Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. de Territori, Energia i MobilitatAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Mai 2017 - 00:36
Període reportat:Mes Abr 2017
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
151 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
ibavi3614.4 %
dg.transports.caib.es239.2 %
sfm62.4 %
dgtransports.caib.es52 %
www.ibavi.es31.2 %
ibavi menorca31.2 %
funcion del apoderado de un partido politico31.2 %
govern de les illes balears servei maritim31.2 %
direcció general d ordenació del territori20.8 %
ideib visor20.8 %
conselleria habitatge20.8 %
como se eligen las personas de las mesas electorales20.8 %
ayudas alquiler 2017 ibiza20.8 %
pisos del ibavi en santa maria del cami en mallorca20.8 %
plan vivienda baleares20.8 %
ayudas caib20.8 %
ibavi palma de mallorca20.8 %
representante de la adminsiración en los colegios electorales20.8 %
caib industria20.8 %
instituto balear de la vivienda20.8 %
ayudas ibavi 2017 ibiza20.8 %
arquitectura loc es20.8 %
constitucion de la mesa electoral20.8 %
ibabi20.8 %
ibavi ibiza20.8 %
dgt transports caib20.8 %
feder baleares arquitectura convocatoria20.8 %
mesa electoral20.8 %
quienes no pueden votar20.8 %
constitucion de la mesa20.8 %
ibavi ayudas alquiler20.8 %
www.ibavi .es20.8 %
caib el meu portal10.4 %
dgtransport.caib.es10.4 %
cremi de corredors 10 poligono son rossinyol10.4 %
alquiler sociales palma de mallorca10.4 %
viviendas ibavi10.4 %
mesa electoral que es10.4 %
habitatge caib10.4 %
conselleria de transportes illes balears10.4 %
los extranjeros pueden votar en las elecciones generales10.4 %
servicio ferroviario mallorca10.4 %
ibavi.cm10.4 %
como se le llama a las personas que forman parte del conteo de votos en las elecciones electorales10.4 %
dg transports i mobilitat10.4 %
proceso de una campaña electoral10.4 %
llei del sol mallorca10.4 %
ctm consorci transports mallorca10.4 %
características para votar10.4 %
^bbq^xdm159^s20030^co10.4 %
ibavi ayuda10.4 %
listas ibavi 201710.4 %
ibavi vivienda10.4 %
ayudas para el alquiler baleares 201710.4 %
industria caib10.4 %
conselleria ordenación territorio baleares10.4 %
subvenció canvi climàtic10.4 %
^byl^xdm177^ttab02^co10.4 %
italiano residente en espana puede votar para las eleziones de espana10.4 %
dia anterior votaciones10.4 %
conselleria de la vivienda10.4 %
^ux^xpu940^s21080^es10.4 %
la presidencia de la junta electoral de seguridad la ejerce10.4 %
departament transport i mobilitat de tarragona10.4 %
direccio general de transports i mobilitat10.4 %
informe nergia illes balears10.4 %
7839298f10.4 %
requisitos para votar10.4 %
caib transports10.4 %
subvenciones para reformas baleares 201710.4 %
votos validos y nulos para las elecciones10.4 %
los emigrados pueden votar en españa a las elecciones estatales10.4 %
gobierno baleares transporte10.4 %
conselleria transporte baleares10.4 %
llei del territori10.4 %
motivos para suspensión de votacion10.4 %
ibavi ayudas de alquiler10.4 %
www.dgttransports.caib.es10.4 %
dieta por asistencia a mesa electoral10.4 %
que preguntas aran el dia del censo10.4 %
www ibavi.es10.4 %
vots10.4 %
com se nomenen les institucions de les illes balears10.4 %
tofino balears illes10.4 %
www.vivienda.caib.es10.4 %
maria antonia rotger frau10.4 %
dirección general de transport i mobilitat10.4 %
<http //habitatge.caib.es>.10.4 %
extranjeros elecciones municipales10.4 %
www.viviendas.caib.es10.4 %
direcció general d argquitectura10.4 %
coste amarre portsib10.4 %
plano de situacion de la vivienda10.4 %
proceso elecciones y sus niembros10.4 %
^bx2^xpt908^s20164^do10.4 %
^y6^xdm197^lmfrfr^fr10.4 %
http //www.ibavi.es/10.4 %
pisos de protección oficial illes balears10.4 %
direccion general de vivienda de mallorca10.4 %
^bxm^xdm002^ttab02^es10.4 %
programa palm deayudas 201710.4 %
en donde se encuentra el edificio donde se da la ayuda a las persona de 65 anos10.4 %
^cam^xdm142^ttab02^es10.4 %
derecho al voto en españa10.4 %
ibavi.es10.4 %
direccion general vivenda arquitec10.4 %
govern costes10.4 %
^byu^xdm148^ttab02^es10.4 %
la administración votos10.4 %
gobierno de baleares elecciones10.4 %
direccio general de transprts i mobiitat10.4 %
doble nacionalidad española pueden votar10.4 %
ibavi palma10.4 %
consorci de transport de mallorca10.4 %
que hacen los suplentes en la mesa electoral10.4 %
casimir godia10.4 %
www.dgtransports.caib.es10.4 %
ibavi mao10.4 %
www..dgmobil.caib.es10.4 %
dirección general de transports i mobilitat10.4 %
conselleria de transport per taxis adaptats illes balears10.4 %
instituto balear de l´ha10.4 %
pueden votar los britanicos en las eleccones municipales de españa10.4 %
caib ajuts lloguer10.4 %
conselleria de vivienda10.4 %
transports balears10.4 %
quienes pueden votar10.4 %
conselleria transports telefon balears10.4 %
derecho voto españa10.4 %
ayuda de alquiler 2017 en mallorca10.4 %
quienes pueden votar y quienes no pueden10.4 %
ayudas de alquiler del ibavi en palma de mallorca 201710.4 %
dg habita caib10.4 %
caib ayuda alquiler10.4 %
direcció de transport i mobilitat cap10.4 %
dgot caib10.4 %
cuantas viviendas concede el ibavi al año10.4 %
publicació dels nomenaments dels representants de l administració en unes eleccions10.4 %
pueden votar los extranjeros en las elecciones municipales y en las generales10.4 %
consorci transport palma10.4 %
conselleria de la vivienda illes balears10.4 %
conselleria d habitage10.4 %
hpsb10.4 %
^bys^xdm121^ttab02^es10.4 %
dgttransports.caib.es10.4 %
conselleria de transports10.4 %
conselleria de transport per taxis adaptats10.4 %
direccion general de industria y energia palma de mallorca10.4 %
conselleria d habitatge mallorca10.4 %
^bnh^xpu012^ttab02^es10.4 %
como trabajar en las mesas electorales10.4 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)