Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Portal oficial de Turisme de les Illes BalearsAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Gen 2016 - 00:36
Període reportat:Mes Des 2015
Tancar finestra
 
Sistema Operatiu desconegut (camp de referència)  
User agent (153)Darrera visita
Mozilla/4.0_(compatible;_Synapse)31 Des 2015 - 03:39
PHP_SOAP_0.131 Des 2015 - 03:33
Mozilla/5.0_(compatible;_Qwantify/2.1w;__https://www.qwant.com/)/*31 Des 2015 - 03:25
Opera/9.2731 Des 2015 - 03:19
Ruby31 Des 2015 - 00:00
knelson/0.9_();_gzip31 Des 2015 - 00:00
Pinterest/0.2_(_http://www.pinterest.com/)30 Des 2015 - 21:07
Mozilla/4.0_(compatible;)30 Des 2015 - 19:13
Mozilla/5.030 Des 2015 - 17:53
Mozilla/5.0_(compatible;_GWPImages/1.0)30 Des 2015 - 15:32
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Mobile;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.030 Des 2015 - 13:23
Mozilla/5.0_(BB10;_Kbd)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.2.2639_Mobile_Safari/537.35_30 Des 2015 - 13:19
Stratagems_Kumo30 Des 2015 - 12:02
Mozilla/5.0_(compatible;_Optimizer)30 Des 2015 - 11:57
LibreOffice30 Des 2015 - 11:53
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:34.0)_Gecko/34.0_Firefox/34.030 Des 2015 - 11:33
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Tablet;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.030 Des 2015 - 10:42
YahooCacheSystem;_YahooWebServiceClient29 Des 2015 - 21:19
Mozilla/5.0/Firefox/42.0_(contactbigdatafr_at_gmail.com)29 Des 2015 - 19:21
Mozilla/5.0_(compatible;_Thinglink/1.0;_http://www.thinglink.com/,_info@thinglink.com)29 Des 2015 - 17:49
HTTP_Request2/2.2.1_(http://pear.php.net/package/http_request2)_PHP/5.3.2929 Des 2015 - 16:31
Xenu_Link_Sleuth/1.3.829 Des 2015 - 12:40
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:40.0)_Gecko/40.0_Firefox/40.029 Des 2015 - 12:16
BUbiNG_(_http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)29 Des 2015 - 08:12
Mozilla/5.0_(compatible;_ScoutJet;__http://www.scoutjet.com/)29 Des 2015 - 06:14
Mozilla/5.0_(compatible;_linkCheckV3.0)29 Des 2015 - 05:08
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.2.2639_Mobile_Safari/537.35_29 Des 2015 - 02:56
Agent28 Des 2015 - 22:54
OpenOffice/4.1.128 Des 2015 - 20:37
WhatsApp28 Des 2015 - 19:27
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.028 Des 2015 - 18:59
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.028 Des 2015 - 14:44
Mozilla/4.028 Des 2015 - 12:22
ltx71_-_(http://ltx71.com/)28 Des 2015 - 11:05
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.2.1.3412_Mobile_Safari/537.35_28 Des 2015 - 10:36
visionutils/0.228 Des 2015 - 10:33
Mozilla/5.0_(PlayBook;_U;_RIM_Tablet_OS_2.1.0;_en-US)_AppleWebKit/536.2__(KHTML,_like_Gecko)_Version/7.2.1.0_Safari/536.2_28 Des 2015 - 09:54
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/13.0.2036/37.7549;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1628 Des 2015 - 06:01
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:33.0)_Gecko/33.0_Firefox/33.027 Des 2015 - 19:18
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.2.1.3247_Mobile_Safari/537.35_27 Des 2015 - 12:55
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.027 Des 2015 - 11:25
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.027 Des 2015 - 10:17
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Mobile;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.027 Des 2015 - 00:40
Mozilla/5.0_(compatible;_coccoc/1.0;__http://help.coccoc.com/)26 Des 2015 - 23:12
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Tablet;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.026 Des 2015 - 20:08
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.35843/37.7549;_U;_en)_Presto/2.12.423_Version/12.1626 Des 2015 - 19:09
newsme/1.0;_feedback@news.me26 Des 2015 - 16:01
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Tablet;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.026 Des 2015 - 15:00
BPImageWalker/2.0_(www.bdbrandprotect.com)26 Des 2015 - 14:43
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:23.0)_Gecko/23.0_Firefox/23.026 Des 2015 - 11:56
jack26 Des 2015 - 11:55
Mozilla/5.0_(compatible;__http://tweetedtimes.com)26 Des 2015 - 11:52
Digg_Deeper/v1_(http://digg.com/about)26 Des 2015 - 11:48
MetaURI_API/2.0__metauri.com26 Des 2015 - 11:30
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:39.0)_Gecko/39.0_Firefox/39.026 Des 2015 - 11:08
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_s~stop-sopa)26 Des 2015 - 10:05
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Tablet;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.026 Des 2015 - 09:33
Mozilla/5.0_(compatible;_Exploratodo/1.0;__http://www.exploratodo.com26 Des 2015 - 01:45
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Tablet;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.026 Des 2015 - 00:50
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.2.858_Mobile_Safari/537.35_25 Des 2015 - 23:33
Riddler_(http://riddler.io/about)25 Des 2015 - 18:54
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.1.2576_Mobile_Safari/537.35_25 Des 2015 - 17:31
Typhoeus_-_https://github.com/typhoeus/typhoeus24 Des 2015 - 21:03
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.024 Des 2015 - 19:06
Mozilla/5.0_(Android_4.1.1;_Tablet;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.024 Des 2015 - 18:22
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Tablet;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.024 Des 2015 - 16:40
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/12.0.1987/37.7549;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1624 Des 2015 - 16:32
PycURL/7.22.024 Des 2015 - 13:07
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Mobile;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.024 Des 2015 - 12:34
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40234/37.7549;_U;_en)_Presto/2.12.423_Version/12.1624 Des 2015 - 03:23
http://www.checkprivacy.or.kr:6600/RS/PRIVACY_ENFAQ.jsp23 Des 2015 - 22:34
Mozilla23 Des 2015 - 21:27
Mozilla/5.0_(compatible;_Google-Site-Verification/1.0)23 Des 2015 - 05:05
Mozilla/5.0_(Android_4.1.2;_Tablet;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.022 Des 2015 - 20:34
Mozilla/4.0_(compatible;_ibisBrowser)22 Des 2015 - 18:34
okhttp/2.4.022 Des 2015 - 05:21
Mozilla/5.0_(compatible;_pycurl)22 Des 2015 - 01:30
Web_Downloader/5.721 Des 2015 - 19:33
Mozilla/5.0_(compatible;_um-LN/1.0;_mailto:_techinfo@ubermetrics-technologies.com)21 Des 2015 - 16:05
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/13.0.2036/37.7549;_U;_de)_Presto/2.12.423_Version/12.1621 Des 2015 - 15:43
QuickiWiki/1.0_(http://www.quickiwiki.com;_admin@quickiwiki.com)_BasedOnNodeJs/0.10.2321 Des 2015 - 01:58
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:33.0)_Gecko/33.0_Firefox/33.020 Des 2015 - 20:20
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.019 Des 2015 - 23:06
vebidoobot19 Des 2015 - 14:08
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.019 Des 2015 - 12:25
Scrapy/1.0.3_(_http://scrapy.org)19 Des 2015 - 03:15
Mozilla/5.0_(compatible)_AppleWebKit/537.36_(KHTML,_like_Gecko)_Chrome/47.0.2526.73_Safari/537.36_collection@infegy.com18 Des 2015 - 18:58
Mozilla/5.0_(Android_4.1.2;_Mobile;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.017 Des 2015 - 14:19
Pinterest/0.2_(http://www.pinterest.com/)16 Des 2015 - 21:14
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Tablet;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.016 Des 2015 - 18:24
EasyBib_AutoCite_(http://autocite-info.citation-api.com/)16 Des 2015 - 17:54
Mozilla/5.0_(Android_4.3;_Mobile;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.016 Des 2015 - 17:26
Mozilla/5.0_(Android_4.2.1;_Tablet;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.016 Des 2015 - 16:40
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Tablet;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.016 Des 2015 - 12:31
Mozilla/5.0_(http://temnos.com;_rv:38.0)_Gecko/20100101_Firefox/38.016 Des 2015 - 12:12
Mozilla/5.0_(compatible;_GoogleDocs;_documents;__http://docs.google.com)16 Des 2015 - 11:19
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/13.0.2036/37.7442;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1616 Des 2015 - 00:02
Mozilla/5.0_(Android_4.3;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.015 Des 2015 - 20:42
Mozilla/5.0_(via_Wayback_Save_Page)15 Des 2015 - 18:35
Mozilla/5.0_(compatible;_Embedly/0.2;_snap;__http://support.embed.ly/)15 Des 2015 - 13:17
Mozilla/5.0_(compatible;_Embedly/0.2;__http://support.embed.ly/)15 Des 2015 - 13:17
contype15 Des 2015 - 01:57
Mozilla/3.0_(compatible;_NetPositive/2.2)15 Des 2015 - 01:36
ICAP-IOD14 Des 2015 - 18:26
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:36.0)_Gecko/36.0_Firefox/36.014 Des 2015 - 16:12
httpunit/1.x14 Des 2015 - 13:53
Mozilla/5.0_(Android_5.0.1;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.013 Des 2015 - 20:09
gvfs/1.20.313 Des 2015 - 18:35
Mozilla/5.0_(compatible;_WbSrch/1.1__http://wbsrch.com)13 Des 2015 - 18:25
Apache_OpenOffice/4.1.213 Des 2015 - 16:26
Mozilla/5.0_(Android_6.0;_Tablet;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.013 Des 2015 - 14:57
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/13.0.2036/37.7327;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1613 Des 2015 - 13:55
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.013 Des 2015 - 12:57
Mozilla/5.0_(Android_5.0.1;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.012 Des 2015 - 14:20
OnPageBot11 Des 2015 - 22:53
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:38.0)_Gecko/38.0_Firefox/38.011 Des 2015 - 18:57
Mozilla/5.0_(compatible;_Yahoo_Link_Preview;_https://help.yahoo.com/kb/mail/yahoo-link-preview-SLN23615.html)11 Des 2015 - 17:04
ADmantX_Platform_Semantic_Analyzer_-_ADform_-_ADmantX_Inc._-_www.admantx.com_-_support@admantx.com11 Des 2015 - 15:58
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.011 Des 2015 - 11:51
Mozilla/5.0_Firefox/26.011 Des 2015 - 02:46
ADmantX_Platform_Semantic_Analyzer_-_Turn_-_ADmantX_Inc._-_www.admantx.com_-_support@admantx.com10 Des 2015 - 23:03
Mozilla/5.0_()10 Des 2015 - 22:18
OpenOffice/4.1.010 Des 2015 - 21:01
Mozilla/5.0_(compatible;_GoogleDocs;_apps-presentations;__http://docs.google.com)10 Des 2015 - 19:51
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:34.0)_Gecko/34.0_Firefox/34.010 Des 2015 - 17:45
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:34.0)_Gecko/34.0_Firefox/34.0,gzip(gfe)10 Des 2015 - 17:45
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/11.0.1912/37.7327;_U;_de)_Presto/2.12.423_Version/12.1610 Des 2015 - 08:36
search.KumKie.com09 Des 2015 - 23:03
Dispatch/0.11.1-SNAPSHOT09 Des 2015 - 20:15
EasyBib_AutoCite_(http://content.easybib.com/autocite/)08 Des 2015 - 06:02
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:40.0)_Gecko/40.0_Firefox/40.007 Des 2015 - 22:09
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Tablet;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.007 Des 2015 - 22:01
Mozilla/5.0_(en-us)_AppleWebKit/534.14_(KHTML,_like_Gecko;_Google_Wireless_Transcoder)_Chrome/9.0.597_Safari/534.1407 Des 2015 - 21:32
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.1.2582_Mobile_Safari/537.35_07 Des 2015 - 15:47
Mozilla/5.0_(Android_4.0.4;_Tablet;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.006 Des 2015 - 22:45
Opera/9.80_(SpreadTrum;_Opera_Mini/4.4.32739/37.7327;_U;_fr)_Presto/2.12.423_Version/12.1606 Des 2015 - 19:38
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.006 Des 2015 - 16:43
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Tablet;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.006 Des 2015 - 13:46
Traackr.com05 Des 2015 - 16:30
Mozilla/5.0_(Android_4.1.2;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.005 Des 2015 - 14:14
Mozilla/5.0_(Android_4.4;_Tablet;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.004 Des 2015 - 16:20
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.004 Des 2015 - 09:14
Mozilla/5.0_(BB10;_Kbd)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.1.2576_Mobile_Safari/537.35_04 Des 2015 - 04:11
Mozilla/5.0_(Android_6.0;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.003 Des 2015 - 20:37
Nuzzel03 Des 2015 - 12:12
Mozilla/4.7603 Des 2015 - 11:51
YahooCacheSystem03 Des 2015 - 11:48
RebelMouse/0.1_Mozilla/5.0_(compatible;_http://rebelmouse.com)_Gecko/20100101_Firefox/7.0.103 Des 2015 - 11:38
newspaper/0.0.9.803 Des 2015 - 11:36
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.2.1.2141_Mobile_Safari/537.35_03 Des 2015 - 09:02
onpagebot02 Des 2015 - 15:53
Mozilla/5.0_(Android_4.1.2;_Tablet;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.002 Des 2015 - 13:16
Qwantify/1.001 Des 2015 - 18:04Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)