Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: PresidènciaAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Ago 2016 - 00:34
Període reportat:Mes Jul 2016
Tancar finestra
 
Sistema Operatiu desconegut (camp de referència)  
User agent (113)Darrera visita
Blogtrottr/2.031 Jul 2016 - 03:48
TwitterFeed_331 Jul 2016 - 02:49
WinMircosoft31 Jul 2016 - 02:48
Mozilla/5.0_(compatible;_Qwantify/2.2w;__https://www.qwant.com/)/*31 Jul 2016 - 01:16
ltx71_-_(http://ltx71.com/)31 Jul 2016 - 01:08
SimplePie/1.2_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/2009062719210330 Jul 2016 - 22:59
Mozilla/5.0_Moreover/5.1_(_http://www.moreover.com;_webmaster@moreover.com)30 Jul 2016 - 22:51
Apple-PubSub/65.2830 Jul 2016 - 22:14
Mechanize/2.7.2_Ruby/1.9.3p551_(http://github.com/sparklemotion/mechanize/)30 Jul 2016 - 18:55
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/18.0.2254/37.8773;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1630 Jul 2016 - 17:47
omgili/0.5__http://omgili.com30 Jul 2016 - 17:41
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Tablet;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.030 Jul 2016 - 15:59
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Tablet;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.030 Jul 2016 - 14:50
Mozilla/5.0_(compatible;_FlipboardRSS/1.1;__http://flipboard.com/browserproxy)30 Jul 2016 - 14:07
Go-http-client/1.130 Jul 2016 - 12:24
/n_software_IPWorks_HTTP/S_Component_-_www.nsoftware.com30 Jul 2016 - 04:12
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Mobile;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.030 Jul 2016 - 01:04
Ruby29 Jul 2016 - 19:10
\29 Jul 2016 - 19:10
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Mobile;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.029 Jul 2016 - 16:29
WhatsApp/2.16.95_A29 Jul 2016 - 10:31
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Mobile;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.029 Jul 2016 - 10:31
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Mobile;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.029 Jul 2016 - 09:29
Netvibes_(http://www.netvibes.com)29 Jul 2016 - 03:15
Mozilla/5.0_(Android_6.0;_Mobile;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.028 Jul 2016 - 21:34
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Tablet;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.028 Jul 2016 - 20:32
PHP/5.428 Jul 2016 - 16:51
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:40.0)_Gecko/40.0_Firefox/40.028 Jul 2016 - 12:34
Mechanize/2.7.2_Ruby/2.1.2p95_(http://github.com/sparklemotion/mechanize/)28 Jul 2016 - 08:44
Mozilla/5.0_(compatible;_Yahoo_Ad_monitoring;_https://help.yahoo.com/kb/yahoo-ad-monitoring-SLN24857.html)28 Jul 2016 - 05:50
Mozilla/5.028 Jul 2016 - 02:28
Drupal_(_http://drupal.org/)28 Jul 2016 - 01:22
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.027 Jul 2016 - 23:01
WhatsApp/2.16.133_A27 Jul 2016 - 22:48
Mozilla/5.0_(compatible;_Dataprovider/6.92;__https://www.dataprovider.com/)27 Jul 2016 - 16:18
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.027 Jul 2016 - 15:13
DavClnt27 Jul 2016 - 13:39
Mozilla/5.0_(PlayBook;_U;_RIM_Tablet_OS_2.1.0;_en-US)_AppleWebKit/536.2__(KHTML,_like_Gecko)_Version/7.2.1.0_Safari/536.2_27 Jul 2016 - 12:55
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.2.2876_Mobile_Safari/537.35_27 Jul 2016 - 10:58
WhatsApp/2.16.6/i27 Jul 2016 - 08:35
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/37.8762;_U;_en)_Presto/2.12.423_Version/12.1626 Jul 2016 - 20:11
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Tablet;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.026 Jul 2016 - 15:49
Feedly/1.0_AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_s~feedly-nikon3)26 Jul 2016 - 15:01
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:44.0)_Gecko/44.0_Firefox/44.026 Jul 2016 - 14:38
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40234/37.8762;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1626 Jul 2016 - 09:01
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Mobile;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.026 Jul 2016 - 07:18
newspaper/0.0.9.825 Jul 2016 - 17:19
jack25 Jul 2016 - 16:32
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Mobile;_rv:43.0)_Gecko/43.0_Firefox/43.025 Jul 2016 - 16:28
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Tablet;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.025 Jul 2016 - 16:04
Mozilla/5.0_(compatible;_um-LN/1.0;_mailto:_techinfo@ubermetrics-technologies.com)25 Jul 2016 - 13:24
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.025 Jul 2016 - 12:02
eZ_Publish_Link_Validator25 Jul 2016 - 07:56
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/17.0.2211/37.8762;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1624 Jul 2016 - 18:54
Xenu_Link_Sleuth/1.3.824 Jul 2016 - 17:49
BUbiNG_(_http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)24 Jul 2016 - 10:30
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:39.0)_Gecko/39.0_Firefox/39.023 Jul 2016 - 15:27
Mozilla/5.0_(compatible;_SiteExplorer/1.0b;__http://siteexplorer.info/)23 Jul 2016 - 12:30
rest-client/2.0.0_(darwin15.4.0_x86_64)_ruby/2.3.1p11222 Jul 2016 - 23:41
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.022 Jul 2016 - 14:39
Mozilla/5.0_(Android_4.0.4;_Tablet;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.022 Jul 2016 - 13:04
Mozilla/5.0_(BB10;_Kbd)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.2.2876_Mobile_Safari/537.35_22 Jul 2016 - 12:30
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Tablet;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.022 Jul 2016 - 10:36
Mozilla/5.0_(compatible;_Yahoo_Link_Preview;_https://help.yahoo.com/kb/mail/yahoo-link-preview-SLN23615.html)22 Jul 2016 - 10:12
Mozilla/5.0_(Mobile;_OPEN;_rv:28.0)_Gecko/28.0_Firefox/28.022 Jul 2016 - 09:25
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40125/37.8762;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1621 Jul 2016 - 18:26
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:38.0)_Gecko/38.0_Firefox/38.021 Jul 2016 - 15:49
WhatsApp/2.16.57_A20 Jul 2016 - 12:14
FeeddlerRSS/3.2_(iPhone;_iOS_8.1.3;_Scale/2.00)20 Jul 2016 - 11:22
Mozilla/5.0_(Android_4.2.1;_Mobile;_rv:44.0)_Gecko/44.0_Firefox/44.020 Jul 2016 - 10:06
Mozilla/4.0_(compatible;_Clever_Internet_Suite)20 Jul 2016 - 07:14
Mozilla/5.0_(Android;_Tablet;_rv:34.0)_Gecko/34.0_Firefox/34.020 Jul 2016 - 00:43
Scrapy/0.24.6_(_http://scrapy.org)19 Jul 2016 - 08:47
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/17.0.2211/37.8743;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1619 Jul 2016 - 05:58
Mozilla19 Jul 2016 - 00:47
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40234/37.8743;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1618 Jul 2016 - 23:09
Pinterest/0.2_(_http://www.pinterest.com/)18 Jul 2016 - 21:07
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/28.0.1764/37.8743;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1618 Jul 2016 - 20:54
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.018 Jul 2016 - 09:50
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Tablet;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.016 Jul 2016 - 14:24
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Mobile;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.016 Jul 2016 - 01:42
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.2.2639_Mobile_Safari/537.35_16 Jul 2016 - 01:08
Mozilla/5.0_(SAMSUNG;_SAMSUNG-GT-S8500/S8500XXLA1;_U;_Bada/2.0;_es-es)_AppleWebKit/534.20_(KHTML,_like_Gecko)_Dolfin/3.0_Mobile_WVGA_SMM-MMS/1.2.0_OPN-B15 Jul 2016 - 10:40
ADmantX_Platform_Semantic_Analyzer_-_ADform_-_ADmantX_Inc._-_www.admantx.com_-_support@admantx.com14 Jul 2016 - 09:23
Scrapy/1.0.3_(_http://scrapy.org)14 Jul 2016 - 06:16
Grasshopper14 Jul 2016 - 00:25
MovableType/x.x13 Jul 2016 - 16:07
Mozilla/5.0_(Android_4.2.2;_Mobile;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.012 Jul 2016 - 16:13
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Mobile;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.012 Jul 2016 - 11:44
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.6.40234/37.8717;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1611 Jul 2016 - 17:17
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/17.0.2211/37.8717;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1611 Jul 2016 - 13:33
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Mobile;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.011 Jul 2016 - 09:39
Digg_Deeper/v1_(http://digg.com/about)10 Jul 2016 - 18:50
WhatsApp/2.12.16/i09 Jul 2016 - 11:14
Mozilla/4.0_(compatible;HostTracker/2.0;_http://www.host-tracker.com/)09 Jul 2016 - 06:04
Mozilla/5.0_Tweetminster08 Jul 2016 - 22:46
Nuzzel08 Jul 2016 - 22:02
Crowsnest/0.5_(_http://www.crowsnest.tv/)08 Jul 2016 - 20:46
trovator_(_http://www.trovator.com/wiki/)08 Jul 2016 - 04:38
Mozilla/5.0_(Android_4.3;_Mobile;_rv:47.0)_Gecko/47.0_Firefox/47.007 Jul 2016 - 16:56
PocketParser/2.0_(_https://getpocket.com/pocketparser_ua)07 Jul 2016 - 13:44
WhatsApp/2.12.556_A07 Jul 2016 - 13:44
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Mobile;_rv:46.0)_Gecko/46.0_Firefox/46.007 Jul 2016 - 11:11
Scrapy/1.1.0_(_http://scrapy.org)06 Jul 2016 - 20:00
ADmantX_Platform_Semantic_Analyzer_-_Turn_EU_-_ADmantX_Inc._-_www.admantx.com_-_support@admantx.com06 Jul 2016 - 12:18
Mozilla/5.0_(compatible;_Optimizer)05 Jul 2016 - 23:40
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/6.5.27309/27.1169;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.1004 Jul 2016 - 12:02
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.004 Jul 2016 - 10:52
M04 Jul 2016 - 09:38
FeeddlerRSS/3.2_(iPad;_iOS_9.3.2;_Scale/2.00)03 Jul 2016 - 19:25
Opera/9.80_(MAUI_Runtime;_Opera_Mini/4.4.32206/37.8678;_U;_en)_Presto/2.12.423_Version/12.1602 Jul 2016 - 02:51
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/17.0.2211/37.8678;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1601 Jul 2016 - 13:10
Mozilla/5.0_(compatible;_DomainAppender_/1.0;__http://www.profound.net/domainappender)01 Jul 2016 - 10:22Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)