Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. de Treball, Comerç i IndústriaAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Jun 2017 - 00:38
Període reportat:Mes Mai 2017
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
73 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
caib treball109 %
energies renovables a les illes balears65.4 %
conselleria de treball illes balears43.6 %
conselleria de treball43.6 %
caib industria32.7 %
ars32.7 %
conselleria treball balears32.7 %
las ocupaciones y los sectores económicos en las baleares evolución y tendencias según las 26 familias profesionales32.7 %
content21.8 %
informes trimestrales sinestrialidad laboral21.8 %
consellera de treball21.8 %
jorge lorenzo guerrero21.8 %
seguridad y salud laboral oficina en son castello mallorca21.8 %
utilitzacio de les energies renovables a les illes balears21.8 %
direcció general de comerç21.8 %
observatori del treball 2016 balears21.8 %
conselleria de treball caib21.8 %
energia renovable balears10.9 %
les obligations de l entreprenant10.9 %
datos estadisticos islas baleares10.9 %
montserrat berini pérez10.9 %
institut d´ estadistica de les illes baleares10.9 %
ejemplos de una empresa rse de transporte10.9 %
conselleria comercio baleares10.9 %
conselleria de treball govern balear10.9 %
departament treball mallorca10.9 %
rea caib10.9 %
ley para crearun negocio iles baleares10.9 %
www.catib.caib.es10.9 %
direcció general de la inspecció de treball10.9 %
direccion general salud laboral caib10.9 %
gobierno balear prevencion de riesgos laborales10.9 %
conselleria de treball ib10.9 %
^yk^xdm016^s19330^es10.9 %
comisión balear de juego10.9 %
instituto de innovaciÓn empresarial de las illes balears10.9 %
llei per les energies renovables a les illes balears10.9 %
energies renovables de les illes balears10.9 %
gobierno balear pza. son castello10.9 %
responsabilidad social conclusiones y recomendaciones10.9 %
^cam^xdm142^ttab02^es10.9 %
estadistica laboral mallorca 201710.9 %
como llegar a conselleria trabajo economia social palma10.9 %
maria pilar sansó i fuster10.9 %
industria caib10.9 %
conselleria de trabajo baleares economia crecimiento 2016 201710.9 %
maria pilar sansó fuster10.9 %
direccion general de empresas10.9 %
relació de codis de llocs de treball10.9 %
consell balear salut laboral10.9 %
dirección general de trabajo economía social y salud laboral balears10.9 %
ariany govern municipal10.9 %
departament treball illes balears10.9 %
ajudes economia social caib10.9 %
dirección general de treball i salut laboral10.9 %
placa son castello 1 palma de mallorca10.9 %
direcció general salut laboral10.9 %
conselleria de trabajo baleares10.9 %
recomendaciones de seguridad para prevenir riesgos en twtter10.9 %
conselleria de treball comerç i indústria direcció general de comerç i empres plaça son castelló 1 07009 palma de mallorca 10.9 %
conselleria trabajo10.9 %
especial anuario economico illes balears10.9 %
recomendacuones riesgos laborales10.9 %
maria tugores ques10.9 %
caib isabel castro10.9 %
gerent institut d innovació empresarial de les illes balears10.9 %
les energies renovables a les balears10.9 %
autoritat laboral10.9 %
l idi10.9 %
caib direccio general treball10.9 %
institut nacional estadistica balears10.9 %
conselleria de treball balears10.9 %
observatori del treball10.9 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)