Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Generals CAIBAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Mar 2016 - 00:50
Període reportat:Mes Feb 2016
Tancar finestra
 
Pàgines/URLs  
Total: 179430 pàgines diferentsAccessosVolum mitjàPàgina d'entradaSortida 
/sacmicrofront/archivopub.do4319604121.65 KB163904254216


/downloadServlet96783625.90 KB2607362612


/pelc/Recurs7642002.75 KB37003714


/sacmicrofront/contenido.do6326149.57 KB9613954198


/sifarma/conmed/js/Dominio.jsp4246361.45 KB 7


/govern/organigrama/area.do40632810.47 KB12541115611


/govern/locales/ca/translation.json2741635.00 KB601916964


*206517 4949


/seucaib/ca/arxiuServlet20294365.11 KB420410667


/govern/sac/fitxa.do1984617.22 KB4252128957


/eps/group/sector-sanitari-palma/agenda1/-/chat/latest173901229 Bytes460


/sacmicrofront/index.do1691295.90 KB2757621399


/govern/index.do15979811.10 KB6260011029


/govern/rest/twitter/search14779533.42 KB17919930


/accforportfront/tAccfor1469857.91 KB3104965


/mapurbibfront/proxy.jsp138131591 Bytes93301


/eboibfront/pdf/VisPdf135023254.71 KB872928459


/pelc/Manager12826815.16 KB925643


/seycon/zkau1202721.68 KB8962615


/eps/group/or/recursos/-/chat/latest109705212 Bytes122


/eps/group/planificacio/documentos/-/chat/latest99767184 Bytes1869


/govern/rest/arxiu/13286789409827.27 KB282323


/govern/rest/arxiu/25020589311321.08 KB170190


/govern/rest/arxiu/24575779270125.35 KB131255


/govern/rest/arxiu/22963599268735.02 KB98248


/sifarma/conmed/BitController8662814.56 KB18786


/sacmicrofront/home.do827885.03 KB86375645


/govern/rest/arxiu/25558218275978.02 KB86715


/sifarma/conmed/js/DataFactory.jsp768101.77 KB4 


/govern/rest/arxiu/2508944744817.75 KB272199


/OpenData73396641.19 KB41784114


/ecoib/ActionForward.jsp7016327.76 KB141463


/govern/locales/es/translation.json700335.48 KB32010046


/govern/rest/arxiu/2529402687731.19 MB2391190


/accforportfront/tGruReg68638838 Bytes9342


/govern/rest/arxiu/251216963375295.56 KB33102


/govern/rest/arxiu/21444266271045.29 KB2335


/govern/rest/arxiu/25226926255937.47 KB7390


/govern/rest/arxiu/21444166248144.34 KB16627


/govern/rest/arxiu/25227286245530.18 KB2292


/govern/rest/arxiu/252637362308107.42 KB16188


/govern/rest/arxiu/22291836214731.94 KB2852


/govern/rest/arxiu/25225956209030.91 KB1473


/govern/rest/arxiu/25227426182429.40 KB16116


/govern/rest/arxiu/1327425616192.86 KB4759


/govern/rest/arxiu/11959246129816.89 KB4993


/govern/rest/arxiu/525627612452.65 KB5209


/govern/rest/arxiu/525609612412.64 KB7165


/govern/rest/arxiu/5256806114911.54 KB74247


/govern/rest/arxiu/525640611032.37 KB6353


/govern/organigrama/arearss.do5644810.31 KB39693971


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MantenimientoEstupe.obtenerLi...528844.78 KB34


/govern/tramitesrss.do510855.30 KB23782712


/govern/sac/organitzacio.do505797.94 KB19313118


/pfuncionafront/moduls/formacio/plansFormacioModul.jsp4521710.22 KB88148


/pfuncionafront/moduls/components/calendari.jsp436655.32 KB35973


/govern/pidip/dadesComunicat.do405917.42 KB113749678


/sap/bc/webdynpro/sap/ZFACE_WDYNPRO_ENTES3823912.96 KB22174


/govern/rest/arxiu/25591983710128.30 KB176358


/ideib/pub_ideib/public/TEMATIC-LIMITS/MapServer/WMSServer37045141 Bytes626


/govern/pidip/comunicats.do347878.60 KB22521609


/irj/servlet/prt/portal/prteventname/Navigate/prtroot/pcd!3aport...307894.55 KB38958


/AFPServlet/NavigationServlet306601.00 KB9710


/eboibfront/indexrss.do30222999 Bytes41933946


/sacmicrofront/noticias.do2998010.05 KB12781874


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MantenimientoEstupe.obtenerLi...2970012.56 KB  


/eboibfront/es2966216.59 KB138822629


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/ControlEspecial.obtenerListaC...296557.10 KB 6


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/ControlEspecial.obtenerListaF...296271.75 KB 8


/govern/rest/arxiu/25122532786677.22 KB10921139


/sgacam/objetivo/obtenerResultadoObjetivo.action27567143 Bytes  


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MovimientoEstupefacienteCtrl....272661005 Bytes 10


/irj/portal2725110.48 KB5287162


/govern/rest/arxiu/2993662721141.10 KB1651097


/govern/rest/arxiu/253007325558144.77 KB1565


/govern/rest/arxiu/25448362543111.18 KB2352


/govern/rest/arxiu/25082762538480.04 KB9133


/govern/rest/arxiu/25104572535879.69 KB2109


/govern/rest/arxiu/24818242529627.60 KB2318


/govern/rest/arxiu/22833182523018.77 KB4412


/govern/rest/arxiu/25295652522911.34 KB849


/govern/rest/arxiu/24895002510223.52 KB723


/govern/rest/arxiu/25493792508913.59 KB3599


/govern/rest/arxiu/25105002505430.69 KB4122


/govern/rest/arxiu/2504409248819.43 KB3137


/govern/rest/arxiu/9539232480946.00 KB23176


/govern/rest/arxiu/11948222479694.80 KB8530


/pidip/indexrss.do247803.23 KB10991037


/govern/rest/arxiu/1194086246173.98 KB948


/eboibfront/ca2430916.59 KB9701461


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MovimientoEstupefacienteCtrl....24179194 Bytes1 


/webdynpro/resources/sap.com/pb/PageBuilder239536.67 KB838


/borintfront/principal.jsp2392355.61 KB20752544


/accforportfront/tReport2272865.60 KB631587


/eboibfront/filtrerss.do222363.89 KB19361958


/seucaib/ca/tramites218769.82 KB6781920


/LicitacionesOrganoContratacion.jsp2149820.14 KB14171386


/Licitacion.jsp2131614.11 KB36153873


/accforportfront/principal.jsp209032.71 KB2978223


/govern/rest/arxiu/23928822071042.24 KB7569


/siiweb/ri/AutomovilListReport.jsp202888.53 KB99138


/govern/rest/arxiu/24851172028722.71 KB2333


/govern/rest/arxiu/22966712025435.03 KB2034


/govern/rest/arxiu/12704352025336.70 KB2738


/govern/rest/arxiu/10441812023354.49 KB3036


/govern/rest/arxiu/25438672017121.40 KB1948


/govern/rest/arxiu/374082200953.98 KB151507


/root/index.do1951512.45 KB2669647


/sgacam/dwr/call/plaincall/__System.pageLoaded.dwr18915226 Bytes 28


/govern/rest/arxiu/256156618548265.33 KB37138


/ofmovins2/js/DataFactory.jsp18348595 Bytes 1


/sacmicrofront/noticia.do183218.61 KB1705923


/govern/rest/arxiu/25624601825230.63 KB1690


/govern/rest/arxiu/25559021806369.17 KB3144


/govern/rest/arxiu/25021551778754.50 KB2891564


/govern/sac/cercador.do176855.58 KB1561380


/govern/rest/arxiu/2556228176466.29 MB83696


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MovimientoEstupefacienteCtrl....1752785.69 KB 90


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/FiltroCtrl.establecerUltimoFi...17494121 Bytes 3


/govern/rest/arxiu/25300161735528.14 KB2326


/accforportfront/tMunicipi171104.84 KB 1101


/eboibfront/index.do1683116.00 KB970302


/eps/web/comunitat-escolar/inici/-/chat/latest16785115 Bytes14


/ofims/expedients1664750.22 KB1617


/govern/rest/arxiu/25118411659438.06 KB149


/govern/rest/arxiu/11184581658967.62 KB1012


/govern/rest/arxiu/17137491651050.63 KB533


/govern/rest/arxiu/24795361650721.39 KB133


/govern/rest/arxiu/22257451650228.27 KB432


/govern/rest/arxiu/14154691649912.06 KB718


/govern/rest/arxiu/1397474164953.74 KB77


/govern/rest/arxiu/9538921647838.84 KB2212


/govern/rest/arxiu/15107941645283.56 KB347


/govern/rest/arxiu/9538901643655.49 KB3290


/govern/rest/arxiu/10703421640350.49 KB1723


/eboibfront/cercar162357.30 KB3921197


/DocumentoAdjuntoView158781.11 MB36785213


/govern/rest/arxiu/254618615746108.30 KB2658


/govern/rest/arxiu/256179815679114.48 KB40247


/detall-cos.jsp155717.42 KB35312853


/SgaGst/jsdynamic/general/i18nMensajes.action155031.39 KB31


/govern/rest/arxiu/25569961547733.17 KB1984


/govern/rest/arxiu/255688515410367.55 KB45163


/govern/rest/arxiu/25629501539456.29 KB33140


/govern/rest/arxiu/2559403152691.94 MB41155


/govern/rest/arxiu/25623701508129.02 KB22106


/govern/rest/arxiu/255590715054241.76 KB22119


/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.portal.dsm.Terminator148591022 Bytes3164844


/govern/rest/arxiu/22191011467967.59 KB2516


/govern/rest/arxiu/254602914616830.01 KB988


/govern/rest/arxiu/2556202145631.96 MB1753


/pfuncionafront/moduls/formacio/detallFormacioModul.jsp144303.94 KB1521394


/govern/rest/arxiu/256126014425237.10 KB2470


/govern/rest/arxiu/25587811429679.99 KB36134


/govern/rest/arxiu/255047714180246.26 KB45117


/SgaGst/dwr/call/plaincall/__System.pageLoaded.dwr14021216 Bytes125


/govern/rest/arxiu/25590431394673.19 KB2097


/govern/rest/arxiu/255845513786269.31 KB50114


/com.sap.portal.pagebuilder/html/EmptyDocument.html13738334 Bytes50915


//LicitacionesOrganoContratacion.jsp1353716.29 KB6551069


/govern/rest/arxiu/25611101349131.75 KB2977


/govern/rest/arxiu/254610113441108.55 KB1875


/govern/organigrama/index.do133955.60 KB177144


/ofims/intervencions1335726.31 KB 9


/govern/rest/arxiu/229130713252639.75 KB966


/govern/rest/arxiu/16419891322029.19 KB2303725


/govern/rest/arxiu/255621113159190.03 KB738


/pidipfront/pidipRSS1307667.54 KB645642


/govern/rest/arxiu/254558013002883.98 KB56106


/govern/rest/arxiu/25598591270575.75 KB38276


/govern/rest/arxiu/99906912698196.88 KB3554


/com.sap.portal.design.urdesigndata/themes/portal/IBSalutEmplead...12658452 Bytes 75


/govern/rest/arxiu/256217112645331.75 KB2792


/govern/rest/arxiu/25462041252955.58 KB421


/govern/rest/arxiu/24086271250518.95 KB128


/govern/rest/arxiu/25398511247065.89 KB476


/govern/rest/arxiu/23529711246752.92 KB136


/govern/rest/arxiu/22238621246445.69 KB615


/govern/rest/arxiu/2556221124565.09 KB626


/govern/rest/arxiu/256314312403217.61 KB29139


/govern/rest/arxiu/23408011239863.52 KB 70


/govern/rest/arxiu/20289321239634.02 KB1216


/govern/rest/arxiu/25558881235792.71 KB444


/govern/rest/arxiu/24344231234531.81 KB621


/govern/rest/arxiu/25296791230848.12 KB39136


/govern/rest/arxiu/22914881229452.96 KB330


/govern/rest/arxiu/2316874122759.14 KB317


/microsites/ctreball/Soib/cercador.html12206563 Bytes1130157


/govern/rest/arxiu/22912791211214.37 KB516


/govern/rest/arxiu/25598531208521.92 KB2659


/SgaGst/inicio/menuRender.action1205511.21 KB12


/govern/rest/arxiu/22912911204012.40 KB 16


/govern/rest/arxiu/227675612019107.59 KB1142


/govern/rest/arxiu/254598612000195.88 KB1638


/govern/rest/arxiu/22912701199314.46 KB218


/govern/rest/arxiu/18761931196836.70 KB412


/govern/rest/arxiu/2291495119139.94 KB 191


/govern/rest/arxiu/25455231187417.71 KB2634


/ibestat/inici1185065.36 KB36342685


/LicitacionesTerminoAbierto.jsp1182221.59 KB26431703


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/FirmaLibroRecetarioCtrl.obten...117898.21 KB 1


/sgacam/resultado/resultado/getXMLSubrecintoGrid.action11786288 Bytes 13


/govern/rest/arxiu/1647024117779.86 KB520


/govern/rest/arxiu/1647029116998.34 KB3314


/govern/rest/arxiu/25565141166294.43 KB1022


/accesible/index.jsp1149513.50 KB30831174


/ecoib/proveidor_sel.jsp114182.73 KB 72


/fitxer/get11402860.15 KB48914964


/govern/rest/arxiu/12024391122537.81 KB3420


/govern/rest/arxiu/2560833110674.30 MB40164


/nraalcs/BitController1105911.32 KB117


/govern/rest/arxiu/11440681101730.23 KB2879


/advocax/js/Dominio.jsp110081.83 KB 3


/govern/rest/arxiu/25628661066337.24 KB3682


/govern/rest/arxiu/25437481058370.42 KB 74


/govern/rest/arxiu/25604231044363.81 KB2190


/ideib/pub_ideib/public/TEMATIC-MEDIAMBIENT/MapServer/WMSServer10359214 Bytes 13


/ibestat/page10263130.70 KB809806


/root/rss.do1026324.40 KB264299


/govern/rest/arxiu/25624691016911.51 KB573872


/govern/rest/arxiu/11488771001834.31 KB2534


/govern/rest/arxiu/2543739994176.61 KB 54


/govern/rest/arxiu/25575419917229.18 KB16190


/SgaGst/dwr/call/plaincall/datosExpedienteCabeceraDwr.getDatosEx...9860994 Bytes 41


/govern/rest/arxiu/2558466981722.51 KB3243


/govern/rest/arxiu/2561342954939.20 KB471755


/govern/rest/arxiu/25624829475224.19 KB12173736


/govern/rest/arxiu/2560631940523.03 KB1989


/govern/organigrama/planol.do94019.35 KB2124976


/govern/rest/arxiu/255946393811.18 MB22124


/pidipback/veureImatgeDef935891.29 KB372


/seucaib/es/tramites91539.64 KB7531117


/nraalcs/notificador/SIFARMA-notifalertas.jar91263.28 KB815


/nraalcs/notificador/lib/win_x86_swt.jar912266.58 KB 26


/nraalcs/notificador/lib/xstream-1.3.jar912218.89 KB 456


/nraalcs/notificador/lib/xpp3_min-1.1.4c.jar91211.35 KB 40


/govern/rest/arxiu/25461569025100.99 KB1110


/govern/rest/arxiu/2545975891479.52 KB1716


/nraalcs/dwr/call/plaincall/AlertaCtrl.obtenerListaFiltradaRecep...887348.56 KB169


/govern/rest/arxiu/421385864836.42 KB5257


/gcofront/dwr/call/plaincall/contactoService.listSubCategoriasCo...8633144 Bytes 1


/gcofront/dwr/call/plaincall/vcardService.getVcardTermsTodosCont...86301.60 KB 42


/nraalcs/dwr/call/plaincall/ReceptorCtrl.obtenerListaReceptoresL...8611852 Bytes2 


/nraalcs/dwr/call/plaincall/ReceptorCtrl.obtenerLogin.dwr8608654 Bytes 83


/nraalcs/dwr/call/plaincall/AlertaCtrl.obtenerFiltroReceptor.dwr8579535 Bytes2 


/nraalcs/notificador/launch.jnlp84632.69 KB65061


/govern/rest/arxiu/2549996841774.02 KB2528


/sgacam/general/gridOcupaciones.action840519.01 KB 1


/govern/rest/arxiu/2544938835866.36 KB913


/sgacam/resultado/resultado/getXMLParcelaGrid.action830650.40 KB 21


/sgacam/jsdynamic/resultadoControl/bloqueDatosRecinto.action828527.89 KB  


/sgacam/jsdynamic/resultadoControl/bloqueDatosRecintoSubrecinto....828453.08 KB  


/ibavifia/fiancaEdit.xhtml823912.10 KB 1


/siiweb/tramit/TasaView.jsp81661.49 KB781231


/govern/rest/arxiu/2553786813064.50 KB1419


/iquafront/principal.html811742.95 KB9371553


/govern/rest/arxiu/25451308108132.52 KB1624


/govern/rest/arxiu/743404808810.00 KB9812681


/nraalcs/index2.jsp79717.26 KB15437


/govern/rest/arxiu/2558493778381.65 KB2121


/govern/rest/arxiu/2557514771176.90 KB3224


/govern/rest/arxiu/1558062769919.69 KB29


/govern/rest/arxiu/2561025767398.25 KB3028


/govern/rest/arxiu/2229917766663.29 KB10259


/govern/rest/arxiu/1629692766528.13 KB19


/govern/rest/arxiu/2229909765175.46 KB 8


/gcofront/dwr/call/plaincall/contactoService.getRedesSocialesByC...7648204 Bytes 22


/govern/rest/arxiu/1397905764782.55 KB33


/govern/rest/arxiu/1397882764051.30 KB26


/govern/rest/arxiu/2229911763269.45 KB1011


/govern/rest/arxiu/25634347585287.18 KB1990


/govern/rest/arxiu/2529604758323.03 KB3155


/govern/rest/arxiu/20328275719.57 KB 26


/govern/rest/arxiu/255876175141.22 MB949


/govern/rest/arxiu/2558672747584.08 KB1724


/govern/sac/funcions.do74476.17 KB75356


/govern/rest/arxiu/1709465743910.46 KB57


/noticies.html74388.42 KB24173071


/govern/rest/arxiu/2297382743313.96 KB740


/govern/rest/arxiu/154000474298.65 KB36


/advocax/js/DataFactory.jsp7390545 Bytes21


/sgacam/resultado/guardarParcelas.action737630.52 KB 2


/edictesback/enviamentController737121.65 KB16197


/ecoib/welcome.jsp732414.34 KB2729478


/govern/rest/arxiu/764579723714.48 KB4440


/gcofront/dwr/call/plaincall/contactoService.getNameDocumento.dw...7235118 Bytes 4


/govern/rest/arxiu/2557500723076.85 KB1314


/govern/rest/arxiu/139507172005.21 KB32


/govern/rest/arxiu/1901303717731.25 KB24


/sgacam/general/gridTecnicosControl.action70876.82 KB11


/govern/rest/arxiu/2224246706721.17 KB13


/accforportfront/tEspecialitats706720.09 KB59249


/govern/rest/arxiu/2394350705042.58 KB5897


/govern/rest/arxiu/2392861703555.87 KB2739


/sgacam/general/gridTecnMedicion.action70201.41 KB 1


/ofmovins2/js/Dominio.jsp70071.57 KB 1


/govern/rest/arxiu/1708076696768.02 KB23


/govern/rest/arxiu/2224268696419.38 KB42


/govern/rest/arxiu/1782235695818.10 KB12


/govern/rest/arxiu/2323805695711.39 KB16


/govern/rest/arxiu/2453861694938.67 KB411


/index.jsp693917.83 KB25861109


/govern/rest/arxiu/2544949690872.37 KB97


/govern/rest/arxiu/1093773689634.96 KB11


/govern/rest/arxiu/2485135689024.58 KB17


/govern/rest/arxiu/2545927687476.39 KB118


/govern/rest/arxiu/943443687434.40 KB1626


/govern/rest/arxiu/1447899687053.08 KB234


/govern/rest/arxiu/1199220686833.10 KB112


/govern/rest/arxiu/198405868686.60 KB123


/sgacap/dwr/call/plaincall/__System.pageLoaded.dwr6867209 Bytes 14


/govern/rest/arxiu/2545782685155.45 KB410


/govern/rest/arxiu/1298574679493.24 KB33


/govern/rest/arxiu/2460972678322.36 KB213


/govern/rest/arxiu/2560911677370.37 KB1926


/govern/rest/arxiu/129590967496.69 KB26


/govern/rest/arxiu/2560899670273.69 KB1314


/govern/rest/arxiu/2561526667881.38 KB2317


/sgacap/inicio/menuRender.action66545.84 KB 1


/govern/rest/arxiu/2560621662875.77 KB2023


/govern/sac/webs.do66277.72 KB74203


/govern/rest/arxiu/187627656049.31 KB1211


/sgacap/jsdynamic/general/generalSgacap.action65111.92 KB 1


/govern/rest/arxiu/256155665067.48 KB1419


/com.sap.portal.navigation.helperservice/html/child.html6481874 Bytes3542


/eboibfront/es/2013/8146/517349/notificacion-de-embargo-de-biene...639510.59 KB49454190


/govern/organigrama/responsable.do62856.07 KB686803


/ajuviv/js/DataFactory.jsp62181.05 KB  


/services/ItemService621723.87 KB247247


/eps/group/comunitat-escolar/habits/-/chat/latest6198268 Bytes 3


/govern/rest/arxiu/2561720619466.59 KB2224


/govern/rest/arxiu/2429371618214.60 KB957


/eps/web/guest/home/-/chat/latest6165242 Bytes 10


/govern/rest/arxiu/2555417616076.62 KB1513


/govern/rest/arxiu/2555387615466.89 KB36


/govern/rest/arxiu/2559104614974.23 KB3119


/govern/rest/arxiu/2563509607350.92 KB9226


/govern/organigrama/detall.do606211.76 KB12374


/seycon/zkau/web/zkex/zul/css/layout.css.dsp6055590 Bytes53 


/govern/rest/arxiu/1268136596924.33 KB381457


/govern/rest/arxiu/2529372596833.16 KB46274


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaCursosXML.jsp5967577 Bytes 17


/govern/rest/arxiu/2559408590884.92 KB1210


/seycon/zkau/web/js/zk/zk.js.dsp589840.36 KB1569 


/govern/rest/arxiu/2392886586041.56 KB3653


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/FiltroCtrl.obtenerUltimoFiltr...5819660 Bytes  


/nraalcs/dwr/call/plaincall/AlertaCtrl.obtenerAlertaReceptor.dwr58046.62 KB  


/govern/rest/arxiu/2480480578813.22 KB737806


/openppm/projectcontrol574423.55 KB333


/govern/rest/arxiu/25578085744730.25 KB2258


/nraalcs/dwr/call/plaincall/LoteRespuestaCtrl.obtenerListaLotesR...5740685 Bytes 8


/govern/rest/arxiu/2561828573778.91 KB2331


/govern/rest/arxiu/2559691572478.30 KB1418


/govern/rest/arxiu/877831570224.68 KB1319


/govern/rest/arxiu/2093797568294.80 KB1514


/seucaib/ca/200/persones/tramites568110.05 KB30389


/govern/rest/arxiu/22333245675113.58 KB1218


/govern/rest/arxiu/2485104567022.78 KB1116


/govern/rest/arxiu/2446480566925.64 KB1212


/govern/rest/arxiu/1839710566529.60 KB1613


/govern/rest/arxiu/1839736565521.21 KB1515


/govern/rest/arxiu/2541328565183.66 KB333


/govern/rest/arxiu/953468565129.92 KB12387


/govern/rest/arxiu/1840281564836.39 KB1348


/requisits.jsp562511.14 KB2321298


/ecoib/canvi_any_frm.jsp56042.82 KB1116


/govern/rest/arxiu/2550774559045.67 KB840


/govern/rest/arxiu/2558937552592.84 KB1415


/govern/rest/arxiu/2560439551777.36 KB4854


/govern/rest/arxiu/25560635514104.88 KB828


/iquafront/estilo/estilo.css.jsp550560.38 KB9335


/govern/rest/arxiu/2545326549171.47 KB42


/govern/rest/arxiu/2559417549075.46 KB2243


/govern/rest/arxiu/2545316548982.30 KB38


/mapurbibfront/SldServlet54758.71 KB6464


/revpubfront/imagen54166.69 KB38156


/govern/rest/arxiu/2558071539813.51 KB1465


/ecoib/factura_frm.jsp539536.51 KB1544


/govern/rest/arxiu/2434401539520.55 KB4104


/govern/rest/arxiu/2563187535029.44 KB1023


/govern/rest/arxiu/251145353383.38 KB2835


/iquafront/js/utilidades.js.jsp52903.79 KB22171


/LicitacionesBuscadorAvanzado.jsp528539.11 KB18149


/detall-novetat.jsp52847.25 KB292489


/edictesback/aplicacioController52605.12 KB36768


/govern/rest/arxiu/25460215221658.37 KB1056


/govern/rest/arxiu/1074257518149.95 KB182200


/iquafront/archivo/1486423515825.76 KB32115


/govern/rest/arxiu/2550707515644.91 KB410


/seucaib/ca/200/persones/contarProcedimientos514342 Bytes4141


/gcofront/dwr/call/plaincall/categoriaService.getRoots.dwr51192.84 KB 9


/gcofront/dwr/call/plaincall/idiomaService.getDefault.dwr5097157 Bytes2114


/govern/rest/arxiu/2527535507184.14 KB1012


/eboibfront/ca/2016/10445507011.92 KB1075199


/govern/rest/arxiu/2542407506748.35 KB57


/govern/fonts/fontawesome-webfont.woff506477.56 KB2585461


/govern/rest/arxiu/2545105506330.63 KB119


/govern/rest/arxiu/2544444505677.98 KB99


/govern/rest/arxiu/84993950448.20 KB25402


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaAvaluacionsXML.jsp5030159 Bytes1146


/govern/rest/arxiu/1531338502825.27 KB2327


/govern/rest/arxiu/2544377502766.62 KB56


/pidip/dadesComunicat.do50138.31 KB1050795


/fra/ilesbalears/home.jsp500927.40 KB3789177


/govern/rest/arxiu/768197500624.09 KB527


/govern/rest/arxiu/2228916496149.18 KB2327


/boib/index.do495612.33 KB2867797


/govern/rest/arxiu/819632494911.86 KB25120


/govern/rest/arxiu/1474632493532.39 KB2433


/ajuviv/js/Dominio.jsp49271.65 KB  


/govern/rest/arxiu/2541882489180.88 KB520


/govern/rest/arxiu/2544925487584.98 KB535


/govern/rest/arxiu/2562491484628.62 KB212212


/rolsacpmafront/initPortal.do482758.76 KB246191


/govern/rest/arxiu/2392868475941.82 KB1619


/govern/rest/arxiu/25069224757561.89 KB1034


/govern/rest/arxiu/2512531475432.34 KB4033


/govern/rest/arxiu/12726464730480.61 KB5671


/edictesback/responsableEnvioController471813 Bytes 6


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaCentresXML.jsp47152.70 KB35


/govern/rest/arxiu/2558644470767.28 KB46


/govern/rest/arxiu/25423484704117.55 KB53


/govern/rest/arxiu/25439314704120.30 KB814


/govern/rest/arxiu/25425614703100.69 KB79


/govern/rest/arxiu/178004946966.91 KB36


/govern/rest/arxiu/2542372469472.34 KB35


/govern/rest/arxiu/25116074686154.77 KB2520


/govern/sac/enlaces.do46616.44 KB63295


/govern/rest/arxiu/1602159465743.96 KB4131


/govern/rest/arxiu/2485140464723.11 KB23


/SgaGst/mantenimiento/gridSeleccionarExpediente.action46456.31 KB113


/govern/rest/arxiu/53060446394.80 KB34


/govern/rest/arxiu/251298246217.97 KB231


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaEtapesXML.jsp4618176 Bytes16


/govern/rest/arxiu/246178646164.20 KB736


/govern/rest/arxiu/2290213461510.70 KB16


/govern/rest/arxiu/2039520460410.25 KB17


/govern/rest/arxiu/743391460010.01 KB3144


/govern/rest/arxiu/157349345959.53 KB14


/govern/pidip/indexrss.do459311.25 KB322392


/govern/rest/arxiu/160577845925.26 KB 43


/ofmovins2/oficina/js/DataFactory.jsp4561698 Bytes  


/openppm/projects454929.96 KB5826


/govern/rest/arxiu/2509686452677.52 KB518


/govern/rest/arxiu/24843654520152.29 KB1329


/govern/rest/arxiu/2562163450557.57 KB1523


/govern/rest/arxiu/2488304450397.11 KB421


/govern/rest/arxiu/2489362449966.06 KB517


/govern/rest/arxiu/2506327449574.17 KB310


/sacmicrofront/cercar.do44881.69 KB35643


/govern/organigrama/conselleries.do44888.75 KB471248


/govern/rest/arxiu/2506661447284.54 KB5109


/mapurbibfront/js/codisMuib.jsp44564.52 KB63491


/esp/mallorca/home.jsp444725.58 KB2551241


/govern/rest/arxiu/2553169443023.42 KB1212


/govern/rest/arxiu/2558746442514.08 KB1014


/govern/rest/arxiu/2445426435959.19 KB1919


/SgaGst/mantenimiento/generalModificacion.action4349149.62 KB  


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaTipusCentresXML.jsp4324211 Bytes27


//Licitacion.jsp430414.02 KB297533


/eboibfront/ca/2016/1044342415.69 KB888175


/govern/rest/arxiu/2529994423932.63 KB140


/precode/ajax_cargarAgendaTs.jsp423717.61 KB39


/boib/interior.do42010124131


/eboibfront/es/201641733.14 KB2 


/SgaGst/jsdynamic/mantenimiento/seleccionExpedienteGrid.action41358.67 KB  


/govern/rest/arxiu/25503224124206.73 KB257


/SgaGst/general/comboTreeEC.action41182.33 KB  


/SgaGst/general/comboTreeOP.action41181.80 KB  


/eps/html/js/barebone.jsp410352.41 KB14018


/govern/rest/arxiu/2388520404242.61 KB13331


/eboibfront/ca/2016/1045340275.75 KB853150


/govern/rest/arxiu/2509586402222.88 KB516


/govern/rest/arxiu/1749178401522.81 KB54


/govern/rest/arxiu/1839749401223.88 KB46


/SgaCac/inicio/inicioAplicacion.action401217.30 KB2685


/pfuncionafront/moduls/comissioservei/index.jsp401110.64 KB488522


/govern/rest/arxiu/1839755400318.38 KB448


/gcofront/dwr/call/plaincall/Multiple.3.dwr39519.85 KB334


/govern/rest/arxiu/2507882391533.39 KB1720


/govern/rest/arxiu/2560239390914.38 KB321


/pentahosedeib/content/reporting/reportviewer/report.html3901857 Bytes51


/govern/rest/arxiu/24880513888104.69 KB1211


/govern/rest/arxiu/1088155388432.24 KB2313


/govern/rest/arxiu/2479756388446.06 KB824


/sgaayu/jsdynamic/ayuDefaults.action3882519 Bytes 1


/govern/rest/arxiu/1789462388047.71 KB83


/edictesback/tipoPublicacionController387719 Bytes 36


/govern/rest/arxiu/2528786387316.08 KB330


/govern/rest/arxiu/2502381387129.53 KB612


/govern/rest/arxiu/2487220386961.60 KB1416


/govern/rest/arxiu/1003165386631.40 KB36


/pentahosedeib/content/reporting385286.62 KB 48


/pentahosedeib/content/reporting/reportviewer/messages/supported...385110 Bytes 6


/SgaGst/jsdynamic/catalogosaux/catalogosAux.action385114.70 KB  


/govern/rest/arxiu/1003170385031.93 KB12


/pentahosedeib/content/reporting/reportviewer/messages/messages....3850620 Bytes 41


/govern/rest/arxiu/1044406384632.17 KB35


/eboibfront/ca/2016/1044738424.89 KB783134


/govern/rest/arxiu/2483752383949.84 KB1010


/govern/rest/arxiu/2322314383832.02 KB214


/govern/rest/arxiu/1003175383632.44 KB37


/govern/rest/arxiu/2480598383255.10 KB323


/govern/rest/arxiu/2392892383148.03 KB1840


/govern/rest/arxiu/2392841382633.81 KB1524


/govern/rest/arxiu/2530283380191.53 KB54


/govern/rest/arxiu/2543689380070.41 KB23


/govern/rest/arxiu/2482762380056.31 KB97


/eboibfront/ca/2016/1044437994.40 KB723123


/govern/rest/arxiu/2392855379452.03 KB1121


/govern/rest/arxiu/150573937948.74 KB14


/govern/rest/arxiu/2350148379363.24 KB16


/govern/rest/arxiu/2372192378031.86 KB33


/govern/rest/arxiu/2562572377065.44 KB2656


/govern/rest/arxiu/2482836376175.19 KB543


/govern/rest/arxiu/2509141375924.14 KB 6


/govern/rest/arxiu/2448793375436.93 KB116


/govern/rest/arxiu/974949375155.64 KB2462


/sgacam/inicio/menuRender.action374911.17 KB 2


/govern/rest/arxiu/2483476374252.35 KB813


/SgaGst/mantenimiento/seleccionar.action373298.52 KB  


/eboibfront/ca/2016/mes/0372117.83 KB65969


/govern/rest/arxiu/2350178371985.47 KB 3


/eps/group/escorxadors-illes-balears/documentos/-/chat/latest3711194 Bytes 7


/govern/rest/arxiu/2485112370423.83 KB12


/govern/rest/arxiu/2528775370313.69 KB76


/govern/rest/arxiu/2545388370118.93 KB1645


/SgaCac/SgaGen/logoPantalla/0436971.25 KB6170


/govern/rest/arxiu/256335736944.52 MB1201774


/eboibfront/ca/2016/1045136948.54 KB781142


/eboibfront/ca/2016/1044936857.91 KB792165


/govern/rest/arxiu/5237643684129.11 KB224


/govern/rest/arxiu/2512293368214.80 KB36


/govern/rest/arxiu/1839728368027.32 KB36


/govern/rest/arxiu/2485126367927.61 KB15


/SgaGst/mantenimiento/mostrarMantenimientoTreeMenu.action367512.81 KB  


/govern/rest/arxiu/2510432367418.69 KB35


/govern/rest/arxiu/2448971367323.68 KB15


/govern/rest/arxiu/2429605367310.54 KB 4


/govern/rest/arxiu/2458732366647.88 KB311


/govern/rest/arxiu/2429597366512.96 KB  


/govern/rest/arxiu/1045068366228.60 KB12


/govern/rest/arxiu/25454123662131.17 KB824


/govern/rest/arxiu/1044996365927.53 KB 2


/govern/rest/arxiu/1045005365725.26 KB13


/govern/rest/arxiu/1121288365317.68 KB119


/viewdoc3652403.82 KB50727


/eboibfront/ca/2016/1045036525.06 KB781147


/govern/rest/arxiu/179363364950.08 KB370460


/govern/rest/arxiu/2527544363778.15 KB410


/govern/rest/arxiu/2555847361812.79 KB19


/govern/rest/arxiu/2482457361359.29 KB712


/eps/group/comunitat-escolar/inici/-/chat/latest3587177 Bytes13


/opibsalut/detall-cos.jsp35477.42 KB473646


/govern/president/index.do35266.24 KB183103


/user/info/35259.60 KB1367450


/govern/rest/arxiu/24795443520176.88 KB1011


/eboibfront/ca/2016/1044835157.04 KB698133


/govern/pidip/consells.do349324.87 KB139111


/govern/rest/arxiu/2561405345381.79 KB510


/govern/rest/arxiu/2489975343815.93 KB14


/mapServlet342215.64 KB171889


/govern/rest/arxiu/1416237340645.70 KB2332


/govern/rest/arxiu/117694033849.87 KB2236


/govern/rest/arxiu/25443983378129.35 KB710


/mapurbibfront/visor_index.jsp33645.51 KB817171


/govern/rest/arxiu/2512181336119.96 KB2431


/eboibfront/es/2016/10445334513.28 KB220158


/SgaGst/mantenimiento/modificacion.action334297.61 KB4 


/govern/rest/arxiu/2558384333827.17 KB1213


/eboibfront/ca/2016/1045232924.88 KB805112


/govern/rest/arxiu/2110491326551.93 KB21154


/eps/html/js/everything.jsp324144.36 KB 7


/govern/rest/arxiu/2392852320641.29 KB1541


/govern/rest/arxiu/25605223153100.41 KB13


/govern/rest/arxiu/2563371315216.39 KB214


/eboibfront/ca/2016/10453/seccio-ii-autoritats-i-personal/47331489.76 KB57248


/govern/rest/arxiu/2511101314522.96 KB23


/eboibfront/ca/2016/10453/576667/resolucio-de-la-directora-gener...31448.37 KB24631637


/sgaayu/inicio/menuRender.action31387.51 KB 2


/govern/rest/arxiu/2553327313378.89 KB421


/govern/rest/arxiu/2560530310176.31 KB16


/govern/rest/arxiu/25237733099183.30 KB920


/sacmicrofront/contacto.do30968.19 KB234280


/eboibfront/es/2016/1044330636.31 KB209135


/eboibfront/es/2016/1045330605.93 KB174127


/sgacap/jsdynamic/solicitudes/arbol.action30563.21 KB  


/sgacap/jsdynamic/solicitudes/registroSolicitud.action30541.98 KB  


/SgaGst/dwr/call/plaincall/capFactoresDwr.permisoCalcularSupNeta...3048122 Bytes  


/govern/rest/arxiu/2542420303621.65 KB5921017


/gcofront/fileDownloader.htm30353.20 KB21


/govern/rest/arxiu/2562027301692.61 KB413


/sifarma/conmed/appletFirmaLibro.jsp30091.70 KB  


/fra/majorque/home.jsp300425.42 KB1077116


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MovimientoEstupefacienteCtrl....2998210 Bytes12


/govern/rest/arxiu/2480451299323.07 KB16


/govern/rest/arxiu/1193132299025.79 KB15


/eps/group/comunitat-escolar/informe-de-centre/-/chat/latest2969272 Bytes 1


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaRegimsXML.jsp2959111 Bytes 103


/govern/rest/arxiu/2557413293911.91 KB1054


/govern/rest/arxiu/2543558291117.38 KB27


/SgaGst/dwr/call/plaincall/gstRcamLnaDwr.getNombre.dwr2906119 Bytes 7


/SgaGst/jsdynamic/mantenimiento/datosRecintosPag.action290585.03 KB  


/govern/rest/arxiu/1477332288265.77 KB2213


/eboibfront/ca/2016/10443/seccio-ii-autoritats-i-personal/47328807.97 KB28249


/edictesback/documentoAdjuntoController287753.34 KB211


/ecoib/ingres_frm.jsp287324.68 KB1135


/seycon/zkau/web/zul/css/normmoz.css.dsp28684.98 KB152


/ecoib/llibre286818.37 KB1465


/govern/rest/arxiu/944939286519.88 KB3142


/govern/rest/arxiu/171950228624.67 KB53


/govern/rest/arxiu/171952428626.13 KB22


/govern/rest/arxiu/53212828616.74 KB24


/convocatoriesIbdesembre14.html286148.54 KB770457


/govern/rest/arxiu/57122628605.28 KB249


/govern/rest/arxiu/164287928595.63 KB34


/govern/rest/arxiu/209262028595.81 KB24


/govern/rest/arxiu/171952228597.95 KB23


/govern/rest/arxiu/227406528513.56 KB220


/eboibfront/es/2016/1044928408.93 KB181112


/seucaib/es/200/personas/tramites282011.67 KB76268


/nraalcs/notificador/alertas28126.03 KB8736


/sgaayu/consultas/consultas/gridCalculoAyudaSolExpPro.action281011.78 KB 2


/ecoib/index.jsp280513.19 KB1168


/eps/web/uib-saludable/inici/-/chat/latest2801271 Bytes  


/ofmovinsplan/inspector/inspector.faces2797115.15 KB1136


/eboibfront/ca/2016/10447/seccio-ii-autoritats-i-personal/47327748.37 KB46235


/fra/minorque/home.jsp277225.90 KB151685


/govern/rest/arxiu/2510914276761.27 KB413


/govern/rest/arxiu/255560627651.15 MB811


/eboibfront/ca/2016/10444/seccio-ii-autoritats-i-personal/47327607.64 KB76243


/govern/rest/arxiu/2558217275320.42 KB 8


/govern/rest/arxiu/2468753275041.06 KB34


/index-novetats.jsp274211.87 KB536524


/eboibfront/es/2016/1044727415.31 KB154112


/mapurbibfront/pdf/info.json2736755 Bytes12541


/eboibfront/es/2016/1044427344.60 KB14991


/eboibfront/es/2016/mes/0272917.49 KB9038


/govern/rest/arxiu/2559577271249.34 KB157


/eboibfront/ca/2016/10442270311.28 KB2867


/sgacap/solicitudes/arbolImpresos.action269111.31 KB  


/sgacap/solicitudes/solicitudes/consultarHistoricoSol.action2688292 Bytes 22


/govern/rest/arxiu/255843226707.83 MB4693


/govern/rest/arxiu/1686562265618.73 KB2 


/SgaGst/mantenimiento/gridRecintosConsultaPag.action264794.28 KB 5


/govern/rest/arxiu/2528541264743.14 KB24


/govern/rest/arxiu/2528363263217.00 KB62


/eboibfront/es/2016/1045026235.52 KB14996


/boib/cercaruarss.do26027.43 KB108122


/SgaGst/dwr/call/plaincall/reaDwr.getValor.dwr2601133 Bytes  


/eboibfront/es/2016/1045125989.34 KB157126


/govern/rest/arxiu/2454340258711.22 KB25


/eboibfront/mob/cercar25782.53 KB400381


/govern/rest/arxiu/25584062577273.53 KB155


/govern/rest/arxiu/324295256911.59 KB1226


/eboibfront/ca/2016/10445/seccio-ii-autoritats-i-personal/47325636.30 KB22210


/govern/rest/arxiu/254555325601.23 MB310


/eboibfront/es/2016/1044825607.75 KB16099


/govern/rest/arxiu/2557557255934.16 KB36


/eboibfront/ca/2016/1045425585.38 KB672110


/eboibfront/es/2016/1045225545.31 KB17989


/govern/rest/arxiu/2486771254747.17 KB 3


/govern/rest/arxiu/2511095254623.21 KB46


/govern/rest/arxiu/2489631254475.23 KB23


/govern/rest/arxiu/2454890254378.66 KB24


/govern/rest/arxiu/2507751254240.84 KB34


/SgaCac/login25393.46 KB6658


/govern/rest/arxiu/2451591253677.19 KB12


/eboibfront/ca/2016/10450/seccio-ii-autoritats-i-personal/47325307.85 KB11224


/accforportfront/tDocumentos2524119.03 KB3454


/govern/rest/arxiu/2541579252326.67 KB1022


/ariadna/pages/expedientes.jsf251828.78 KB1422


/govern/rest/arxiu/2505285250758.21 KB53


/govern/rest/arxiu/2458780250437.56 KB11


/govern/rest/arxiu/1872543249946.52 KB23


/SgaGst/dwr/call/plaincall/historicoEstadosDwr.getEstado.dwr2499126 Bytes 3


/govern/rest/arxiu/92708724925.12 KB14


/SgaGst/mantenimiento/cabeceraExpediente.action248913.30 KB  


/govern/rest/arxiu/92711324896.85 KB277


/ZonaPerIndex24886.04 KB163119


/govern/rest/arxiu/25021692480122.02 KB103751


/govern/rest/arxiu/25488692476208.59 KB1214


/mapurbibfront/DocumentServlet24745.11 MB30152


/govern/rest/arxiu/255947924695.76 MB1254


/govern/rest/arxiu/2478764246213.93 KB21


/eboibfront/ca/2016/10449/seccio-ii-autoritats-i-personal/47324618.55 KB18218


/govern/rest/arxiu/2550672245632.62 KB35


/govern/rest/arxiu/2550876245324.94 KB 129


/govern/rest/arxiu/2489958245315.39 KB25


/eboibfront/es/2016/10453/seccion-ii-autoridades-y-personal/47324408.98 KB248347


/govern/rest/arxiu/2562995243659.85 KB2417


/eboibfront/ca/2016/10452/seccio-ii-autoritats-i-personal/47324328.27 KB13200


/govern/rest/arxiu/25448722430227.58 KB86


/ita/isolebaleari/home.jsp242627.16 KB1917106


/govern/rest/arxiu/1589992241743.29 KB41


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MovimientoEstupefacienteCtrl....24041.72 KB 1


/govern/rest/arxiu/25450662399124.81 KB68


/eboibfront/ca/2016/10448/seccio-ii-autoritats-i-personal/47323876.69 KB9173


/mapurbibfront/retornarDocs.jsp238512.31 KB 67


/esp/mallorca/home2.jsp238521.08 KB1642171


/govern/rest/arxiu/25557512383192.84 KB513


/ecoib/llibre_frm.jsp23824.53 KB811


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/ParteMovimientoCtrl.obtenerLi...23788.17 KB 3


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/ParteMovimientoCtrl.obtenerLi...23761.14 KB  


/govern/rest/arxiu/256253023604.50 MB515976


/govern/rest/arxiu/2541897235628.86 KB34


/opibsalut/index.jsp235342.83 KB989382


/govern/rest/arxiu/25242612353842.67 KB216


/govern/rest/arxiu/2349658234647.15 KB1723


/govern/rest/arxiu/1450248233813.69 KB22


/govern/rest/arxiu/2559256233751.78 KB 8


/govern/rest/arxiu/2561609233749.20 KB833


/govern/rest/arxiu/2479101233315.13 KB12


/govern/rest/arxiu/2446958233354.89 KB22


/govern/rest/arxiu/2512864233232.85 KB917


/govern/rest/arxiu/2487753233220.90 KB  


/govern/rest/arxiu/2487769233024.15 KB19


/eboibfront/ca/2016/10451/seccio-ii-autoritats-i-personal/473232610.52 KB10266


/govern/rest/arxiu/2315118232554.05 KB4434


/govern/rest/arxiu/247755323224.24 MB723


/govern/rest/arxiu/99635823216.79 KB1141


/govern/rest/arxiu/245924323206.88 KB14


/govern/rest/arxiu/1746659231644.76 KB  


/govern/rest/arxiu/999127230947.24 KB6174


/govern/rest/arxiu/25429322309131.22 KB35


/govern/rest/arxiu/25442922307146.75 KB317


/govern/pidip/consells/dadesAcord.do22848.05 KB281427


/govern/rest/arxiu/2509619228328.53 KB34


/govern/rest/arxiu/2559563228229.12 KB335


/govern/rest/arxiu/2319930227651.36 KB24


/govern/pidip/consells/acords.do22665.95 KB63294


/govern/rest/arxiu/2259301226437.78 KB43


/govern/rest/arxiu/2560894226221.11 KB86


/govern/rest/arxiu/2559026226132.55 KB62


/govern/rest/arxiu/2559033225934.06 KB37


/SgaGst/datosaux/gridAlegaSigPac.action225832.15 KB 2


/govern/rest/arxiu/2559016225736.27 KB33


/seycon/zkau/web/zul/css/normie.css.dsp22535.17 KB82


/sifarma/conmed/EnvioLibroJump2250467 Bytes  


/sgaayu/consultas/gridCalculoAyudaSolExp.action224913.01 KB 2


/pentahosedeib/content/reporting/reportviewer/C4FF5DB2B07918D925...2248180.98 KB1 


//LicitacionesBuscadorAvanzado.jsp224341.05 KB2182


/seucaib/es/200/personas/contarProcedimientos222342 Bytes168


/gcofront/fichacontacto.htm221816.97 KB1510


/govern/rest/arxiu/572653221715.65 KB914


/govern/rest/arxiu/2522519221782.97 KB14


/jornades.html22179.10 KB874863


/govern/rest/arxiu/2506666221236.71 KB68


/nraalcs/DocumentoAdjuntoView2210387.02 KB835


/govern/rest/arxiu/25603782207100.52 KB1012


/govern/rest/arxiu/25075502201205.04 KB 26


/pidip/index.do219915.84 KB13001310


/seucaib/es/tramites/tramite/1542609219111.97 KB378108


/govern/rest/arxiu/2392889219038.58 KB1020


/govern/rest/arxiu/2560372218950.68 KB45


/openppm/projectplan218522.43 KB13


/govern/rest/arxiu/163956221832.72 KB49


/serproesfront/VisorServlet218024.91 KB24898


/govern/rest/arxiu/94863021755.10 KB 133


/govern/rest/arxiu/1506896217169.39 KB1289301


/govern/rest/arxiu/25409062160168.47 KB413


/govern/rest/arxiu/24551812147166.75 KB35


/govern/rest/arxiu/24530312138173.53 KB21


/govern/rest/arxiu/2561073213532.45 KB1212


/sgaayu/procesos/gridEstadoGenericoProceso.action213293.18 KB  


/govern/rest/arxiu/2039610213044.05 KB67


/eboibfront/es/2016/10444/seccion-ii-autoridades-y-personal/47321297.24 KB318436


/govern/rest/arxiu/2479704212617.14 KB23


/govern/rest/arxiu/2511566212515.36 KB1109


/SgaGst/datosaux/seleccion.action21168.50 KB 2


/govern/rest/arxiu/2512937211556.10 KB16


/SgaCac/logo/0021116.82 KB 63


/govern/rest/arxiu/2449550210623.24 KB23


/govern/rest/arxiu/2421155210249.82 KB25


/govern/rest/arxiu/2485147209523.60 KB 5


/gcofront/dwr/call/plaincall/contactoService.getContacto.dwr20921.08 KB  


/govern/rest/arxiu/2272903208424.18 KB  


/govern/rest/arxiu/2559585208312.43 KB 6


/govern/rest/arxiu/925263208311.71 KB 3


/govern/rest/arxiu/89207220786.00 KB 4


/govern/rest/arxiu/2556688207411.53 KB214


/govern/rest/arxiu/1745813207218.58 KB1 


/gcofront/dwr/call/plaincall/categoriaService.getPredecesores.dw...2069746 Bytes1 


/eps/group/uib-saludable/ajuda/-/chat/latest2065274 Bytes  


/govern/rest/arxiu/2559608206430.15 KB 35


/esp/islasbaleares/gastronomia.jsp206325.67 KB56576


/cofucback/alumneController205142.30 KB521


/eboibfront/es/2016/10445/seccion-ii-autoridades-y-personal/47320496.10 KB272331


/govern/rest/arxiu/2512021204365.79 KB511


/precode/ajax_gestionarCita.jsp204010.38 KB14


/govern/rest/arxiu/2511089203980.28 KB12


/sgacap/inicio/inicioAplicacion.action203143.52 KB128


/precode/ajax_cargarRegistroLlamadasCita.jsp2028285 Bytes 1


/precode/ajax_cargarObservacionesBeneficiarioCita.jsp2027438 Bytes1 


/eps/group/sector-sanitari-manacor/documentos/-/chat/latest2026218 Bytes  


/govern/rest/arxiu/22650122025569.40 KB69422


/ZonaPer202118.36 KB22291


/govern/rest/arxiu/2561202201827.52 KB67


/SgaGst/mantenimiento/gridRecintosModificacionPag.action200360.45 KB 1


/govern/rest/arxiu/25587532003893.64 KB1516


/govern/rest/arxiu/2527569199985.20 KB 8


/ibestat-jaxi-web/tabla.do199721.63 KB10262


/eboibfront/es/2016/10442199412.79 KB4788


/govern/rest/arxiu/2510681198978.70 KB99


/microsites/ctreball/Soib/instrucciocercadordecursos9des2013.pdf1989152.69 KB19194


/ibavifia/fiancaList.xhtml198642.18 KB57


/govern/rest/arxiu/2559632198159.10 KB35


/govern/rest/arxiu/255735919793.94 KB210


/govern/rest/arxiu/2559642197969.99 KB23


/eboibfront/es/cerca-completa197359.63 KB32987


/boxcaibfront/index.xhtml19606.88 KB1225


/govern/rest/arxiu/2543118195565.52 KB24


/govern/rest/arxiu/2561448194928.86 KB1311


/govern/rest/arxiu/2561463194038.35 KB89


/SgaCac/sgacacws/ambitos/getAmbitos193721.24 KB2124


/govern/rest/arxiu/251256819334.50 MB520


/govern/rest/arxiu/2561436193228.32 KB88


/ita/maiorca/home.jsp193025.33 KB125996


/eps/group/alimentacion-saludable-y-vida-activa/inicio/-/chat/la...1928269 Bytes  


/eboibfront/es/2016/1045419275.55 KB14596


/govern/rest/arxiu/2560715192112.81 KB311


/govern/rest/arxiu/22184011917606.89 KB3739


/govern/rest/arxiu/2562201191241.20 KB106118


/govern/rest/arxiu/25225861906180.76 KB3736


/govern/rest/arxiu/111895719059.42 KB911


/govern/rest/arxiu/1119983189934.25 KB1021


/govern/rest/arxiu/2542484189476.93 KB37


/eboibfront/ca/2016/10454/seccio-ii-autoritats-i-personal/47318909.07 KB7193


/govern/rest/arxiu/25606791888724.20 KB51555


/govern/rest/arxiu/113410418861.48 MB2838


/govern/rest/arxiu/16080861886115.72 KB3032


/govern/rest/arxiu/2559622188487.19 KB 18


/govern/rest/arxiu/22650131881579.78 KB610


/SgaGst/mantenimiento/recintosModificacionPag.action188120.54 KB  


/govern/rest/arxiu/1045720188058.04 KB725


/eps/group/escorxadors-illes-balears/blog/-/chat/latest1879255 Bytes 1


/govern/rest/arxiu/2055134187863.62 KB2427


/govern/rest/arxiu/2526005187835.41 KB898


/govern/rest/arxiu/1943179187478.48 KB2722


/govern/rest/arxiu/2510809186978.57 KB3027


/govern/rest/arxiu/14172031868105.28 KB2732


/govern/rest/arxiu/2424390186137.20 KB34


/govern/rest/arxiu/2510799185959.26 KB3025


/govern/rest/arxiu/22963251858574.13 KB2134


/govern/rest/arxiu/16374251857119.89 KB2728


/govern/rest/arxiu/436177185534.45 KB2628


/govern/rest/arxiu/1527836185314.68 KB29


/govern/rest/arxiu/252272118518.79 KB2726


/govern/rest/arxiu/2485754185131.74 KB2420


/govern/rest/arxiu/2526008184737.71 KB5121


/govern/rest/arxiu/2263380184311.51 KB2826


/govern/rest/arxiu/1119334183815.68 KB26


/govern/rest/arxiu/1122191183611.34 KB14


/govern/rest/arxiu/1119314183610.12 KB44


/govern/rest/arxiu/2541651183532.57 KB 7


/govern/rest/arxiu/1512690183244.82 KB93


/govern/rest/arxiu/1200627183175.02 KB2927


/govern/rest/arxiu/1070689182919.81 KB4 


/sgacam/general/gridProtocolos.action182616.24 KB 2


/ariadna/pages/buscaExpedientes.jsf182416.09 KB89


/SgaGst/mantenimiento/mostrarGridOtrasCtaCntrlAdmin.action182316.01 KB 2


/govern/rest/arxiu/1512709182363.53 KB17


/govern/rest/arxiu/1512726182132.88 KB211


/esp/mallorca/gastronomia.jsp182125.93 KB680108


/govern/rest/arxiu/11485471819138.02 KB3029


/govern/rest/arxiu/137617718188.06 KB2625


/govern/rest/arxiu/10922701817130.54 KB2030


/ita/ibiza/musei-centri2.jsp181619.55 KB114109


/ibestat/estadistiques/poblacio181321.77 KB11755


/eps/image/image_gallery1812171.50 KB918


/govern/rest/arxiu/236955181170.64 KB713


/govern/rest/arxiu/1288895181165.09 KB2527


/govern/rest/arxiu/206863518112.52 KB1825


/govern/rest/arxiu/566531181025.22 KB3230


/govern/rest/arxiu/10829021808117.45 KB2930


/eboibfront/es/2016/10443/seccion-ii-autoridades-y-personal/47318088.28 KB20246


/govern/rest/arxiu/683126180723.58 KB1145


/govern/rest/arxiu/2058280180523.18 KB2127


/govern/rest/arxiu/2155758180437.14 KB1952


/govern/rest/arxiu/2559660180467.60 KB16


/govern/rest/arxiu/111878918011.93 KB413


/govern/rest/arxiu/1747258180010.43 KB2223


/edictesback/anexoController1799118.73 KB 8


/ecoib/llistaOrdPagamentsConselleria17952.27 KB2144


/eboibfront/ca/2016/10451/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...179510.89 KB201226


/seucaib/es/tramites/tramite/1095724179310.32 KB1101686


/govern/rest/arxiu/2406964179222.03 KB67


/govern/rest/arxiu/65995817923.14 KB19167


/govern/rest/arxiu/51213717891.50 KB24114


/govern/rest/arxiu/2489389177623.36 KB 33


/govern/rest/arxiu/2404483177368.96 KB1011


/govern/rest/arxiu/25277517722.00 KB2128


/govern/rest/arxiu/39440317715.22 KB2623


/esp/islasbaleares/home.jsp177026.52 KB74789


/govern/rest/arxiu/375253176812.36 KB2240


/govern/rest/arxiu/39440917685.51 KB22105


/govern/rest/arxiu/1444559176175.14 KB15


/govern/rest/arxiu/2553622175927.93 KB384460


/govern/rest/arxiu/2559000175428.24 KB528


/govern/rest/arxiu/2543035175260.36 KB47


/sgacap/dwr/call/plaincall/solicitudesDwr.tieneUnSoloSolitante.d...1751372 Bytes 4


/govern/rest/arxiu/797348174621.25 KB2201


/govern/rest/arxiu/57331817458.32 KB610


/govern/rest/arxiu/2561011174450.91 KB512


/govern/rest/arxiu/572656174216.20 KB56


/govern/rest/arxiu/572661174113.00 KB23


/govern/rest/arxiu/572671173922.95 KB16


/govern/rest/arxiu/573313173913.50 KB26


/openppm/program173813.98 KB 22


/govern/rest/arxiu/204556173811.47 KB24


/govern/rest/arxiu/797341173613.96 KB24


/govern/rest/arxiu/207430117333.70 KB316


/govern/rest/arxiu/2404587173317.97 KB1217


/sgacap/jsdynamic/solicitudes/impresoGeneral.action17283.63 KB  


/govern/rest/arxiu/1790477172831.98 KB2013


/govern/rest/arxiu/1672460172358.83 KB2520


/govern/rest/arxiu/1991975172261.15 KB1315


/siiweb/dwr/call/plaincall/Consulta.getAscensor.dwr1720437 Bytes33363


/govern/rest/arxiu/2365961172080.07 KB1116


/govern/rest/arxiu/1828441171994.78 KB77


/govern/rest/arxiu/2326751719110.07 KB78


/govern/rest/arxiu/2507203171972.52 KB16


/govern/rest/arxiu/254308317198.79 KB24


/eboibfront/ca/cerca-completa171859.54 KB21456


/govern/rest/arxiu/1672970171728.49 KB912


/tresisfront/tPreavis171516.81 KB2167


/govern/rest/arxiu/1828538171076.15 KB77


/govern/rest/arxiu/2559672170967.96 KB216


/govern/rest/arxiu/2487837170669.61 KB797


/govern/rest/arxiu/246396170518.14 KB77


/govern/rest/arxiu/1869347170476.56 KB618


/govern/rest/arxiu/2530300170467.28 KB79


/govern/rest/arxiu/2460519170467.57 KB715


/govern/rest/arxiu/12870721703127.69 KB629


/govern/rest/arxiu/1672971170228.44 KB625


/govern/rest/arxiu/1271752170280.03 KB108


/govern/rest/arxiu/2427107170124.63 KB619


/govern/rest/arxiu/25589481699124.03 KB78


/govern/rest/arxiu/2511631169895.84 KB63


/seucaib/es/tramites/tramite/57400816987.15 KB1024733


/govern/rest/arxiu/1176965169724.77 KB1920


/govern/rest/arxiu/2530338169465.50 KB56


/govern/rest/arxiu/2526220169464.21 KB46


/eboibfront/ca/2016/10444/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...16938.83 KB6145


/govern/rest/arxiu/2512228169274.62 KB31


/govern/rest/arxiu/25071281688114.72 KB15


/govern/rest/arxiu/2509382168869.71 KB22


/govern/rest/arxiu/2562621168756.36 KB19147


/precode/ResumBeneficiari168770.09 KB1312


/govern/rest/arxiu/2508211168677.08 KB35


/SgaGst/datosaux/mostrarGridSigpacCnc.action168431.78 KB 1


/govern/rest/arxiu/2509392167823.10 KB 4


/ariadna/pages/pla_menu.jsf167622.58 KB411


/ibestat/estadistiques/economia167322.45 KB7621


/govern/rest/arxiu/2503276167272.87 KB13


/govern/rest/arxiu/255974516711.43 MB108


/eboibfront/ca/2016/10443/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...16694.32 KB6164


/govern/rest/arxiu/946191166960.39 KB23


/govern/rest/arxiu/946396166613.92 KB1169


/esp/menorca/home.jsp166624.92 KB836100


/govern/rest/arxiu/946213166672.25 KB118


/govern/rest/arxiu/1606462166526.92 KB12


/ecoib/pagament_nofac_frm.jsp166518.63 KB312


/govern/rest/arxiu/2561229166271.97 KB54


/eboibfront/es/2016/10449/seccion-ii-autoridades-y-personal/47316628.69 KB28257


/govern/rest/arxiu/119911616606.84 KB 1


/nraalcs/appletfirma.jsp16551.44 KB11


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaQuadresComandamentXML.jsp1654191 Bytes 37


/eboibfront/es/2016/10447/seccion-ii-autoridades-y-personal/47316528.60 KB18256


/eboibfront/ca/2016/10442/seccio-ii-autoritats-i-personal/47316487.73 KB4111


/govern/rest/arxiu/2512012164467.04 KB 6


/boib/indexrss.do1640818 Bytes653603


/esp/mallorca/senderismo.jsp163626.71 KB768119


/govern/rest/arxiu/2560025163586.13 KB423


/eboibfront/tipusNorma.do16349.42 KB2269


/sgacam/resultado/actualizarListaExpedientes.action16348.23 KB 1


/eboibfront/ca/2016/10450/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...16307.33 KB6158


/pentahosedeib/content/reporting/reportviewer/9935042B018CD043B7...1628178.49 KB  


/govern/rest/arxiu/2563018162596.35 KB29


/govern/rest/arxiu/2337020161745.03 KB 7


/LicitacionesHistoricas.jsp161522.00 KB1024


/eboibfront/ca/2016/10447/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...16116.65 KB9159


/govern/rest/arxiu/2506246160928.66 KB 11


/eboibfront/ca/2016/10449/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...160912.71 KB20171


/govern/rest/arxiu/25606771608561.41 KB45459


/sacmicroback/archivopub.do160767.45 KB538


/esp/islasbaleares/fiestas.jsp160757.34 KB68280


/eboibfront/es/2016/10450/seccion-ii-autoridades-y-personal/47316058.47 KB11250


/www/index.es.htm1599329 Bytes635173


/govern/rest/arxiu/255927415981.08 MB129


/govern/rest/arxiu/2282543158736.02 KB147195


/iquafront/estilo/daxline_pro/DaxlinePro-Regular.woff157972.91 KB1213


/govern/rest/arxiu/15654351577169.99 KB54


/govern/rest/arxiu/2529889157611.30 KB 4


/iquafront/estilo/helvetica/helvetica.woff157524.29 KB8104


/serproesfront/cuadriculas.do1573522.98 KB2435


/govern/rest/arxiu/231934215735.48 KB4796


/govern/rest/arxiu/2562324157362.03 KB916


/govern/rest/arxiu/1636133157247.64 KB19


/govern/rest/arxiu/18473051571166.06 KB410


Altres2186364164.66 KB192456208487 Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)