Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. de Serveis Socials i CooperacióAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Gen 2016 - 00:34
Període reportat:Mes Des 2015
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
122 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
institut balear de la dona84.5 %
ibas74 %
observatori del treball - portada52.8 %
fundacio d atencio i suport42.2 %
fundacio atenció i suport a la dependencia illes balears42.2 %
fundacion atencion a la dependencia31.7 %
reducció de la jornada laboral per31.7 %
fundacio atencio dependencia21.1 %
prestacio per fill a carrec21.1 %
fundacio de la dependencia21.1 %
servei de mediació familiar mallorca21.1 %
institut de la dona en palma de mallorca21.1 %
ibas mallorca21.1 %
instituciones balear de les dones21.1 %
ibas caib21.1 %
caib servei de menors i familia21.1 %
avg21.1 %
elgovern21.1 %
consorci sociosantitari mallorca21.1 %
www.fbd.caib.es21.1 %
http //ibdona.caib.es21.1 %
notificacion rumi21.1 %
borrador violencia genere balears21.1 %
consell insular mallorca protecció de menors21.1 %
residencia son guell mallorca21.1 %
observatori soib21.1 %
ibdona.caib.es21.1 %
fundación dependencia caib21.1 %
tur roig oficina de defensa de los derechos del menores21.1 %
permis paternitat21.1 %
llei de la dona illes balears21.1 %
fundació d atenció i suport21.1 %
conselleria de dependencia i suport21.1 %
fundacion atencion a la dependencia mallorca10.5 %
instituto balear de la mujer10.5 %
conselleria familia i serveis socials mallorca10.5 %
fundación atención dependencia caib10.5 %
fundacio d. atencio i suport a. la dependencia i d10.5 %
permisos per baixa de maternitat10.5 %
juan manuel rosa dependencia mallorca10.5 %
servicios sociales en baleares10.5 %
residencia san miguel palma de mallorca10.5 %
marta carrio palou10.5 %
conselleria serveis socials manacor10.5 %
institut balear de la dona unidad produccion10.5 %
fundacio d atencio i suport a la dependencia10.5 %
menores ibiza10.5 %
treballadors actius illes balear10.5 %
fundacio estel10.5 %
fundacio de atencion y soporte a la dependencia palma10.5 %
observatori treball balears10.5 %
violencia de genero govern de balears10.5 %
como llegar ala salle? palma de mallorca10.5 %
fundacio dependencia illes balears10.5 %
punt de trobada10.5 %
servicios sociales caib10.5 %
fundacio atencio i suport a la dependencia10.5 %
casal de les dones10.5 %
organizacion defensa de los menores palma10.5 %
instituto de la mujer inca10.5 %
dirección general de familia govern balear10.5 %
fundacion dependencia caib10.5 %
institut de la dona10.5 %
direccio general dependencia10.5 %
el permis de paternitat en cas de naixemnet10.5 %
fundacion dependencia afers social mallorca10.5 %
fundacio dependencia10.5 %
joan marc tur defensor del menor10.5 %
oddm10.5 %
govern balear dependencia10.5 %
sant joan de la salle 4a10.5 %
requisits per obtenir prestació econòmica per infant10.5 %
palma dg servicios sociales direccion10.5 %
permis de paternitat10.5 %
centro de dia olmos10.5 %
fundació d’atenció a la dependència del govern balear10.5 %
fundacio atencio depndencia10.5 %
carta informativa director general10.5 %
institut de la dona palma de mallorca10.5 %
registro unificado de maltrato infantil rumi10.5 %
rumi baleares10.5 %
geninsmac_prod10.5 %
govern de les illes balears fundacio dependencia10.5 %
dirección general de dependencia baleares10.5 %
notificación rumi10.5 %
direccion general dependencia10.5 %
cita ibas10.5 %
deduccions fiscals maternitat10.5 %
funciones valorador dependencia baleares10.5 %
ibdona10.5 %
ajuts maternitat balears10.5 %
digmenors.caib.es10.5 %
direccion conselleria familia i serveis socials mallorca10.5 %
fundacio balear d atencio i suport a la dependencia10.5 %
prestació naixement10.5 %
jornadas auba la caixa palma programa10.5 %
mediacion familiar govierno de las islas baleares10.5 %
programa ariadna caib10.5 %
dependencia caib10.5 %
afers socials consell mallorca10.5 %
fundacio laboral dependencia10.5 %
fundacio atencio dependencia caib10.5 %
seguretat social prestació per naixement10.5 %
defensor menor balears10.5 %
dirección general de dependencia10.5 %
fundación atención dependencia10.5 %
instittut balear de la dona10.5 %
ibd10.5 %
instutut balear de la dona10.5 %
rumi.caib.es10.5 %
fundacion atencion a la dependencia mallorca interinidades enfermeria10.5 %
formacio agraria balears10.5 %
caib fundación sestel10.5 %
fundacio atencio a la dependencia10.5 %
bolsa residencia los olmos mallorca10.5 %
punt de trobada inca10.5 %
direcci o general de menors10.5 %
registre unificat de maltractaments infantils10.5 %
conselleria dependencia palma10.5 %
proyecto de ley de.igualdad baleares 201510.5 %
caib menors10.5 %
aturem les violències masclistes ibe10.5 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)