Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. d'Hisenda i Administracions PúbliquesAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Jun 2017 - 00:34
Període reportat:Mes Mai 2017
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
266 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
ebap11722.9 %
dictionary english336.4 %
fogaiba173.3 %
http //www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2917863&coduo=2705&lang=ca163.1 %
jcca caib112.1 %
junta consultiva caib50.9 %
nuevas oficinas de farmacia en 2016 en la ccvv para adjudicar40.7 %
ebap cursos40.7 %
ebap proves catala30.5 %
curso ebap 201730.5 %
ebap model de prova30.5 %
formacio ebap30.5 %
ebap formacio30.5 %
caib examenes de catalan b130.5 %
ffaaerpwöxfsa🎉 fiop 2@afup30.5 %
ebap caib30.5 %
escola balear administracio30.5 %
ebap escola balear de ́administració pública20.3 %
aguas subterraneas a mallorca20.3 %
junta consultiva de contractacio publica models de pelcs de clausules administatives particulars20.3 %
ebap illes balears publicitat seleccio20.3 %
examen b1 catala20.3 %
goben balear20.3 %
ebap mallorca20.3 %
pous abastiment aigua illes balears20.3 %
ispib20.3 %
cursos ebap sanitat20.3 %
www.ebap.caib.es20.3 %
examens de mostra de certificat c1 de catala caib20.3 %
ebapcaib20.3 %
institut balear administracio publica20.3 %
ultimo minuto resolució de la presidenta de l’ebap d’11 de juliol de 200920.3 %
caib funcio publica20.3 %
exámenes catalán caib20.3 %
servei d atenció a la diversitat20.3 %
ebap.caib.es20.3 %
escola balear administracio publica20.3 %
ebap illes balears20.3 %
www.atib.es20.3 %
ars20.3 %
pla hidrologic illes balears20.3 %
caib ebap20.3 %
ebap caib es20.3 %
ebap.caib20.3 %
examens administratius ajuntaments model10.1 %
atencio diversitat caiv10.1 %
curso ebap catalán10.1 %
titols de personal de servei10.1 %
ebap illes balears seleccio personal10.1 %
portal de l aigua caib10.1 %
direccion general de emergencia de m allorca10.1 %
ebap en linea10.1 %
industria itv mallorca10.1 %
modelos pie de recursos administrativos ley 39/201510.1 %
dgplacen10.1 %
interventora delegada caib yolanda10.1 %
models examen nivell c catala10.1 %
ebap calendari de proves10.1 %
formacion ebap10.1 %
ebap menorca10.1 %
junta consultiva de contractació catalunya10.1 %
junta consultiva contratacion recomendaciones clausulas sociales10.1 %
junta consultiva de catalunya de contractacio publica models de pelcs de clausules administatives particulars10.1 %
joan martí cerda cv10.1 %
pressuposts caib10.1 %
ebapp10.1 %
clasificación de contratistas illes balears10.1 %
funcion publica caib10.1 %
activitats classificades govern balear10.1 %
llei de pressuposts caib any 201610.1 %
intervencio general caib illes balears10.1 %
pla de formaciÓ ebap boib10.1 %
ebab10.1 %
codis de llocs de treball caib10.1 %
pla de formació general 201710.1 %
llei de pressuposts de la caib10.1 %
servei d atenciÓ a la diversitat10.1 %
conselleria interior covern balear10.1 %
cambio titular aguas subterraneas islas baleares10.1 %
pqi atencio diversitat10.1 %
institu balear administración publica10.1 %
beques transport govern balear10.1 %
serveis generals caib10.1 %
prova català b1 balears10.1 %
portal accion social caib10.1 %
wwwatencio a la diversitat10.1 %
escola balear adm10.1 %
teléfono ebap formació10.1 %
ebap cursos que comencen la setmana del 22 de maig10.1 %
pressupost illes balears 201410.1 %
informe 4/2009 junta consultiva islas baleares10.1 %
aina maria coll bibiloni fogaiba10.1 %
concurso traslados baleares10.1 %
beca desplazamiento caib10.1 %
cursos que comencen la setmana del 8 de maig ebap10.1 %
instrucciones junta de contratación hacienda10.1 %
^y6^xpt222^ttab02^es10.1 %
junta consultiva de contrataciÓn recomendaciÓn valor desproporcionado10.1 %
^y6^xpt222^lmes^es10.1 %
proves catala maig 2017 ebap10.1 %
directora general de funcio publica10.1 %
web ebap10.1 %
llei de pressuposts per la caib any 201610.1 %
caib examen catalan10.1 %
content10.1 %
ebap formació10.1 %
junta consultiva de contrataciÓn alta iae10.1 %
caib oposiciones10.1 %
hacienda palma de mallorca troncoso10.1 %
ley de presupuestos caib 201610.1 %
oposicions administració de la comunitat autonoma10.1 %
ebap catala10.1 %
resolució de la presidenta de l escola balear d administracipo publica de 18 d abril de 2017 boib 2 de maig10.1 %
^z7^xpu346^ttab02^es10.1 %
aguas subterraneas islas baleares cambio titular10.1 %
ebap inici10.1 %
proves català ebap10.1 %
patrimoni caib10.1 %
^y6^xpu033^lmes^es10.1 %
proves de català nivell c110.1 %
beques de movilitat estiu illes balears10.1 %
contractacio administrativa comunitat autonoma illes balears10.1 %
caib pressupostos10.1 %
borsa de professors de l ebap10.1 %
pla estratègic de subvencions caib10.1 %
plans ebap10.1 %
escola balear d administració pública10.1 %
junta consultiva baleares informe 4/2001 22 febrero10.1 %
fiop dim10.1 %
concurso traslados funcioanrios caib10.1 %
platerbal10.1 %
advocacia boib promoció interna resolució 201710.1 %
atib llei turisme sostenible10.1 %
fogaiba borsa10.1 %
bolsin fisio ebap10.1 %
funcio publica mobilitat plaça provisional10.1 %
inscripció en el registres insulars agraris de les illes balears10.1 %
juan pol direccion general de emergencias10.1 %
ebap en linia espai docent10.1 %
escola balaear administracio publica10.1 %
peu recursos liquidacio10.1 %
contratacion baleares10.1 %
funcio publica caib10.1 %
joan martí cerda interventor general10.1 %
aigues d´eivissa10.1 %
7839247410.1 %
oposicions caib 200910.1 %
portal de la intervención general illes balears10.1 %
conselleria de funcio publica graus catala10.1 %
criteris per a elaborar rlt10.1 %
division politica y administrativa de les illes balears10.1 %
avenida gabriel alomar y villalonga 3310.1 %
temari advocacia caib10.1 %
moelos examenes catalan b mallorca caib10.1 %
llei patrimoni caib10.1 %
excedencia voluntaria especial del personal laboral caib10.1 %
cursos ebap10.1 %
^bsb^xdm010^s20292^es10.1 %
fichero de la junta consultiva10.1 %
http //www.ebap.caib.es/10.1 %
^bx2^xpu036^s21109^es10.1 %
http //ebap.caib.es10.1 %
ebap b2 pdf10.1 %
cursos que comencen la setmana del de maig ebap1510.1 %
curs caps protecció civil10.1 %
les persones que no disposen del certificat del nivell b2 o equivalent poden sol•licitar fer una prova de nivell.10.1 %
resolució de la presidenta de l escola balear d administracipo publica de 18 d abril10.1 %
examenes catalán caib10.1 %
peu de recurs10.1 %
dg emergencies i interior caib telefon10.1 %
junta consultiva baleares10.1 %
ebap models de prova10.1 %
^bxm^xdm005^ttab02^es10.1 %
instruccions funcio publica balears10.1 %
plan hidrológico de les illes balears10.1 %
junta consultiva contratación administrativa baleares10.1 %
proces de validacio servei oposicions caib10.1 %
www.fogaiba.caib.es10.1 %
sad illes balears10.1 %
ieb models de examen10.1 %
incendio en playas de muro10.1 %
documentos de un expediente contratación10.1 %
www.fogaiba10.1 %
decret 55/2006 baleares10.1 %
estli caib circular10.1 %
escuela de verano caib10.1 %
instituto balear administracion publica10.1 %
ley presupuestos baleares 2016 l.12/201510.1 %
iepi caib10.1 %
pie de recurso exclusión de mesa de contratación10.1 %
formaciodelebap10.1 %
examens nivell c catala exemples10.1 %
arxivística bàsica curs ebap10.1 %
patrimoni govern balear10.1 %
^y6^xpt804^lmes^es10.1 %
petra vivern mayrata10.1 %
ebap convocatòria juny 201410.1 %
convocatoria beques logopedia consell menorca10.1 %
http //oposicions.caib.es10.1 %
ebabp10.1 %
recursos contra acuerdos de la mesa de contratación10.1 %
caib concurs de trasllats10.1 %
institu balear administració publica10.1 %
ebap eivissa10.1 %
tipus de números de comptes bancaris iban ccc10.1 %
hacienda baleares10.1 %
desistimiento informe de la junta10.1 %
junta consultiva contratación administrativa balears10.1 %
^byc^xdm102^s17547^co10.1 %
confederacion hidrologica islas baleares10.1 %
funció publica caib10.1 %
www.caib.es10.1 %
directora general de funcio publica catalunya10.1 %
ebab caib10.1 %
nivell c2 de català preguntes10.1 %
<http //ebap.caib.es10.1 %
direcciÓ general emergÈncies seu electrÒnica10.1 %
baremo cursos oposiciones sanidad baleares10.1 %
tlf del ebap en palma de.mallorca10.1 %
elaboracio rlt empreses públiques10.1 %
excedencia voluntaria especial caib10.1 %
direcció general de funció pública10.1 %
govern balear patrimoni10.1 %
exemples examen oral catala c210.1 %
registre de contractes caib10.1 %
proves ebap10.1 %
curs llenguatge administratiu 2017 catalunya10.1 %
ebap informació pública10.1 %
models proves nivell c català10.1 %
informe emergències escolars illes balears10.1 %
ebap illes balears a2 pdf10.1 %
escola balear de l administració pública10.1 %
clasificaciÓn de la junta consultiva de contrataciÓn10.1 %
dirección general de emergencias10.1 %
^bxm^xdm002^ttab02^es10.1 %
estadisticas de ejecucion del presupuesto 201610.1 %
ciab ebap10.1 %
escola balear de administración publica10.1 %
presupuestos caib 200910.1 %
agencia tributaria troncoso10.1 %
memoria policia local 2015 baleares10.1 %
^cam^xdm146^ttab02^es10.1 %
informe 4/2010 jcca baleares10.1 %
pressuposts caib.10.1 %
caib funció pública10.1 %
caib increment de places10.1 %
pla de llengues ebap10.1 %
dgiej10.1 %
caib examen catalán b1 baleares10.1 %
modelo 600 hacienda illes balears10.1 %
caib modelo pliegos10.1 %
<www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=159&cont=82539>.10.1 %
ebap models de proves10.1 %
junta consultiva de contractació 2/2011 informe10.1 %
beques illes balears10.1 %
atib10.1 %
caib concurso traslados10.1 %
examenes catalán caib examenes 201510.1 %
oposicions 2016 2017 caib10.1 %
pressuposts 2017 illes balears10.1 %
policia turistica illes balears10.1 %
contacto usuarios junta consultiva de contratacion10.1 %
^bzc^xdm132^s20537^es10.1 %
registre de personal10.1 %
joan martí cerdà interventor general10.1 %
presupuestos islas baleares10.1 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)