Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. de Territori, Energia i MobilitatAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Gen 2017 - 00:38
Període reportat:Mes Des 2016
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
190 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
ibavi6420.3 %
ivabi123.8 %
vivienda.caib.es61.9 %
ibavi ayuda alquiler 201661.9 %
conselleria d habitatge de les illes balears51.5 %
ibavi palma de mallorca51.5 %
habitatge.caib.es41.2 %
ibavi mallorca41.2 %
ibavi ayuda alquiler201730.9 %
http //atmosfera.caib.es20.6 %
pueden votar los extranjeros20.6 %
convocatoria subvencions caib serveis socials20.6 %
ibavi pisos ciutadella20.6 %
centre de salut son rullan20.6 %
vivienda.caib20.6 %
www.ibavi.es20.6 %
direccio general de canvi climatic20.6 %
quien puede votar en españa20.6 %
que significa segundo vocal suplente20.6 %
ayuda alquiler caib20.6 %
dgoterri20.6 %
lloguer social palma20.6 %
caib ibavi20.6 %
topnav20.6 %
viviendas protection social baleares20.6 %
ars20.6 %
ibavi ibiza20.6 %
^bzc^xdm122^ttab02^es20.6 %
ibavi palma20.6 %
partidos politicos caib20.6 %
adecuarlos loc es20.6 %
dentro de que consejeria esta el ibavi????20.6 %
los apoderados en el proceso laboral20.6 %
caib habitatge20.6 %
vivienda. caib.es10.3 %
plan estatal de vivienda baleares 201710.3 %
caib.es vpo10.3 %
direccion general mobilitat10.3 %
subvencions per canvi electrodomèstics 201610.3 %
ayuda alquiler 2016 mallorca10.3 %
direccio general de transport10.3 %
oficina ibavi de mahon menrca10.3 %
energia i ordenacio territorial10.3 %
habitatge caib10.3 %
todos los listados de ibavi 201610.3 %
^hj^xdm773^ttab02^ec10.3 %
www.caibvivienda10.3 %
dirección general de energía y cambio climático-acceder por áreas10.3 %
constitucion mesas electorales10.3 %
targeta tranaports baleaes10.3 %
caib energia expediente re 014/1310.3 %
funciones de los interventores10.3 %
apuntarse como demandante de vpo en baleares10.3 %
accesibilidad caib10.3 %
los interventores10.3 %
pressupost ajudes a l educacio especial10.3 %
interventor en elecciones10.3 %
ibavi registro vivienda10.3 %
apartado 2.b del artículo 6 inferiores al límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia10.3 %
ivabi viviendas10.3 %
cita previa ibavi10.3 %
manuel azaña mallirca10.3 %
dg transports i mobilitat10.3 %
extranjeros en elecciones autonomícas10.3 %
vivienda caib.es10.3 %
institucions de la caib10.3 %
que hace el tercer vocal en la mesa electoral10.3 %
conselleria habitatge10.3 %
transport illes balears10.3 %
mujer de alquiler plama de mallorca c ibiza10.3 %
ivavie10.3 %
pisos en alquiler del ibabi 201610.3 %
quien puede votar en las municipales en españa10.3 %
dirección general de energía10.3 %
conselleria fomento govern balear10.3 %
ibavi de mallorca10.3 %
direccion general energia y cambio climático baleares10.3 %
conslleria de industria caib10.3 %
pisos ibavi palma de mallorca10.3 %
direccio general de transports illes balears10.3 %
ibavi dirección10.3 %
persona con discapacidad fisica habitatge sociales10.3 %
energia y ordenacion territorial10.3 %
ayuda alquiler 2016 palma de mallorca10.3 %
ibavi menorca10.3 %
ver anteproyecto de ley vivienda baleares10.3 %
dirección general de movilidad y transporte islas baleares10.3 %
pago ayuda alquiler10.3 %
ibavi ayudas alquiler 201610.3 %
ibavi en ibiza10.3 %
telefon personal conselleria territori palma10.3 %
ibavi listados10.3 %
ayuda alquiler palma de mallorca 201610.3 %
gestor de planeamientos sitibsa10.3 %
modificacio pla director sectorial energia caib10.3 %
direccion general de transporte palma10.3 %
ibavi ayuda alquiler 2016 proxima convocatoria10.3 %
pisos en alquiler del ibavi en palma de mallorca10.3 %
un miembro de una junta electoral puede ser repreentante de la aministraicion en el mismo proceso electoral10.3 %
ayudas para alquiler social baleares 201710.3 %
casas ibavi palma mallorca10.3 %
interventor elecciones10.3 %
plazo para constituir una mesa ek10.3 %
ibavi manuel azaÑa10.3 %
listados ibavi10.3 %
caib transporte10.3 %
govern balears dadse transit menorca10.3 %
ayuda compra primera vivienda baleares10.3 %
energia.caib.es10.3 %
qué hay que tener para ser inscrito en el censo10.3 %
telefon ivabi eivissa10.3 %
^y6^xpt222^ttab02^es10.3 %
www.vivienda.caib.es10.3 %
ayudas para alquiler social baleares 201610.3 %
gensomm_1610.3 %
movilidad palma de mallorca10.3 %
content10.3 %
cómo hacer una presentación de la lista de candidatos10.3 %
www.ibavi.es y http //habitatge.caib.es10.3 %
lloguers socials10.3 %
inhabilitació sufragi passiu10.3 %
^byc^xdm178^ttab02^es10.3 %
en baleares ayuda alquiler discapacitados10.3 %
baleares ayudas al alquiler personas con discapacidad10.3 %
nuevas ayudas sociales baleares 2016/201710.3 %
mesa de sugragio10.3 %
funciones de un vocal suplente en una mesa electoral10.3 %
processoselectorals10.3 %
instituto balear de la vivienda10.3 %
direcció general d ordenació territorial10.3 %
vivienda de protección oficial ibiza10.3 %
pisos sociales mallorca10.3 %
eusebi estada10.3 %
baleares viviendas proteccion oficial10.3 %
ayudas de alquiler mallorca10.3 %
subvencions fotovoltaica industria govern balear10.3 %
mahon alquiler ibavi10.3 %
financiacion agrupacion de electores10.3 %
agencia de vivienda social palma10.3 %
ibavi pisos alquiler10.3 %
por ser apoderada de mesa en las votaciones tiene derecho a pago ?10.3 %
dgral arquitectura caib10.3 %
informacion urbanistica govern illes balears10.3 %
que hace el segundo vocal principal10.3 %
sfm10.3 %
consellería de transporte en baleares10.3 %
ibavi.es10.3 %
quienes pueden votar al consejo comunitario10.3 %
direcció general de transports i mobilitat10.3 %
conselleria de transports balears telefono10.3 %
ibavi viviendas en alquiler10.3 %
ibavi es listados10.3 %
persona extranjera para ejercer el voto10.3 %
ibavi alquiler social10.3 %
caib10.3 %
viviendas madres solteras mallorca10.3 %
director de infraestructuras de serveis ferroviaris de mallorca10.3 %
www.dgtransports.caib.es10.3 %
quienes no pueden votar10.3 %
ayudas del govern balear 201610.3 %
ayudas para el alquiler en palma de mallorca10.3 %
ayuda rehabilitacion ibiza 201710.3 %
ivabi.es10.3 %
ibabi viviendas10.3 %
caib vivenda protecció civil10.3 %
model citacio president mesa electoral10.3 %
caib.es ajudes lloguer10.3 %
ayuda compra primera vivienda baleares familias numerosas10.3 %
ayuda de alquiler baleares presentar solicitud10.3 %
q tiene q hacer un director de mesa electoral de ecua df or10.3 %
ordenacion territorial baleares10.3 %
decret consorci balear de transports10.3 %
trabajar en sfm mallorca10.3 %
www.habitatge.caib.es10.3 %
agrupacion de partidos politicos10.3 %
ayudas alquiler baleares 201710.3 %
icaib habitatge10.3 %
alquiler joven baleares10.3 %
ibavi inva10.3 %
direccio de transport public10.3 %
conseller de transports10.3 %
es conveniente hacer negocios con el ibavi10.3 %
casas subvencionadas en ibiza10.3 %
juntas electorales10.3 %
ibavi alquileres10.3 %
listado definitivo ibavi 2016 en menorca10.3 %
que es el ibavi10.3 %
accessibilitat universal govern de les illes balears mesures10.3 %
qué es un interventor10.3 %
ibave10.3 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)