Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. d'Educació i UniversitatsAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Jun 2016 - 00:33
Període reportat:Mes Mai 2016
Tancar finestra
 
Sistema Operatiu desconegut (camp de referència)  
User agent (262)Darrera visita
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/13.0.2036/37.8433;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1631 Mai 2016 - 02:56
ltx71_-_(http://ltx71.com/)31 Mai 2016 - 02:44
Mozilla/5.0_(compatible;_FlipboardRSS/1.1;__http://flipboard.com/browserproxy)31 Mai 2016 - 02:22
WhatsApp/2.16.95_A31 Mai 2016 - 02:07
RSSMix/2.031 Mai 2016 - 02:03
AppleNewsBot31 Mai 2016 - 01:42
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Tablet;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.031 Mai 2016 - 00:51
WhatsApp/2.16.4/i31 Mai 2016 - 00:10
Apple-PubSub/65.2830 Mai 2016 - 23:59
WhatsApp/2.12.449_A30 Mai 2016 - 23:25
Mozilla/5.0_(compatible;_Qwantify/2.2w;__https://www.qwant.com/)/*30 Mai 2016 - 22:44
Mozilla/5.0_(BB10;_Kbd)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.2.2876_Mobile_Safari/537.35_30 Mai 2016 - 21:56
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.030 Mai 2016 - 21:12
Opera/9.2730 Mai 2016 - 21:07
WhatsApp/2.16.89_A30 Mai 2016 - 19:52
WhatsApp/2.12.556_A30 Mai 2016 - 19:21
WhatsApp/2.12.453_A30 Mai 2016 - 18:54
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.2.2639_Mobile_Safari/537.35_30 Mai 2016 - 18:15
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.030 Mai 2016 - 17:41
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:40.0)_Gecko/40.0_Firefox/40.030 Mai 2016 - 17:17
omgili/0.5__http://omgili.com30 Mai 2016 - 17:09
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.030 Mai 2016 - 15:19
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Mobile;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.130 Mai 2016 - 15:13
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.030 Mai 2016 - 15:13
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:40.0)_Gecko/40.0_Firefox/40.030 Mai 2016 - 15:08
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Tablet;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.030 Mai 2016 - 15:05
Mozilla/5.0_(Android_5.0.1;_Tablet;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.030 Mai 2016 - 14:58
Mozilla/5.0_(Android_5.0.1;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.030 Mai 2016 - 14:12
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Mobile;_rv:45.0.2)_Gecko/45.0.2_Firefox/45.0.230 Mai 2016 - 14:01
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Mobile;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.030 Mai 2016 - 14:01
Go-http-client/1.130 Mai 2016 - 13:08
Mozilla/4.0_(compatible;_Synapse)30 Mai 2016 - 11:31
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:34.0.1)_Gecko/34.0.1_Firefox/34.0.130 Mai 2016 - 11:21
Pinterest/0.2_(_http://www.pinterest.com/)30 Mai 2016 - 11:21
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:34.0)_Gecko/34.0_Firefox/34.030 Mai 2016 - 11:18
WhatsApp/2.16.3/i30 Mai 2016 - 09:59
WhatsApp/2.16.2/i30 Mai 2016 - 09:53
Mozilla/5.0_(compatible;_Embedly/0.2;_snap;__http://support.embed.ly/)30 Mai 2016 - 09:53
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.030 Mai 2016 - 09:50
Apple-PubSub/2830 Mai 2016 - 07:17
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.030 Mai 2016 - 06:55
/n_software_IPWorks_HTTP/S_Component_-_www.nsoftware.com30 Mai 2016 - 04:11
luis@cybo.com30 Mai 2016 - 04:00
Mozilla/5.0_(compatible;_Exploratodo/1.0;__http://www.exploratodo.com30 Mai 2016 - 00:59
Mozilla/5.0_(compatible;__http://tweetedtimes.com)29 Mai 2016 - 23:51
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Tablet;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.029 Mai 2016 - 23:44
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Tablet;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.029 Mai 2016 - 23:34
AddThis.com_(http://support.addthis.com/)29 Mai 2016 - 22:41
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.129 Mai 2016 - 19:37
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.029 Mai 2016 - 19:37
Mozilla/5.0_(compatible;_Embedly/0.2;__http://support.embed.ly/)29 Mai 2016 - 13:06
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:40.0.3.9)_Gecko/40.0.3.9_Firefox/40.0.3.929 Mai 2016 - 12:56
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.029 Mai 2016 - 12:56
Mozilla/5.0_(compatible;_Yahoo_Link_Preview;_https://help.yahoo.com/kb/mail/yahoo-link-preview-SLN23615.html)29 Mai 2016 - 12:06
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Mobile;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.129 Mai 2016 - 10:41
\29 Mai 2016 - 08:51
Mozilla/5.0_(compatible;_theoldreader.com;_1_subscribers;_feed-id=e5bbc8385156797db791f8af)29 Mai 2016 - 04:13
Xenu_Link_Sleuth/1.3.829 Mai 2016 - 02:04
Mozilla/5.0_(compatible;_coccoc/1.0;__http://help.coccoc.com/searchengine)29 Mai 2016 - 01:11
GNU_social/1.1.3-release_(The_Spanish_Invasion)28 Mai 2016 - 23:41
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Tablet;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.028 Mai 2016 - 19:56
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Mobile;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.128 Mai 2016 - 19:40
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Tablet;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.128 Mai 2016 - 16:13
UCWEB/2.0_(MIDP-2.0;_U;_Adr_4.0.4;_es-LA;_GT-S7562L)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.4.0.460_U2/1.0.0_Mobile28 Mai 2016 - 15:26
ZXing_(Android)28 Mai 2016 - 15:05
WhatsApp/2.16.13_A28 Mai 2016 - 13:15
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.028 Mai 2016 - 11:30
Photon/1.028 Mai 2016 - 09:37
Mozilla/5.0_(compatible;_Optimizer)28 Mai 2016 - 05:35
<p><iframe_class=\28 Mai 2016 - 04:36
Openstat/0.128 Mai 2016 - 03:41
Mozilla/5.0_(compatible;_um-LN/1.0;_mailto:_techinfo@ubermetrics-technologies.com)27 Mai 2016 - 22:06
EasyBib_AutoCite_(http://autocite-info.citation-api.com/)27 Mai 2016 - 21:36
Mozilla/5.0_(compatible;_Yahoo_Ad_monitoring;_https://help.yahoo.com/kb/yahoo-ad-monitoring-SLN24857.html)27 Mai 2016 - 17:11
ADmantX_Platform_Semantic_Analyzer_-_Turn_EU_-_ADmantX_Inc._-_www.admantx.com_-_support@admantx.com27 Mai 2016 - 16:53
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:1.1.1)_Gecko/1.1.1_Firefox/1.1.127 Mai 2016 - 16:03
Mozilla/5.0_(compatible;_ScoutJet;__http://www.scoutjet.com/)27 Mai 2016 - 15:06
Mozilla/5.0_(Android_4.3;_Mobile;_rv:44.0)_Gecko/44.0_Firefox/44.027 Mai 2016 - 14:04
WhatsApp/2.12.510_A27 Mai 2016 - 13:24
WhatsApp/2.16.57_A27 Mai 2016 - 13:06
Feed43_Proxy/1.0_(www.feed43.com)27 Mai 2016 - 09:45
jack27 Mai 2016 - 08:10
ADmantX_Platform_Semantic_Analyzer_-_ADform_-_ADmantX_Inc._-_www.admantx.com_-_support@admantx.com27 Mai 2016 - 06:43
Mozilla/5.0_(compatible;_SiteExplorer/1.0b;__http://siteexplorer.info/)27 Mai 2016 - 05:08
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/16.0.2168/37.8433;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1627 Mai 2016 - 01:37
Opera/9.80_(iPhone;_Opera_Mini/13.0.1/37.8433;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1626 Mai 2016 - 23:15
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.026 Mai 2016 - 22:21
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/6.5.27309/27.1169;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.1026 Mai 2016 - 18:01
UCWEB/2.0_(MIDP-2.0;_U;_Adr_4.4.2;_es-LA;_Lenovo_S856)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.7.0.520_U2/1.0.0_Mobile26 Mai 2016 - 14:13
Mozilla/5.0_(Android_4.2.1;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.026 Mai 2016 - 13:06
Mozilla/5.0_(European_Data_Portal)_Gecko/20100101_Firefox/40.126 Mai 2016 - 08:19
Scrapy/1.0.3_(_http://scrapy.org)26 Mai 2016 - 06:49
Calypso_v/0.0126 Mai 2016 - 03:44
Mozilla/5.026 Mai 2016 - 03:25
Mozilla26 Mai 2016 - 03:15
Stratagems_Kumo26 Mai 2016 - 01:13
Docoloc26 Mai 2016 - 00:36
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:22.0)_Gecko/22.0_Firefox/22.025 Mai 2016 - 22:19
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.125 Mai 2016 - 15:21
Ruby25 Mai 2016 - 10:59
Mozilla/5.0_(Android_4.2.1;_Mobile;_rv:44.0)_Gecko/44.0_Firefox/44.025 Mai 2016 - 09:20
UCWEB/2.0_(MIDP-2.0;_U;_Adr_4.4.2;_es-LA;_A6_I)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.4.0.460_U2/1.0.0_Mobile25 Mai 2016 - 01:15
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:44.0)_Gecko/44.0_Firefox/44.024 Mai 2016 - 23:39
WhatsApp/2.16.93_A24 Mai 2016 - 21:18
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.024 Mai 2016 - 20:42
PocketParser/2.0_(_https://getpocket.com/pocketparser_ua)24 Mai 2016 - 19:52
Scrapy/1.0.5_(_http://scrapy.org)24 Mai 2016 - 18:32
Blogtrottr/2.024 Mai 2016 - 17:42
Mozilla/5.0_(Android_5.0.1;_Mobile;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.124 Mai 2016 - 16:37
Mixmax-LinkPreview_1.0_(_https://sdk.mixmax.com)24 Mai 2016 - 14:14
deeris/1.0_(_http://www.deeris.com)24 Mai 2016 - 14:02
unirest-ruby/1.124 Mai 2016 - 13:39
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.124 Mai 2016 - 12:51
Mozilla/5.0_(Android_6.0;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.024 Mai 2016 - 12:12
Mozilla/5.0_(compatible)_AppleWebKit/537.36_(KHTML,_like_Gecko)_Chrome/47.0.2526.73_Safari/537.36_collection@infegy.com24 Mai 2016 - 11:38
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Mobile;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.024 Mai 2016 - 10:43
CakePHP24 Mai 2016 - 05:35
Drupal_(_http://drupal.org/)24 Mai 2016 - 04:01
Mozilla/5.0_(Mobile;_ALCATELOneTouch4019A;_rv:28.0)_Gecko/28.0_Firefox/28.023 Mai 2016 - 23:19
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Mobile;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.123 Mai 2016 - 20:49
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.2.2876_Mobile_Safari/537.35_23 Mai 2016 - 20:25
Mozilla/5.0_eCairn-Grabber/1.0_(_http://ecairn.com/grabber)23 Mai 2016 - 17:38
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:34.0.1)_Gecko/34.0.1_Firefox/34.0.123 Mai 2016 - 15:51
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:34.0)_Gecko/34.0_Firefox/34.023 Mai 2016 - 15:51
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.023 Mai 2016 - 15:30
Mozilla/5.0_(Android_4.3;_Mobile;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.123 Mai 2016 - 10:05
Mozilla/5.0_(Android_4.3;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.023 Mai 2016 - 10:02
SimplePie/1.2.1-dev_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/2015122110551023 Mai 2016 - 09:07
Mozilla/5.0_(Android_6.0;_Mobile;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.123 Mai 2016 - 08:14
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:35.0)_Gecko/35.0_Firefox/35.023 Mai 2016 - 00:09
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.022 Mai 2016 - 23:41
Dispatch/0.11.322 Mai 2016 - 23:18
UCWEB/2.0_(MIDP-2.0;_U;_Adr_4.4.4;_es-LA;_SM-G360M)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.4.0.460_U2/1.0.0_Mobile22 Mai 2016 - 21:49
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/16.0.2168/37.8380;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1622 Mai 2016 - 13:42
okhttp/2.3.022 Mai 2016 - 11:50
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:23.0)_Gecko/23.0_Firefox/23.021 Mai 2016 - 19:12
text/html,application/xhtml_xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.821 Mai 2016 - 14:01
okhttp/2.5.021 Mai 2016 - 09:08
WWW-Mechanize/1.7321 Mai 2016 - 00:14
InfluenceBot20 Mai 2016 - 19:53
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Mobile;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.120 Mai 2016 - 16:04
Mozilla/5.0_(Android_4.1.2;_Mobile;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.020 Mai 2016 - 14:59
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Mobile;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.020 Mai 2016 - 14:53
Dispatch/0.11.1-SNAPSHOT20 Mai 2016 - 13:05
Mozilla/5.0_(Android_5.0.1;_Tablet;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.120 Mai 2016 - 09:48
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:27.0)_Gecko/27.0_Firefox/27.020 Mai 2016 - 05:59
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.019 Mai 2016 - 20:58
Mozilla/5.0_(Android_4.0.4;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.019 Mai 2016 - 16:30
Mechanize/2.7.3_Ruby/2.1.5p273_(http://github.com/sparklemotion/mechanize/)19 Mai 2016 - 15:54
WhatsApp/2.12.491_A19 Mai 2016 - 15:08
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/13.0.2036/37.8380;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1619 Mai 2016 - 13:25
WhatsApp/2.16.77_A19 Mai 2016 - 09:55
Mozilla/5.0_(Android_4.0.4;_Tablet;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.019 Mai 2016 - 05:29
MyIPTest19 Mai 2016 - 03:05
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Tablet;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.018 Mai 2016 - 12:08
Mozilla/5.0_(compatible;_Dataprovider/6.92;__https://www.dataprovider.com/)18 Mai 2016 - 11:29
UCWEB/2.0_(MIDP-2.0;_U;_Adr_5.0.1;_es-LA;_ALE-L21)_U2/1.0.0_UCBrowser/10.7.2.757_U2/1.0.0_Mobile18 Mai 2016 - 09:01
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:41.0.2)_Gecko/41.0.2_Firefox/41.0.218 Mai 2016 - 00:08
DavClnt17 Mai 2016 - 16:40
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/16.0.2168/37.8346;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1617 Mai 2016 - 14:28
UCWEB/2.0_(MIDP-2.0;_U;_Adr_5.0.2;_es-LA;_Redmi_Note_2)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.7.0.520_U2/1.0.0_Mobile17 Mai 2016 - 12:51
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Tablet;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.017 Mai 2016 - 00:59
Mozilla/5.0_(Android_4.0.3;_Tablet;_rv:44.0.2)_Gecko/44.0.2_Firefox/44.0.216 Mai 2016 - 21:52
Mozilla/5.0_(Android_4.0.3;_Tablet;_rv:44.0)_Gecko/44.0_Firefox/44.016 Mai 2016 - 21:52
WhatsApp16 Mai 2016 - 14:53
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.32195/37.8346;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1616 Mai 2016 - 05:38
UCWEB/2.0_(MIDP-2.0;_U;_Adr_4.1.1;_es-LA;_HUAWEI_G510-0100)_U2/1.0.0_UCBrowser/10.6.8.732_U2/1.0.0_Mobile16 Mai 2016 - 01:17
Mozilla/5.0_(Android_5.0.1;_Mobile;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.015 Mai 2016 - 22:25
Mozilla/5.0_(BB10;_Kbd)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.2.2639_Mobile_Safari/537.35_15 Mai 2016 - 20:46
WhatsApp/2.16.1/i15 Mai 2016 - 20:42
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32453/37.8346;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1615 Mai 2016 - 17:42
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Mobile;_rv:44.0.2)_Gecko/44.0.2_Firefox/44.0.215 Mai 2016 - 16:11
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Mobile;_rv:44.0)_Gecko/44.0_Firefox/44.015 Mai 2016 - 16:10
Mechanize/2.7.4_Ruby/2.3.0p0_(http://github.com/sparklemotion/mechanize/)15 Mai 2016 - 07:14
Mozilla/5.0_(Android_2.3.5;_Mobile;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.014 Mai 2016 - 22:38
Mozilla/5.0_Tweetminster14 Mai 2016 - 21:31
Digg_Deeper/v1_(http://digg.com/about)14 Mai 2016 - 15:17
Nuzzel14 Mai 2016 - 11:48
Ruby,_Twurly_v1.1_(http://twurly.org)14 Mai 2016 - 09:35
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Mobile;_rv:45.0.2)_Gecko/45.0.2_Firefox/45.0.213 Mai 2016 - 23:21
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Tablet;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.113 Mai 2016 - 20:13
Mozilla/5.0_(Android_4.1.1;_Mobile;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.113 Mai 2016 - 20:08
Mozilla/5.0_(Android_4.1.1;_Tablet;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.013 Mai 2016 - 16:47
HTTP_Request2/2.3.0_(http://pear.php.net/package/http_request2)_PHP/5.3.2913 Mai 2016 - 12:43
WhatsApp/2.12.508_A13 Mai 2016 - 10:48
Mozilla/5.0_(Android_5.0.1;_Mobile;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.012 Mai 2016 - 16:04
WhatsApp/2.16.42_A12 Mai 2016 - 12:53
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/37.8346;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1612 Mai 2016 - 12:32
vebidoobot12 Mai 2016 - 10:35
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/14.0.2065/37.8346;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1612 Mai 2016 - 04:24
Mozilla/3.0_(compatible;_HP_Web_PrintSmart_04b0_1.0.1.34)11 Mai 2016 - 23:13
Mozilla/5.0_(Android_6.0;_Mobile;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.011 Mai 2016 - 18:51
WhatsApp/2.12.15/i11 Mai 2016 - 18:43
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Tablet;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.0,gzip(gfe)11 Mai 2016 - 16:39
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Tablet;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.011 Mai 2016 - 16:38
WhatsApp/2.12.451_A11 Mai 2016 - 11:51
Mozilla/5.0_(Android_4.3;_Mobile;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.011 Mai 2016 - 06:27
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:44.0)_Gecko/44.0_Firefox/44.010 Mai 2016 - 18:13
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:42.0.1)_Gecko/42.0.1_Firefox/42.0.110 Mai 2016 - 15:01
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40234/37.8334;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1610 Mai 2016 - 14:57
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Tablet;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.010 Mai 2016 - 13:52
ShortLinkTranslate10 Mai 2016 - 09:55
Mozilla/5.0_(compatible;_Google_Desktop/5.9.1005.12335;_http://desktop.google.com/)10 Mai 2016 - 09:06
Mozilla/5.0_(SAMSUNG;_SAMSUNG-GT-S8500L/1.0;_U;_Bada/1.0;_es)_AppleWebKit/533.1_(KHTML,_like_Gecko)_Dolfin/2.0_Mobile_WVGA_SMM-MMS/1.2.0_OPN-B10 Mai 2016 - 01:41
curl/7.35.010 Mai 2016 - 01:16
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:26.0)_Gecko/26.0_Firefox/26.009 Mai 2016 - 20:48
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40234/37.8325;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1609 Mai 2016 - 18:38
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.009 Mai 2016 - 15:42
Mozilla/5.0_(Android_4.1.1;_Tablet;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.109 Mai 2016 - 13:50
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33474/37.8325;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1609 Mai 2016 - 11:16
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Tablet;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.009 Mai 2016 - 11:15
Mozilla/3.0_(compatible;_Indy_Library)09 Mai 2016 - 10:19
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:25.0)_Gecko/25.0_Firefox/25.009 Mai 2016 - 07:09
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Tablet;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.008 Mai 2016 - 23:00
a08 Mai 2016 - 22:12
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.32195/37.8325;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1608 Mai 2016 - 21:33
Mozilla/5.0_(Android_5.0.1;_Mobile;_rv:42.0.1)_Gecko/42.0.1_Firefox/42.0.108 Mai 2016 - 21:07
Mozilla/5.0_(Android_5.0.1;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.008 Mai 2016 - 21:07
UCWEB/2.0_(MIDP-2.0;_U;_Adr_5.0.2;_es-LA;_Redmi_Note_3)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.7.0.520_U2/1.0.0_Mobile08 Mai 2016 - 18:47
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.008 Mai 2016 - 17:04
voltron08 Mai 2016 - 15:54
Mozilla/5.0_(BB10;_Kbd)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.2.1.3247_Mobile_Safari/537.35_08 Mai 2016 - 11:16
Scoop.it08 Mai 2016 - 05:14
Mozilla/5.0_(Android_4.1.2;_Mobile;_rv:46.0.1)_Gecko/46.0.1_Firefox/46.0.107 Mai 2016 - 22:41
Mozilla/5.0_(Android_4.1.2;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.007 Mai 2016 - 22:41
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.35199/37.8325;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1607 Mai 2016 - 21:49
Mozilla/5.0_(Android_4.4;_Mobile;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.007 Mai 2016 - 17:59
saleslift07 Mai 2016 - 16:54
Mozilla/5.0_(Android_4.1.1;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.007 Mai 2016 - 15:54
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:45.0.2)_Gecko/45.0.2_Firefox/45.0.207 Mai 2016 - 10:49
SalesIntelligent/v1.1_(https://www.salesintelligent.com)07 Mai 2016 - 04:12
Mozilla/5.0_(Android_4.1.2;_Tablet;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.006 Mai 2016 - 23:27
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/16.0.2168/37.8325;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1606 Mai 2016 - 22:51
Mozilla/5.0_(Android_4.3;_Mobile;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.006 Mai 2016 - 20:55
WhatsApp/2.12.16/i06 Mai 2016 - 13:00
HTTP_Request2/2.2.1_(http://pear.php.net/package/http_request2)_PHP/5.5.3506 Mai 2016 - 03:20
M06 Mai 2016 - 01:47
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_s~skawa-easyling)05 Mai 2016 - 21:29
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/15.0.2125/37.8325;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1605 Mai 2016 - 19:49
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:45.0.1)_Gecko/45.0.1_Firefox/45.0.105 Mai 2016 - 15:50
Mozilla/5.0_(compatible;_coccoc/1.0;__http://help.coccoc.com/)05 Mai 2016 - 09:36
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.32888/37.8314;_U;_zh)_Presto/2.12.423_Version/12.1605 Mai 2016 - 07:28
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40234/37.8314;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1605 Mai 2016 - 05:54
Mozilla/5.0_(compatible;_Google_AppsViewer;_http://drive.google.com)05 Mai 2016 - 04:21
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Tablet;_rv:41.0.2)_Gecko/41.0.2_Firefox/41.0.204 Mai 2016 - 23:17
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Tablet;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.004 Mai 2016 - 23:17
HTTP_Request2/2.2.1_(http://pear.php.net/package/http_request2)_PHP/5.3.2904 Mai 2016 - 22:21
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.004 Mai 2016 - 14:41
Mozilla/5.0_(Android_4.1.1;_Tablet;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.004 Mai 2016 - 12:57
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Mobile;_rv:44.0)_Gecko/44.0_Firefox/44.004 Mai 2016 - 11:47
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Tablet;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.003 Mai 2016 - 19:30
PHP/5.503 Mai 2016 - 19:21
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:42.0)_Gecko/42.0_Firefox/42.003 Mai 2016 - 14:16
Mozilla/5.0_(BB10;_Kbd)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.2.1.2141_Mobile_Safari/537.35_03 Mai 2016 - 11:07
panscient.com02 Mai 2016 - 21:43
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.32195/37.8314;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1602 Mai 2016 - 18:47
PHP/5.402 Mai 2016 - 16:07
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:36.0)_Gecko/36.0_Firefox/36.002 Mai 2016 - 14:17
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Tablet;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.002 Mai 2016 - 13:06
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Tablet;_rv:44.0)_Gecko/44.0_Firefox/44.002 Mai 2016 - 08:20
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Tablet;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.001 Mai 2016 - 23:03
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/8.0.1807/37.8314;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1601 Mai 2016 - 20:58Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)