Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Conselleria de SalutAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Mai 2017 - 00:35
Període reportat:Mes Abr 2017
Tancar finestra
 
Sistema Operatiu desconegut (camp de referència)  
User agent (135)Darrera visita
ltx71_-_(http://ltx71.com/)30 Abr 2017 - 03:44
Mozilla/5.0_(compatible;_Qwantify/2.4w;__https://www.qwant.com/)/2.4w30 Abr 2017 - 02:49
Mozilla/5.0_(compatible;_Daum/4.1;__http://cs.daum.net/faq/15/4118.html?faqId=28966)30 Abr 2017 - 01:06
Mozilla/5.0_(compatible;_FlipboardRSS/1.2;__http://flipboard.com/browserproxy)30 Abr 2017 - 00:49
Mozilla/3.x_(I-Opener_1.1;_Netpliance)29 Abr 2017 - 23:33
Mozilla/5.0_(compatible;_Optimizer)29 Abr 2017 - 21:04
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:49.0.2)_Gecko/49.0.2_Firefox/49.0.229 Abr 2017 - 13:42
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:49.0)_Gecko/49.0_Firefox/49.029 Abr 2017 - 13:42
Mozilla/5.0_(Android_4.0.4;_Mobile;_rv:53.0)_Gecko/53.0_Firefox/53.029 Abr 2017 - 08:46
Aplix_SANYO_browser/1.x_(Japanese)29 Abr 2017 - 06:01
BUbiNG_(_http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)29 Abr 2017 - 05:29
Scrapy/1.0.3_(_http://scrapy.org)29 Abr 2017 - 04:37
MrCrewl28 Abr 2017 - 23:12
Mozilla/5.0_(BB10;_Touch)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.2.2876_Mobile_Safari/537.35_28 Abr 2017 - 21:55
WhatsApp/2.17.146_A28 Abr 2017 - 21:15
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:53.0)_Gecko/53.0_Firefox/53.028 Abr 2017 - 12:05
Mozilla/5.0_(Android_7.0;_Mobile;_rv:53.0)_Gecko/53.0_Firefox/53.028 Abr 2017 - 07:26
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/10.0.1884/61.445;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1628 Abr 2017 - 02:42
Xenu_Link_Sleuth/1.3.828 Abr 2017 - 02:24
Mozilla/5.0_(compatible;_um-LN/1.0;_mailto:_techinfo@ubermetrics-technologies.com)27 Abr 2017 - 22:34
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/24.0.2254/61.445;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1627 Abr 2017 - 21:09
WhatsApp/2.17.107_A27 Abr 2017 - 19:15
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:45.5.1)_Gecko/45.5.1_Firefox/45.5.127 Abr 2017 - 16:53
ZXing_(Android)27 Abr 2017 - 15:47
request.js27 Abr 2017 - 11:52
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.026 Abr 2017 - 19:55
Mozilla/5.0_(compatible;_Go-http-client/1.1;__centurybot9@gmail.com)26 Abr 2017 - 19:22
DavClnt26 Abr 2017 - 19:08
Sylera/1.2.x26 Abr 2017 - 17:46
okhttp/2.5.026 Abr 2017 - 14:42
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:53.0)_Gecko/53.0_Firefox/53.026 Abr 2017 - 10:44
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/24.0.2254/60.313;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1626 Abr 2017 - 02:26
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/21.0.2254/60.344;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1625 Abr 2017 - 21:21
Mozilla/5.0_(Android_6.0;_Mobile;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.025 Abr 2017 - 14:57
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:52.0.2)_Gecko/52.0.2_Firefox/52.0.225 Abr 2017 - 13:18
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.025 Abr 2017 - 13:17
Dispatch/0.11.325 Abr 2017 - 10:45
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/22.0.2254/60.313;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1624 Abr 2017 - 15:32
w3m/0.x.xx24 Abr 2017 - 14:10
intraVnews/1.x23 Abr 2017 - 23:32
Mozilla/5.0_(compatible;_Wappalyzer;__https://github.com/AliasIO/Wappalyzer)23 Abr 2017 - 22:29
West_Wind_Internet_Protocols_4.xx23 Abr 2017 - 22:20
Dillo/0.x.x23 Abr 2017 - 20:36
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Tablet;_rv:53.0)_Gecko/53.0_Firefox/53.023 Abr 2017 - 18:20
Scoop.it23 Abr 2017 - 16:59
Barca/2.0.xxxx23 Abr 2017 - 03:46
Mozilla/5.0_(Android_4.4;_Tablet;_rv:45.0)_Gecko/45.0_Firefox/45.022 Abr 2017 - 19:18
NSPlayer/10.0.0.xxxx_WMFSDK/10.022 Abr 2017 - 16:48
Mozilla/5.0_(compatible;_DomainAppender_/1.0;__http://www.profound.net/domainappender)22 Abr 2017 - 13:17
Mozilla/5.0_(Android_5.0.2;_Mobile;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.021 Abr 2017 - 21:35
JetBrains_Omea_Reader_2.0_Release_Candidate_1_(http://www.jetbrains.com/omea_reader/)21 Abr 2017 - 21:14
AU-MIC/2.0_MMP/2.021 Abr 2017 - 18:38
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Mobile;_rv:49.0)_Gecko/49.0_Firefox/49.021 Abr 2017 - 15:07
Mozilla/5.0_(compatible;_Dataprovider.com;)21 Abr 2017 - 08:41
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Mobile;_rv:53.0)_Gecko/53.0_Firefox/53.021 Abr 2017 - 06:42
RX_Bar21 Abr 2017 - 00:57
GuzzleHttp/6.2.1_curl/7.35.0_PHP/5.6.23-1_deprecated_dontuse_deb.sury.org~trusty_120 Abr 2017 - 23:17
Mozilla/5.0_(Android_4.4.2;_Tablet;_rv:53.0)_Gecko/53.0_Firefox/53.020 Abr 2017 - 19:09
GigablastOpenSource/1.020 Abr 2017 - 12:01
Go-http-client/1.120 Abr 2017 - 11:53
ActiveWorlds/3.xx_(xxx)20 Abr 2017 - 11:50
Mozilla/5.0_(Android_4.2.1;_Mobile;_rv:50.0)_Gecko/50.0_Firefox/50.020 Abr 2017 - 10:36
eCatch/3.020 Abr 2017 - 06:04
Ace_Explorer20 Abr 2017 - 06:02
MovableType/x.x20 Abr 2017 - 06:02
portalmmm/2.0_S500i(c20;TB)20 Abr 2017 - 06:02
Activeworlds20 Abr 2017 - 06:02
SlimBrowser20 Abr 2017 - 06:02
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:49.0)_Gecko/49.0_Firefox/49.019 Abr 2017 - 19:22
Qwantify/1.019 Abr 2017 - 09:30
Aplix_SEGASATURN_browser/1.x_(Japanese)19 Abr 2017 - 05:16
contype19 Abr 2017 - 05:16
Commerce_Browser_Center19 Abr 2017 - 05:16
WebQL19 Abr 2017 - 05:16
Utopia_WebWasher_3.019 Abr 2017 - 05:15
TestiTest119 Abr 2017 - 01:18
Mozilla/4.0_(compatible;)18 Abr 2017 - 16:12
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Mobile;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.018 Abr 2017 - 13:10
Mozilla/5.0_(Android_4.1.2;_Mobile;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.018 Abr 2017 - 10:13
WhatsApp/2.16.352_A18 Abr 2017 - 05:58
Mozilla/4.0_(MobilePhone_PM-8200/US/1.0)_NetFront/3.x_MMP/2.018 Abr 2017 - 01:35
Mozilla/5.0_(Android_4.1.2;_Tablet;_rv:52.0.2)_Gecko/52.0.2_Firefox/52.0.217 Abr 2017 - 19:46
Mozilla/5.0_(Android_4.1.2;_Tablet;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.017 Abr 2017 - 19:46
WordChampBot17 Abr 2017 - 19:23
AWeb17 Abr 2017 - 04:59
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/17.0.2211/60.313;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1616 Abr 2017 - 19:58
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:40.0)_Gecko/40.0_Firefox/40.015 Abr 2017 - 16:34
Media_Player_Classic15 Abr 2017 - 13:24
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/14.0.2065/60.313;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1614 Abr 2017 - 22:25
Express_WebPictures_(www.express-soft.com)14 Abr 2017 - 21:38
WhatsApp/2.17.147_A13 Abr 2017 - 23:39
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/20.0.2254/60.313;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1613 Abr 2017 - 23:09
PocketParser/2.0_(_https://getpocket.com/pocketparser_ua)13 Abr 2017 - 22:01
Mozilla/5.0_(compatible;_Qwantify/2.3w;__https://www.qwant.com/)/2.3w13 Abr 2017 - 00:21
Mozilla/5.0_(Android_5.1;_Mobile;_rv:52.0.2)_Gecko/52.0.2_Firefox/52.0.212 Abr 2017 - 21:34
curl/7.38.012 Abr 2017 - 00:59
Mozilla/5.0_(compatible;_Google_Desktop/5.9.1005.12335;_http://desktop.google.com/)11 Abr 2017 - 21:42
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:51.0)_Gecko/51.0_Firefox/51.011 Abr 2017 - 14:26
Cuam_Ver0.050bx11 Abr 2017 - 00:53
WhatsApp/2.17.24_A10 Abr 2017 - 22:40
Mozilla/5.0_(Android_7.0;_Mobile;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.010 Abr 2017 - 17:27
UCWEB/2.0_(MIDP-2.0;_U;_Adr_4.1.2;_es-LA;_GT-S6810L)_U2/1.0.0_UCBrowser/10.9.0.946_U2/1.0.0_Mobile10 Abr 2017 - 14:06
Nuzzel10 Abr 2017 - 09:31
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/12.0.1987/60.297;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1609 Abr 2017 - 04:04
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Mobile;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.008 Abr 2017 - 16:43
UCWEB/2.0_(MIDP-2.0;_U;_Adr_5.1;_es-LA;_BMOBILE_AX1055)_U2/1.0.0_UCBrowser/10.6.5.726_U2/1.0.0_Mobile08 Abr 2017 - 03:53
Mozilla/2.008 Abr 2017 - 01:14
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:50.1.0)_Gecko/50.1.0_Firefox/50.1.007 Abr 2017 - 22:19
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Mobile;_rv:50.0)_Gecko/50.0_Firefox/50.007 Abr 2017 - 22:19
MSFrontPage/4.007 Abr 2017 - 20:46
Mozilla/5.0_(compatible;__http://tweetedtimes.com)07 Abr 2017 - 08:49
Mozilla/5.0_(Mobile;_ALCATEL_ONE_TOUCH_4012A;_rv:18.1)_Gecko/18.1_Firefox/18.106 Abr 2017 - 22:44
Mozilla/5.0_(Android;_Mobile;_rv:34.0)_Gecko/34.0_Firefox/34.006 Abr 2017 - 19:50
Mozilla/3.0_(Liberate_DTV_1.1)06 Abr 2017 - 15:20
Mozilla/5.0_(Android_6.0;_Tablet;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.006 Abr 2017 - 11:11
Mozilla/5.0_(Android_5.1.1;_Mobile;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.006 Abr 2017 - 01:01
Science_Traveller_International_1X/1.005 Abr 2017 - 23:57
Mozilla/5.0_(Android_4.3;_Mobile;_rv:51.0.3)_Gecko/51.0.3_Firefox/51.0.305 Abr 2017 - 23:45
Mozilla/5.0_(Android_4.3;_Mobile;_rv:51.0)_Gecko/51.0_Firefox/51.005 Abr 2017 - 23:45
Mozilla/5.0_(Android_5.0.1;_Mobile;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.005 Abr 2017 - 22:39
Mozilla/5.0_(compatible)05 Abr 2017 - 10:52
SEMrushBot05 Abr 2017 - 09:42
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Mobile;_rv:52.0.2)_Gecko/52.0.2_Firefox/52.0.205 Abr 2017 - 06:49
Mozilla/5.0_(Android_5.0;_Mobile;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.005 Abr 2017 - 06:48
Pizilla___ver_2.4505 Abr 2017 - 01:40
Lunascape04 Abr 2017 - 20:46
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Tablet;_rv:52.0.2)_Gecko/52.0.2_Firefox/52.0.204 Abr 2017 - 02:54
Mozilla/5.0_(Android_6.0.1;_Tablet;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.004 Abr 2017 - 02:54
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/24.0.2254/60.271;_U;_es)_Presto/2.12.423_Version/12.1604 Abr 2017 - 00:51
Mozilla/5.004 Abr 2017 - 00:28
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Mobile;_rv:52.0.1)_Gecko/52.0.1_Firefox/52.0.104 Abr 2017 - 00:12
Mozilla/5.0_(Android_5.0.1;_Tablet;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.003 Abr 2017 - 22:39
Mozilla/5.0_(Android_4.4.4;_Mobile;_rv:48.0)_Gecko/48.0_Firefox/48.003 Abr 2017 - 11:50
httpunit/1.x02 Abr 2017 - 23:51
Mozilla/5.0_(Android_4.1.1;_Tablet;_rv:52.0)_Gecko/52.0_Firefox/52.002 Abr 2017 - 13:43Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)