Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Vicepresidència i C. d'Innovació, Recerca i TurismeAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Jul 2016 - 00:57
Període reportat:Mes Jun 2016
Tancar finestra
 
Sistema Operatiu desconegut (camp de referència)  
User agent (67)Darrera visita
Mozilla/5.0_(compatible;_DomainAppender_/1.0;__http://www.profound.net/domainappender)30 Jun 2016 - 02:50
ltx71_-_(http://ltx71.com/)30 Jun 2016 - 00:13
Mozilla/5.0_(compatible;_Qwantify/2.2w;__https://www.qwant.com/)/*29 Jun 2016 - 21:27
Mozilla/5.029 Jun 2016 - 10:55
SimplePie/1.2_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/2009062719210329 Jun 2016 - 10:28
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/8.0.1807/37.8625;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1629 Jun 2016 - 03:37
Ruby/Curb28 Jun 2016 - 19:28
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Mobile;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.028 Jun 2016 - 13:55
WhatsApp/2.16.133_A28 Jun 2016 - 13:47
DavClnt28 Jun 2016 - 09:47
Mozilla/5.0_(compatible;_FlipboardRSS/1.1;__http://flipboard.com/browserproxy)28 Jun 2016 - 01:26
Mechanize/2.7.2_Ruby/2.0.0p481_(http://github.com/sparklemotion/mechanize/)27 Jun 2016 - 18:18
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Tablet;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.027 Jun 2016 - 16:05
Stratagems_Kumo27 Jun 2016 - 04:43
WhatsApp/2.16.57_A26 Jun 2016 - 18:25
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.026 Jun 2016 - 09:47
CATExplorador/1.0beta_(sistemes_at_domini_dot_cat;_http://domini.cat/catexplorador.html)26 Jun 2016 - 08:19
Mozilla/5.0_(compatible;_coccoc/1.0;__http://help.coccoc.com/searchengine)25 Jun 2016 - 13:31
Mozilla/5.0_(BB10;_Kbd)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.2.2876_Mobile_Safari/537.35_24 Jun 2016 - 23:57
ADmantX_Platform_Semantic_Analyzer_-_ADform_-_ADmantX_Inc._-_www.admantx.com_-_support@admantx.com24 Jun 2016 - 20:49
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Mobile;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.024 Jun 2016 - 15:07
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.023 Jun 2016 - 17:52
WhatsApp/2.16.89_A22 Jun 2016 - 18:27
WhatsApp/2.12.510_A22 Jun 2016 - 16:12
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.022 Jun 2016 - 14:43
Xenu_Link_Sleuth/1.3.822 Jun 2016 - 11:00
Ruby22 Jun 2016 - 01:23
\22 Jun 2016 - 01:23
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.021 Jun 2016 - 12:40
luis@cybo.com21 Jun 2016 - 04:57
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:33.0)_Gecko/33.0_Firefox/33.020 Jun 2016 - 20:13
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:33.0)_Gecko/33.0_Firefox/33.0,gzip(gfe)20 Jun 2016 - 20:09
WhatsApp/2.16.95_A20 Jun 2016 - 16:50
Dillo/0.8.6-i18n-misc20 Jun 2016 - 15:16
Kaspersky_Lab_CFR_link_resolver_cfradmins@kaspersky.com19 Jun 2016 - 23:31
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.019 Jun 2016 - 21:17
curl/7.35.019 Jun 2016 - 06:01
Mozilla/5.0_(compatible;_SiteExplorer/1.0b;__http://siteexplorer.info/)19 Jun 2016 - 05:05
Mozilla/5.0_(compatible;_Exploratodo/1.0;__http://www.exploratodo.com18 Jun 2016 - 10:51
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/16.0.2168/37.8583;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1617 Jun 2016 - 15:00
ANTFresco/x.xx14 Jun 2016 - 17:00
UPG1_UP/4.0_(compatible;_Blazer_1.0)14 Jun 2016 - 16:59
Mozilla/5.0/Firefox/42.0_(contactbigdatafr_at_gmail.com)14 Jun 2016 - 08:52
SlimBrowser13 Jun 2016 - 22:56
MoonBrowser_(version_0.41_Beta4)13 Jun 2016 - 22:56
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Mobile;_rv:41.0)_Gecko/41.0_Firefox/41.013 Jun 2016 - 11:02
Mozilla/4.0_(compatible;_Synapse)12 Jun 2016 - 13:37
bhcBot11 Jun 2016 - 23:23
M10 Jun 2016 - 17:48
CakePHP10 Jun 2016 - 17:29
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/37.8529;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1610 Jun 2016 - 04:19
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Tablet;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.009 Jun 2016 - 21:13
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/17.0.2211/37.8529;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1609 Jun 2016 - 16:03
Mozilla/5.0_(compatible;_Dataprovider/6.92;__https://www.dataprovider.com/)09 Jun 2016 - 07:54
WhatsApp/2.16.5/i08 Jun 2016 - 13:09
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:44.0)_Gecko/44.0_Firefox/44.007 Jun 2016 - 02:14
Dispatch/0.11.306 Jun 2016 - 10:35
unirest-ruby/1.106 Jun 2016 - 00:36
Mozilla/5.0_(Android_4.4.3;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.004 Jun 2016 - 22:34
WWW-Mechanize/1.7304 Jun 2016 - 17:27
panscient.com04 Jun 2016 - 14:33
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Tablet;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.003 Jun 2016 - 23:10
Pinterest/0.2_(_http://www.pinterest.com/)03 Jun 2016 - 13:24
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40234/37.8474;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1603 Jun 2016 - 10:20
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.002 Jun 2016 - 19:42
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Tablet;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.002 Jun 2016 - 01:40
Mozilla/5.0_(Android_4.1.2;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.001 Jun 2016 - 18:04Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)