Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. de Serveis Socials i CooperacióAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Jul 2016 - 00:53
Període reportat:Mes Jun 2016
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
140 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
govern balear fundacion para la dependencia115.3 %
observatori del treball - portada115.3 %
utasi104.8 %
ibas94.3 %
llei igualtat illes balears41.9 %
institut de la dona31.4 %
dependencia caib31.4 %
institut balear de la dona31.4 %
ibdona31.4 %
http //www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2636014&coduo=138646&lang=es31.4 %
fundacion balear dependencia20.9 %
quin es l import 2010 fills a carrec20.9 %
impacto de género del institut balear de la dona de fecha 7 de abril de 2016 rme 2224 d’ 11 de abril de 201620.9 %
treballar a l institut balear de la dona20.9 %
institutos en baleares20.9 %
direccio general de serveis socials20.9 %
ibdona.caib.es20.9 %
institut de la dona palma20.9 %
insituto de la mujer islas baleares20.9 %
fundación s estel20.9 %
telefono de serveis socials i cooperacio palma de mallorca20.9 %
bolsa contratacion regional de dependencia baleares20.9 %
ars20.9 %
direccion general de atencion a la dependencia. baleares20.9 %
fundacion balear dependecia20.9 %
irfap20.9 %
instituto de la mujer palma20.9 %
direccio general dependencia mallorca10.4 %
govern balwar fundacion para l dependwncia10.4 %
menors i familia10.4 %
direccio familiar10.4 %
llibre joan rallo de la poda10.4 %
defensor del menor caib10.4 %
observatorideltreball.caib10.4 %
unitat de suport i atenció a families10.4 %
fundación balear i suport dependencia telefono10.4 %
bolsa fundación de la dependencia de les illes balears10.4 %
ley institut de la dona illes balears10.4 %
llei de dependencia illes balears10.4 %
centros de dia publicos palma direccio general dependencia10.4 %
fundacio atenció i suport a la dependencia illes balears10.4 %
fundació d´ atenció i suport a la dependència10.4 %
dades economiques per sector10.4 %
gènere en el desenvolupament estratègia cooperació internacional10.4 %
ibedona10.4 %
http //oddm.caib.es/10.4 %
fundacio atencio i suport a la dependencia10.4 %
organigrama direccion general menores y familia clm10.4 %
wwwcaib.es direcció general d infància i família10.4 %
institud de la dona palma10.4 %
teléfono de l institut balear de la dona10.4 %
borses treball direccio general atenció a la dependència10.4 %
conselleria d afers socials balears10.4 %
caib llei dependencia10.4 %
direccion general de trabajo menores palma10.4 %
conselleria serveis socials baleares10.4 %
servicio de mediacion familiar del govern balear10.4 %
oddm palma10.4 %
obacom.10.4 %
contrato menor fundació s estel10.4 %
dirrecio general de serveis socials i persones en situacio de dependencia10.4 %
solicitud per ajuda per fill discapacitat10.4 %
ibas telefon10.4 %
centre valoracio discapacitats mao menorca10.4 %
fundación balear dependencia10.4 %
direccion gral familia mallorca10.4 %
fundació atenció a la dependència10.4 %
fundaciÓ atenciÓ suport10.4 %
fundacio s estel10.4 %
institut socioeducatiu s estel10.4 %
servei de família10.4 %
direccio general de menors i familia10.4 %
ca la dona islas balears10.4 %
direccio general del menor palma10.4 %
fundacio balear dependencia10.4 %
generalitat pagament prestacions any 201110.4 %
consorci de recursos sociosanitaris i assitencials illes10.4 %
rendasocial.caib.es10.4 %
fundacio a la dependencia10.4 %
instituto balear de la mujer10.4 %
rumicaib10.4 %
institut dona palma de mallorca10.4 %
depencia balears10.4 %
cursos arxius10.4 %
prestacio per fill a carrec10.4 %
conselleria de familia i serveis socials adreÇa10.4 %
insstitut balear de la dona10.4 %
^ux^xdm006^ttab02^es10.4 %
registro maltrato infantil baleares10.4 %
fundacion para la dependencia illes balears10.4 %
proteccion de menores en palma10.4 %
institut de la dona illes balears10.4 %
caib serveis socials10.4 %
govern balear fundacion para ka dependencia10.4 %
import prestacio fills a carrec 2010 quantia10.4 %
topnav10.4 %
telefon de l institud balear de la dona10.4 %
què és l ibavi10.4 %
dirección general de families barcelona10.4 %
fundacio dependencia10.4 %
prestació fill a càrrec10.4 %
govern balear fundacion para la depwnsencia10.4 %
rrhh fundació de dependencia illes balears10.4 %
caib direccio general de dependencia10.4 %
fundacion de soporte y ayuda a la dependencia10.4 %
oficina del defensor del menor en baleares10.4 %
prestacio fill discapacitat10.4 %
http //www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2635939&coduo=138646&lang=ca10.4 %
govern balear fundacion para la dependwncia10.4 %
govern balear de fundacion para la dependencia10.4 %
govwrn balear fundacion para la dependencia10.4 %
fundacio balear dependència10.4 %
ajuda per fill amb discapacitat a carrec10.4 %
fundacio socioeducatiu s estel10.4 %
dirrecio general de serveis socials i persones en situacio de dependencia de valencia10.4 %
dones maltractades mallorca10.4 %
fundació s estel mallorca10.4 %
dependencia palma de mallorca10.4 %
menores y familia10.4 %
conselleria benestar balears residencies dia10.4 %
 fundació d atenció i suport a la dependència i promoció de l autonomia personal de les illes balearsç10.4 %
ajudes per fills amb discapacitat10.4 %
rumi registre unificat10.4 %
donde entregar renta social inca10.4 %
centros de acogida10.4 %
fundacio institiut socioeducatiu s estel10.4 %
dependencia generales10.4 %
govern balear fundacion para la independencia10.4 %
governa balear fundacion para la dependencia10.4 %
dirección general de menors i familia10.4 %
direccion general dependencia balears horario10.4 %
familia i serveis socials caib10.4 %
consorci de recursos sociosanitaris i assitencials de les illes balears10.4 %
ib dona10.4 %
fundació d atenció i suport10.4 %
centre de dia govern balear10.4 %
institu de la dona10.4 %
telefono residencia olmos palma10.4 %
horario servicios sociales govern balear10.4 %
web fundacio s estel10.4 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)