Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. de Serveis Socials i CooperacióAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Nov 2016 - 00:38
Període reportat:Mes Oct 2016
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
168 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
ibdona103.9 %
institut balear de la dona93.5 %
ibas83.1 %
govern balear fundacion para la dependencia83.1 %
fundacion balear de la dependencia83.1 %
govern balear fundacion para la depwndencia41.5 %
fundacio balear dependencia41.5 %
fundación de atención y apoyo a la dependencia y de promoción de la autonomía personal de las illes balears41.5 %
oddm41.5 %
fundacion balear dependencia31.1 %
noticias sobre el servicio de la familia31.1 %
instituto tinerfeño balear31.1 %
hpsb31.1 %
ib dona31.1 %
atencio a la dependencia20.7 %
fundación de la dependencia20.7 %
institut de la dona20.7 %
protocol rumi20.7 %
bolsa de trabajo residencias del govern balear20.7 %
fundació balear dependència20.7 %
borsa de la fundacio atencio a la dependencia del govern20.7 %
direccio general de serveis socials20.7 %
govern balear formació igualtat20.7 %
institut balears de la dona20.7 %
^y6^xpt222^ttab02^es20.7 %
ajudes economiques a les families d acollida20.7 %
fundacion de la dependencia20.7 %
instituto balear de la mujer20.7 %
fundación balear de atención a la dependencia20.7 %
dependencia illes balears20.7 %
govern balear fundacion para ka depwndencia20.7 %
ars20.7 %
fundacio per la dependencia20.7 %
govern balear dependencia20.7 %
fundació s estel20.7 %
caib dependencia20.7 %
conselleria de menors20.7 %
irfap20.7 %
oficina de defensa dels drets dels menors10.3 %
fundación de atención y apoyo a la dependencia y de promoción a la automía personal de las illes balears10.3 %
fundacio de atencio y soporte a la dependencia baleares10.3 %
llei dona illes balears10.3 %
ibdona datos contacto10.3 %
bolsa de empleo fundacion atencion a la dependencia10.3 %
que fer avui mallorca10.3 %
www.fundaciobalear per a la depende10.3 %
bolsa de la ley de la dependencia10.3 %
instituto de la dona en baleares10.3 %
bolsa de fundacion a la dependencia baleares10.3 %
listas bolsin del govern ibiza10.3 %
llei 14/2010 9 de desembre illes balears mediació familiar10.3 %
conselleria familia i serveis socials10.3 %
fiscalia de menors caib10.3 %
fundación de atención y apoyo a la dependencia y promoción de la autonomía personal de las illes balears10.3 %
fundacio atenció i suport a la dependencia illes balears10.3 %
borsa a la dependencia en mallorca10.3 %
fundación de atención y apoyo a la dependencia y de promoción de la autnomía personal de las ills balears10.3 %
fundación de atención y apoyo a la dependencia y de promoción de la automía personal de las illes balears10.3 %
fundacio atencio i suport a la dependencia10.3 %
fill a càrrec seguretat social10.3 %
taller ocupacional fundacio d atenció i suport a la dependencia10.3 %
adreça conselleria dependencia govern balear10.3 %
fundacion balear de dependencia10.3 %
fundacion dependencia caib10.3 %
fundació balear d atenció i suport a la dependència10.3 %
fundació d atenció i suport a la dependència i de promoció de l autonomia personal de les illes balears10.3 %
xarxa fundació d ajuda a la dependencia10.3 %
fundación de atención y apoyo a la dependencia10.3 %
curso violencia de genero ib salut10.3 %
bolsa de trabajo de la ley de la dependencia10.3 %
fundacion de atencion a la dependencia10.3 %
ajut fill a carrec seguretat social10.3 %
consell rector de la dona caib10.3 %
utasi mallorca10.3 %
fundacion balear dependencia govern10.3 %
fundaqcion de la dona baleares10.3 %
llistes de dependencia bossa treball caib10.3 %
boib institut balear de la dona funcions10.3 %
caib residencias baleares10.3 %
fundación de atención y apoyo a la dependencia y promoci´n de la automía personal de las illes balears10.3 %
curs agent igualtat10.3 %
proteccion del menor palma de mallorca10.3 %
ayuda y proteccion al menor mallorca10.3 %
conselleria de dependencia mallorca10.3 %
llistat definitiu borsi dependencia caib10.3 %
fundacion de atencion y suporte dependencia y promocion autonomia personal10.3 %
dirección general de menores de palma10.3 %
direccion general de menors y familia10.3 %
instituto balear tinerfeño10.3 %
govern balear fundacuon para la dependencia10.3 %
oferta de empleo fundacion dependendencia10.3 %
fundació d atenció i suport a la dependència i de promoció de l autonomia personal10.3 %
director general de dependencia mallorca10.3 %
dret a la salut de l infant10.3 %
prestacio fill a carrec discapacitat10.3 %
atenció a domicili llei de dependència10.3 %
direcció general de dependencia10.3 %
residencia salut mental a les balears10.3 %
utasi10.3 %
trabajo residencias govern balear10.3 %
afers socials10.3 %
govern balear grados de dependencia10.3 %
estudis de genere balears10.3 %
fundacion de atencion a la dependencia islas baleares10.3 %
institut de la dona cursos palma10.3 %
bolsa de fundacion balear dependencia10.3 %
tesis sobre aceite de oliva10.3 %
passos a seguir per demanar llicències per risc durant l embaràs al departament d educcaió10.3 %
fundació atenció dependència portal contractació10.3 %
curso llei 11/2016 28 juliol10.3 %
residencias palma de mallorca10.3 %
fundacion atencio a la dependencia10.3 %
protector de menores mallorca10.3 %
distintiu igualtat10.3 %
agents en igualtat palma10.3 %
punt de trobada familiar illes balears10.3 %
govern balear fundacionnpara la dependencia10.3 %
direccion general servicios sociales baleares10.3 %
fundacion de dependencia10.3 %
bolsa de trabajo ley de dependencia10.3 %
fundacio d ajuda para la depemdemcia10.3 %
topnav10.3 %
gesma mallorcabolsa de la fundacion mallorca10.3 %
families d acollida10.3 %
llei igualtat illes balears10.3 %
govern balear fundacion para la depensencia10.3 %
fundación balear de la dependencia10.3 %
fundacion balear para la dependencia10.3 %
assajos cereals 201610.3 %
fundación dependencia baleares10.3 %
capacitacion agraria mallorca10.3 %
direcció general de menors i familia10.3 %
direccio general de families10.3 %
bolsa de empleo de la dependencia10.3 %
rumi caib10.3 %
fundacón de atención y apoyo a la dependencia y de promoción de la autonomía personal de las illes balears10.3 %
govern balear fundacion para la dependenvia10.3 %
bossa treball traballador social dependencia caib10.3 %
govern balear gabriel alomar10.3 %
instituto de la dona cursos10.3 %
empresas distintivo igualdad illes balears10.3 %
cif ibdona10.3 %
prestació de la seguretat social per fill a carrec10.3 %
mediadors familiars mallorca10.3 %
fundacio d atenció i suport a la dependencia ibiza10.3 %
fundació per la dependencia illes balears10.3 %
prestacio fill a carrec discapcitat10.3 %
^y6^xpt222^s16847^es10.3 %
fundacio dependencia caib10.3 %
observatori de treball10.3 %
direcció general de planificacio i serveis socials10.3 %
ajudes families nombroses illes balears10.3 %
direcc general de serveis socials i persones en situacio de dependencia10.3 %
fundacio dependencia balears10.3 %
oficina de defensa dels drets del menor10.3 %
^y6^xpt222^s18689^es10.3 %
atencion a la mujer islas baleares10.3 %
fbd.caib.es10.3 %
institut de la dona mallorca voluntariat10.3 %
prestacions per acolliment10.3 %
permis naixement fill per cesarea10.3 %
fundacion dependencia palma de mallorca10.3 %
gabriel alomar govern balear10.3 %
fundación de atención y apoyo a la dependencia y de la autonomía personal de las illes balears10.3 %
oficina defensa del menor10.3 %
llistat borsa treball treballador social dependencia10.3 %
fundación soprte y ayuda a la dependencia10.3 %
ajudes seguretat social fill a càrrec10.3 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)