Android_5.0.1;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.025 Nov 2015 - 08:55
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Tablet;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.025 Nov 2015 - 08:44
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/12.0.1987/37.7148;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1624 Nov 2015 - 13:29
Mozilla/5.0_(en-us)_AppleWebKit/534.14_(KHTML,_like_Gecko;_Google_Wireless_Transcoder)_Chrome/9.0.597_Safari/534.1423 Nov 2015 - 18:19
Chilkat/1.0.0_(_http://www.chilkatsoft.com/ChilkatHttpUA.asp)23 Nov 2015 - 16:41
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.023 Nov 2015 - 11:27
Mozilla/5.0_(compatible;_coccoc/1.0;__http://help.coccoc.com/)23 Nov 2015 - 05:03
curl/7.45.022 Nov 2015 - 20:52
Go-http-client/1.121 Nov 2015 - 11:51
SimplePie/1.2_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/2009062719210321 Nov 2015 - 04:49
Scrapy/0.24.6_(_http://scrapy.org)20 Nov 2015 - 10:52
NokiaC3-00/5.0_(08.71)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_Mozilla/5.0_AppleWebKit/420__(KHTML,_like_Gecko)_Safari/420_20 Nov 2015 - 06:11
Goldfire_Server20 Nov 2015 - 05:04
Mozilla/5.0_(Android_4.3;_Tablet;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.019 Nov 2015 - 19:46
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:40.0)_Gecko/40.0_Firefox/40.018 Nov 2015 - 22:43
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:25.0)_Gecko/25.0_Firefox/25.018 Nov 2015 - 18:27
Mozilla/5.0_(Android_4.3;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.018 Nov 2015 - 12:28
DavClnt18 Nov 2015 - 12:17
vebidoobot17 Nov 2015 - 19:49
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.017 Nov 2015 - 16:58
Mozilla/5.0_(compatible;_LinkFeatureBot)17 Nov 2015 - 16:17
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Tablet;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.017 Nov 2015 - 12:38
GigablastOpenSource/1.017 Nov 2015 - 12:12
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Tablet;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.017 Nov 2015 - 12:09
Mozilla/5.0_(Android_4.3;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.017 Nov 2015 - 10:19
Mozilla/5.0_(Android_4.0.4;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.017 Nov 2015 - 10:12
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40234/37.7059;_U;_ca)_Presto/2.12.423_Version/12.1617 Nov 2015 - 08:59
M17 Nov 2015 - 07:28
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.2.2639_Mobile_Safari/537.35_16 Nov 2015 - 21:34
Mozilla/5.0_(compatible;_Lipperhey-Kaus-Australis/5.0;__https://www.lipperhey.com/en/about/)16 Nov 2015 - 09:59
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Tablet;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.015 Nov 2015 - 15:40
Mozilla/5.0_(Mobile;_ALCATELOneTouch4019A;_rv:28.0)_Gecko/28.0_Firefox/28.014 Nov 2015 - 17:21
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.013 Nov 2015 - 20:18
Mozilla/5.0_(Android_6.0;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.013 Nov 2015 - 17:24
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/12.0.1987/37.7059;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1613 Nov 2015 - 08:11
Opera/9.80_(SpreadTrum;_Opera_Mini/4.4.31492/37.7059;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1612 Nov 2015 - 21:17
BOIA-Accessibility-Agent/PR_1.0_(www.boia.org)12 Nov 2015 - 13:55
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.1.2582_Mobile_Safari/537.35_12 Nov 2015 - 05:00
BUbiNG_(_http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)11 Nov 2015 - 11:13
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.011 Nov 2015 - 06:44
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:39.0)_Gecko/39.0_Firefox/39.010 Nov 2015 - 22:57
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:34.0)_Gecko/34.0_Firefox/34.010 Nov 2015 - 22:27
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Tablet;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.010 Nov 2015 - 17:44
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/24.0.1565/37.7059;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1610 Nov 2015 - 17:05
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40234/37.7011;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1610 Nov 2015 - 09:50
Go_1.1_package_http10 Nov 2015 - 02:56
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:35.0)_Gecko/35.0_Firefox/35.009 Nov 2015 - 20:39
Scrapy/1.0.3_(_http://scrapy.org)09 Nov 2015 - 17:57
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Tablet;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.009 Nov 2015 - 16:54
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:23.0)_Gecko/23.0_Firefox/23.009 Nov 2015 - 16:47
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:34.0)_Gecko/34.0_Firefox/34.009 Nov 2015 - 16:30
EasyBib_AutoCite_(http://content.easybib.com/autocite/)07 Nov 2015 - 01:48
Mozilla/5.0_(BB10;_Kbd)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.2.2639_Mobile_Safari/537.35_06 Nov 2015 - 14:57
ShortLinkTranslate05 Nov 2015 - 22:54
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40234/37.6987;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1605 Nov 2015 - 07:12
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Tablet;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.005 Nov 2015 - 01:04
Opera/9.80_(SpreadTrum;_Opera_Mini/4.4.31492/37.6897;_U;_fr)_Presto/2.12.423_Version/12.1604 Nov 2015 - 13:51
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.004 Nov 2015 - 12:44
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40234/37.6897;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1604 Nov 2015 - 03:27
VB-Tec:INET03 Nov 2015 - 18:58
CATExplorador/1.0beta_(sistemes_at_domini_dot_cat;_http://domini.cat/catexplorador.html)03 Nov 2015 - 10:10
Scrapy/0.24.4_(_http://scrapy.org)03 Nov 2015 - 08:25
UCWEB/2.0_(MIDP-2.0;_U;_Adr_4.1.1;_es-LA;_ALCATEL_ONE_TOUCH_4030A)_U2/1.0.0_UCBrowser/10.1.1.570_U2/1.0.0_Mobile02 Nov 2015 - 23:12
SAMSUNG-GT-S3770M/1.0_NetFront/4.1_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.102 Nov 2015 - 17:26
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/9.0.1829/37.6897;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1601 Nov 2015 - 17:18
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.001 Nov 2015 - 14:29Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)