Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. de Territori, Energia i MobilitatAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Feb 2017 - 00:51
Període reportat:Mes Gen 2017
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
229 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
ibavi5414 %
ivabi102.5 %
dgtransports.caib92.3 %
dgtransports.caib.es71.8 %
ibavi ibiza51.2 %
ibavi es51.2 %
imagen del parlamento de las islas baleares41 %
www.ibavi.es41 %
dgtransport.caib.es30.7 %
ayuda alquiler palma de mallorca 201730.7 %
ayudas alquiler 2017 baleares30.7 %
ayudas compra primera vivienda palma de mallorca30.7 %
ayudas para el alquiler ibavi30.7 %
ibavi palma de mallorca30.7 %
content30.7 %
instituto balear de la vivienda30.7 %
ibavi mallorca alquiler30.7 %
ibavi palma30.7 %
quienes tienen que presentarse en la mesa electoral30.7 %
ayuda alquiler palma de mallorca30.7 %
telefono ibavi ibiza20.5 %
conselleria transporte palma mallorca20.5 %
conselleria de transportes illes balears20.5 %
conselleria habitatge balears20.5 %
ibavi es y habitatge caib es20.5 %
www.gdgtransports.caib.es20.5 %
dg transports caib20.5 %
vivienda.caib.es20.5 %
funcion del cargo de las elecciones autonomicas20.5 %
subvenciones para casas sostenibles 2017 en baleares20.5 %
ayudas alquiler baleares20.5 %
ibavi ayudas alquiler 201620.5 %
direccion general arquitectura y vivienda20.5 %
^bye^xdm111^ttab02^es20.5 %
pisos alquiler ibabi palma mallorca 201720.5 %
subvenciones govern balear vivienda20.5 %
per vivienda 2016 baleares20.5 %
habitatge govern balear20.5 %
^y6^xpt222^ttab02^es20.5 %
ibavi vono social 40% alquiler20.5 %
casimir godia casablancas director general20.5 %
dgmobil.caib.es20.5 %
proceso de mesas electorales20.5 %
dirección general d´´habitatge20.5 %
ayudas para rehabilitacion de viviendas en baleares 201720.5 %
dg transports20.5 %
direccio general arquitectura i vivenda20.5 %
sfm20.5 %
ibavi palma ayuda alquiler20.5 %
www.dgtransports.caib.es20.5 %
ayuda alquiler ibiza 201720.5 %
ibavi prórroga ayuda alquiler 201720.5 %
ibavi ayudas reforma20.5 %
institutu balear de la vivienda20.5 %
caib.es ajudes lloguer20.5 %
caib.es20.5 %
ayudas para el alquiler en palma20.5 %
ayudas alquiler baleares 201720.5 %
ayudas del govern balear para la ite edificios20.5 %
arquitectura y habitatge ayuda alquiler20.5 %
subvenciones reabilitacion vivienda govern balear20.5 %
pisos ibavi ibiza20.5 %
quienes pueden votar en las elecciones10.2 %
en unas elecciones sindicales a quien se vota al partido o persona10.2 %
ayudas alquiler baleares ibavi10.2 %
caib canvi climatic10.2 %
viviendas de protecci�n oficial baleares10.2 %
qui pot votar10.2 %
quienes conforman las mesas electorales y cual es su funcion10.2 %
ayuda alquiler 2016 mallorca10.2 %
direccio general de transport10.2 %
ibavi ayuda alquiler 201710.2 %
habitatge caib10.2 %
ayudas alquiler mallorca 201610.2 %
caib contra pisos vacacionales10.2 %
ibavi eivissa10.2 %
direccio genral arquitectura vivenda10.2 %
quienes pueden votar en españa10.2 %
procediment per votar10.2 %
ayudas en rehabilitacion viviendas 2017 illes balears10.2 %
quien no puede votar en españa10.2 %
dgtransports caib administración electrónica10.2 %
ayudas alquiler10.2 %
requisitos para ser candidato españa sentencia firme10.2 %
nuria collado edo10.2 %
habitatge10.2 %
cuántos días durará la campaña electoral de 200710.2 %
pisos ibavi palma10.2 %
conselleria habitatge10.2 %
dgtrasports.caib10.2 %
renovació targeta transport illes balears10.2 %
guillem mateos departament d arquitectura govern de les illes balears10.2 %
quienes no pueden votar en españa10.2 %
mesa electoral interventores10.2 %
teléfono pisos ibavi ciutadella10.2 %
subvencio caib millora energetica10.2 %
alquiler conopcion compra palma de mallorca calvia10.2 %
proclamacion de candidaturas10.2 %
abans projecte llei habitatge govern balear10.2 %
www.dgmovil.caib10.2 %
propaganda electoral en las onmediaciones del colegio electoral10.2 %
servei de costes i litoral direccion10.2 %
dirección general de arquitectura y vivienda palma10.2 %
ayudas ibavi alquileres 201610.2 %
quien tiene derecho a voto en españa10.2 %
cuantas personas conforman la mesa electoral10.2 %
viviendas de ibavi inca10.2 %
direcció general ordenació territori10.2 %
¿desde que edad se puede votar y cuales son los requisitos10.2 %
conselleria d habitge palma de mallorca10.2 %
telefono ibavi carrer la palma10.2 %
ayudas alquiler palma de mallorca10.2 %
^y6^xpt224^lmes^es10.2 %
hay q pedir cita previa en el ibabi de palma de mallorca10.2 %
7839273610.2 %
conselleria de transports mallorca10.2 %
habitatge.caib.es ayuda10.2 %
promociones ibavi10.2 %
ayudas tehabilitacion vivienda privada baleares10.2 %
subvenciones del govern en materia energetica 2017 en baleares10.2 %
97161762710.2 %
document aclaridor energía solar caib10.2 %
direccion general de transporte baleares10.2 %
energia caib10.2 %
mobilitat palma de mallorca10.2 %
viviendas de proteccion ibiza10.2 %
tarjeta uso rampas mallorca10.2 %
ayudas ibavi alquileres10.2 %
ayudas alquiler 2017 ayuntamiento ibiza10.2 %
ivabi menorca10.2 %
ibavi ayudas compra vivienda10.2 %
funcio d un interventor de comptes10.2 %
que hace el tercer vocal principal en las elecciones10.2 %
ibavi ibiza ayudas reforma10.2 %
servei d habitatge balears10.2 %
ibavi201710.2 %
direccio general de transport. adreça10.2 %
alquiler solidario mallorca10.2 %
qui pot votar a les eleccions estatals10.2 %
direccio general d arquitectura i habitatge ayuda alquiler10.2 %
quienes conforman las mesas electorales y cual es la funcion de cada uno10.2 %
caib transporte10.2 %
ibabi ibiza10.2 %
sfm horarios10.2 %
ayudas alquiler ibavi10.2 %
pac son rullan10.2 %
pagos ibavi10.2 %
conselleria de transportes palma de mallorca10.2 %
direcció general dàrquitectura i habitatge en reus10.2 %
vivienda caib10.2 %
rehabilitacion edificios10.2 %
ibavi solicitud de viviendas10.2 %
ayudas para reformas en mallorca10.2 %
consorci tranports mallorca10.2 %
transpots caib10.2 %
cne quienes pueden votar10.2 %
direccion general de arquitectura vivienda baleares10.2 %
govern balear carreteras10.2 %
llei habitatge caib10.2 %
ayuda ibavi alquiler 201710.2 %
cmt palma10.2 %
quien egercio el voto10.2 %
gestión del proceso electoral10.2 %
http //dgtransports.caib.es/10.2 %
dgmobil.caib10.2 %
organigrama mabel cabrer conselleria obres públiques10.2 %
jbavi10.2 %
consorcio de transportes de palma de mallorca10.2 %
22 medidas vivienda alquiler social10.2 %
caib atmosfera10.2 %
resultats cap mercancias en mallorca10.2 %
conselleriatransportespalma10.2 %
horario ibavi inca telefono10.2 %
que significa que un corresponsal de ibavi venga a tu casa10.2 %
lloguer sòl públic per a negoci illes balears10.2 %
votar a españa ue10.2 %
direcciÓ general d habitatge10.2 %
topnav10.2 %
que es el ivabi y donde esta en ibiza10.2 %
^hj^xpt172^ttab02^ec10.2 %
^cam^xdm142^ttab02^es10.2 %
documentación para vivienda de alquiler de protección oficial baleares10.2 %
ibavi.es10.2 %
como conseguir un piso ibavi10.2 %
direcció general de mobilitat i transports eivissa10.2 %
voto extranjeros autonomicas10.2 %
cita ibavi10.2 %
www.dghabita.caib.es10.2 %
listado del ibavi 201710.2 %
telefono ibavi10.2 %
ibavi mahon10.2 %
ibavi palma telefono10.2 %
gerent ibavi10.2 %
consorci de transport de mallorca10.2 %
ayudas alquiler mallorca10.2 %
requisitos para votar de las personas extranjeras10.2 %
apoderados electorales10.2 %
conselleria de movilidad mallorca10.2 %
servei d ordenaciÓ sanitaria direccio general d orneciao10.2 %
ayudas primera vivienda 2017 ibavi10.2 %
ayudas familia numerosa comprar vivienda baleares10.2 %
quienes no pueden votar10.2 %
dgmobil caib10.2 %
butlleti de trasnports10.2 %
responsabilidad de los presidentes en colegios electorales en votaciones10.2 %
port ciutadella ports ib10.2 %
transports balears10.2 %
ideib caib es visualizador visor jsp10.2 %
que hacen los interventores de elecciones primarias10.2 %
carlos jover mobilitat i transports10.2 %
d g mobilitat10.2 %
tragsa pasaje cala figuera10.2 %
mesa elecciones ciudadanos10.2 %
que el primer vocal presidente10.2 %
ayudas islas baleares10.2 %
www.habitatge.caib.es10.2 %
http //www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=20010.2 %
como esta compuesta la mesa para las votaciones10.2 %
ibavi ayudas alquiler10.2 %
ayudas de alquiler 2017 mallorca10.2 %
ayudas de alquiler 2017 palma de mallorca10.2 %
oficina ibavi en ibiza10.2 %
ayudas alquiler 2017 menorca10.2 %
servicios ferroviarios de mallorca passatge cala figuera 6 07009 palma illes balears10.2 %
quines dades conté el cens electoral10.2 %
dgtransport10.2 %
govern balear subvenciones para rehabilitar viviendas10.2 %
escrito composicion mesa electoral10.2 %
ayudas compra vivienda baleares10.2 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)