Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Generals CAIBAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Des 2015 - 00:48
Període reportat:Mes Nov 2015
Tancar finestra
 
Pàgines/URLs  
Total: 401224 pàgines diferentsAccessosVolum mitjàPàgina d'entradaSortida 
/sacmicrofront/archivopub.do3750601153.06 KB173154249086


/Licitacion.jsp240691913.80 KB1123111646


/pelc/Recurs9480952.27 KB35283575


/downloadServlet63576322.69 KB1493638154


/sacmicrofront/contenido.do5571879.82 KB8688449582


/govern/organigrama/area.do4228549.56 KB14544619585


/sifarma/conmed/js/Dominio.jsp3892071.45 KB57


/govern/tramitesrss.do342026821 Bytes22132337


/pidip/indexrss.do315645201 Bytes12511246


/govern/locales/ca/translation.json2838235.04 KB717416480


/govern/sac/fitxa.do2141048.38 KB2697338020


/seucaib/ca/arxiuServlet21154391.80 KB657512131


/sacmicrofront/index.do1946574.47 KB2404627955


*184555 7272


/eboibfront/pdf/VisPdf166852219.13 KB555022181


/pelc/Manager16390915.40 KB1019679


/govern/index.do16301612.09 KB6059211317


/seycon/zkau1410201.68 KB9112729


/govern/rest/twitter/search13766631.70 KB11518194


/accforportfront/tAccfor1370047.60 KB3484661


/eps/group/sector-sanitari-palma/agenda1/-/chat/latest127889204 Bytes160


/eps/group/or/recursos/-/chat/latest107121238 Bytes 26


/OpenData992561.30 MB45514308


/govern/rest/arxiu/24824429896991.84 KB71433


/govern/rest/arxiu/16419899638729.24 KB6831006


/govern/rest/arxiu/22952479424559.28 KB36185


/govern/rest/arxiu/21444269387345.19 KB44118


/govern/rest/arxiu/21444169374544.23 KB5893


/govern/rest/arxiu/21444689358130.78 KB24147


/govern/rest/arxiu/22291839271831.83 KB16408


/govern/rest/arxiu/11959249211518.35 KB127300


/govern/rest/arxiu/5256809196111.54 KB1511742


/mapurbibfront/proxy.jsp91098747 Bytes72228


/govern/rest/arxiu/21444388852356.29 KB6749


/govern/rest/arxiu/246717088235166.42 KB94707


/govern/rest/arxiu/24796438779948.48 KB142415


/govern/rest/arxiu/13286788731227.27 KB231848


/govern/rest/arxiu/22963598695235.03 KB67706


/govern/rest/arxiu/24575778695125.55 KB65725


/govern/rest/arxiu/21443808694231.93 KB6677


/govern/rest/arxiu/21445048603837.20 KB13135


/govern/rest/arxiu/5129278600321.27 KB11601


/govern/rest/arxiu/25020588417055.81 KB68323


/ecoib/ActionForward.jsp8332229.75 KB191457


/sifarma/conmed/BitController8205614.42 KB211103


/sacmicrofront/home.do767154.42 KB75376355


/sifarma/conmed/js/DataFactory.jsp704761.78 KB32


/govern/locales/es/translation.json642025.58 KB3249064


/accforportfront/tGruReg60993934 Bytes9939


/govern/rest/arxiu/247792656576226.99 KB18370


/govern/organigrama/arearss.do5129710.29 KB46074663


/govern/sac/organitzacio.do505847.92 KB18512876


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MantenimientoEstupe.obtenerLi...486274.61 KB812


/sadperdocback/cercarProces.do46086237 Bytes 2


/eps/group/planificacio/documentos/-/chat/latest43137144 Bytes214


/SgaGst/dwr/call/plaincall/datosExpedienteCabeceraDwr.getDatosEx...40363929 Bytes5120


/govern/pidip/comunicats.do398157.92 KB19791893


/govern/pidip/dadesComunicat.do374787.46 KB66417052


/sacmicrofront/noticias.do3655711.55 KB14122002


/fitxer/get36533479.28 KB58695955


/eps/group/escorxadors-illes-balears/documentos/-/chat/latest34020156 Bytes216


/sap/bc/webdynpro/sap/ZFACE_WDYNPRO_ENTES3066111.13 KB24136


/boib/interior.do30152010485


/pfuncionafront/moduls/formacio/plansFormacioModul.jsp300719.21 KB3481


/eboibfront/es/2015289685.30 KB51


/govern/rest/arxiu/24818242873527.54 KB418312


/govern/rest/arxiu/24895002842723.45 KB227498


/eboibfront/indexrss.do282581.22 KB45074346


/pfuncionafront/moduls/components/calendari.jsp282035.26 KB16540


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MantenimientoEstupe.obtenerLi...2790512.55 KB12


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/ControlEspecial.obtenerListaC...278677.10 KB 9


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/ControlEspecial.obtenerListaF...278541.64 KB 9


/AFPServlet/NavigationServlet272531.00 KB6819


/irj/servlet/prt/portal/prteventname/Navigate/prtroot/pcd!3aport...271824.55 KB35800


/eboibfront/es2712817.10 KB129702348


/govern/rest/arxiu/22833182662518.77 KB30351


/govern/rest/arxiu/24826732620538.48 KB15132


/govern/rest/arxiu/24293712619814.60 KB821


/govern/rest/arxiu/24609822610711.03 KB833


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MovimientoEstupefacienteCtrl....259861005 Bytes 25


/govern/rest/arxiu/16401152596729.62 KB137


/govern/rest/arxiu/11184582596467.09 KB1620


/govern/rest/arxiu/15107942592982.91 KB251


/govern/rest/arxiu/23365532590611.51 KB822


/govern/rest/arxiu/14154692588012.45 KB814


/govern/rest/arxiu/24795362587921.35 KB256


/govern/rest/arxiu/17137492584650.04 KB248


/govern/rest/arxiu/9538922584038.26 KB1335


/govern/rest/arxiu/22257452582028.24 KB234


/govern/rest/arxiu/1397474257893.73 KB58


/govern/rest/arxiu/9539232577845.69 KB11822


/govern/rest/arxiu/10703422576449.96 KB1525


/sacmicrofront/noticia.do2572611.19 KB18861258


/govern/rest/arxiu/11948222572194.79 KB4371


/govern/rest/arxiu/9538902571455.03 KB1317


/govern/rest/arxiu/1194086254983.97 KB638


/SgaGst/jsdynamic/general/i18nMensajes.action254551.36 KB44


/irj/portal2425310.36 KB4575183


/SgaGst/dwr/call/plaincall/__System.pageLoaded.dwr23500222 Bytes 36


/govern/rest/arxiu/24211012342229.62 KB8133


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MovimientoEstupefacienteCtrl....23160204 Bytes10 


/ofmovins2/js/DataFactory.jsp22768597 Bytes  


/govern/rest/arxiu/2993662184241.51 KB96800


/eboibfront/filtrerss.do216263.66 KB22042165


/govern/rest/arxiu/2504409215799.42 KB53237


/accforportfront/tReport2131365.20 KB481309


/SgaGst/mantenimiento/seleccionar.action2119068.74 KB149


/webdynpro/resources/sap.com/pb/PageBuilder208876.79 KB1948


/root/index.do2038512.21 KB2980791


/seucaib/ca/tramites193009.33 KB5241762


/govern/rest/arxiu/25082761902780.13 KB3759


/borintfront/principal.jsp1879163.26 KB18632199


/SgaGst/inicio/menuRender.action1759710.24 KB 5


/govern/rest/arxiu/250218217524165.49 KB2071


/accforportfront/principal.jsp174242.28 KB2617182


/govern/rest/arxiu/25051161717428.97 KB3887


/govern/rest/arxiu/240518016787182.29 KB768


/SgaGst/controldocumental/mostrarRevisionDocumentalTreeGrid.acti...1674927.19 KB 1


/govern/rest/arxiu/23928821668642.54 KB4954


/govern/rest/arxiu/23526511650158.32 KB768


/govern/sac/cercador.do161975.62 KB1311301


/govern/rest/arxiu/24851171613522.93 KB618


/govern/rest/arxiu/22966711611035.05 KB616


/govern/rest/arxiu/10441811609654.58 KB1925


/govern/rest/arxiu/12704351608936.79 KB1222


/SgaGst/mantenimiento/revisionMantenimiento.action1603035.01 KB  


/govern/rest/arxiu/374082159963.99 KB51094


/govern/rest/arxiu/25025611588917.91 KB1972


/LicitacionesOrganoContratacion.jsp1585419.91 KB10601081


/pidipfront/pidipRSS15437250.75 KB20822131


/DocumentoAdjuntoView152741.15 MB37944928


/govern/rest/arxiu/248959815196118.30 KB3754


/eboibfront/cercar151757.78 KB4041108


/govern/rest/arxiu/250270915083198.99 KB47221


/accforportfront/tMunicipi149704.67 KB11057


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MovimientoEstupefacienteCtrl....1482698.29 KB 89


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/FiltroCtrl.establecerUltimoFi...14816121 Bytes14


/govern/rest/arxiu/250818214689119.23 KB27101


/govern/rest/arxiu/250839314572186.92 KB54183


/govern/rest/arxiu/25021551443254.59 KB4081234


/govern/rest/arxiu/25072211429926.67 KB16126


/eboibfront/index.do1399417.11 KB829216


/govern/rest/arxiu/9535331391814.40 KB1228612335


/govern/rest/arxiu/25104571364079.93 KB2635


/ecoib/proveidor_sel.jsp134802.55 KB 88


/govern/organigrama/planol.do1333010.02 KB1733795


/govern/organigrama/index.do130875.77 KB203150


/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.portal.dsm.Terminator128941009 Bytes2054047


/govern/rest/arxiu/2506991127273.44 MB26177


/govern/rest/arxiu/17404101266811.34 KB639


/eps/group/comunitat-escolar/inici/-/chat/latest1266375 Bytes11


/govern/rest/arxiu/24454261263659.21 KB3151


/com.sap.portal.pagebuilder/html/EmptyDocument.html12483343 Bytes36716


/ofims/expedients1236250.01 KB1220


/govern/rest/arxiu/25051431216115.34 KB346


/govern/rest/arxiu/250661112025135.87 KB2288


/ibestat/inici1197966.08 KB36292750


//LicitacionesOrganoContratacion.jsp1158816.57 KB5661128


/com.sap.portal.design.urdesigndata/themes/portal/IBSalutEmplead...11456458 Bytes168


/govern/rest/arxiu/25052961127675.75 KB1833


/root/rss.do1121523.38 KB208264


/govern/rest/arxiu/25119491112865.74 KB39147


/govern/rest/arxiu/25027391112072.29 KB16771678


/govern/rest/arxiu/250804011089189.69 KB1456


/gcofront/dwr/call/plaincall/contactoService.listSubCategoriasCo...11053148 Bytes  


/govern/rest/arxiu/25091591104253.13 KB2093


/gcofront/dwr/call/plaincall/vcardService.getVcardTermsTodosCont...110111.54 KB 61


/govern/rest/arxiu/25063211090781.72 KB1522


/govern/rest/arxiu/25050931069537.71 KB3325


/advocax/js/Dominio.jsp106131.83 KB 3


/gcofront/dwr/call/plaincall/contactoService.getRedesSocialesByC...10541207 Bytes 23


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/FirmaLibroRecetarioCtrl.obten...104718.12 KB  


/pidip/dadesComunicat.do104699.22 KB28711763


/govern/rest/arxiu/250515410453133.79 KB5190


/govern/rest/arxiu/25072031032872.24 KB1424


/gcofront/dwr/call/plaincall/contactoService.getNameDocumento.dw...10288122 Bytes 15


/govern/sac/funcions.do102057.01 KB77365


/govern/rest/arxiu/25105001019230.49 KB7767


/microsites/ctreball/Soib/cercador.html10168624 Bytes964155


/SgaGst/dwr/call/plaincall/historicoEstadosDwr.getEstado.dwr9780127 Bytes 11


/govern/rest/arxiu/25111439769117.54 KB2254


/SgaGst/mantenimiento/cabeceraExpediente.action963010.40 KB  


/govern/rest/arxiu/1148877956134.32 KB1112


/LicitacionesTerminoAbierto.jsp954321.29 KB22901420


/govern/rest/arxiu/25116389363154.90 KB1546


/govern/rest/arxiu/2507681932689.59 KB917


/ofims/intervencions932026.20 KB 11


/govern/rest/arxiu/2507666925179.72 KB45


/iquafront/principal.html901942.82 KB10381808


/govern/rest/arxiu/2503577899385.38 KB2032


/seucaib/es/tramites89638.83 KB390830


/govern/rest/arxiu/2504907894390.32 KB120138


/ofmovins2/js/Dominio.jsp88661.56 KB  


/sgacap/inicio/menuRender.action88545.89 KB 1


/sgacap/jsdynamic/general/generalSgacap.action85631.67 KB  


/govern/rest/arxiu/2408627853918.97 KB439


/govern/rest/arxiu/2511833853350.94 KB2149


/govern/rest/arxiu/74340484519.39 KB11682843


/SgaGst/mantenimiento/gridSeleccionarExpediente.action84135.01 KB927


/nraalcs/notificador/launch.jnlp82922.69 KB69527


/govern/rest/arxiu/2468753827140.19 KB823


/nraalcs/notificador/SIFARMA-notifalertas.jar8225196 Bytes29


/nraalcs/notificador/lib/xstream-1.3.jar82251.12 KB 553


/nraalcs/notificador/lib/xpp3_min-1.1.4c.jar822379 Bytes 21


/nraalcs/notificador/lib/win_x86_swt.jar82213.98 KB 10


/govern/rest/arxiu/2511750818118.64 KB1985


/SgaGst/mantenimiento/generalModificacion.action8177151.43 KB 4


/govern/rest/arxiu/2509407815341.74 KB20104


/govern/sac/webs.do81448.25 KB53162


/govern/rest/arxiu/2487887813284.82 KB1017


/govern/rest/arxiu/2489589812151.39 KB1523


/accesible/index.jsp807214.61 KB2077758


/siiweb/tramit/TasaView.jsp80261.33 KB381177


/govern/rest/arxiu/25114817989166.68 KB1238


/SgaGst/jsdynamic/mantenimiento/seleccionExpedienteGrid.action79796.57 KB  


/govern/rest/arxiu/1901303796931.25 KB311


/pinadibfront/secure/obtenerFichero.html794839.60 KB173214


/SgaGst/general/comboTreeEC.action79412.21 KB1 


/SgaGst/general/comboTreeOP.action79411.62 KB 1


/govern/rest/arxiu/2297382786313.96 KB386


/eboibfront/es/2013/8146/517349/notificacion-de-embargo-de-biene...77919.36 KB71716668


/govern/rest/arxiu/2229917776663.52 KB1282


/govern/rest/arxiu/1397905775982.77 KB12


/govern/rest/arxiu/2229909775675.69 KB34


/govern/rest/arxiu/1397882775059.33 KB6 


/govern/rest/arxiu/2511372774223.99 KB940


/govern/sac/enlaces.do77417.89 KB34211


/govern/rest/arxiu/2229911773369.68 KB79


/SgaGst/mantenimiento/modificacion.action771685.18 KB25 


/govern/rest/arxiu/20328276949.57 KB123


/govern/rest/arxiu/139507176735.21 KB57


/sgacap/dwr/call/plaincall/__System.pageLoaded.dwr7672207 Bytes 16


/govern/rest/arxiu/1558062757219.70 KB28


/SgaGst/jsdynamic/catalogosaux/catalogosAux.action756112.89 KB  


/SgaGst/catalogosaux/mostrarTreeMenu.action755812.35 KB  


/govern/rest/arxiu/2392861755555.86 KB1426


/eboibfront/ca753217.30 KB686472


/govern/rest/arxiu/378197751258.05 KB180


/govern/rest/arxiu/2224268748719.38 KB512


/govern/rest/arxiu/1782235748618.10 KB35


/govern/rest/arxiu/1629692746628.14 KB211


/govern/rest/arxiu/2118713742255.97 KB34


/govern/rest/arxiu/2485135742124.57 KB362


/govern/rest/arxiu/1199220741833.09 KB619


/govern/rest/arxiu/198405874036.60 KB331


/edictesback/enviamentController738021.58 KB25186


/govern/rest/arxiu/2487854737076.72 KB1012


/govern/rest/arxiu/2488929734075.53 KB69


/govern/rest/arxiu/25122657333139.00 KB554


/govern/rest/arxiu/24867497229105.46 KB2092


/govern/rest/arxiu/2483980722682.49 KB322


/gcofront/dwr/call/plaincall/categoriaService.getRoots.dwr72102.84 KB223


/gcofront/dwr/call/plaincall/idiomaService.getDefault.dwr7209161 Bytes4134


/govern/rest/arxiu/2481361718958.42 KB612


/govern/rest/arxiu/22913077180645.71 KB455


/govern/organigrama/responsable.do71706.25 KB448799


/pidipback/veureImatgeDef713981.92 KB182


/govern/rest/arxiu/2489748711318.60 KB499


/ofmovins2/oficina/js/DataFactory.jsp7109691 Bytes  


/govern/rest/arxiu/24507037050332.37 KB349


/govern/rest/arxiu/2481338704846.36 KB1311


/govern/rest/arxiu/2478914701788.65 KB710


/advocax/js/DataFactory.jsp7003581 Bytes1 


/govern/rest/arxiu/24515406983108.93 KB349


/govern/rest/arxiu/2477507698255.94 KB639


/govern/rest/arxiu/1709465697110.46 KB25


/govern/rest/arxiu/24564366968107.14 KB264


/govern/rest/arxiu/154000469578.65 KB17


/govern/rest/arxiu/52564069442.37 KB269


/govern/rest/arxiu/132742569302.86 KB1014


/govern/rest/arxiu/2450713691859.94 KB328


/govern/rest/arxiu/2434855691784.84 KB562


/govern/rest/arxiu/52560969082.64 KB128


/govern/rest/arxiu/52562769082.65 KB230


/govern/rest/arxiu/2352971689752.92 KB123


/govern/rest/arxiu/764579687814.48 KB2394


/govern/rest/arxiu/2340801685763.53 KB280


/govern/rest/arxiu/2291488685352.96 KB214


/govern/rest/arxiu/231687468429.14 KB25


/govern/rest/arxiu/2291279680214.40 KB214


/govern/rest/arxiu/22767566794107.86 KB787


/govern/rest/arxiu/2291291678412.41 KB226


/govern/rest/arxiu/1876193678336.74 KB615


/govern/rest/arxiu/2291270677814.49 KB111


/govern/rest/arxiu/2291495677610.34 KB2175


/seycon/zkau/web/zkex/zul/css/layout.css.dsp6768591 Bytes932


/govern/rest/arxiu/164702467349.88 KB417


/govern/rest/arxiu/164702967318.35 KB2119


/govern/rest/arxiu/25121696676284.02 KB742


/seycon/zkau/web/js/zk/zk.js.dsp663640.35 KB15834


/govern/rest/arxiu/2489362660866.13 KB1126


/govern/rest/arxiu/2394350657042.80 KB3042


/sgacap/jsdynamic/solicitudes/registroSolicitud.action65251.69 KB  


/sgacap/jsdynamic/solicitudes/arbol.action65232.84 KB  


/govern/rest/arxiu/1093773650634.97 KB24


/govern/rest/arxiu/1708076649868.04 KB35


/govern/rest/arxiu/1447899649853.19 KB347


/govern/rest/arxiu/1298574649593.26 KB12


/govern/rest/arxiu/2489732649314.16 KB720


/govern/rest/arxiu/943443649234.67 KB1581


/govern/rest/arxiu/2510573649113.70 KB444


/govern/rest/arxiu/25104826487145.21 KB2117


/govern/rest/arxiu/2323805648511.40 KB14


/govern/rest/arxiu/2453861648138.89 KB115


/govern/rest/arxiu/2487727647486.26 KB63


/govern/rest/arxiu/2458590646832.56 KB2121


/govern/rest/arxiu/2489483646466.99 KB69


/govern/rest/arxiu/2483844646371.61 KB86


/govern/rest/arxiu/2488688646051.83 KB73


/govern/rest/arxiu/2479732645862.29 KB15


/govern/rest/arxiu/2460972640822.47 KB112


/govern/rest/arxiu/2507715638047.27 KB1531


/govern/rest/arxiu/129590963706.70 KB17


/govern/rest/arxiu/2510565635721.03 KB1032


/govern/rest/arxiu/2282543634236.11 KB146155


/govern/rest/arxiu/24843656251153.22 KB1425


/govern/rest/arxiu/25123446246136.92 KB1562


/govern/rest/arxiu/2488304623097.96 KB1119


/ibavifia/fiancaEdit.xhtml619910.89 KB 9


/govern/rest/arxiu/2482836619776.39 KB541


/govern/rest/arxiu/2444239615472.90 KB980


/govern/rest/arxiu/2429633604773.12 KB1072


/seucaib/ca/200/persones/contarProcedimientos603942 Bytes5162


/govern/rest/arxiu/2478764603713.94 KB414


/govern/rest/arxiu/24880516012104.60 KB2631


/iquafront/estilo/estilo.css.jsp598360.38 KB11538


/ecoib/factura_frm.jsp596936.47 KB2356


/govern/rest/arxiu/2511193589016.76 KB432


/ibestat/page5884203.32 KB684725


/govern/rest/arxiu/251120458487.81 KB3139


/com.sap.portal.navigation.helperservice/html/child.html5820889 Bytes3136


/govern/rest/arxiu/2392886581641.57 KB2236


/iquafront/js/utilidades.js.jsp57863.79 KB25173


/govern/rest/arxiu/2028932572138.20 KB132


/govern/rest/arxiu/2487220571261.57 KB1314


/govern/rest/arxiu/2482762570456.29 KB1111


/govern/rest/arxiu/2483752570149.82 KB1313


/govern/rest/arxiu/2456870569452.34 KB314


/iquafront/archivo/1486423569325.75 KB40125


/govern/rest/arxiu/2457596568935.32 KB230


/govern/rest/arxiu/2483476568552.34 KB1216


/govern/rest/arxiu/877831568024.68 KB724


/govern/rest/arxiu/2482457567359.28 KB1416


/govern/rest/arxiu/2434423567232.56 KB339


/govern/rest/arxiu/2487121566796.81 KB914


/govern/rest/arxiu/2485104565222.78 KB914


/govern/rest/arxiu/2093797565094.80 KB1012


/govern/rest/arxiu/22333245643113.58 KB713


/govern/rest/arxiu/2446480563425.63 KB711


/govern/rest/arxiu/1839710561829.60 KB812


/govern/rest/arxiu/1839736561721.21 KB1012


/govern/rest/arxiu/953468561629.93 KB7332


/govern/rest/arxiu/25021645612111.57 KB100984


/govern/rest/arxiu/1840281560936.39 KB629


/govern/rest/arxiu/251029655257.82 KB464


/seucaib/ca/200/persones/tramites54529.23 KB30430


/gcofront/dwr/call/plaincall/Multiple.3.dwr542113.33 KB426


/eps/web/guest/home/-/chat/latest5387123 Bytes212


/govern/rest/arxiu/2510884537772.43 KB1415


/sacmicrofront/cercar.do53391.97 KB14703


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/FiltroCtrl.obtenerUltimoFiltr...5302658 Bytes  


/govern/rest/arxiu/2488501527771.90 KB11720


/govern/rest/arxiu/2434401527320.55 KB2155


/siiweb/ri/AutomovilListReport.jsp525124.79 KB6997


/govern/rest/arxiu/2506693521142.50 KB1433


/govern/pidip/consells.do520027.31 KB112166


/govern/organigrama/conselleries.do51999.38 KB594218


/openppm/projectcontrol516224.15 KB524


/govern/rest/arxiu/2487193515585.19 KB913


/boib/index.do514013.86 KB2492628


/accforportfront/tEspecialitats504017.66 KB6142


/pfuncionafront/moduls/formacio/detallFormacioModul.jsp50384.05 KB105483


/viewdoc5034377.09 KB43725


/govern/rest/arxiu/215296249859.42 KB316


/govern/rest/arxiu/2039610498344.09 KB511


/revpubfront/imagen49466.26 KB34112


/SgaGst/mantenimiento/mostrarCerrarExpediente.action492126.59 KB  


/govern/rest/arxiu/2489738491923.66 KB623


/govern/rest/arxiu/2420552489985.33 KB 54


/govern/rest/arxiu/2479258489475.00 KB1012


/govern/rest/arxiu/2507260473354.34 KB1734


/govern/rest/arxiu/84993947198.20 KB2341


/govern/rest/arxiu/2511163470419.83 KB717


/govern/rest/arxiu/1531338470225.36 KB38


/govern/rest/arxiu/2489935469579.38 KB812


/govern/rest/arxiu/421385468836.40 KB6292


/pfuncionafront/moduls/comissioservei/index.jsp464712.53 KB491580


/govern/rest/arxiu/2511230464584.06 KB1631


/govern/rest/arxiu/2489631464074.73 KB15


/edictesback/responsableEnvioController462214 Bytes38


/govern/rest/arxiu/768197460317.20 KB281


/govern/rest/arxiu/2228916459049.34 KB13


/govern/rest/arxiu/819632458911.88 KB177


/eps/group/escorxadors-illes-balears/blog/-/chat/latest4579230 Bytes 4


/govern/rest/arxiu/1474632457432.51 KB310


/govern/rest/arxiu/2477171453272.73 KB58


/govern/rest/arxiu/1268136452224.31 KB391117


/gcofront/fileDownloader.htm45093.13 KB13


/SgaGst/mantenimiento/mostrarExpedienteElectronico.action44985.01 KB 9


/govern/rest/arxiu/9990694461197.21 KB3211


/index.jsp445317.14 KB1597385


/govern/rest/arxiu/2486771445246.79 KB 7


/services/ItemService443818.85 KB242242


/govern/rest/arxiu/2392868443242.01 KB2126


/govern/rest/arxiu/178004944186.94 KB 1


/govern/rest/arxiu/2472390438393.60 KB87


/sgacap/solicitudes/arbolImpresos.action438310.43 KB 2


/sgacap/solicitudes/solicitudes/consultarHistoricoSol.action4377300 Bytes 67


/govern/rest/arxiu/2480442437077.23 KB811


/govern/rest/arxiu/2483287436259.18 KB56


/govern/rest/arxiu/248512943596.46 KB47


/govern/rest/arxiu/2453811435883.44 KB1814


/govern/rest/arxiu/1602159432244.15 KB2631


/govern/rest/arxiu/53060443204.81 KB48


/govern/rest/arxiu/24783294316242.11 KB66


/govern/rest/arxiu/2310548431433.22 KB25159


/govern/rest/arxiu/2485140431323.23 KB 5


/govern/rest/arxiu/2507751430940.14 KB1741


/govern/rest/arxiu/1196513430636.36 KB 6


/govern/rest/arxiu/2290213429510.70 KB 4


/govern/rest/arxiu/2039520428810.25 KB 1


/govern/rest/arxiu/74339142873.63 KB1100


/govern/rest/arxiu/160577842805.26 KB247


/govern/rest/arxiu/157349342779.53 KB 4


/openppm/projects423428.57 KB4528


/SgaGst/mantenimiento/gridSocios.action42105.35 KB 2


/govern/rest/arxiu/1373437419954.60 KB46


/govern/rest/arxiu/1144068419328.33 KB2359


/govern/rest/arxiu/2502381414929.52 KB1124


/SgaGst/mantenimiento/expedienteElectronico.action414843.64 KB  


/govern/rest/arxiu/2392892414547.99 KB1020


/detall-cos.jsp41027.18 KB867722


/eps/group/escorxadors-illes-balears/foro/-/chat/latest4098207 Bytes 3


/govern/rest/arxiu/2489975401815.92 KB14


/govern/rest/arxiu/2489958401615.38 KB46


/govern/rest/arxiu/2479704401517.13 KB54


/govern/rest/arxiu/2468564401213.28 KB26


/govern/rest/arxiu/2458732400947.87 KB513


/govern/rest/arxiu/2461191400816.04 KB59


/govern/rest/arxiu/2480480400613.22 KB885868


/govern/rest/arxiu/2478002400514.38 KB16


/govern/rest/arxiu/2448971400423.61 KB210


/mapurbibfront/js/codisMuib.jsp40024.52 KB566104


/govern/rest/arxiu/2456269400114.35 KB15


/ecoib/welcome.jsp400012.93 KB2256251


/govern/rest/arxiu/2506246397928.67 KB1722


/govern/rest/arxiu/1045068397814.49 KB13


/govern/rest/arxiu/104500539779.66 KB27


/govern/rest/arxiu/1044996397614.88 KB24


/govern/rest/arxiu/925263397611.69 KB1326


/govern/rest/arxiu/1121288397114.92 KB147


/eboibfront/ca/2015/1040339455.97 KB833191


/eboibfront/ca/2015/1039739375.34 KB562116


/edictesback/tipoPublicacionController393519 Bytes 44


/govern/rest/arxiu/2461772391079.95 KB13


/govern/rest/arxiu/1749178388422.93 KB25


/govern/rest/arxiu/1839749387323.93 KB15


/govern/rest/arxiu/1839755386818.51 KB148


/eboibfront/ca/2015/1039138535.32 KB579264


/eboibfront/ca/2015/1039938318.48 KB758150


/SgaGst/mantenimiento/gridRecintosModificacionPag.action383158.16 KB 11


/LicitacionesBuscadorAvanzado.jsp382738.17 KB27118


/eboibfront/ca/2015/1039638254.33 KB39381


/govern/rest/arxiu/25125223790112.85 KB10161


/govern/rest/arxiu/2510842378018.60 KB469


/govern/rest/arxiu/2483530377832.82 KB 27


/ibestat/service/ibestat/noticias37696.26 KB245245


/govern/rest/arxiu/2452409375213.71 KB 4


/govern/rest/arxiu/2511841374537.42 KB 19


/govern/rest/arxiu/2506327369374.06 KB1727


/govern/rest/arxiu/2504692367428.59 KB1433


/govern/rest/arxiu/2388520366837.32 KB9267


/eboibfront/ca/2015/1040136657.55 KB584138


/govern/rest/arxiu/2489155366142.13 KB331


/govern/rest/arxiu/2392855364852.34 KB925


/govern/rest/arxiu/2512253364577.22 KB40152


/govern/rest/arxiu/2350148363343.71 KB13


/govern/rest/arxiu/2392841363134.04 KB1129


/precode/ajax_cargarAgendaTs.jsp362917.78 KB413


/govern/rest/arxiu/2490056360663.48 KB 27


/govern/rest/arxiu/2448933360523.95 KB610


/govern/rest/arxiu/2508137360581.62 KB21


/eboibfront/ca/2015/1040536045.96 KB606114


/eboibfront/ca/2015/1040036015.70 KB665101


/govern/rest/arxiu/2508202357983.53 KB57


//sacmicrofront/contenido.do357029.63 KB34


/govern/organigrama/detall.do356917.92 KB11832


/govern/rest/arxiu/2506297356072.00 KB1630


/govern/rest/arxiu/2488743354884.87 KB2881


/eboibfront/ca/2015/1040735489.44 KB801124


/nraalcs/index2.jsp35467.21 KB10016


/govern/rest/arxiu/2456250353328.46 KB 23


/govern/rest/arxiu/2350178353271.51 KB12


/eboibfront/ca/2015/1039835244.25 KB509242


/govern/rest/arxiu/5237643511130.13 KB321


/govern/rest/arxiu/2489995351124.97 KB23


/govern/rest/arxiu/2489999350934.79 KB14


/govern/rest/arxiu/2455762350776.81 KB78


/govern/rest/arxiu/1839728350627.38 KB12


/govern/rest/arxiu/2485126349927.86 KB13


/govern/rest/arxiu/2485112349124.10 KB24


/govern/rest/arxiu/2429597348813.34 KB25


/govern/rest/arxiu/25021693486124.60 KB75726


/govern/rest/arxiu/2429605348610.93 KB23


/govern/rest/arxiu/1476176347712.21 KB14


/govern/pidip/consells/acords.do34536.31 KB88361


/sgacap/jsdynamic/solicitudes/impresoGeneral.action34113.44 KB  


/govern/rest/arxiu/25069223398565.80 KB548


/esp/mallorca/home.jsp339025.39 KB1738207


/eboibfront/ca/2015/mes/9338116.78 KB45535


/govern/rest/arxiu/1416237337945.72 KB812


/seycon/zkau/web/zul/css/normmoz.css.dsp33774.98 KB352


/eps/html/js/barebone.jsp337552.41 KB9524


/pdpccrfront/c/services/jsonrpc/es/caib/pdpccr/services/gestiond...3367126 Bytes 27


/pdpccrfront/c/services/jsonrpc/es/caib/pdpccr/services/gestiond...33621.18 KB4 


/govern/rest/arxiu/117694033519.89 KB723


/govern/fonts/fontawesome-webfont.woff334777.79 KB1383395


/govern/rest/arxiu/2451401332519.42 KB13


/govern/rest/arxiu/2502823329733.32 KB52


/govern/rest/arxiu/2449378327562.85 KB25


/SgaCac/sgacacws/ambitos/getAmbitos327021.43 KB1315


/govern/rest/arxiu/2450934325036.51 KB222


/govern/rest/arxiu/2392852324841.48 KB1429


/govern/president/index.do32456.44 KB142104


/govern/rest/arxiu/2507882324533.34 KB2031


/govern/rest/arxiu/2489638323146.31 KB15


/pdpccrfront/c/gestiondeentregadekits/gestiondeentregadekits.htm...32149.95 KB124


/nraalcs/BitController320011.14 KB61


/govern/rest/arxiu/251172731934.68 MB3821156


/govern/rest/arxiu/1193132317025.80 KB 7


/fra/ilesbalears/home.jsp313527.41 KB2269117


/govern/pidip/consells/dadesAcord.do31326.03 KB390644


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaCursosXML.jsp31271.07 KB 3


/govern/rest/arxiu/2487062311285.88 KB36


/govern/rest/arxiu/2480451311023.17 KB 13


/govern/rest/arxiu/12726463080483.26 KB1220


/nraalcs/dwr/call/plaincall/AlertaCtrl.obtenerListaFiltradaRecep...307941.91 KB 44


/govern/rest/arxiu/2458660305661.43 KB35


/govern/rest/arxiu/2483211304813.70 KB1017


/govern/rest/arxiu/2456915304373.32 KB23


/mapurbibfront/visor_index.jsp30415.49 KB695155


/govern/rest/arxiu/2472919303937.00 KB23


/eboibfront/ca/2015/1040830225.49 KB692107


/SgaCac/login30153.46 KB69412


/nraalcs/dwr/call/plaincall/ReceptorCtrl.obtenerLogin.dwr3010632 Bytes 71


/nraalcs/dwr/call/plaincall/ReceptorCtrl.obtenerListaReceptoresL...3010792 Bytes1 


/govern/rest/arxiu/1088155300032.28 KB4959


/nraalcs/dwr/call/plaincall/AlertaCtrl.obtenerFiltroReceptor.dwr2999535 Bytes  


/eboibfront/ca/2015/1039429998.11 KB4044


/sifarma/conmed/appletFirmaLibro.jsp29781.70 KB 3


/govern/rest/arxiu/2504586296487.49 KB137


/serproesfront/VisorServlet295839.49 KB223113


/gcofront/fichacontacto.htm295617.07 KB2523


/govern/rest/arxiu/2454890295678.64 KB23


/govern/rest/arxiu/24895132956409.49 KB71929


/govern/rest/arxiu/2451591294977.17 KB27


/govern/rest/arxiu/2453644294872.51 KB22


/govern/rest/arxiu/2509630293650.34 KB314


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MovimientoEstupefacienteCtrl....2921158 Bytes 1


/govern/rest/arxiu/2506661292184.93 KB1476


/govern/rest/arxiu/2509668291886.55 KB1447


/SgaCac/inicio/inicioAplicacion.action291717.41 KB1963


/ofmovinsplan/inspector/inspector.faces2913108.25 KB1639


/SgaGst/controldocumental/descargarDocumento.action2903998.25 KB127


/eboibfront/ca/2015/10402289915.44 KB467267


/govern/rest/arxiu/1296599289911.35 KB18


/govern/rest/arxiu/246178628964.26 KB334


/govern/rest/arxiu/2458780287637.58 KB 1


/govern/rest/arxiu/1872543286446.57 KB 8


/govern/rest/arxiu/92711328616.86 KB2132


/govern/rest/arxiu/92708728585.12 KB11


/govern/rest/arxiu/2479756285846.15 KB829


/eboibfront/ca/2015/1040628515.46 KB381249


/gcofront/dwr/call/plaincall/contactoService.getContacto.dwr28341.08 KB 1


/SgaCac/SgaGen/logoPantalla/0428231.25 KB6105


/gcofront/dwr/call/plaincall/categoriaService.getPredecesores.dw...2821717 Bytes1 


/govern/rest/arxiu/2487907280035.68 KB 5


/govern/rest/arxiu/2445722278768.38 KB108


/govern/rest/arxiu/2381560278652.98 KB36


/eboibfront/ca/2015/1040427704.00 KB580139


/govern/rest/arxiu/1003165276731.39 KB31


/govern/rest/arxiu/1003170276531.93 KB12


/govern/rest/arxiu/1044406276532.17 KB 5


/govern/rest/arxiu/2322314276232.02 KB15


/govern/rest/arxiu/2480598275655.17 KB46


/govern/rest/arxiu/1003175275632.44 KB18


/govern/rest/arxiu/24795442748176.79 KB79


/eps/html/js/everything.jsp274044.33 KB 6


/govern/rest/arxiu/150573927258.75 KB13


/govern/rest/arxiu/2372192271131.94 KB22


/govern/rest/arxiu/1477332269466.11 KB266


/govern/rest/arxiu/944939268620.04 KB6136


/govern/rest/arxiu/974949268555.74 KB1181


/govern/rest/arxiu/53212826826.74 KB23


/govern/rest/arxiu/2448793268237.05 KB210


/govern/rest/arxiu/171950226814.68 KB52


/govern/rest/arxiu/171952226807.95 KB45


/govern/rest/arxiu/164287926785.63 KB63


/govern/rest/arxiu/209262026775.82 KB35


/govern/rest/arxiu/57122626775.29 KB270


/govern/rest/arxiu/171952426766.14 KB25


/eboibfront/es/2015/1040326746.25 KB207138


/govern/rest/arxiu/227406526733.56 KB220


/edictesback/documentoAdjuntoController266064.35 KB14


/eps/group/comunitat-escolar/recursos-salud/-/chat/latest2659201 Bytes 3


/eboibfront/es/2015/1039726385.42 KB141103


/govern/rest/arxiu/24389062634265.51 KB3341


/edictesback/aplicacioController26217.31 KB30529


/govern/rest/arxiu/24888612619319.54 KB56


/govern/rest/arxiu/248666726101.80 MB427


/govern/rest/arxiu/2405327260015.77 KB15


/eboibfront/ca/2015/1040925935.82 KB66595


/govern/rest/arxiu/251173425843.34 MB247865


/eboibfront/es/2015/1040125647.71 KB162128


/ecoib/ingres_frm.jsp256324.67 KB917


/govern/rest/arxiu/22650122544572.96 KB99526


/eboibfront/es/2015/1040025385.45 KB13276


/eboibfront/ca/2015/10397/seccio-ii-autoritats-i-personal/47325367.58 KB20230


/eboibfront/ca/2015/10396/seccio-ii-autoritats-i-personal/47325335.04 KB8168


/eboibfront/es/2015/1039925319.05 KB170127


/eboibfront/ca/2015/10400/seccio-ii-autoritats-i-personal/47325126.50 KB67209


/eps/group/comunitat-escolar/informe-de-centre/-/chat/latest2508204 Bytes 5


/eboibfront/ca/2015/10399/seccio-ii-autoritats-i-personal/47325029.16 KB21172


/ecoib/llibre250138.37 KB1532


/seycon/zkau/web/zul/css/normie.css.dsp24895.17 KB112


/govern/rest/arxiu/25021662488103.56 KB57407


/seucaib/es/tramites/tramite/1542609248810.99 KB33988


/eboibfront/es/2015/1040524855.88 KB14896


//Licitacion.jsp246514.08 KB202356


/eboibfront/es/2015/1039624554.30 KB10970


/pidip/index.do245215.81 KB11101058


/eboibfront/es/2015/10407245210.24 KB184100


/govern/rest/arxiu/2486804245276.67 KB52


/govern/rest/arxiu/2506442245146.94 KB46


/mapServlet244316.12 KB216725


/mapurbibfront/pdf/info.json2433755 Bytes6520


/sgacap/dwr/call/plaincall/solicitudesDwr.tieneUnSoloSolitante.d...2427376 Bytes 4


/govern/rest/arxiu/24728282422266.26 KB912


/SgaCac/logo/0024206.82 KB 55


/govern/rest/arxiu/2508169240351.57 KB1514


/eboibfront/es/2015/1039123985.26 KB108194


/govern/rest/arxiu/25115022380154.48 KB450


/eboibfront/mob/cercar23793.49 KB338363


/govern/rest/arxiu/2506480237070.74 KB522


/eboibfront/ca/2015/10401/seccio-ii-autoritats-i-personal/47323628.96 KB12211


/eboibfront/ca/2015/10403/seccio-ii-autoritats-i-personal/47323298.08 KB12273


/govern/rest/arxiu/2505285232058.24 KB1715


/opibsalut/detall-cos.jsp23117.01 KB356451


/sgacap/solicitudes/cargarImpresoGeneral.action2309164.85 KB 1


/SgaGst/dwr/call/plaincall/datosPersonalesDwr.obtenerDatosPerson...2308359 Bytes 2


/eboibfront/ca/2015/10405/seccio-ii-autoritats-i-personal/47323029.53 KB17223


/govern/rest/arxiu/247755323004.24 MB1739


/govern/rest/arxiu/2427219228823.41 KB 48


/govern/rest/arxiu/2506466227762.75 KB 1


/govern/rest/arxiu/24892042271301.59 KB513


/govern/rest/arxiu/24834282258238.33 KB316


/govern/rest/arxiu/2510736225881.75 KB1110


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaEtapesXML.jsp2249408 Bytes22


/SgaGst/mantenimiento/gstDRecintoPdrRenderGrid.action22477.50 KB12


/sgacap/jsdynamic/unidadesInfo/datosSolicitasNodo.action22433.74 KB  


/govern/rest/arxiu/247958722434.78 MB428


/govern/rest/arxiu/250490022341.34 MB421


/govern/rest/arxiu/572653222515.63 KB1016


/govern/rest/arxiu/2504680222137.91 KB1714


/govern/rest/arxiu/2510922222082.68 KB1170


/signaturacaib/install.jnlp2209753 Bytes203172


/sgacap/jsdynamic/solicitudes/consultaSolicitantesGrid.action220111.87 KB  


/eboibfront/ca/2015/10407/seccio-ii-autoritats-i-personal/47321918.79 KB14209


/eboibfront/ca/2015/10408/seccio-ii-autoritats-i-personal/47321795.00 KB13201


/govern/rest/arxiu/24551812163166.65 KB1310


/govern/rest/arxiu/17613592147141.02 KB75169


/govern/rest/arxiu/24877342136196.62 KB410


/ecoib/llibre_frm.jsp21334.53 KB115


/microsites/ctreball/Soib/instrucciocercadordecursos9des2013.pdf2128152.27 KB11197


/ofmovins2/oficina/dwr/call/plaincall/Inspeccion.obtenerResumenI...2124166 Bytes 5


/govern/rest/arxiu/2507397212459.93 KB 10


/SgaGst/mantenimiento/socios.action212412.50 KB 6


/govern/rest/arxiu/2483202212220.27 KB1213


/llista.jsp211269.97 KB66349


/sgacap/jsdynamic/unidadesInfo/datosPersonales.action211230.66 KB  


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaTipusCentresXML.jsp2092499 Bytes17


/govern/rest/arxiu/2429007208892.37 KB411


/govern/rest/arxiu/22650132086583.22 KB811


/eboibfront/es/2015/mes/9208117.07 KB8226


/govern/pidip/indexrss.do207213.47 KB291330


/sgacap/solicitudes/impresoSinMensajes.action206968.51 KB  


/govern/rest/arxiu/2507409206660.32 KB119


/govern/rest/arxiu/94863020645.10 KB2129


/ideib/pub_ideib/public/TEMATIC-HIDROLOGIA/MapServer/WMSServer206196 Bytes1725


/eboibfront/es/2015/10402205913.20 KB107209


/govern/rest/arxiu/2392889205938.70 KB712


/govern/rest/arxiu/24530312059173.53 KB57


/eboibfront/es/2015/1039420557.45 KB6255


/sgacap/solicitudes/consultaSolicitudes.action204567.82 KB  


/govern/rest/arxiu/2486912204463.77 KB49


/index-novetats.jsp203710.70 KB523561


/govern/rest/arxiu/2451253203424.42 KB43


/govern/rest/arxiu/1512690203144.84 KB31


/eboibfront/es/2015/1039820284.09 KB96188


/govern/rest/arxiu/2449750202554.99 KB22


/govern/rest/arxiu/1512726202132.90 KB17


/govern/rest/arxiu/246037320216.83 KB5356


/govern/rest/arxiu/1512709202063.56 KB23


/eboibfront/es/2015/1040820195.81 KB16581


/govern/rest/arxiu/683126201823.58 KB1130


/govern/rest/arxiu/111878920171.93 KB611


/mapurbibfront/SldServlet20168.96 KB5050


/govern/rest/arxiu/2449550201123.28 KB14


/govern/rest/arxiu/1445595201145.08 KB23


/SgaGst/mantenimiento/guardarSocios.action201014.90 KB  


/govern/rest/arxiu/2272903201024.18 KB21


/govern/rest/arxiu/2454776200475.82 KB54


/govern/rest/arxiu/2485147200223.63 KB16


/govern/rest/arxiu/1745813200118.58 KB22


/govern/rest/arxiu/89207219986.00 KB19


/ofmovins2/js/Role.js.jsp19959.02 KB 10


/opibsalut/ZonaPerIndex19885.00 KB405157


/ofmovins2/oficina/dwr/call/plaincall/Mantenimiento.obtenerLista...198317.57 KB 3


/govern/rest/arxiu/25052041978472.07 KB39


/govern/rest/arxiu/2507702197635.33 KB12


/govern/rest/arxiu/2507677197228.74 KB2 


/govern/rest/arxiu/2454340196411.22 KB25


/sifarma/conmed/EnvioLibroJump1948467 Bytes  


/govern/rest/arxiu/324295193411.59 KB2141


/govern/rest/arxiu/24698531934174.91 KB99


/eboibfront/ca/2015/10394/seccio-ii-autoritats-i-personal/47319278.65 KB3585


/SgaCac/sgacacws/ambitos/getDescripcionByCodigo1914152 Bytes1011


/ibestat/estadistiques/poblacio190921.61 KB9657


/sacmicrofront/contacto.do19068.86 KB64143


/pfuncionafront/utilComissioServei1905134.22 KB5152


/ibavifia/fiancaList.xhtml190240.10 KB44


/govern/rest/arxiu/1916366189724.07 KB34


/govern/rest/arxiu/1916403189347.20 KB33


/govern/rest/arxiu/2446958189355.10 KB13


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MovimientoEstupefacienteCtrl....18921.73 KB  


/govern/rest/arxiu/1900087189123.94 KB2 


/govern/rest/arxiu/2479101189015.13 KB 1


/govern/rest/arxiu/2487769189024.24 KB 8


/govern/rest/arxiu/2487753189021.04 KB25


/govern/rest/arxiu/1450248189013.73 KB46


/govern/rest/arxiu/245924318846.88 KB23


/govern/rest/arxiu/99635818836.80 KB1141


/pidipback/veureImatgeAnnexe187140.78 KB 12


/esp/islasbaleares/gastronomia.jsp187125.95 KB53657


/esp/islasbaleares/fiestas2.jsp186922.81 KB947161


/boib/indexrss.do1864879 Bytes653620


/SgaGst/jsdynamic/mantenimiento/datosRecintosPag.action186382.39 KB  


/govern/rest/arxiu/25022341852136.20 KB1123


/eboibfront/ca/2015/10409/seccio-ii-autoritats-i-personal/47318478.10 KB8192


/govern/rest/arxiu/1918197184317.29 KB 3


/eboibfront/ca/2015/10407/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...182918.81 KB12124


/precode/ajax_gestionarCita.jsp18289.43 KB 4


/precode/ajax_cargarObservacionesBeneficiarioCita.jsp1825444 Bytes2 


/eboibfront/es/2015/1040418253.79 KB107146


/precode/ajax_cargarRegistroLlamadasCita.jsp1822278 Bytes 5


/iquafront/estilo/daxline_pro/DaxlinePro-Regular.woff181571.24 KB1824


/openppm/projectplan181424.38 KB31


/www/ant/pr2016/archivos/blanco.html1805411 Bytes632


/iquafront/estilo/helvetica/helvetica.woff180523.81 KB8143


/eboibfront/es/2015/1040918006.05 KB14778


/govern/rest/arxiu/2483225179833.54 KB18


/govern/rest/arxiu/2460993179837.23 KB112


/seucaib/es/200/personas/tramites179710.78 KB35176


/eboibfront/ca/2015/10396/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...17936.44 KB74152


/govern/rest/arxiu/187627178649.39 KB103


/govern/rest/arxiu/2489617178322.93 KB36


/avacat/alumno/list177819.79 KB2610


/eboibfront/es/2015/1040617775.27 KB68169


/ibestat-jaxi-web/tabla.do176527.69 KB3203


/govern/rest/arxiu/25075501761205.18 KB1634


/govern/rest/arxiu/2509586174622.88 KB109


/govern/rest/arxiu/163956217422.72 KB112


/sgacam/dwr/call/plaincall/__System.pageLoaded.dwr1741238 Bytes 8


/govern/rest/arxiu/2489389173723.23 KB 9


/govern/rest/arxiu/2484096172736.67 KB13


/govern/rest/arxiu/2489369172473.16 KB15


/govern/rest/arxiu/1672460172458.86 KB2824


/esp/mallorca/gastronomia.jsp172125.80 KB65394


/eboibfront/ca/2015/10403/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...172120.23 KB12214


/govern/rest/arxiu/111895717199.40 KB99


/govern/rest/arxiu/2456486171117.00 KB47


/govern/rest/arxiu/2365961171080.10 KB1213


/govern/rest/arxiu/113410417091.48 MB1118


/govern/rest/arxiu/1119983170534.17 KB1318


/govern/rest/arxiu/1991975170461.17 KB1211


/govern/external/infoLegal.do17029.12 KB101430


/govern/rest/arxiu/1790477170032.33 KB135


/govern/rest/arxiu/2326751699110.71 KB39


/govern/rest/arxiu/22184011697607.14 KB2121


/govern/rest/arxiu/2443900169636.27 KB396


/eboibfront/ca/2015/1039516954.74 KB921


/govern/rest/arxiu/2424390169337.01 KB510


/govern/rest/arxiu/2404587169318.10 KB712


/govern/rest/arxiu/1672970169230.68 KB24


/govern/rest/arxiu/16080861690115.81 KB97


/govern/rest/arxiu/287396168920.74 KB220


/govern/rest/arxiu/246396168918.14 KB24


/govern/rest/arxiu/1498930168929.57 KB33


/opibsalut/index.jsp168736.01 KB805212


/govern/rest/arxiu/425619168728.79 KB3119


/eps/web/sector-sanitari-eivissa/acceso/-/chat/latest168762 Bytes 1


/govern/rest/arxiu/18284411684102.94 KB22


/govern/rest/arxiu/1943179168478.59 KB913


/govern/rest/arxiu/14172031684105.32 KB910


/govern/rest/arxiu/2055134168263.76 KB99


/govern/rest/arxiu/1869347168183.14 KB315


/govern/rest/arxiu/1271752168151.76 KB52


/govern/rest/arxiu/1828538168082.72 KB215


/nraalcs/dwr/call/plaincall/AlertaCtrl.obtenerAlertaReceptor.dwr16796.54 KB  


/govern/rest/arxiu/2487837167970.01 KB247


/eboibfront/es/cerca-completa167859.65 KB30174


/govern/rest/arxiu/2427107167624.92 KB213


/govern/rest/arxiu/12870721672128.16 KB422


/govern/rest/arxiu/1672971167230.77 KB111


/eboibfront/cercar.do1671109.07 KB616


/eboibfront/ca/2015/10397/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...167110.17 KB6144


/govern/rest/arxiu/1119334166815.64 KB14


/govern/rest/arxiu/20311351665198.33 KB330


/govern/rest/arxiu/2510669166359.41 KB33


/govern/rest/arxiu/2510681166278.89 KB319


/govern/rest/arxiu/1119314166010.09 KB65


/govern/rest/arxiu/1122191165711.31 KB24


/govern/rest/arxiu/2460519165767.96 KB610


/govern/rest/arxiu/2478168165256.56 KB32


/seucaib/ca/tramites/tramite/224780516529.92 KB46324


/govern/rest/arxiu/1070689165119.76 KB3 


/govern/rest/arxiu/1527836165114.65 KB13


/govern/rest/arxiu/2483375164898.41 KB 2


/govern/rest/arxiu/22963251647576.48 KB814


/govern/rest/arxiu/2479744164368.73 KB12


/govern/rest/arxiu/2483368164285.52 KB21


/eps/group/curs-seguretat-pacient/1/-/chat/latest1640230 Bytes 1


/serproesfront/cuadriculas.do1639538.78 KB2332


/govern/rest/arxiu/16374251637120.01 KB67


/edictesback/anexoController163777.65 KB 1


/govern/rest/arxiu/1288895163566.51 KB1417


/govern/rest/arxiu/2263380163511.51 KB78


/eboibfront/ca/2015/10404/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...16334.89 KB2121


/govern/rest/arxiu/946191163360.77 KB14


/govern/rest/arxiu/2485754163031.84 KB97


/govern/rest/arxiu/250914116297.81 KB16


/docs/GuiaContratacion-es.pdf162971.10 KB12811285


/SgaGst/inicio/inicioAplicacion.action162865.96 KB161


/govern/rest/arxiu/436177162834.57 KB710


/govern/rest/arxiu/946213162772.69 KB 17


/govern/rest/arxiu/1444559162775.16 KB11


/govern/rest/arxiu/1606462162626.92 KB 2


/govern/rest/arxiu/11485471625138.04 KB68


/govern/rest/arxiu/10922701623130.59 KB910


/govern/rest/arxiu/119911616236.85 KB  


/gcofront/categoria.htm16228.25 KB7631


/govern/rest/arxiu/248990116221.43 MB712


/govern/rest/arxiu/10829021620117.54 KB1310


/ibestat/estadistiques/economia161922.37 KB4826


/govern/rest/arxiu/946396161713.93 KB 122


/eboibfront/ca/2015/10400/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...161610.32 KB5147


/govern/rest/arxiu/1200627161675.12 KB78


/nraalcs/dwr/call/plaincall/LoteRespuestaCtrl.obtenerListaLotesR...1611569 Bytes 4


/govern/rest/arxiu/137617716088.06 KB75


/eboibfront/ca/2015/10399/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...160716.87 KB12117


/govern/rest/arxiu/1176965160224.89 KB97


/govern/rest/arxiu/2155758160137.16 KB534


/eboibfront/es/2015/10400/seccion-ii-autoridades-y-personal/47316006.91 KB31186


/govern/rest/arxiu/51213715961.50 KB761


/eboibfront/es/2015/10397/seccion-ii-autoridades-y-personal/47315968.35 KB5185


/govern/rest/arxiu/2058280159023.23 KB511


/govern/rest/arxiu/65995815893.15 KB6131


/jsigra/2014.menuJSIGRA.do15882.43 KB 4


/govern/rest/arxiu/39440315855.22 KB58


/govern/rest/arxiu/25277515842.00 KB712


/govern/rest/arxiu/1747258158410.45 KB68


/govern/rest/arxiu/206863515832.52 KB69


/govern/rest/arxiu/39440915825.51 KB479


/govern/rest/arxiu/375253158012.37 KB523


/seucaib/ca/200/persones/buscador15779.46 KB8106


/eboibfront/es/2015/10396/seccion-ii-autoridades-y-personal/47315745.39 KB7158


/govern/rest/arxiu/2483631157446.62 KB24


/govern/rest/arxiu/2509686156877.69 KB730


/esp/mallorca/senderismo.jsp156626.71 KB63686


/govern/rest/arxiu/2480671156449.60 KB22


/eboibfront/es/2015/10405/seccion-ii-autoridades-y-personal/47315619.80 KB31190


/www/ant/pr2016/15558.27 KB5860


/noticies.html15498.57 KB435489


/govern/rest/arxiu/2503262154768.88 KB109


/pdf/2007092/mp194.pdf1546314.72 KB1 


/govern/rest/arxiu/2503276154673.12 KB99


/govern/rest/arxiu/2486792154562.05 KB 2


/ecoib/pagament_nofac_frm.jsp154518.67 KB 9


/seucaib/es/tramites/tramite/57400815427.66 KB872578


/govern/rest/arxiu/126599315414.25 MB2949


/fra/majorque/home.jsp154025.38 KB62148


/eboibfront/es/2015/10401/seccion-ii-autoridades-y-personal/473153910.06 KB30217


/eboibfront/es/2015/10399/seccion-ii-autoridades-y-personal/473153710.85 KB11166


/govern/rest/arxiu/2421155153549.79 KB21


/eboibfront/ca/2015/10401/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...153411.94 KB8135


/govern/sac/cercadorAv.do15336.90 KB889


/govern/rest/arxiu/25058631528129.14 KB818


/eboibfront/ca/2015/10405/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...15219.48 KB25148


/SgaGenCro/croquisweb/declaracion.action15215.54 KB  


/eboibfront/ca/2015/10408/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...15207.49 KB9167


/eboibfront/es/2015/10403/seccion-ii-autoridades-y-personal/47315168.86 KB8247


/eps/user/u01625/home/-/chat/latest1513214 Bytes 1


/eboibfront/ca/cerca-completa151359.01 KB15838


/govern/rest/arxiu/2478151151059.42 KB 1


/govern/rest/arxiu/2506666150136.72 KB1015


/seucaib/es/200/personas/contarProcedimientos149243 Bytes 30


/govern/rest/arxiu/2504428148921.41 KB1516


/SgaGst/mantenimiento/recintosModificacionPag.action148912.88 KB  


/govern/rest/arxiu/2510432148118.68 KB53


/SgaGst/dwr/call/plaincall/avisosEventosDwr.getAvisosEnventosIni...1473131 Bytes 3


/ofmovins2/oficina/dwr/call/plaincall/Inspeccion.obtenerDatosIns...147312.13 KB 5


/govern/rest/arxiu/2315118147254.18 KB2065


/govern/rest/arxiu/2339887147040.81 KB97


/govern/rest/arxiu/1045720146957.97 KB523


/gcofront/dwr/call/plaincall/contactoService.listContactosSubCat...14654.31 KB  


/govern/rest/arxiu/2295188146243.58 KB14


/user/info/14597.96 KB627285


/govern/rest/arxiu/2349658145647.30 KB339


/govern/rest/arxiu/2457503145422.17 KB615


/govern/rest/arxiu/2349449145350.34 KB24


/govern/rest/arxiu/2319930145151.50 KB112


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/ParteMovimientoCtrl.obtenerLi...14501.14 KB 1


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/ParteMovimientoCtrl.obtenerLi...14509.40 KB 3


/eboibfront/ca/2015/10400/572491/proces-de-seleccio-per-a-cobrir...144320.01 KB958519


/govern/rest/arxiu/2259301144137.96 KB 18


/govern/rest/arxiu/2489893144069.22 KB12


/govern/rest/arxiu/23500511439236.31 KB1111


/eboibfront/es/2015/10407/seccion-ii-autoridades-y-personal/47314359.63 KB18239


/govern/rest/arxiu/2379544143217.36 KB38


/govern/rest/arxiu/24779421431971.96 KB411


/govern/rss.do142711.04 KB8131


/govern/rest/arxiu/250894414277.82 KB 16


/govern/rest/arxiu/2505273142226.22 KB15


/eboibfront/es/2015/10282/562891/decreto-20-2015-de-17-de-abril-...1421170.11 KB490370


/esp/islasbaleares/gastronomia2.jsp141820.29 KB581126


/pdf/2007065/mp29.pdf1412202.82 KB  


/govern/rest/arxiu/15654351411170.15 KB32


/mapurbibfront/DocumentServlet14116.89 MB590


/govern/rest/arxiu/1636127140685.08 KB11


/govern/rest/arxiu/1197141140451.03 KB35


/govern/rest/arxiu/1636133140247.64 KB21


/govern/rest/arxiu/1563228140141.64 KB121


/govern/rest/arxiu/226769814011001.00 KB69


/govern/rest/arxiu/2508234140038.08 KB511


/govern/rest/arxiu/24890911400484.51 KB48


/govern/rest/arxiu/1563236139952.82 KB2 


/govern/rest/arxiu/18473051399166.21 KB68


/govern/rest/arxiu/1563232139843.96 KB12


/govern/rest/arxiu/1563241139745.21 KB12


/govern/rest/arxiu/22633191396993.15 KB38


/govern/rest/arxiu/2460515139534.81 KB297


/govern/rest/arxiu/947170139416.67 KB2188


/www/ant/pr2016/html/fr_left.html1394805 Bytes129


/eboibfront/es/2015/10394/seccion-ii-autoridades-y-personal/47313949.16 KB3393


/www/ant/pr2016/html/p05a.html1393765 Bytes 125


/govern/rest/arxiu/2406964139222.03 KB53


/govern/rest/arxiu/1563247139131.49 KB13


/govern/rest/arxiu/236955139170.64 KB514


/govern/rest/arxiu/566531139125.21 KB4241


/govern/rest/arxiu/2477388139066.40 KB46


/govern/rest/arxiu/24869791388182.48 KB1414


/govern/rest/arxiu/1563253138725.36 KB12


/govern/rest/arxiu/1563258138641.54 KB14


/ZonaPer138412.73 KB34171


/govern/rest/arxiu/1638530138389.96 KB13


/govern/rest/arxiu/1563109138038.99 KB34


/govern/rest/arxiu/1563349137914.09 KB 5


/govern/rest/arxiu/1563225137818.93 KB 2


/govern/rest/arxiu/20256321377150.57 KB185


/govern/rest/arxiu/1920741137554.78 KB210


/govern/rest/arxiu/2486967137480.50 KB37


/govern/rest/arxiu/24856551373119.80 KB54


/accforportfront/tDocumentos1372186.03 KB1643


/govern/rest/arxiu/2403338136961.66 KB77


/govern/rest/arxiu/2451602136511.82 KB489


/detall-novetat.jsp13646.49 KB120171


/govern/rest/arxiu/25082251363103.21 KB534


/govern/rest/arxiu/250801713621.36 MB814


/eboibfront/ConsultaAnnexe13601.69 MB37300


/govern/rest/arxiu/25069401357774.69 KB2353


/siiweb/dwr/call/plaincall/Consulta.getAscensor.dwr1356435 Bytes34291


/govern/rest/arxiu/2449726135549.00 KB 1


/eboibfront/ca/2015/10409/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...135410.16 KB7142


/govern/rest/arxiu/2110491135052.05 KB1473


/sacmicrofront/envioencuesta.do13503.67 KB22983


/ibavifia/javax.faces.resource/theme.css.xhtml1349626 Bytes  


/govern/rest/arxiu/1001569134813.00 KB24


/govern/rest/arxiu/2404483134768.62 KB920


/govern/rest/arxiu/2290392134637.31 KB23


/govern/rest/arxiu/1149276134510.11 KB64


/govern/rest/arxiu/1513035134514.42 KB11


/govern/rest/arxiu/2229309134351.65 KB24


/govern/rest/arxiu/1746510134314.52 KB31


/govern/rest/arxiu/316096134121.20 KB 2


/govern/rest/arxiu/1908956134158.53 KB17


/govern/rest/arxiu/1955208134140.71 KB 2


/govern/rest/arxiu/572656133916.14 KB33


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaCentresXML.jsp133912.03 KB 2


/govern/rest/arxiu/67618513383.00 KB113


/govern/rest/arxiu/826237133613.09 KB 229


Altres579173275.03 KB159914168108 Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)