Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. de Serveis Socials i CooperacióAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Jun 2016 - 00:36
Període reportat:Mes Mai 2016
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
128 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
observatori del treball - portada115.5 %
ibdona84 %
prestación familiar per fill a càrrec63 %
institut balear de la dona63 %
dependencia caib52.5 %
ibas42 %
oddm42 %
oddm.caib.es31.5 %
caib familia numerosa31.5 %
direccio general de dependencia31.5 %
prestació per fill a càrrec31.5 %
instituto de la doña31.5 %
punt de trobada palma31.5 %
casal de la/dona /palma31.5 %
caib dependencia31.5 %
dgad mallorca21 %
servicios sociales baleares21 %
instituto de la dona mallorca21 %
http //aferssocials.caib.es21 %
direccion gral familia mallorca21 %
instituto balear de la mujer telefono horario21 %
direcció general de dependencia caib21 %
utasi menores palma21 %
oficina del menor baleares21 %
fundació institut socioeducatiu s estel21 %
prestació èr fill a càrrec21 %
rumi caib21 %
inss permis paternitat adopcio21 %
rumi.caib21 %
casa de la donna menorca islas baleares21 %
ib dona21 %
usaf govern de familia10.5 %
fundacio balear de la dependencia10.5 %
caib protocol maltractament10.5 %
q podem fer avui diumenge?10.5 %
oprestació pert fill a carrec10.5 %
fundació balear dependencia10.5 %
residencia san miguel palma de mallorca10.5 %
prestació amb fill a càrrec quantia10.5 %
tramits legals neixament fill illes balears10.5 %
serveidefamilia govern balear10.5 %
prestacio per fill a carreg10.5 %
consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de les illes balears projectes10.5 %
departament d afers socials10.5 %
punt de trobada10.5 %
fundacio atencio i suport10.5 %
presatció per fill a carrec10.5 %
reglament families nombroses illes balears10.5 %
dirección general de familia govern balear10.5 %
jornades de canvi legislatiu10.5 %
institut de la dona10.5 %
direccion general de menores y familia govern balear10.5 %
oficina defensa drets del menor facebook10.5 %
institut balear d ela dona10.5 %
protocol rumi10.5 %
serveis socials caib manacor10.5 %
menores baleares10.5 %
jornades coeducació ibdona10.5 %
tramites legals naixement fill illes balears10.5 %
conselleria de serveis socials i cooperació de les illes balears10.5 %
telefono fundacio d. atencio i suport a. la dependencia i d10.5 %
desgravacio fiscal per fill10.5 %
telefono de direccio general de menors i familia10.5 %
registre unificat de maltractament infantil10.5 %
servicios sociales palma de mallorca10.5 %
instituto de sa dona10.5 %
http //ibdona.caib.es10.5 %
intitu balear de la dona10.5 %
gestions naixement fill illes balears10.5 %
direccion mediacion familiar conselleria mallorca10.5 %
jornada sobre nous canvis legislatius en infància i adolescencia10.5 %
fundacio s estel10.5 %
direccion general de atenciÓn al menor organigrama10.5 %
http //www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=224410.5 %
rumi palma10.5 %
protocolo de actuacion violencia de genero ambito educativo caib10.5 %
direccio general de menors i familia10.5 %
telefono institut dona palma10.5 %
irfap caib10.5 %
conselleriaserveis socials caib10.5 %
zones serveis socials palma10.5 %
jornadas defensor del menor baleares10.5 %
director general de planificacio i serveis del servof10.5 %
rosa curshac ibdona10.5 %
oficina del drets del menor baleares10.5 %
govern balear fundacion para la dependencia10.5 %
rumi illes balears10.5 %
gabriel alomar dependencia10.5 %
direccio general de dependència10.5 %
caib ajudes naixement10.5 %
instituto balear de la mujer10.5 %
govern balear de la fundacion para la depwndencia10.5 %
avenida gabriel alomar 33 dependencia10.5 %
oddm baleares10.5 %
ajudes per families dacollida10.5 %
telefono informacionrenta basica baleares10.5 %
depencia baleares10.5 %
casa de la mujer palma de mallorca10.5 %
institut de la dona en palma de mallorca10.5 %
caib serveis socials10.5 %
direccio general atencio dependencia balears10.5 %
famoua malos tratos palma10.5 %
casal de dones palma10.5 %
fundacio institut s estel10.5 %
direccio general dependencia10.5 %
unidad de atencion a la familia en baleares10.5 %
govern balear dependencia10.5 %
direcció general d atenció a la dependencia10.5 %
fundació s estel10.5 %
jornades uib oddm10.5 %
residencia can blai santa eulalia ibiza10.5 %
bolsa enfermeria fundacion atencion a la dependencia palma de mallorca10.5 %
#dretsinfànciaib10.5 %
oficina defensa del menor palma de mallorca10.5 %
afers socials govern balear10.5 %
contracte menor conselleria medi ambient amb servici balear10.5 %
fundació per l atenció i suport a la dependencia10.5 %
prestació per fill a carrec serveis socials10.5 %
direcció general de menors i familia palma organigrama10.5 %
direccio general de famílies10.5 %
cita previa direccio general de serveis socials10.5 %
portal renda minima d inserció10.5 %
marta carrió10.5 %
observatorio de la infancia y adolescencia de les illes balears10.5 %
oficina afers socials10.5 %
fill a càrrec10.5 %
manual calidad servicio atencion al ciudadano10.5 %
oficina drets del menor10.5 %



Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)