Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. d'Educació i UniversitatsAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Gen 2017 - 00:33
Període reportat:Mes Des 2016
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
520 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
dgpdocen545.7 %
fpdistancia.caib.es282.9 %
sitibsa202.1 %
personal docent171.8 %
lista interidad illes balears171.8 %
dgpdocen.caib.es161.7 %
fpadistancia.caib.es151.6 %
fp caib111.1 %
caib personal docent111.1 %
www.dgpdocen.caib.es101 %
llista interins personal docent90.9 %
caib formació professional70.7 %
caib70.7 %
asuntos sociales de baleares70.7 %
personal docent interi60.6 %
ars60.6 %
conselleria educacio balears60.6 %
sulfatos en el agua60.6 %
direccio general de personal docent60.6 %
personal docent caib60.6 %
conselleria d educació recursos humans illes balears50.5 %
nitratos en el agua50.5 %
mutua medica interinos docentes caib50.5 %
topnav50.5 %
conselleria de serveis socials i cooperació50.5 %
infocolon50.5 %
www.caib.es50.5 %
museu de mallorca50.5 %
caib.es personal docent50.5 %
ibisec40.4 %
los derechos de los jovenes40.4 %
portal docent40.4 %
dgpdocent40.4 %
weib40.4 %
muib40.4 %
formacio professional40.4 %
resultats concurs trasllats 2016 baleares40.4 %
conselleria educació illes balears personal docent40.4 %
nitratos40.4 %
oficina de defensa de los derechos del menor30.3 %
caib fp30.3 %
personal docent balears30.3 %
caib.es educacio30.3 %
formacionp.caib.es mariner pescador30.3 %
conselleria afers socials i cooperació caib logo direcció general cooperacio30.3 %
conselleria familia i serveis socials palma30.3 %
tramit telematic substitucions mestres balears30.3 %
portal docent interi30.3 %
formació professional caib30.3 %
dg docente30.3 %
cosellera de serveis socials eivissa30.3 %
direcció personal docent30.3 %
llista d interins personal docent30.3 %
dinamicat30.3 %
caib.es fp30.3 %
conselleria de educación ibiza20.2 %
delegación territorial de educación ibiza20.2 %
obtener certificado anual irpf caib20.2 %
dgpdocen.caib20.2 %
govern balear personal docent interi20.2 %
museus de palma20.2 %
cicles formatius illes balears20.2 %
formació professional20.2 %
^y6^xpt222^s16846^es20.2 %
proves d accés cicle formatiu grau mitjà20.2 %
^y6^xpt222^s16848^es20.2 %
que son los derecchos de los jovenes20.2 %
renta social consell20.2 %
portal de personal docent caib20.2 %
proves acces a grau superior20.2 %
fp distancia caib20.2 %
caib inspección20.2 %
centres educatius balears20.2 %
fogaiba20.2 %
http//dgplacen.caib.es20.2 %
museu mallorca guinevet20.2 %
caib planificacio20.2 %
portal del docent interi balears20.2 %
cloruros20.2 %
llista d interins20.2 %
plataforma virtual fp distancia20.2 %
siloé piscinas20.2 %
dgplacen.caib.es20.2 %
visualitzador muib20.2 %
escuela de adultos de la caib20.2 %
caib educacio20.2 %
sulfato de aluminio causa daños a la salud en el agua?20.2 %
formació professional illes balears20.2 %
dg planificació20.2 %
direccio general d innovacio i comunitat educativa20.2 %
derechos de los jovenes20.2 %
fpcaib20.2 %
fpadistancia20.2 %
cap de servei de personal docent20.2 %
fp dual mallorca20.2 %
curso prevención legionela baleares20.2 %
pqpi20.2 %
fp grau mitjà embarcacions20.2 %
formacio professional caib20.2 %
las normas tecnicas de planeamineto urbanísitco municipal gobierno balear20.2 %
caib interins20.2 %
borsa docent illes balears20.2 %
fp a distancia20.2 %
^y6^xpt224^ttab02^es20.2 %
siloe20.2 %
museos mallorca20.2 %
caib fp a distancia20.2 %
formació professional illes balears palma dietista20.2 %
agua con sulfatos20.2 %
plataforma virtual d ensenyament de les illes balears20.2 %
formacion profesional caib20.2 %
prova acces grau superior20.2 %
plataforma virtual caib20.2 %
^cam^xdm137^ttab02^es20.2 %
conselleria d afers socials balears20.2 %
formació professional de grau mitja20.2 %
problemas originados por el sulfato en el agua20.2 %
grau mitja 201620.2 %
dg formacio professional caib20.2 %
caib docent20.2 %
educacion adjudicaciones 2016-2017 islas baleares20.2 %
exceso de nitratos en el agua20.2 %
plataforma virtual fp online illes balears20.2 %
formacio professipnal20.2 %
caib prueba de acceso20.2 %
fp a distancia caib20.2 %
caib interins docents20.2 %
cálculo de emisiones de contaminación atmosférica por uso de10.1 %
portal docent caib10.1 %
resolució comissions de serveis caib10.1 %
correu compatibilitats personal docent illes balears10.1 %
fp baleares 201610.1 %
formacio profesional caib10.1 %
sulfatos pesticidas contraindicaciones10.1 %
inspección educativa baleares10.1 %
calendario escolar 2016 baleares10.1 %
conselleria de educacion de ibiza y formentera10.1 %
fpdistanciagovernbalear10.1 %
balears personal docent10.1 %
interins personal docent10.1 %
criteris quota 2016-201710.1 %
pruevas acces a grau superior ingles10.1 %
llista interins balears10.1 %
lista interins illes balears educacio10.1 %
fp asistencia asistencia la direccion baleares caib10.1 %
proves d accés per fer grau superior10.1 %
consejeria de asuntis sociales baleares10.1 %
criteris elaboració horaris curs 2016-2017 caib maig 201710.1 %
info colón sergas.es10.1 %
calendario escolar 2016 y 2017 illes balears10.1 %
renta basica caib10.1 %
portal del docent10.1 %
proves d accés a grau superior10.1 %
^byc^xdm189^ttab02^es10.1 %
fp baleares10.1 %
formacioprofessional.caib10.1 %
factores emisión eléctricas generación10.1 %
infocolon@sergas.es10.1 %
mis derechos de niÑÓ10.1 %
ministerio de educación ibiza10.1 %
probes dacces a fb grau mitja menorca10.1 %
prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny caib10.1 %
cap de servei personal docent10.1 %
que.indica nitratos en.el agua10.1 %
prova d accés als cicles de grau mitja10.1 %
caib plataforma a distància10.1 %
nota de corte grado superior baleares10.1 %
formacioprofessional.caib.es10.1 %
pdocen.caib10.1 %
via punica n16 07800 ibiza10.1 %
dgp docen10.1 %
factores emision sox10.1 %
agua con altos nitratos efectos para el cuerpo10.1 %
conselleria d educacio illes balears10.1 %
catalogo de actividades potencialemete contaminantes de la atmosfera10.1 %
tipos de derechos de los jóvenes10.1 %
carnet jove10.1 %
gerent conservatori palma10.1 %
servei jurídic de recursos humans10.1 %
fp caib a distancia10.1 %
formacio permanent professorat caib10.1 %
formacio professional qurion10.1 %
personal.laboral de centres docents10.1 %
si no aproves batxillerat pots fer formació professional grau mig10.1 %
fp a distancia mallorca10.1 %
marta en serveis socials ciutadella10.1 %
prova d acces a grau superior en castellà10.1 %
http //www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=m1011100850266368098&lang=es&cont=2620210.1 %
ibiza conselleria educacion10.1 %
conselleria d educació balears personal docent10.1 %
consumo de agua y hemoglobina10.1 %
dades exàmen eso adults 2016-17 mallorca10.1 %
guia per preparar la prova acces a grau superior10.1 %
dguni10.1 %
ulceras causadas por niveles elevados de cloro en agua10.1 %
roesb baleares10.1 %
ordenacio caib planificació10.1 %
conselleria serveis socials i cooperació10.1 %
derechos. de los jóvenes10.1 %
direccio general comunitateducativa innovacio10.1 %
conselleria serveis socials i cooperacio10.1 %
dgp docen renuncia10.1 %
examen prova dacces a grau mitja tortosa10.1 %
percentatge habitual retención personal docent secundaria10.1 %
museu de mallorca feina10.1 %
cual es el efecto de la presencia de los iones sulfato en el agua10.1 %
direcció personal docent illes balears10.1 %
conselleria d educació i universitat eivissa10.1 %
que transtornos ocaaiona el excesivo de notritos y nitratos10.1 %
registro de voluntades anticipadas de palma10.1 %
tutorització interins balears10.1 %
prova cicles supeioirs d arts part especifica10.1 %
^y6^xpt368^s17547^es10.1 %
investigar los derechos de los jóvenes10.1 %
conselleria de servicios sociales10.1 %
http.//www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2771383&coduo=38&lang=ca10.1 %
recogida vazura en mallorca10.1 %
cursos prevención legionella palma mallorca10.1 %
formacion profesional. caib.es10.1 %
derecho para adolescentes10.1 %
hpsb10.1 %
dguni.caib.es10.1 %
plan de infraestructura educacio balears direccio general planificacio10.1 %
programa deteccio precoç cancer colon recte10.1 %
cuál es la repercusión de los nitratos sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas10.1 %
conselleria de familia i serveis socials illes balears10.1 %
escuela adultos caib10.1 %
concurs trasllats dgpdocen10.1 %
siloé sistema de información de piscinas10.1 %
jornades sobre tecnologies de l aprenentatge i el coneixement a l aula illes baleras10.1 %
conselleria de familia i serveis socials10.1 %
prova d acces grau mitja10.1 %
conselleria educacio caib ate10.1 %
borsa docent balears10.1 %
mèrits concurs professorat illes balears10.1 %
proves aces grau supoeripor caib10.1 %
sol.licitud de centres de participació en projectes d innovació educativa10.1 %
antonio cervera director general de cooperación baleares10.1 %
direccio planificacio i centres10.1 %
grado medio 2016 caib10.1 %
model per la sol.licitud demanar ser admes en un proces de seleccio per realitzar un curs de formacio profesional10.1 %
sots director general d universitats10.1 %
direccio genral de planificacio10.1 %
fct mòdul10.1 %
dgp caib10.1 %
cartera basica de serveis socials de les illes balears10.1 %
dades exàmen eso adults 2016-1710.1 %
caib educació personal docent10.1 %
caib portal del personal10.1 %
fp a distancia illes balears caib10.1 %
fp a distancia balears plataforma10.1 %
dirección general docente10.1 %
fp formacion profesional caib10.1 %
consumir nitratos10.1 %
fp.caib.es10.1 %
educacion ibiza direccion10.1 %
efectos nosivos del cloruro de sodio en la salud humana10.1 %
notificacion de actividad potencialmente contaminadora de la atmosfera10.1 %
documentos sobre los jovenes de barcelona10.1 %
mis derechos como niño10.1 %
sulfato para el agua10.1 %
conselleria de serveis socials i cooperació palma de mallorca10.1 %
caib cuso basico10.1 %
presa de possessió10.1 %
decret indemnitzacions per rao de servei caib10.1 %
derechos que tienen los jovenes10.1 %
conselleria serveis socials10.1 %
funciones de los servicios sociales en la caib10.1 %
renovació projecte de direcció10.1 %
fp informatica palma10.1 %
evaluaciones eso mallorca10.1 %
caib plataforma a adistancia10.1 %
fpdistancia.cai.es10.1 %
formacion basica ibiza10.1 %
alimentos con sulfato10.1 %
llistat d interins10.1 %
sulfatos y cloruros en el agua10.1 %
que pasa si tenemos contacto con nitrato10.1 %
places itinerants10.1 %
onselleria educacio balears nomines10.1 %
proyecto de la ley de servicios sociales de les illes balears10.1 %
espinacs nitrats embaras10.1 %
professional caib10.1 %
fp mallorca10.1 %
concurs de trasllats caib10.1 %
carme oliver directora de serveis generals10.1 %
portal docent interi caib10.1 %
agua nitratos como contrarrestarlo10.1 %
model declaració jurada illes balears10.1 %
formacio professional professorat caib10.1 %
conselleria de familias . d.g serveis socials10.1 %
bolsa illes balears magisterio 201610.1 %
conselleria d educació personal docent llista any 201510.1 %
agua potable sal consecuencias10.1 %
renda social. caib. com10.1 %
ies berenguer d anoia10.1 %
caib envelliment actiu10.1 %
formacioprofesional10.1 %
conselleria de familia i serveis socials adressa10.1 %
cuales son los derechos de los jovenes10.1 %
recursos humans personal laboral conselleria d educació illes balears10.1 %
caib.es10.1 %
direccion general cooperacion10.1 %
afers socials govern balear10.1 %
fp caiv a distancia10.1 %
secretaria general caib10.1 %
museos de palma de mallorca10.1 %
conselleria afers socials i cooperació caib logo10.1 %
normas tecnicas de planeamineto municipal baleares10.1 %
calle donde esta el registro de voluntades anticipadas en palma10.1 %
rendasocial.caib.com10.1 %
docent interí10.1 %
exempcions a la prova d acces del grau superior de turisme a les illes balears requisits10.1 %
accio social direccio general personal docent10.1 %
plataforma virtual fp a distancia caib10.1 %
^byc^xdm101^ttab02^ve10.1 %
borsa docents balears10.1 %
personaldocen10.1 %
caib.es portal interins10.1 %
los derechos de los jovenes. concepto10.1 %
portaldelpersonalinteri10.1 %
dates de proves d accés a cicles de grau mitjà 201710.1 %
interins portall docent10.1 %
museos palma de mallorca10.1 %
govern balear recursos humans10.1 %
portal del docent interí10.1 %
grau superior mallorca10.1 %
oficina de defensoria del menor10.1 %
caib plataforma10.1 %
petició mitja jornada personal docent govern balear10.1 %
oferta fp oficial baleares10.1 %
prova cientificotecnologica10.1 %
inspectors educaciÓ balears10.1 %
dgpersonal10.1 %
dgpoling.caib.cat10.1 %
renda social caib10.1 %
visor planeamiento baleares10.1 %
dg planificació i centres10.1 %
noticia llei d igualtat10.1 %
llistat escoles illes balears10.1 %
que produce el nitrato en el humano10.1 %
comissions de serveis caib10.1 %
intranet caib portal personal10.1 %
proves d accès grau mitja10.1 %
caib formacion profesional10.1 %
^y6^foxyyy^ttab02^es10.1 %
fogaiba palma10.1 %
gestib portal del personal10.1 %
portal del docent interi10.1 %
recusos humanos caib palma10.1 %
daños en el cuerpo humano por ingerir sulfito10.1 %
puntuació i dies de interins illes balears10.1 %
caib concurs trasllats10.1 %
proves lliures eso 201710.1 %
fpadistancia caib10.1 %
plataforma virtual fp distacia10.1 %
gartografia baleares10.1 %
^bzc^xdm112^ttab02^es10.1 %
personal docent interis10.1 %
factores emisoin corinair10.1 %
fppdistancia.caib.es10.1 %
caib fp distancia10.1 %
instituts on es fa la prova d acces a cicles superiors10.1 %
proves d accès a grau mitja10.1 %
^y6^xpt222^ttab02^es10.1 %
^y6^xpt222^lmes^es10.1 %
direcció general de personal docent10.1 %
causas para cloruros de agua altos10.1 %
formación profesional en baleares10.1 %
content10.1 %
que son los derechos de los jóvenes10.1 %
govern cheque bebe illes balears10.1 %
sulfato ecológico y sulfato normal10.1 %
factor de emision de co2 referidos a la generacon de energía electrica10.1 %
hervir el agua. nitratos y nitritos10.1 %
domicilio conselleria de familia i servei socials10.1 %
caib ciclos formativos10.1 %
docent10.1 %
baixes ensenyament illes balears10.1 %
pla infraestructures educacio caib10.1 %
proves d accès a grau mitja catalunya10.1 %
criteris de quota de professorat caib10.1 %
instruccions centre escolar illes balears 201610.1 %
formacion profesionl dual illes balears10.1 %
resposta sol.licitud d admissió curs10.1 %
planificacio i centres plantilles10.1 %
carta nàutica de gabriel de vallseca10.1 %
ministerio biocidas10.1 %
bestretes caib para funcionarios interinos10.1 %
fpdadistancia.caib.es10.1 %
http //www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2429422&coduo=203&lang=ca10.1 %
^byu^xdm148^ttab02^es10.1 %
caib factor emision sox10.1 %
llista preinscripcio proves acces grau superior10.1 %
fct caib10.1 %
muib caib10.1 %
conselleria de les illes balears10.1 %
^y6^xpt222^s18690^es10.1 %
pruebas libres eso 2017 baleares10.1 %
sitibsa planols10.1 %
world bosanski nauka obrazovanje10.1 %
información de los derechos de los jóvenes10.1 %
cita coselleria asuntos sociales caib10.1 %
fp illes balears a distancia plataforma10.1 %
llistes definitives atencio primari mallorca10.1 %
inspeccio educativa balears10.1 %
portal docent balears10.1 %
caib llista interins10.1 %
oferta educativa illes balears cicle formatiu10.1 %
portal personal baleares10.1 %
illes balears concurso de debate10.1 %
dgpdocen renuncia injustficada plaça10.1 %
tot10.1 %
como actua el sulfato en agua con lados10.1 %
los derechos de los jóvenes10.1 %
infosex caib10.1 %
cloruros en el agua10.1 %
jun¨ªperoserra|jun¨ªperserra-inici10.1 %
oposiciones docente islas baleares 201710.1 %
portalpersonaldocentillesbalears10.1 %
concurs direcció10.1 %
^ayw^xdm354^ttab02^es10.1 %
tycma balear10.1 %
direccio general de planificació ordenacio i centres ofici simulacre emergencies10.1 %
d.g. de f. professional i f. del professorat10.1 %
direccion general de personal docente10.1 %
siloe.msssi.es10.1 %
personal docente baleares10.1 %
estacion de parametros10.1 %
fp a distancia govern10.1 %
grau superior menorca10.1 %
recogida de heces sergas10.1 %
calendario escolar 2016-17 baleares10.1 %
inscripcio proves lliures eso 201710.1 %
fromacio profesional caib10.1 %
permisos i llicencies personal docent weib caib10.1 %
direcció general de personal docent girona10.1 %
que puedo hacer si tome agua con sulfatos10.1 %
http //www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2772283&coduo=36&lang=ca10.1 %
fp caib distancia10.1 %
llista d estudis d fp a les illes balears10.1 %
direccio persona docent10.1 %
estudiar fp2 en baleares10.1 %
carpeta d accidents escolars10.1 %
proves doacces10.1 %
oficina defensa del menor baleares10.1 %
escoleta felanitx10.1 %
segretaria caib10.1 %
formació 201710.1 %
proves dacces a grau superior10.1 %
oposicions interins consell10.1 %
proyecto siloe msssi10.1 %
llista dinterins10.1 %
mis derechos como menor10.1 %
causas de contaminacion de aguas por nitratos10.1 %
museu diocesÀ mallorca10.1 %
fp dual baleares10.1 %
informaticamap caib10.1 %
grau mig acces10.1 %
llista de professors interins buscar nombres de las personas y su profesion10.1 %
proves10.1 %
formacio profesional10.1 %
sulfatos en el agua mineral10.1 %
cursos formacion profesional mallorca10.1 %
dgbdocen10.1 %
presa possecio professor per concurs de trasllats10.1 %
dossier estilo de aprendizaje10.1 %
borsa docents secundaria balears10.1 %
dpdocen10.1 %
portal personal docent10.1 %
comisiones de servicio dgpdocen10.1 %
efectos de los nitratos y nitritos en la salud10.1 %
fponline csib10.1 %
caib formacio10.1 %
zona de serveis socials palma de mallorca10.1 %
paga extra caib10.1 %
fp superior pañma de mallorca10.1 %
calendari 2017 caib10.1 %
consejería de salud familia y bienestar social del gobierno de las islas baleares10.1 %
julia ramis bennassar10.1 %
el agua tiene sulfato10.1 %
profesor fp baleares10.1 %
illes balears borsa personal docent10.1 %
http//dgpoling.caib.cat10.1 %
http //www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2771309&coduo=1725&lang=ca10.1 %
pruebas en las heces para detectar precozmente el cancer de colon10.1 %
calendario escolar mallorca 2016-201710.1 %
http //dgpdocen.caib.es10.1 %
conselleria d educacio balears personal docent10.1 %
conselleria de servicios sociales y cooperacion10.1 %
convocatoria subvencions caib habitatge terapèutic serveis socials10.1 %
proves acces grau mitja10.1 %
museo de mallorca horarios10.1 %
dies exàmen eso adults 2016-17 mallorca10.1 %
quants anys son el grau superior de auxiliar de enfermeria10.1 %
formacioprofessional10.1 %
adjudicaciones bolsa extraordinaria baleares fp estetica10.1 %
consellera bienestar social10.1 %
temari prova d accès grau superior10.1 %
formacionp.caib.es10.1 %
contaminacion aire palma10.1 %
formació professional caib es10.1 %
serveis juridics conselleria educacio10.1 %
fina santiago10.1 %
govern balear nominas10.1 %
planificacio ordenacio i centres10.1 %
museo de mallorca10.1 %
nuevas ayudas sociales baleares10.1 %
fpdistancia caib10.1 %
registro de biocidas no agrícolas10.1 %
dirección general personal docent10.1 %
origen de los sulfatos en el agua10.1 %
ayuda domiciliaria fina santiago10.1 %
educació illes balears borses10.1 %
prova d acces a grau mitja 201610.1 %
investigar él derecho de los jovenes10.1 %
formacio del professorat caib10.1 %
niveles de nitratos en agua potable10.1 %
97117786410.1 %
portal de l interi caib10.1 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)