Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. d'Educació i UniversitatsAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Jun 2017 - 00:33
Període reportat:Mes Mai 2017
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
475 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
dgpdocen9810.6 %
dgpdocen.caib.es313.3 %
direccio general de personal docent313.3 %
personal docent293.1 %
sitibsa192 %
caib personal docent141.5 %
^byh^xdm171^ttab02^es131.4 %
personal docent caib121.3 %
ibisec111.1 %
dgplacen.caib.es111.1 %
http //dgpdocen.caib.es101 %
ars101 %
llistes interins balears90.9 %
dgpdocent90.9 %
dgplacen80.8 %
direcció general de personal docent80.8 %
derechos de los jovenes70.7 %
educacio caib60.6 %
^y6^xpt222^lmes^es60.6 %
infocolon60.6 %
^y6^xdm006^ttab02^es60.6 %
personal docent balears40.4 %
bolsa de interins palma40.4 %
topnav40.4 %
caib docent40.4 %
inspecció educativa caib40.4 %
12derechos de los niños30.3 %
conselleria de benestar social illes balears30.3 %
portal docent illes balears30.3 %
continguts prova lliure eso balears30.3 %
derechos de los jovenes wikipedia30.3 %
los derechos de los jovenes30.3 %
direccio general de perosnal docent30.3 %
proteccion ala ni0Š9ez30.3 %
bolsa mallorca personal docente30.3 %
dgpdoce30.3 %
siloe.msssi.es30.3 %
derechos de la juventud30.3 %
borsa docent balears30.3 %
conselleria d educació llista interins 2017- 20130.3 %
planificacio i centres caib30.3 %
conselleria de serveis socials i cooperacio30.3 %
museu de mallorca30.3 %
nitratos30.3 %
cuales son los derechos de los jovenes30.3 %
museo de mallorca30.3 %
^bzc^xdm132^s20537^es30.3 %
cuales son los derechos en defensa de los niños20.2 %
infocolon caib20.2 %
www.dgpdocen.caib.es20.2 %
formacio professorat caib20.2 %
portal del docent20.2 %
caib quota centres20.2 %
portal del docent interi20.2 %
dgp docen20.2 %
http //www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2917991&coduo=944322&lang=ca20.2 %
borsa docent illes balears20.2 %
calendario escolar baleares 2017 201820.2 %
registre voluntants anticipades20.2 %
prerequisits de la lectura avaluació20.2 %
dgpc caib20.2 %
siloe20.2 %
direccio general innovacio20.2 %
dgp docent20.2 %
aper caib20.2 %
http //www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2917591&coduo=944322&lang=ca20.2 %
gold service formación legionella palma20.2 %
conselleria educació illes balears personal docent20.2 %
dguni.caib.es20.2 %
^bva^xdm068^ttab02^ec20.2 %
inspeccio educativa20.2 %
^ayw^xdm354^ttab02^es20.2 %
direccion general de docentes20.2 %
registre de voluntats anticipades20.2 %
departament d´inspecció educativa d´eivissa20.2 %
^cam^xdm137^ttab02^es20.2 %
sulfatos en el aguas es20.2 %
luis vidaña fernández cap de servei20.2 %
preguntas sobre nitratos y nitritos en el agua20.2 %
curso online legionella palma de mallorca20.2 %
calendario escolar 2016/2017 baleares20.2 %
beques formació persones adultes caib20.2 %
^z1^xdm269^s20164^gt20.2 %
dinamicat20.2 %
^y6^xpt222^s17510^es20.2 %
oposicions inspector d educació admesos20.2 %
^ux^xpu073^ttab02^es20.2 %
portal personal docent20.2 %
caib educacio20.2 %
direccion general de dependencia de la consejerÍa de servicios sociales y cooperacion del gobierno de las islas baleareshttp //www.mjusticia.gob.es/20.2 %
lderechos de los jóvenes definición20.2 %
dgpd20.2 %
oferta educativa curs 2017-2018 ensenyament de règim especial illes balears20.2 %
personal docent interi20.2 %
direcció general personal docent20.2 %
conselleria d educacio d eivissa20.2 %
admesos i exclosos bolsa de interins palma20.2 %
caib.educacio20.2 %
fina santiago20.2 %
museo mallorca palma20.2 %
direccio general personal docent20.2 %
portal del personal docente balears20.2 %
infocolon.caib.es20.2 %
portal de personal docent10.1 %
direcció general de planificació ordenació i centres10.1 %
dosis maxima de nitratos en agua10.1 %
portal docent caib10.1 %
son reus informe anual10.1 %
requisits comissió de serveis 2017 illes balears10.1 %
registre emissions ptr10.1 %
el museo de mallorca10.1 %
consultar nomina mallorca10.1 %
www.sergas.es/ccr-acepta10.1 %
^9n^xdm632^ttab02^es10.1 %
recursos humanos educacion baleares tfno10.1 %
personal docent cai10.1 %
centre de formacio professorat baleras10.1 %
caib docència10.1 %
prova lliure batchillerat illes balears10.1 %
dir 72/306/cee10.1 %
pagina del personal docent10.1 %
cristal consultores palma10.1 %
portal del personal docent illes balears10.1 %
professors admesoa a la llista d interins de secundaria10.1 %
portal del docent interí10.1 %
servicios sociales baleares10.1 %
empresa acreditada prevencion baleares10.1 %
caib mestres10.1 %
sulfato es dañino para la salud10.1 %
inventario nacional de emisiones de contaminantes a la atmósfera factores emision biomasa10.1 %
publicacions conselleria d educació rondaies10.1 %
dirección general de personal docente10.1 %
^bsb^xdm904^ttab02^es10.1 %
servei professorat10.1 %
exceso de cloruros en agua potable10.1 %
defensor de menores10.1 %
baleares lista d admesos i exclosos personal docent10.1 %
normativa agua consumo humano10.1 %
efectos negativos del nitrato10.1 %
voluntats anticipades10.1 %
quantitat permesa de nitrats als aliments10.1 %
^byc^xdm178^s17547^es10.1 %
fotografias aereas ibiza10.1 %
factores de emisión para gasolina10.1 %
docent caib10.1 %
dgdocent10.1 %
sulfatos en aguas residuales10.1 %
unidad eivissa medicina familiar10.1 %
conselleria serveis socials telefon10.1 %
direcció general formació professorat caib10.1 %
museo arqueológico palma10.1 %
definición del derechos de los jóvenes10.1 %
museu mallorca cabaneta10.1 %
^cqa^xdm124^ttab02^es10.1 %
^y6^chr999^s17545^10.1 %
ibisec palma10.1 %
concurs de trasllats 2017 docents10.1 %
^y6^xpt224^lmes^es10.1 %
personal docente bolsa mallorca10.1 %
prova deteccio cancer colon10.1 %
portaode personal docent10.1 %
direccion general de planificacion ordenacion y centros baleares centros de educacion infantil10.1 %
concurs trasllat caib primaria10.1 %
borsa treball educació10.1 %
terminologia de contaminante10.1 %
direccion conserjeria servicios sociales y cooperacion baleares10.1 %
los derechos de los jóvenes10.1 %
derechos de los y las jovenes10.1 %
direccio personal docent caib10.1 %
sulfato de cobre consecuencias10.1 %
islas baleares maestros ingles10.1 %
manuel gomez periodista madrid10.1 %
dgpdocen personal docent10.1 %
gestib portal del personal10.1 %
caib personal docent fons social10.1 %
sulfats a l aigua de consum humà10.1 %
coneelleria deducaciocaib10.1 %
aplicacion siloe10.1 %
revision de la organizacion10.1 %
direccio general de fp balears10.1 %
amics museu mallorca10.1 %
concurs de trasllats 2017 caib10.1 %
^bzc^xdm112^ttab02^es10.1 %
oposicions caib 201710.1 %
factores emisión biomassa10.1 %
derecho del niño pa conoser su familia10.1 %
model sol·licitud reconeixement grau personal caib10.1 %
principes de españa10.1 %
10 derechos de los jovenes10.1 %
tribunals oposicions audicio imllenguatge weib caib10.1 %
http //www.forodecalidad.caib.es/10.1 %
examen final eso 2017 balears10.1 %
son buenos los sulfatos en los limentos10.1 %
illes balears mapa10.1 %
que son los derechos de los jovenes10.1 %
concurso traslados baleares10.1 %
oferta educativa illes balears10.1 %
borsa illes balears10.1 %
presentació document voluntats anticipades10.1 %
^y6^xpt222^ttab02^es10.1 %
demostraciom de nitrilos enn agua hervida10.1 %
direció general de personal docent10.1 %
conselleria educacio regim especial balears conservatori10.1 %
personal caib10.1 %
http //dgdocen.caib.es10.1 %
subdireccion generl de personal docente valencia de conselleria de ecucacion10.1 %
direccio planificacio10.1 %
estación compresion gas factores de emisión prtr10.1 %
publicacio concurs de trasllats personal docent 2017 catalunya10.1 %
formació permanent del professorat10.1 %
pla de ciència tecnologia innovació i emprenedoria de les illes balears 2013-201710.1 %
consell de cooperació per al desenvolupament de les illes balears10.1 %
content10.1 %
criterios para definir las capas de la atmosfera10.1 %
caib interins10.1 %
fotos de juniper ssierra10.1 %
mallorca sig10.1 %
conselleria educació maó10.1 %
gpdocen10.1 %
caib portal personal10.1 %
dgpdoncent10.1 %
docent10.1 %
infoclon.caib.es10.1 %
projectes innovacio pedagogica pip caib10.1 %
personal docent de les illes balears10.1 %
plan convivencia escolar baleares10.1 %
seccion de contror10.1 %
formació profesorat cursos10.1 %
mapa talayots mallorca10.1 %
interins curs 2017-1810.1 %
derechoos de loos jovenes10.1 %
sulfatos10.1 %
conselleria d educació de mao10.1 %
serveis socials cooperació caib10.1 %
cap de servei de centres educatius10.1 %
http //iaqse.caib.es/10.1 %
nitratos concepto10.1 %
el derecho de los jóvenes10.1 %
ibesec10.1 %
germandat de mestres jubilats de les illes balears10.1 %
dguni10.1 %
contenido de cloruro en agua10.1 %
caib educacion10.1 %
direccio general planificacio10.1 %
eso adultos mallorca10.1 %
casal ariadna santa margalida10.1 %
http //dguni.caib.es10.1 %
dgplanificacio10.1 %
conselleria serveis socials i cooperacio10.1 %
conselleria d educació caib10.1 %
sulfato donde se genera y sus efectos10.1 %
calendari curs escolar 2017-18 illes balears fp10.1 %
caib10.1 %
portal del personal caib10.1 %
interins illes balears llistat10.1 %
portaldelpersonal10.1 %
personal docent illes baleara10.1 %
dgpd balears10.1 %
conselleria mao10.1 %
infocoloncaib10.1 %
nitrats10.1 %
aai central termica baleares10.1 %
sulfato riesgo a la salud10.1 %
situbsa10.1 %
con las consecuencias de un exceso de nitratos en el agua10.1 %
ddgpcocen10.1 %
federació atletisme illes balears10.1 %
ww.direccio general de personal docent balears10.1 %
calendario escolar 2017-18 mallorca10.1 %
caib comissions de serveis 201710.1 %
portal personal docent interi10.1 %
inspecció educació eivissa10.1 %
dgpdocen caib10.1 %
exceso de nitratos y nitritos en el agua10.1 %
fpgaiba10.1 %
contaminacion ozono palma de mallorca10.1 %
20 derechos de los niños jovenes y adolecentes y su concepto10.1 %
recogida de residuos sanitarios abh10.1 %
docent interins caib10.1 %
sad especifico de dependencia baleares10.1 %
bolsa empleo profesor baleares10.1 %
die caib normativa10.1 %
formació professorat estiu10.1 %
los derechos de los jovened10.1 %
http //ibisec.caib.es10.1 %
direcció subdirecció general de personal docent de la conselleria d educació investigació cultura i esport10.1 %
consejeria de servicios sociales ibiza10.1 %
dgdocen10.1 %
mssi siloe10.1 %
concurso de traslado caib10.1 %
planificacio i centres10.1 %
universidad luliana10.1 %
weib.caib.es10.1 %
http //www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2895018&coduo=36&lang=ca10.1 %
museu de mallorca palma10.1 %
weib caib10.1 %
^bsb^xdm904^s21111^es10.1 %
caib innovacio10.1 %
ideib10.1 %
portal del personal docent weib10.1 %
ibisec institu balear infraestructuras i serveis educatiu10.1 %
factor de emusuon10.1 %
siloé ministerio de sanidad madrid10.1 %
conselleria d educació illes balears formacio professional10.1 %
escuela de hosteleria junipero mallorca10.1 %
factores de emisión atmosfericas10.1 %
instituto geográfico de baleares10.1 %
diferència admissió i adscripció10.1 %
http //dgpdoce.caib.es10.1 %
cuáles son los derechos del ni#010.1 %
q se tuvo en cuenta para dividir la atmosfera en capas10.1 %
derechos de los jóvenes10.1 %
cloruros en agua potable10.1 %
procedimiento sulfuros en alimentos10.1 %
personal docente baleares10.1 %
3 derechos de los jóvenes10.1 %
cursos caib 201710.1 %
educación ibiza telefono10.1 %
subvencions cooperació caib 201710.1 %
^y6^xdm062^ttab02^in10.1 %
testamento vital palma de mallorca10.1 %
direccio general de serveis socials palma de mallorca10.1 %
aquib10.1 %
^bsb^xdm902^s20289^bo10.1 %
carnet legionella palma de mallorca10.1 %
delegació educació eivissa10.1 %
xarxa vigilancia atmosferica illes balears10.1 %
mestres balears10.1 %
conselleria d afers socials balears10.1 %
carnet jove govern balear10.1 %
recursos humanos educacion baleares10.1 %
iepi caib10.1 %
direccion general de planificacion ordenacion y centros10.1 %
dgfpfp dinamicat10.1 %
reconeixement grau personal caib10.1 %
direccio general personal10.1 %
ptsc en català10.1 %
portal del personal docent10.1 %
cartera de serveis socials 201710.1 %
euseducacio.caib.es10.1 %
llistat d admesossos oposicions educacio balears10.1 %
caib planejament urbanistic10.1 %
ops prevencion de nitrato en la salud10.1 %
dietes per quilometratge10.1 %
dgpdocen.caib.e10.1 %
santuaris de monti-sion lloc situat mapa10.1 %
conselleria de educacion ibiza10.1 %
siloé piscinas10.1 %
resoluciÓn apca navarra10.1 %
www.ibisec.e10.1 %
anything10.1 %
resolucio curs 2017 2018 borsa interins balears ensenyament10.1 %
fp.caib10.1 %
oposicions docents illes balears10.1 %
cual es.el derecho de.la juventud10.1 %
museu de mallor10.1 %
ordenacio caib10.1 %
disolvemos sulfato en agua10.1 %
mis derechos como niño10.1 %
ajut desplaçament universitat govern 201710.1 %
oferta educativa caib pdf10.1 %
bolsa de treball docent illes balears10.1 %
sulfats en aigua de consum hum``a10.1 %
7839974f10.1 %
tratamiento de aguas palma de mallorca10.1 %
quantitat permesa de nitrats com additiu10.1 %
llista interins 201710.1 %
direcció general prsonal docent10.1 %
derechos del ni0Š9i10.1 %
admesos opos caib10.1 %
calendari escolar 2017/18 palma10.1 %
direccio general jinnovacio10.1 %
conselleria de bienestar social mallorca10.1 %
personal docent primaria telefono conselleria d educacio10.1 %
llista de professors interins admitids a eso de tarragona.gencat10.1 %
comissió de serveis ensenyament illes balears per al curs 201810.1 %
efectos del consumo de nitrato10.1 %
dgfpfp caib10.1 %
unidad neurologia pediatrica son espases10.1 %
conselleria afers socials10.1 %
http //dgimmi.caib.es10.1 %
direccion general del personal docente10.1 %
oficina de defensa de los derecho del menor10.1 %
conveni colectiu personal laboral caib balears10.1 %
oferta cicles formatius menorca 17 1810.1 %
cfgs mallorca sanidad caib10.1 %
conselleria de educacion normativa mallorca10.1 %
nitrato organico porque es malo10.1 %
5 deberes y 5 derechos de los jovenes en wikipedia10.1 %
adjudicacions interins 1617 caib10.1 %
portal docent interí10.1 %
direccio general d innovacio i comunitat eduactiva10.1 %
enagas factores de emisión prtr10.1 %
emergÈncia escolar illes balears10.1 %
pla d innovacio pedagogica balears10.1 %
cloruro en el agua potable10.1 %
presencia de nitratos10.1 %
dgp.docen10.1 %
20 derechos de los jovenes10.1 %
consecuencias de beber agua con exceso de cloro10.1 %
calendario escolar balears 2016-1710.1 %
programa siloé piscinas10.1 %
enseyaments esportius de regim especial10.1 %
oposicions inspector d educació10.1 %
calendario escolar baleares 201710.1 %
caib master formació professorat10.1 %
portal docent interi10.1 %
forum qualitat balears10.1 %
caib personal dg10.1 %
sulfatos en el agua10.1 %
direccio general de planificaci ordenacio i centres10.1 %
guia del residente familia ibiza10.1 %
bolsa maestros islas baleares10.1 %
concurs de trasllats caib10.1 %
llistes interins10.1 %
http //www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2726952&coduo=38&lang=ca10.1 %
cooperacion local baleares10.1 %
balears intrins10.1 %
concurs trasllat caib10.1 %
caib conselleria d educació10.1 %
nitratos en agua10.1 %
dg planificació10.1 %
jaume ribas educación10.1 %
^bzc^xdm122^ttab02^es10.1 %
listado de derechos de los jovenes10.1 %
secretaria general conselleria educacio balears10.1 %
conselleria educacio mao10.1 %
direcció general d universitats caib10.1 %
graduar eso en mallorca10.1 %
^bnh^xdm025^ttab02^es10.1 %
formació professional caib10.1 %
principales establecimientos de comerçio justo en las islas baleares10.1 %
direccio general d innovacio i comunitat educativa10.1 %
pagina web innovacio caib10.1 %
infocolo10.1 %
convocatòria vacats 2017-201810.1 %
conselleria educacio balears personal docent10.1 %
pruebas libres eso 2017 en baleares10.1 %
conselleria de serveis socials illes balears10.1 %
oposicions caib mestres10.1 %
interins caib10.1 %
direcció formacio professional illes balears10.1 %
oferta educativa illes balears curs 2017-1810.1 %
http //www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2940947&coduo=944322&lang=ca10.1 %
direccio general d innovaciÓ caib10.1 %
portal interi docent10.1 %
direcciÓ conselleria d educaciÓ10.1 %
direccio general de formacio professional caib10.1 %
paer caib10.1 %
qualitat del aire illes10.1 %
actividades potencialmente contamindoras de la atmosfera de tipo c10.1 %
conselleria déducacio menorca10.1 %
telefono delegacion de ibiza y forme tare10.1 %
concentración de sulfato10.1 %
focos de emision- clasificacion10.1 %
cancion sobre sobre la defensa de los derechos del noño10.1 %
nitratos y salud10.1 %
comissions de serveis10.1 %
los sulfatos son toxicos??10.1 %
enquesta sociolinguistica illes balears 2003 govern10.1 %
dgpdocent concurs de trasllats de les balears10.1 %
incompliment de sulfats a l aigua10.1 %
defensa del menor10.1 %
borsa aspirants a funcionaris interins docents curs 2017-2018 illes balears10.1 %
llistes interins caib10.1 %
caib interins docents10.1 %
siole msssi10.1 %
^y6^xpt222^s20704^es10.1 %
oposicions caib weib10.1 %
luis vidaña10.1 %
portal de personal caib10.1 %
formacio del professorat caib10.1 %
direcció general personal docent telèfon10.1 %
concurs de trasllat definitiu 201710.1 %
^y6^xpu039^ttab02^es10.1 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)