Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. d'Hisenda i Administracions PúbliquesAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Abr 2016 - 00:33
Període reportat:Mes Mar 2016
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
434 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
ebap48540.8 %
ebap.caib.es433.6 %
fogaiba151.2 %
ebap cursos151.2 %
www.ebap.caib.es131 %
ispib110.9 %
l ebap.com110.9 %
ebap caib110.9 %
ebap formació80.6 %
ebap.caib80.6 %
ebab70.5 %
ebap mallorca70.5 %
conselleria d administracions publiques en el poligono son rossinyol palma50.4 %
fogaiba baleares50.4 %
escola balear d administració pública50.4 %
ebap físicas50.4 %
iepi50.4 %
l aigua a les illes balears50.4 %
portal de l aigua caib40.3 %
ebap menorca40.3 %
ebap fax40.3 %
caib40.3 %
l aigua de les illes balears40.3 %
fons social caib40.3 %
cursos ebap40.3 %
junta autonómica d activitats illes balears40.3 %
atribución temporal de funciones40.3 %
telefono ebap formació40.3 %
llei pressuposts caib 201640.3 %
oposiciones atib30.2 %
ebap cursos catalan30.2 %
servei d atencio a la diversitat30.2 %
ebapp30.2 %
ebap palma30.2 %
pdr balears30.2 %
ebap.es30.2 %
conselleria de educacion becas telefono palma30.2 %
direccio general d emergencies30.2 %
fons social30.2 %
concurso publico de farmacias en mallorca30.2 %
llei pressupost caib 201630.2 %
direccion ebap palma30.2 %
ebap ibiza20.1 %
horari ebap20.1 %
subvenciones concedidas20.1 %
escola balear dependencia20.1 %
cursos presencial del ebap20.1 %
junta consultiva contratación administrativa illes balears20.1 %
<http //ebap.caib.es>20.1 %
es pinaret carrer francesc salva i piza marratxi20.1 %
examen catala c ebap20.1 %
ebap infraestructuras20.1 %
proves catala oral 201620.1 %
oposiciones baleares 201620.1 %
normativa aprques acuaticos piscinas baleares20.1 %
oposicions caib 201520.1 %
portal del aigua caib20.1 %
ajut fons social docents20.1 %
lista admitidos plan de formacion ebap20.1 %
contractació documents20.1 %
atib.es20.1 %
proves catala nivell c120.1 %
curso formacion ebab20.1 %
caib examn catala c120.1 %
tramite para pagar canon de vertidos de agua en baleares20.1 %
ebap es20.1 %
resum l aigua de les illes balears20.1 %
ebap formacion20.1 %
funcio publica caib20.1 %
ebap palma de mallorca20.1 %
horaris proves catala oral 2016 menorca20.1 %
ajuts de fons socials funcionaris 201620.1 %
consultas junta de contratacion20.1 %
formacio ebap20.1 %
ley 16/2006 de règim jurídic de les llicències integrades d activitat de les illes balears20.1 %
llei 2/2007 caib20.1 %
formaciogeneral@ebap.caib.es20.1 %
ebap eivissa20.1 %
formulari d autobaremació dels mèrits ebap20.1 %
telefon ebap formació20.1 %
edificio ebap palma mallorca20.1 %
curso basico policia local baleares20.1 %
models de proves de catala nivell c20.1 %
junta consultiva contratación administrativa caib20.1 %
escola balear d administracio publica20.1 %
fogaiba ayudas20.1 %
normativa autonómica illes balears20.1 %
teletreball caib20.1 %
caib c2 c1 a1 a220.1 %
subvencions mallorca joves agraris20.1 %
legislació caib10 %
temporització boib nivells de català govern de les illes balears10 %
ebap borsins10 %
flor espinar maat10 %
permisos excedències i llicències personal funcionari públic caib 201610 %
ispib telefono10 %
caib.es ebap examens catala10 %
servei de vigilancia de la salut10 %
ebap en linea10 %
ebap curs10 %
escola balear ibao bolsa10 %
llei pressuposts balears 201610 %
caib.es plans de formació de l ebap model de prova b110 %
escola balesr10 %
escola administració pública balear manual català llenguatge administratiu10 %
borses de treball ebap10 %
permisos i llicencies personal funcionari de la caib10 %
subastas en palma de mallorca10 %
interventor caib balears10 %
ebap cursos de formacion10 %
mancomunitat sud mallorca10 %
comprensio oral b2 catala exercicis10 %
http //www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=m204&lang=ca&cont=5813910 %
les agues de la illas balears10 %
dgtresor.caib.es10 %
junta consultiva de contratación baleares10 %
ebap mahon telefono10 %
ebap ate eivissa10 %
mapa de mallorca ayuntamientos10 %
fiop 201610 %
temari catala nivell c balears10 %
col·legi d agent d assegurances10 %
junta consultiva de contratación administrativa - inicio10 %
centre de emergencies de balears10 %
direcció general pressuposts caib10 %
jcca es valido presentar contrato para justificar solvencia tecnica10 %
pressuposts caib10 %
curso administracion sanitaria baleares10 %
instrucció 2/2012 de 27 de marzo govern balear10 %
ajut fons social10 %
contractació administrativa10 %
http //www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=2464&lang=ca10 %
cursos menorca10 %
informe precio contrato ley 48/199810 %
funcion publica caib10 %
fogaiba manacor10 %
l’acord del consell de govern de dia 23 de setembre de 200510 %
normativa fringilidos baleares10 %
fiop 2410 %
caib funcio publica normativa10 %
personal estatutario sanitario permisos y vacaciones 2012 baleares10 %
horario ebap palma10 %
caib funcionaris temps per a la formacio10 %
plaes de igualdad balear10 %
organizacion departamento de planificacion10 %
peu de recursos administratius10 %
plan especial al riesgo de incendios forestales10 %
ebap fixa el calendari de les proves de llengua catalana 201610 %
escola balear d administraio publica10 %
retribucions caib10 %
ley patrimonio illes balears10 %
normativa regim local illes balears10 %
fiop palma10 %
instrucciones funcion publica caib10 %
borsa tecnic ambiental mallorca10 %
junta consultiva de contratacion balears10 %
reglament d activitats illes baleras10 %
direccio general de pressuposts caib10 %
becas primaria illes balears10 %
decreto 45/1995 de 4 de maig reglament disciplinari de la funció pública10 %
c/ de francesc salvà i pizà10 %
certificacions parcials informe junta consultiva10 %
direccio general tresor10 %
llei pressuposts caib 201510 %
como encontrar agua subterranea10 %
ebap horario10 %
atribucion temporal funciones10 %
comissions de serveis als funcionaris amb habilitació10 %
caib oposicions10 %
proteccion civil baleares10 %
junta consultiva contratación islas baleares10 %
http //ebap.caib.es10 %
policies tutor caib ib10 %
institut seguretat publica10 %
model examen c2 català10 %
concurso de traslados caib 201610 %
rbap10 %
caib formacion10 %
junta autonómica de actividades10 %
prorroga contrato derivado10 %
borsa especialitat fisioterapia caib10 %
junta consultiva caib10 %
http //www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=m159&lang=ca&cont=7475#principio10 %
instruccion 2/2011 funcion publica10 %
servei prevencio riscos laborals10 %
regulacion venta ambulante islas baleares10 %
ajudes del fogaiba10 %
ebap catala10 %
boib barreras arquitettonica10 %
formulari autobaremacio ebap10 %
oposicions balears 201610 %
fofaiba.caib.es10 %
http //www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=215110 %
cònsol del marroc a sa pobla10 %
sol.licitud d ajudes per estudis caib10 %
proximas oposiciones baleares10 %
becas en mallorca10 %
cursos reciclatge administracio publica10 %
ebap examens catala10 %
acuerdo marco para la homologación de servcio de limpieza de las dependencias del govern de las illes balears10 %
cursos de catalan menorca10 %
consolidacio nivell10 %
jcca.caib.es10 %
direccio general de funcio publica balears10 %
direccion general de interior y emergencias islas baleares10 %
conselleria de educacion primera infancia10 %
sa coma ibiza ubicacio10 %
certificat d oposicio de l ebap10 %
categoria professional auxiliar tecnic educatiu10 %
97131117510 %
reglament contractació illes balears10 %
gabriel alomar villalonga10 %
112 baleares10 %
ajuntament de formentera10 %
autorizacion de la administracion sectorial competente10 %
fiop10 %
mancomunidad mallorca10 %
junta consultiva baleares 1/0910 %
fonssocialcaib10 %
ebap formulari d autobaremació dels mèrits fisioterapia10 %
caib cursos del ebap10 %
text examen catala c110 %
ebab mallorca10 %
platerbal10 %
examen de catalan en mallorca ebap10 %
junta consultiva de contratacion illes balears10 %
servei atenció a la diversitat10 %
ampar arnao saez10 %
cursos protecion civil en inca mallorca10 %
palma salida poligono son rossinyol10 %
cursos del ebap10 %
subastas mallorca10 %
pie de recurso a un aresolución de recurso de reposición10 %
junta de islas baleares10 %
gabriel alomar10 %
sa poblahttp //fogaiba/10 %
acuerdo marco servicio limpieza illes balears10 %
becas ayudas danza mallorca10 %
ebapenlinea10 %
escuela balear de la administración pública10 %
models contractacio publica10 %
becas movilidad caib10 %
junta autonomica activitats10 %
junta consultiva de contratación administrativa generalitat valenciana10 %
carrer francesc salva i piza marratxi10 %
model prova català c2 oral balears10 %
conselleria interior mallorca teléfono10 %
junta consultiva contratacion sector publico10 %
http //ebaplinea.caib.es /10 %
calle troncosol c.p. 0700110 %
actividades exentas licencia mallorca apertura10 %
telefono ebap de palma10 %
instituto balear de administracion publica10 %
model de prova b2 mallorca10 %
portada illes balears10 %
direcció general vanessa servera10 %
junta consultiva comunidad valenciana10 %
mapa agua mallorca10 %
gabriel alomar y villalonga 3310 %
normativa caib restaurant10 %
modelos actas de inspeccion ambiental10 %
pressuposts caib 201610 %
plan hidrologico baleares10 %
www.ebap-caib10 %
relacion facturas10 %
revocación cesión caib por no uso10 %
plan energia illes balears10 %
certificado clasificacion empresas escrituras10 %
ebap.caib .es10 %
intervencio general caib10 %
prevencio riscos laborals seguretat caib10 %
precio hora acuerdo marco limpieza10 %
president del fogaiba10 %
junta clasificación contratistas caib10 %
models prova de catala oral a210 %
boib oposiciones10 %
reglament d espectacles públics i activitats recreatives balears10 %
direccion general emergencias baleares10 %
la ebap10 %
caib francesc colom standard & poor s10 %
gremi corredors 1010 %
impost estades turístiques caib10 %
carrer gremi de corredors 1010 %
que es junta consultiva contratacion sector publico10 %
ebapcaib10 %
caib malaltia greu10 %
ebap.caib.es portal del opositor10 %
certificat d aprofitament que significa10 %
www.dgpdocent.caib.es fons social10 %
junta consultiva de contratación administrativa10 %
yolanda anguera de francisco10 %
ebap caip.es10 %
bolsa de trabajo ebab10 %
llei de pressupost de les illes balears10 %
llei 7/2013 regimen jurídico10 %
atenció a la diversitat caib10 %
plan nacional caildad de aguas illes balears10 %
horario del ebap mallorca10 %
beques conselleria d educació illes balears10 %
pie de recurso10 %
prevencio caib10 %
ultima oposicion convocada baleares10 %
cruz roja formación caib10 %
reglament activitats culturals i musicals illes balears10 %
caib auxiliar de recepcio i telefon10 %
junta de aguas palma de mallor10 %
protocolo actuación quemas agrícolas baleares10 %
consejeria de hacienda de illes balears10 %
teletrabajo en las islas baleares10 %
<http //ebap.caib.es>.10 %
direccio general pressuposts caib10 %
normativa funcionarios govern balear flexibilidad horaria 2015-201610 %
acords marcs i contractes derivats10 %
convocatòria oposicions illes balears10 %
autorizaciones sectoriales previas preceptivas.10 %
francisco colom coll curriculum10 %
solvencia economica en la contractació pública10 %
http //www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=322910 %
calle gremi corredors en palma de mallorca10 %
conselleria d interior10 %
ley 20422 locales publico baleares10 %
<http //ebap.caib.es10 %
govern balear menorca10 %
proposta modificació ordenances model10 %
conselleria de educacion mallorca becas10 %
ajuts de fons socials funcionaris10 %
oposiciones atib 201610 %
ibap10 %
registre producció ecológica caib10 %
112 balears10 %
11210 %
escola balear de la administracio publica10 %
q0700546e10 %
declaracion responsable grupo empresas junta consultiva10 %
cesec autoprotección10 %
policía tutor normativa10 %
francesc colom coll10 %
bolsa extraordinaria baleares tecnicos prevencion10 %
central 112 baleares10 %
llei pressupots generals 2016 caib10 %
funciÓ publica10 %
www.caib.es10 %
cursos ebap mallorca10 %
ebap caib eivissa10 %
http //www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2371579&coduo=2151&lang=ca10 %
carta liquidacion de pago de facturas pendientes10 %
contracte neteja10 %
borsa d ajudant de recepció i telèfon csib10 %
ebap c/ gremi de corredors 10 310 %
delegado de meorca de hanbol10 %
cursos fiop caib10 %
cif conselleries i ens públics de la caib10 %
infobal10 %
caib.es ebap10 %
isabel febrer interio justicia y emergencias govern balear10 %
ebap formacio10 %
fiop palma de mallorca10 %
joan carrio vidal10 %
derechos y deberes comunidad islas baleares10 %
decreto 19/1996 8 de febrero de caib anexos10 %
servei d atenció a la diversitat10 %
solvencia tecnica y profesional junta consultiva10 %
baleares derecho y deber de conocer la legua10 %
direcció general de funció pública10 %
administracion publica balear10 %
informe jcca 7/0010 %
escola balear de administración pública10 %
junta consultiva contratación administrativa10 %
junta consultiva cataluña delegacion entre organos de contratacion10 %
ebap caib formacion10 %
l ebap.c0m10 %
fons social govern balear10 %
contratos menores informe juridico junta consultiva illes balears10 %
wwwebap10 %
fons social del govern balear10 %
causas revocación cesión gratuita administración caib10 %
declaracion responsable 86.3 reglamento sobre junta consultiva10 %
caib ebap cursos10 %
informe 6/2000 30 noviembre junta consultiva contratacion10 %
acord marc vigilancia10 %
llei activitats balears10 %
junta consultiva10 %
oposicions caib nivel català10 %
funcio publica10 %
agencia tributaria baleares consell insular menorca10 %
instrucció 1/2015 de 6 de novembre10 %
horario atencion ebap10 %
funcio publica govern10 %
resultats proves ebap nivell e10 %
exercicis orals català b2 mallorca10 %
oposiciones 2016 baleares10 %
caib ebap10 %
ebap telefono10 %
decret 146/2007 de 21 de desembre pel qual es regula la posada en servei de les instal·lacions per a subministrament d aigua en els edificis10 %
lista de admitidos oposiciones baleares10 %
crear sl para actividades sanitarias balears10 %
nuevo director general función pública balears10 %
reglament activitats culturals i musicals illes balears 201610 %
ambito subjetivo de la ley de contratos del sector publico10 %
impreso de solicitud para participar en bolsa extraordinaria caib10 %
ebap convocatòria proves 201610 %
portal del ebap10 %
formación general ebap.caib.es10 %
troncoso calle10 %
teléfono es pinaret10 %
quema de restos agricolas illes balears10 %
puntuacion caib oposiciones10 %
oposicions caib 201610 %
reglament d espectacles públics i activitats recreatives balears 201610 %
l ebap.net10 %
ebap mao10 %
reglament activitats illes balears 201410 %
caib.es10 %
visado de contrato agencia tributaria illes balears10 %
servei de registre personal actualització de l expediente documental i informàtic10 %
seguro de indemnizacion por riesgos profesionales solvencia economica10 %
oficina del ebap ibiza10 %
http //ebap.caib.es>10 %
examens de c1 català mallorca10 %
telefono ebap palma de mallorca10 %
junta consultiva contratación administrativa illes10 %
catalan en caib10 %
institut de seguretat pública illes balears10 %
conselleria de hacienda telefono en calle troncoso10 %
junta activitats illes balears10 %
acords sindicals10 %
agència tributària de les illes balears10 %
normativa exposición pública10 %
ebap concurs oposició10 %
llei pressupostos balears 201610 %
modelo inspecciones de establecimientos10 %
ffgiop10 %
junta activitats caib10 %
ebap.vaib.es10 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)