Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. d'Hisenda i Administracions PúbliquesAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Nov 2016 - 00:34
Període reportat:Mes Oct 2016
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
399 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
ebap35738.3 %
ebap caib192 %
fogaiba161.7 %
ebap.caib.es111.1 %
112 balears90.9 %
fogaiba.caib.es90.9 %
escuela balear de administración publica80.8 %
ebap.caib70.7 %
ayuntamientos mallorca telefonos60.6 %
jcca caib60.6 %
servei d atenció a la diversitat60.6 %
ebap formació40.4 %
ebapcaib40.4 %
oposiciones baleares 201740.4 %
caib ebap40.4 %
oposiciones caib30.3 %
ebap.caib.es oposicions30.3 %
presupuestos 2017 caib30.3 %
cursos catalan 2017 ebap30.3 %
ebapenlinia30.3 %
112 baleares30.3 %
www.ebap.caib.es30.3 %
ebap catalan30.3 %
ajudes fons social caib30.3 %
llei funcio pubilica caib30.3 %
ebap formacio30.3 %
ebap illes balears30.3 %
www.ebap30.3 %
ebap cursos30.3 %
referencia catastral manacor20.2 %
servei de prevencio riscs laboralas caib20.2 %
servei d atencio a la diversitat20.2 %
models examen nivell c catala20.2 %
ebap formacion local20.2 %
servei d atenciÓ a la diversitat20.2 %
http //ebap.adformacion.com20.2 %
gestion laboral20.2 %
ley 7/201320.2 %
ebap lista de policias20.2 %
concurso de a oposición consultar20.2 %
http //ebapenlinea.caib.es20.2 %
escola administració pública de balears temaris20.2 %
sad caib20.2 %
normativa sobre apertura de establecimientos de ocio ley 7/2013 govern de les illes balear20.2 %
concurs trasllats caib20.2 %
egencia tributaria iles baleares20.2 %
caib20.2 %
presupuestos caib 201720.2 %
agencia tributaria de las illes balears20.2 %
protecció civil balears20.2 %
emergencies i justicia20.2 %
fogaiba caib20.2 %
hpsb20.2 %
atencio a la diversitat20.2 %
pressuposts caib 201620.2 %
cursos ebap20.2 %
junta autonómica d activitats illes balears20.2 %
971 177 62020.2 %
cursos ebap 201620.2 %
ebab diploma cursos20.2 %
escola d administracio publica mallorca20.2 %
fondo social caib20.2 %
aguas subterraneas mallorca20.2 %
actividades clasificadas govern balear20.2 %
cursos catalan ebap20.2 %
caib.es portal del opositor20.2 %
pie de recurso especial contratacion20.2 %
excedencia voluntaria caib20.2 %
junta consultiva contratación administrativa caib20.2 %
model d expedient de contractació caib20.2 %
edificios y colegios que son del ebap20.2 %
ars20.2 %
llei 16/2006 de 17 d octubre20.2 %
becas fp superior mallorca20.2 %
servei atencio diversitat caib20.2 %
informe jurídico relativo a la interpretación del acuerdo de la mesa sectorial de servicios generales sobre medidas de conciliación de la vida familiar y laboral del personal funcionario al servicio de la administración de la comunidad autónoma de las islas baleares ratificado por acuerdo del consejo de gobierno de 23 de septiembre de 2005. permiso por guarda legal en caso qu20.2 %
ebap telf20.2 %
seib 11220.2 %
ebap ibiza10.1 %
model plec clàusules junta consultiva10.1 %
ebap ate llistat definitiu10.1 %
poima soib maó10.1 %
motius no admissió curs ebap10.1 %
direcció general de presupuestos caib10.1 %
my112 balears10.1 %
ebap cursos catalan10.1 %
ebap en linea10.1 %
portal de l aigua caib10.1 %
eoi palma catala c2 model10.1 %
ayudas y becas mallorca10.1 %
escola administració publica10.1 %
junta autonómica activitats10.1 %
gencat junta consultiva de contractacio comissio de classificacio empresarial10.1 %
intervencion general del estado en illes balears10.1 %
begoña morey aguirre10.1 %
becas libros 2016 palma de mallorca10.1 %
direcció general de modernització10.1 %
informes junta consultiva de contratación10.1 %
oposiciones abogacia caib10.1 %
ebap bolsa chic colaboradores formadores profesores10.1 %
la junta autonómica de actividades de las illes balears10.1 %
escoleta pública10.1 %
decreto 18/1996 de 8 de febrero mediante el cual se aprueba el reglamento de actividades clasificadas10.1 %
crusos govermn10.1 %
112 illes balears10.1 %
junta conultiva mallorca10.1 %
funcion publica govern balear10.1 %
accion personal laboral10.1 %
examen de catalan b210.1 %
informe junta consultiva registro congtratistas exime presentación documentacion en procedimientos contratacion10.1 %
derechos deberes alumnos baleares10.1 %
examen catalán b2 mallorca10.1 %
beca comedor balears10.1 %
ayuntamientos en formentera10.1 %
cursos menorca10.1 %
junta de contratación administrativa10.1 %
ley 2/2007 de 27 de marzo de la función pública de la comunidad autónoma de las islas baleares10.1 %
hacienda calle can troncoso10.1 %
ebab10.1 %
^y6^xpt441^ttab02^es10.1 %
policia local baleares spat10.1 %
becas bachillerato caib10.1 %
junta consultiva mallorca10.1 %
registro oficial de licitadores de baleares10.1 %
presupuestos islas baleares 201610.1 %
reserva agua mallorca10.1 %
caib informes nese10.1 %
central contractació caib10.1 %
ebap govern illes10.1 %
ordenanza de actividades comerciales en formentera10.1 %
seguretat en el treball10.1 %
inspib10.1 %
concurs de trasllats personal caib 201310.1 %
boib supresion de barreras arquitectonicas10.1 %
relacion de prohibiciones para contratar junta consultiva contratacion canarias10.1 %
model certificat de la classificació de serveis a les illes balears10.1 %
pressupost 2016 caib10.1 %
servei atenció a la diversitat caib10.1 %
secció beques nee10.1 %
central de contractació10.1 %
normativa vertidos en baleares10.1 %
classificacio empreses10.1 %
junta consultiva de cobntratacion baleares10.1 %
exercicis català a2 àudio10.1 %
caib concurs trasllats10.1 %
licenicas de actividad baleares10.1 %
782af41010.1 %
becas libros palma de mallorca10.1 %
caib atencio a la diversitat10.1 %
despesa no financera pressupost 2016 caib10.1 %
conselleria administracion publica baleares10.1 %
cursos ebap sanidad10.1 %
junta consultiva contratacion pie de recurso10.1 %
getió d emergències10.1 %
unisex agua de baleares10.1 %
oposiciones baleares10.1 %
calle troncoso en palma de mallorca10.1 %
oposiciones illes balears 201610.1 %
fogaiba pac 201610.1 %
sac@ducret.com10.1 %
cap del servei de prevenció tècnica10.1 %
junta consultiva de contratacion administrativa depende de10.1 %
curs ebap habilitats de comunicació10.1 %
ebap oposició advocat10.1 %
caib atencio diversitat10.1 %
llei pressuposts caib10.1 %
direccio general emergencies caib10.1 %
ebap docentes personal ofesores10.1 %
^bbq^xpt187^ttab02^es10.1 %
atencio a la diversidad weib.caib.es10.1 %
acuerdos marco caib10.1 %
llei 7/2013 de 26 de novembre10.1 %
atencio a la diversitat caib10.1 %
subastas10.1 %
junta consultiva caib10.1 %
policia tutor10.1 %
direccio genera funcio publica administracions publiques10.1 %
calle trincoso en palma de mallorca10.1 %
^byf^xdm317^ttab02^es10.1 %
bioatles caib mallorca10.1 %
ebap formaci10.1 %
informe de la junta consultiva de contratación administrativa 4/2007 sobre consideración como medio propio una fundación del sector público10.1 %
normativa función pública10.1 %
recomendacion junta consultiva10.1 %
ebap concurs 201610.1 %
pressupost 2015 caib10.1 %
topnav10.1 %
informe junta consultiva baleares10.1 %
ebap bolsa de trabajo10.1 %
ebapcaib.es10.1 %
becas de mobilitat10.1 %
concurso traslados ebap10.1 %
ebap examenes tipo10.1 %
^y6^xpt442^ttab02^es10.1 %
ley 7/2013 actividades10.1 %
ebap lista provisional de policias10.1 %
instruccione 1/2016 baleras direccio general demergencies10.1 %
^byu^xdm148^ttab02^es10.1 %
models organitzatius i de selscció personal altrenatius10.1 %
caib examens b2 catala10.1 %
becas o ayudas islas baleares10.1 %
autorización sectorial10.1 %
fons social caib10.1 %
ebap protección civil o10.1 %
fiop d-810.1 %
ebab cursos10.1 %
subastas maĺlorca10.1 %
ley funcio publica caib10.1 %
illes balears troncoso10.1 %
^y6^xpt224^s17546^es10.1 %
seccio beques caib10.1 %
evolucion del presupuesto de las comunidades auntonomas10.1 %
expedient aprovaciÓ ordenances fiscals10.1 %
simulacre incendis govern balear10.1 %
caib servei atencio diversitqt10.1 %
conselleria funcio publica baleares10.1 %
www.boib.caib.es10.1 %
ebap mallorca pagina web resultado de las pruebas del 20 de octubre10.1 %
caib servei atencio diversitat10.1 %
resolucions definitives borsa ebap10.1 %
oposicions caib cercador10.1 %
models negociació contrctes negociats sense publicitat10.1 %
decreto vacaciones caib10.1 %
oficinas aeat palma de mallorca10.1 %
junta autonomica activitats10.1 %
riscos laborals palma10.1 %
atencio a la diversitat.caib10.1 %
nif sfm10.1 %
normativa sobre vacances empleats publics10.1 %
junta consultiva de contratacion autonoma de baleares10.1 %
consejeria de educacion de baleares10.1 %
servei d atenció a ladiversitat10.1 %
agencia trobutaria illes balears10.1 %
policia local balears10.1 %
la policia illes balears10.1 %
dirección general de industria bastió d en sanoguera10.1 %
mhaptribunal administrativo central de recursos informes10.1 %
gabriel alomar y villalonga 3310.1 %
junta consultiva castilla la mancha10.1 %
becas para colegios en mallorca10.1 %
ebap.caibes10.1 %
direccion general de organizacion inspeccion y calidad de los servicios10.1 %
ope baleares.10.1 %
eba`p10.1 %
ebap poligono son rosignol10.1 %
català eivissa 2017 oferta formació10.1 %
direccin general d la funcion publca instruccines sobre permisos10.1 %
secció beques caib10.1 %
http //ebap.caib.es10.1 %
fogaiba campos10.1 %
ministerio de educacion becas mallorca10.1 %
hojas de reclamaciones baleares10.1 %
direccion general emergencias baleares10.1 %
atencio a la diversitat conselleria illes balears10.1 %
direccio general funcio publica catalunya10.1 %
web http //ebap.caib.es formulari d’autobaremació dels mèrits10.1 %
juntaconsultiva caib10.1 %
junta consultiva baleares10.1 %
ebap.caib.es portal del opositor10.1 %
informe junta consultiva contractacio administrativa mitja propi10.1 %
certificat de llenguatge administratiu10.1 %
ebap formació directius10.1 %
www.fogaiba.caib.es10.1 %
normativa en bares de baleares sobre sanidad10.1 %
pie de recurso10.1 %
oposicions balears 201710.1 %
junta consultiva de contractacio comissio de classificacio empresarial10.1 %
beca de trasporte empalma de mallorca10.1 %
junta consultiva de contractació administrativa caib10.1 %
documentació municipal models acord de govern10.1 %
acib caib10.1 %
112 mallorca10.1 %
caib acuerdo marco limpieza10.1 %
llei 1110/200710.1 %
cejaib10.1 %
model plecs contractaciÓ artista10.1 %
cursos en la caib 201610.1 %
caib beques nese 16 1710.1 %
becas nese10.1 %
fons social10.1 %
model plec negociat10.1 %
ebap horari10.1 %
oposicions 2017 balears10.1 %
efectes jubilació voluntària classes passives10.1 %
conselleria de hisenda palma de mallorca calle troncoso10.1 %
presupuestos caib 201610.1 %
junta consultiva baleares 7/2013 9 de diciembre10.1 %
ley 2/2007 de 16 d emarzo de cuerpos y escalas10.1 %
conselleria d educacií seccio de beques palma10.1 %
lista niños becados aceptadas palma de mallorca10.1 %
colores de emergencias uniformes caib10.1 %
escuela de formacion en emergencias en menorca10.1 %
ate caib illes balears10.1 %
pedir becas en menorva10.1 %
e \curso 2016 ebap\escola balear d administració pública.htm10.1 %
model peu recurs especial10.1 %
logo ebap10.1 %
2016 ampliacion borsa telematica personal colaborador ebap r docente ebap listado10.1 %
curs catala on line caib10.1 %
ebap escola de formacio10.1 %
illes balears junta consultiva contratacion10.1 %
direccio ggeneral de funcio publica caib10.1 %
becas de la eso mallorca caib10.1 %
junta consultiva de contratacion administrativa10.1 %
becas nese caib10.1 %
contratacion publica impuesto actividades economicas10.1 %
ebap ate10.1 %
contingut del projecte d activitats illes balears10.1 %
becas de mobilidad eivissa resolucio10.1 %
bolsa ebap enfermer10.1 %
atib troncoso10.1 %
ayudas comedor baleares10.1 %
ebap poligon son rossinyol10.1 %
la junta autonómica de actividades de las illes balears contacto10.1 %
isabel socias rossello10.1 %
agencia tributaria calle troncoso10.1 %
junta consultiva contractacio illes balears10.1 %
servei de formacio de riscos laborals caib10.1 %
sad documents diversos10.1 %
becas gorvern illes balears10.1 %
joan carrio vidal10.1 %
ficha resumen proyecto obra baleares10.1 %
agencia tributaria palma de mallorca10.1 %
suministrament aigua potable pou condicions10.1 %
escola balear d administració publica10.1 %
instruccio en matèria de seguretat a les platges 1/2016 balears10.1 %
recurso 4/2003 junta consultiva de contratación illes balears10.1 %
reglament d activitats classificades10.1 %
guia de buenas prácticas en emergencias10.1 %
concurso traslados 2016 caib10.1 %
policia local baleares10.1 %
junta consultiva contratación administrativa10.1 %
oposiciones mallorca 201710.1 %
direccion ebap10.1 %
borsins de trebal de la caib10.1 %
la proposta provisional d’adjudicació dels llocs objecte de la convocatòria del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l’administració de la comunitat autònoma de les illes balears aprovat per la resolució de la consellera d’administracions públiques de 19 de juny de 2013 boib núm. 88 de 22 de juny .10.1 %
registro de personal10.1 %
licitaciones central de contratacion10.1 %
proyecto dirigidos a las personas con discapacidad ubv10.1 %
funciones junta consultiva de contratacion administrativa10.1 %
agua subterranea mallorca10.1 %
funcionarios municipales habilitación carácter nacional10.1 %
caib recuperació10.1 %
lista provisional de acceso a curso basico de policia local ebap10.1 %
modelo acuerdo de inicio expediente de contratación10.1 %
conselleria de hacienda mallorca10.1 %
incompatibilitats funcionaris balears10.1 %
pla de formació radiologia10.1 %
decreto 45 1995 régimen disciplinario10.1 %
junta consultiva de contractació10.1 %
regimen local10.1 %
ibsalut excedencia asuntos propios10.1 %
curs de llenguatge administratiu 201610.1 %
escola balear de administración publica10.1 %
^cam^xdm142^ttab02^es10.1 %
caib atenció a la diversitat10.1 %
escola balear de administració pública10.1 %
certificat llenguatge administratiu balears10.1 %
oposiciones illes balears10.1 %
calle troncoso10.1 %
codi postal 0714110.1 %
illes balears prohibit foc muntanyes10.1 %
jcsa.caib.es10.1 %
ebap telefono10.1 %
contractació plecs vídeos10.1 %
dgiej10.1 %
normativa autonomica de mallorca10.1 %
quin es el periode legal de quemas controladas a balears10.1 %
entorn energentic10.1 %
instituto balear de administración pública10.1 %
junta consultiva contractació administrativa illes balears10.1 %
junta consultiva de contratacion baleares10.1 %
ebap ibiza telefono10.1 %
ebapv10.1 %
beques illes balears10.1 %
servei atencio diversitat10.1 %
modelos pliegos de clausulas administrativas junta consultiva de contratación10.1 %
geibsau10.1 %
centro de coordinacion sanitario de islas baleares10.1 %
central contratacion caib10.1 %
becas baleares educacion10.1 %
intervencio caib10.1 %
ebap caib es10.1 %
direccion general de interior illes balears10.1 %
servei atencio a la diversitat.caib10.1 %
caib fons social10.1 %
certificat acreditatiu de la classificació de serveis a les illes balears10.1 %
delegacio de govern palma10.1 %
dirección general de función publica. gobern balear10.1 %
jutna consultiva de contratació pública10.1 %
dgfuncionpublica caib10.1 %
text refos de la llei de contractes del sector públic document consolidat10.1 %
licenciaventa de alcohol en baleares10.1 %
subasta mallorca10.1 %
peu de recursos nova llei10.1 %
text refós de la llei contractes sector public consolidat10.1 %
entrega diplomas fiop balears10.1 %
projecte de llei de pressuposts generals de la caib10.1 %
legislació del cicle de l aigua balears10.1 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)