Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: Generals CAIBAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Jul 2017 - 00:51
Període reportat:Mes Jun 2017
Tancar finestra
 
Pàgines/URLs  
Total: 274379 pàgines diferentsAccessosVolum mitjàPàgina d'entradaSortida 
/sacmicrofront/archivopub.do159946897.72 KB72891118976


/pelc/Recurs5014412.39 KB16921852


/sifarma/conmed/js/Dominio.jsp4742701.45 KB 35


/govern/organigrama/area.do39956111.27 KB12835619528


/govern/locales/ca/translation.json2732404.91 KB2992435541


/mapurbibfront/proxy.jsp243049772 Bytes162507


*210785 5354


/govern/sac/fitxa.do2008927.55 KB5011929787


/Licitacion.jsp19612213.88 KB1004610098


/sacmicrofront/contenido.do17322520.47 KB326109030


/govern/index.do16956714.31 KB6993124240


/seucaib/ca/arxiuServlet166112109.90 KB591615224


/eboibfront/pdf/VisPdf154216260.12 KB1082031266


/govern/rest/twitter/search14669633.12 KB22118748


/seycon/zkau1351291.54 KB8002670


/ecoib/ActionForward.jsp11012034.03 KB371401


/sifarma/conmed/BitController9681114.79 KB1063482


/sifarma/conmed/js/DataFactory.jsp858261.78 KB 1


/govern/rest/arxiu/27365678548456.74 KB69480


/govern/rest/arxiu/22242468548114.18 KB43287


/govern/rest/arxiu/26559418415332.76 KB391049


/govern/rest/arxiu/26381648405223.31 KB74158


/govern/rest/arxiu/26359038372832.90 KB77196


/OpenData835571.46 MB75667037


/govern/rest/arxiu/26359097894111.40 KB701156


/pelc/Manager7824915.81 KB599351


/govern/locales/es/translation.json710745.41 KB4008777


/govern/pidip/dadesComunicat.do705916.97 KB3464533164


/LicitacionesOrganoContratacion.jsp6446821.36 KB26132364


/govern/organigrama/arearss.do6409619.12 KB45364394


/govern/tramitesrss.do629826.31 KB28703231


/ecoib/llistaProveidorsSeleccionats6218330.92 KB8719


/SgaGst/importexport/consultaProcesosSP.action594693 Bytes 111


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MantenimientoEstupe.obtenerLi...533194.76 KB3540


/govern/sac/organitzacio.do517147.65 KB35863320


/ideib/arcgis/services/public/TEMATIC-ECONOMIA/MapServer/WMSServ...5128010.29 KB87201


/sadperdoc5front/interins/cercarDadesPersona.do4974520.25 KB15416


/accforportfront/tAccfor485099.58 KB1872393


/govern/rest/arxiu/29385744755122.73 KB233506


/govern/rest/arxiu/29336024596226.09 KB100428


/govern/rest/arxiu/2615867452321.19 MB48429


/govern/rest/arxiu/28404774467776.22 KB92217


/govern/rest/arxiu/27020674433326.80 KB5261


/accforportfront/tGruReg44223793 Bytes7831


/govern/rest/arxiu/28894244419125.89 KB2494


/govern/rest/arxiu/27269464406227.25 KB1759


/govern/rest/arxiu/27269534395921.63 KB1545


/govern/rest/arxiu/28894814389630.01 KB1290


/govern/rest/arxiu/2737939438819.42 KB531


/govern/rest/arxiu/28954704371410.80 KB9156


/govern/rest/arxiu/11948224371194.79 KB15531


/govern/rest/arxiu/28579994370726.37 KB871


/govern/rest/arxiu/9539234368645.51 KB49078


/govern/rest/arxiu/2835053436609.42 KB36100


/govern/rest/arxiu/27758334365628.39 KB1482


/owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications4360574 Bytes107185


/govern/rest/arxiu/1194086433883.97 KB25638


/govern/rest/arxiu/2529402399031.19 MB54133


/govern/rest/arxiu/289766339356903.83 KB28400


/govern/rest/arxiu/272517138494468.57 KB23131


/eboibfront/indexrss.do38454911 Bytes57075389


/govern/rest/arxiu/28947333787294.21 KB16137


/govern/rest/arxiu/25787233729927.59 KB4485


/govern/rest/arxiu/26803323711932.01 KB22105


/govern/rest/arxiu/25227423703029.49 KB5273


/serproesfront/VisorServlet369933.69 KB369166


/sites/escolaritzaciocurs/f/14283736938140.67 KB1580075


/govern/rest/arxiu/25225953690630.96 KB1638


/sites/escolaritzaciocurs/f/14284636886142.05 KB2060106


/sites/escolaritzaciocurs/f/14284036822137.75 KB264103


/sites/escolaritzaciocurs/f/14284736795142.08 KB55331


/govern/rest/arxiu/214441636708197.33 KB10026


/govern/rest/arxiu/1327425367072.86 KB1830


/govern/rest/arxiu/252637336696107.81 KB1558


/govern/rest/arxiu/214442636696190.23 KB2935


/govern/rest/arxiu/255919836684210.73 KB2999


/govern/rest/arxiu/25633713664039.53 KB857


/sites/escolaritzaciocurs/f/14284236621140.73 KB70208


/govern/rest/arxiu/525609366092.64 KB972


/govern/rest/arxiu/525627365692.65 KB8146


/sites/escolaritzaciocurs/f/14284436566142.27 KB27316


/govern/rest/arxiu/525640364942.37 KB9142


/sites/escolaritzaciocurs/f/14283936420143.05 KB157275


/govern/rest/arxiu/5256803637611.54 KB67145


/govern/rest/arxiu/1195924363733.14 KB2634


/sites/escolaritzaciocurs/f/14328336348141.08 KB2614142


/sites/escolaritzaciocurs/f/14309136335141.75 KB64467


/sites/escolaritzaciocurs/f/14328236268138.77 KB172268


/sites/escolaritzaciocurs/f/14283836160143.56 KB347156


/pidip/indexrss.do355942.55 KB491542


/SgaGst/dwr/call/plaincall/datosExpedienteCabeceraDwr.getDatosEx...354201.44 KB 7


/govern/pidip/comunicats.do351729.35 KB24361272


/sites/fp/f/1919493463963.32 KB782058


/sites/fp/f/228644344147.51 KB29539


/signaturacaib/install.jnlp34277896 Bytes157114


/irj/servlet/prt/portal/prteventname/Navigate/prtroot/pcd!3aport...329364.53 KB32858


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MantenimientoEstupe.obtenerLi...3280913.63 KB 4


/sap/bc/webdynpro/sap/ZFACE_WDYNPRO_ENTES3215215.75 KB14119


/sites/fp/f/2280073207011.67 KB51563


/sites/fp/f/2280083205512.47 KB23859


/AFPServlet/NavigationServlet319141011 Bytes10017


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/ControlEspecial.obtenerListaC...318677.10 KB 52


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/ControlEspecial.obtenerListaF...318392.09 KB 58


/govern/rest/arxiu/239288230555610.49 KB122139


/SgaGst/dwr/call/plaincall/__System.pageLoaded.dwr30443221 Bytes  


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MovimientoEstupefacienteCtrl....302861005 Bytes 120


/DocumentoAdjuntoView300381.71 MB62819436


/govern/rest/arxiu/276787029863806.23 KB43102


/sites/fp/f/228192298086.14 KB1142746


/sites/fp/f/2219112949570.17 KB30844


/sites/fp/f/1890122947947.94 KB600524


/sites/fp/f/223314294724.72 KB2481298


/sites/fp/f/2221082946161.35 KB7748


/sites/fp/f/2223932943335.59 KB23676


/sites/fp/f/2221092941130.17 KB28503


/govern/rest/arxiu/24851172924922.12 KB1627


/govern/rest/arxiu/28975142915663.71 KB1350


/govern/rest/arxiu/28499642912433.26 KB1023


/govern/rest/arxiu/10441812910154.22 KB2123


/govern/rest/arxiu/12704352909936.42 KB1527


/govern/rest/arxiu/28609722904556.92 KB1353


/govern/rest/arxiu/279645828990106.86 KB11416


/govern/rest/arxiu/374082289233.98 KB82060


/SgaGst/jsdynamic/general/i18nMensajes.action281904.74 KB  


/irj/portal2818310.46 KB6953317


/govern/rest/arxiu/295430028067151.36 KB42144


/govern/rest/arxiu/29436532795796.11 KB3449


/sites/fp/f/2280062784811.75 KB518954


/sites/fp/f/22865727597335 Bytes271206


/SgaGst/jsdynamic/general/generalSgagst.action274913.86 KB  


/borintfront/principal.jsp2747363.92 KB28693353


/govern/rest/arxiu/29508522721183.86 KB3469


/sites/fp/f/226452268346.11 KB2305111


/govern/rest/arxiu/295948026783262.51 KB49121


/govern/rest/arxiu/29590852676985.98 KB165298


/eboibfront/filtrerss.do265424.83 KB22152142


/govern/rest/arxiu/29452732642286.52 KB3941


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MovimientoEstupefacienteCtrl....26232212 Bytes53


/govern/rest/arxiu/29505222578094.00 KB3349


/pfuncionafront/moduls/formacio/plansFormacioModul.jsp2570211.49 KB3285


/pfuncionafront/moduls/components/calendari.jsp253026.23 KB24497


/seucaib/ca/tramites2484911.77 KB6802010


/eboibfront/ca2321721.54 KB14931524


/govern/rest/arxiu/296087022448136.63 KB3870


/govern/rest/arxiu/2959581223702.44 MB33141


/root/index.do2219913.34 KB2069665


/govern/rest/arxiu/29646862199298.48 KB25146


/webdynpro/resources/sap.com/pb/PageBuilder218306.86 KB833


/cofucfront/matriculacioInetController2151211.94 KB213728


/sacmicrofront/index.do209079.42 KB68494106


/eboibfront/es2063927.99 KB55451710


/sites/fp/f/22885620363726 Bytes203377


/SgaGst/inicio/menuRender.action1997917.75 KB1 


/govern/rest/arxiu/29670581972935.13 KB294788


/govern/rest/arxiu/296229419632182.05 KB42138


/govern/rest/arxiu/29541921946146.98 KB2639


//LicitacionesOrganoContratacion.jsp1918617.87 KB12921740


/SgaCac/login1895111.53 KB77553


/govern/rest/arxiu/29436441883283.48 KB2658


/LicitacionesTerminoAbierto.jsp1784223.56 KB40612837


/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.portal.dsm.Terminator17821961 Bytes3076744


/seucaib/ca/200/persones/contarProcedimientos1762441 Bytes130906


/govern/rest/arxiu/296426117344128.31 KB2883


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MovimientoEstupefacienteCtrl....16703146.47 KB 370


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/FiltroCtrl.establecerUltimoFi...16657120 Bytes114


/govern/rest/arxiu/296497016535115.10 KB3292


/govern/rest/arxiu/267954816111468.71 KB4160


/govern/rest/arxiu/29424991609481.30 KB1841


/com.sap.portal.pagebuilder/html/EmptyDocument.html15446370 Bytes94724


/govern/rest/arxiu/25969551540027.80 KB4653


/govern/rest/arxiu/25227281539430.20 KB522


/sites/fp/f/2245851534047.61 KB278747


/govern/rest/arxiu/295084415229133.65 KB3977


/govern/rest/arxiu/29689571513887.54 KB4575


/sites/fp/f/228645149118.13 KB6739


/sacmicrofront/noticias.do1447425.57 KB718253


/sites/fp/f/22916614429138.75 KB554586


/ofims/expedients1440651.00 KB2126


/ibestat/inici1439650.37 KB71444120


/com.sap.portal.design.urdesigndata/themes/portal/IBSalutEmplead...14172480 Bytes1156


/govern/rest/arxiu/28620621415730.10 KB2512408


/sgaayu/dwr/call/plaincall/__System.pageLoaded.dwr13939201 Bytes 11


/govern/rest/arxiu/29375701390786.12 KB33103


/govern/rest/arxiu/29654301387130.98 KB2230


/govern/rest/arxiu/29669521377875.68 KB2331


/govern/rest/arxiu/29670461365394.01 KB27147


/SgaGst/controldocumental/mostrarRevisionDocumentalTreeGrid.acti...1364828.88 KB  


/edictesback/enviamentController1361019.77 KB26147


/govern/rest/arxiu/287743713600396.05 KB3565


/govern/rest/arxiu/29389291357186.19 KB65289


/ofims/intervencions1352226.14 KB16


/sites/interins20172018/f/228525134691.77 MB37833738


/govern/rest/arxiu/28727811337830.11 KB72109


/govern/rest/arxiu/296662413336346.30 KB3690


/govern/sac/cercador.do133196.49 KB84954


/govern/rest/arxiu/287261713305117.41 KB4269


/govern/rest/arxiu/29684741328972.66 KB2667


/govern/rest/arxiu/294525013263248.38 KB2451


/govern/rest/arxiu/28381961317886.07 KB36130


/govern/rest/arxiu/29693361316352.71 KB3885


/govern/rest/arxiu/281158313127184.20 KB2863


/govern/rest/arxiu/28286971308989.29 KB2798


/govern/rest/arxiu/25300161307828.16 KB1055


/govern/rest/arxiu/25066611306984.33 KB5044


/seucaib/es/tramites/tramite/8518128638.11 KB526335


/govern/rest/arxiu/28141091284545.60 KB30382


/eboibfront/cercar127908.28 KB6651114


/govern/rest/arxiu/2779599127867.49 KB3038


/sites/fp/f/227114127565.15 KB258121


/govern/rest/arxiu/29652061275246.78 KB1124


/sites/fp/f/227113127485.10 KB147727


/govern/rest/arxiu/28102641271033.93 KB2151


/sadperdoc5front/interins/cercarFuncionsAjax.do126701.74 KB625


/eboibfront/index.do1235317.78 KB1223479


/govern/organigrama/planol.do122815.66 KB2182993


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/FirmaLibroRecetarioCtrl.obten...119829.22 KB  


/SgaGst/mantenimiento/revision.action1179448.44 KB  


/govern/rest/arxiu/29700761177590.06 KB2894


/sites/resources/bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.wo...1173621.41 KB48613260


/accforportfront/principal.jsp117013.21 KB1602107


/seucaib/es/tramites1118710.30 KB13001401


/advocax/js/Dominio.jsp111731.84 KB 2


/govern/rest/arxiu/296720311147140.64 KB923


/accforportfront/tMunicipi110704.98 KB 579


/govern/rest/arxiu/272196710682278.00 KB1426


/govern/rest/arxiu/265884910660274.18 KB1650


/sacmicrofront/home.do1036126.59 KB3023530


/SgaGst/mantenimiento/calculoayuda/gridCalculoAyudaSolExpPro.act...1009225.63 KB 3


/govern/rest/arxiu/2950411981163.65 KB36265


/govern/organigrama/index.do98096.24 KB14076


/openppm/plugin97451.21 KB118


/sgaayu/inicio/menuRender.action962319.31 KB  


/gcofront/dwr/call/plaincall/vcardService.getVcardTermsTodosCont...96161.59 KB 88


/gcofront/dwr/call/plaincall/contactoService.listSubCategoriasCo...9611145 Bytes 1


/sgaayu/jsdynamic/ayuDefaults.action9589519 Bytes  


/govern/rest/arxiu/2939988950578.09 KB910


/sites/interins20172018/f/22852694992.34 MB18682562


/govern/rest/arxiu/29706029488263.22 KB27104


/detall-cos.jsp94267.89 KB23021893


/govern/rest/arxiu/2808450937146.02 KB1723


/govern/rest/arxiu/2941681934168.05 KB537


/sites/interins20172018/f/22852993061.58 MB19713155


/govern/rest/arxiu/2028932930134.08 KB189


/govern/rest/arxiu/2945229927555.74 KB5152


/govern/rest/arxiu/2434423925532.12 KB1013


/govern/rest/arxiu/284047092168.50 KB 110


/govern/rest/arxiu/2808319920410.25 KB353


/govern/rest/arxiu/2617730919420.61 KB191


/viewdoc9177699.06 KB2041433


/govern/rest/arxiu/24783299161241.88 KB2121


/ibestat/page8994277.56 KB798888


//Licitacion.jsp893814.28 KB551770


/iquafront/principal.html886033.36 KB15233966


/gcofront/dwr/call/plaincall/contactoService.getRedesSocialesByC...8859219 Bytes 40


/govern/rest/arxiu/2616569874229.03 KB1711


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/192839873735.35 KB11071268


/govern/organigrama/responsable.do86997.08 KB1119792


/LicitacionesBuscadorAvanzado.jsp866242.16 KB88239


/SgaGst/mantenimiento/gridSeleccionarExpediente.action860816.29 KB 7


/gcofront/dwr/call/plaincall/contactoService.getNameDocumento.dw...8301118 Bytes 35


/openppm/projectcontrol825422.11 KB219


/sgacap/dwr/call/plaincall/__System.pageLoaded.dwr8107210 Bytes 7


/sites/calendarilaboral/f/209322809514.75 KB603610


/govern/rest/arxiu/2974180801579.52 KB1327


/govern/rest/arxiu/144596579892.08 MB160138


/sgaayu/consultas/consultas/gridCalculoAyudaSolExpProZln.action791913.13 KB 2


/govern/rest/arxiu/2961674789845.61 KB43313


/ecoib/factura_frm.jsp789741.42 KB233


/edictesback/responsableEnvioController782113 Bytes 5


/govern/rest/arxiu/29745197788117.91 KB1524


/microsites/ctreball/Soib/cercador.html7767519 Bytes23971889


/advocax/js/DataFactory.jsp7758552 Bytes  


/ariadna/pages/pla_menu.jsf775555.92 KB671


/govern/sac/funcions.do77325.13 KB92411


/govern/rest/arxiu/28998767722460.17 KB3284


/govern/rest/arxiu/2939144770481.93 KB819


/govern/sac/webs.do76894.66 KB43230


/sites/interins20172018/f/22853076112.25 MB10772597


/nraalcs/BitController755811.99 KB1415


/com.sap.portal.navigation.helperservice/html/child.html7557922 Bytes128159


/SgaGst/general/comboTreeEC.action75502.28 KB1 


/SgaGst/general/comboTreeOP.action75501.69 KB  


/sacmicrofront/noticia.do753920.39 KB984624


/sgacap/jsdynamic/general/generalSgacap.action75106.53 KB 1


/sites/calendarilaboral/f/2157147489167.43 KB545682


/govern/rest/arxiu/2635813747939.28 KB124356


/index.jsp746353.90 KB33371678


/sgigtfront/cargaXMLMenu.do74561.41 KB115


/sites/llenguacatalana/f/228481744767.87 KB338177


/sgacam/objetivo/obtenerResultadoObjetivo.action7432248 Bytes  


/sites/llenguacatalana/f/228480742658.02 KB195148


/SgaGst/jsdynamic/mantenimiento/seleccionExpedienteGrid.action742410.59 KB  


/sites/calendarilaboral/f/20931574202.11 KB580744


/nraalcs/notificador/launch.jnlp73822.74 KB9141


/nraalcs/notificador/lib/xstream-1.3.jar7382916 Bytes 712


/nraalcs/notificador/SIFARMA-notifalertas.jar7379162 Bytes21


/nraalcs/notificador/lib/win_x86_swt.jar73793.17 KB 13


/nraalcs/notificador/lib/xpp3_min-1.1.4c.jar737865 Bytes 14


/SgaGst/mantenimiento/generalModificacion.action7349142.27 KB 1


/ofmovins2/oficina/js/DataFactory.jsp7317712 Bytes  


/gcofront/dwr/call/plaincall/categoriaService.getRoots.dwr73162.83 KB543


/sgacap/dwr/call/plaincall/parametrosServicioDwr.getParametroApl...7298122 Bytes 17


/gcofront/dwr/call/plaincall/idiomaService.getDefault.dwr7240157 Bytes8165


/sgacap/inicio/menuRender.action72007.80 KB  


/govern/rest/arxiu/2944234718935.63 KB1924


/SgaGst/dwr/call/plaincall/historicoEstadosDwr.getEstado.dwr7096126 Bytes 2


/SgaGst/mantenimiento/seleccionar.action7070164.23 KB  


/SgaGst/mantenimiento/cabeceraExpediente.action703416.06 KB  


/govern/rest/arxiu/1397905698281.86 KB711


/govern/rest/arxiu/2229911698068.77 KB1013


/govern/rest/arxiu/2229909697974.78 KB35


/govern/rest/arxiu/29746086972359.46 KB1146


/govern/rest/arxiu/2229917697162.58 KB5285


/govern/rest/arxiu/1397882696027.99 KB36


/sites/llenguacatalana/f/228642693738.36 KB251973


/govern/rest/arxiu/20328269309.57 KB142


/sadperdoc5front/interins/assets/font-awesome/fonts/fontawesome-...688058.10 KB1441982


/govern/rest/arxiu/2943606686283.05 KB2951


/gesavafront/publico/login.do685012.91 KB536761


/SgaGst/jsdynamic/catalogosaux/catalogosAux.action68297.62 KB  


/edictesback/aplicacioController68214.75 KB25452


/govern/rest/arxiu/29721996717102.98 KB2122


/govern/rest/arxiu/2909278669949.80 KB4552


/sgaayu/dwr/call/plaincall/controlEstadoProcesoDwr.procesoCopian...6687121 Bytes  


/seucaib/es/200/personas/contarProcedimientos663743 Bytes10727


/SgaGst/dwr/call/plaincall/recintosDwr.obtenerUsoSigpac.dwr6581122 Bytes  


/govern/sac/enlaces.do65564.95 KB67278


/boib/interior.do6543097105


/govern/rest/arxiu/154000464838.65 KB1827


/ecoib/welcome.jsp647615.19 KB3084417


/govern/rest/arxiu/1709465647310.44 KB310


/govern/rest/arxiu/2895033645655.68 KB1523


/SgaGst/mantenimiento/mostrarMantenimientoTreeMenu.action644716.06 KB  


/sadperdoc5front/interins/resultatsAdjudicacio.do643996.72 KB12578


/SgaGst/mantenimiento/modificacion.action6431151.10 KB  


/govern/rest/arxiu/2926605641572.90 KB1589


/sgacam/dwr/call/plaincall/__System.pageLoaded.dwr6386220 Bytes 12


/accforportfront/tEspecialitats638318.63 KB15224


/govern/rest/arxiu/2394350638042.06 KB5863


/seycon/zkau/web/zkex/zul/css/layout.css.dsp6347587 Bytes441


/edictesback/tipoPublicacionController632919 Bytes 18


/govern/rest/arxiu/2323805632511.38 KB98


/govern/rest/arxiu/2453861632338.19 KB721


/nraalcs/index2.jsp63186.82 KB17974


/sites/concursoposicions2017/f/2292416300196.37 KB12983059


/govern/rest/arxiu/2897252629647.42 KB10121


/govern/rest/arxiu/1447899629352.68 KB1480


/govern/rest/arxiu/1093773627334.91 KB612


/govern/rest/arxiu/26961246269561.65 KB712


/govern/rest/arxiu/943443626833.50 KB5695


/govern/rest/arxiu/1138056623749.35 KB143


/ibavifia/fiancaEdit.xhtml623612.97 KB 9


/govern/rest/arxiu/2460972623321.98 KB108


/govern/rest/arxiu/267843662301.02 MB746


/govern/rest/arxiu/2700248622463.40 KB1410


/govern/rest/arxiu/2746903622378.46 KB1314


/govern/rest/arxiu/1708076622067.98 KB2435


/govern/rest/arxiu/2613985621332.77 KB1117


/govern/rest/arxiu/1298574619493.19 KB1011


/govern/organigrama/detall.do617013.21 KB25668


/govern/rest/arxiu/28998776157460.17 KB1327


/nraalcs/dwr/call/plaincall/AlertaCtrl.obtenerListaFiltradaRecep...613946.11 KB 110


/seycon/zkau/web/js/zk/zk.js.dsp613940.36 KB17102


/govern/rest/arxiu/1003170613231.93 KB36


/govern/rest/arxiu/1003165612831.40 KB24


/govern/rest/arxiu/245420161224.11 KB211


/govern/rest/arxiu/1044406611432.17 KB24


/govern/rest/arxiu/2962146611242.32 KB11292215


/govern/rest/arxiu/1003175610832.44 KB58


/govern/rest/arxiu/2434401610419.93 KB1353


/govern/rest/arxiu/2322314610431.73 KB222


/sites/eoibalears/f/200095607079.76 KB23847


/nraalcs/dwr/call/plaincall/ReceptorCtrl.obtenerLogin.dwr6058631 Bytes 177


/nraalcs/dwr/call/plaincall/ReceptorCtrl.obtenerListaReceptoresL...6057815 Bytes 1


/ariadna/javax.faces.resource/theme.css.jsf60395.64 KB32


/ariadna/javax.faces.resource/css/main.css.jsf6039878 Bytes25 


/ariadna/javax.faces.resource/primefaces.css.jsf603719.55 KB  


/ariadna/javax.faces.resource/jquery/jquery.js.jsf602429.30 KB21


/ariadna/javax.faces.resource/jquery/jquery-plugins.js.jsf602365.02 KB1 


/ariadna/javax.faces.resource/primefaces.js.jsf602292.31 KB  


/sites/eoibalears/f/219936600820.59 KB1815


/sites/eoibalears/f/200109600811.07 KB24310


/sites/eoibalears/f/20009160038.95 KB38446


/sites/eoibalears/f/220988600144.56 KB4877


/govern/rest/arxiu/974949600055.39 KB5557


/sites/eoibalears/f/200094599947.28 KB43133


/nraalcs/dwr/call/plaincall/AlertaCtrl.obtenerFiltroReceptor.dwr5994533 Bytes41


/sites/eoibalears/f/22082459948.70 KB1137


/govern/rest/arxiu/2772299597459.00 KB49


/sites/fp/f/1460645970172.64 KB3124


/sites/fp/f/19127559644.66 KB116


/sites/fp/f/19129959607.92 KB639


/govern/rest/arxiu/2939790594587.94 KB718


/govern/rest/arxiu/2636057592054.05 KB17


/govern/rest/arxiu/2608677588918.42 KB411


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/FiltroCtrl.obtenerUltimoFiltr...5889657 Bytes 1


/govern/rest/arxiu/2448793587936.57 KB58


/govern/rest/arxiu/2890846587316.33 KB575


/sites/fp/f/2243925846127.06 KB9761723


/govern/rest/arxiu/2954081578024.66 KB1621


/govern/rest/arxiu/29447995752112.44 KB1316


/govern/rest/arxiu/2639011572223.33 KB124132


/govern/rest/arxiu/2945293570433.44 KB1143


/govern/rest/arxiu/2964200569480.21 KB7120


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaCursosXML.jsp5677486 Bytes212


/seucaib/es/tramites/tramite/1095724566712.18 KB28001646


/govern/rest/arxiu/2297382563713.93 KB747


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaAvaluacionsXML.jsp5596303 Bytes1340


/govern/rest/arxiu/117694055819.81 KB1549


/govern/rest/arxiu/15654355556169.66 KB710


/gesavafront/pruebas/examen.do554218.72 KB2227


/govern/rest/arxiu/1636127554184.94 KB28


/govern/rest/arxiu/18473055531165.76 KB414


/govern/rest/arxiu/139507155285.18 KB821


/govern/rest/arxiu/1636133552447.63 KB48


/govern/rest/arxiu/2460515551234.10 KB883


/govern/rest/arxiu/1563232550543.31 KB13


/govern/rest/arxiu/1563228550341.02 KB273


/govern/rest/arxiu/1563236550052.05 KB15


/govern/rest/arxiu/1563241549044.45 KB16


/govern/rest/arxiu/1563247546930.83 KB45


/govern/rest/arxiu/1920741546854.48 KB210


/govern/rest/arxiu/1638530546889.93 KB 7


/govern/rest/arxiu/1563258545940.78 KB13


/govern/rest/arxiu/1563253545924.65 KB12


/govern/rest/arxiu/20256325458150.43 KB1191


/govern/rest/arxiu/1563225545818.88 KB45


/govern/rest/arxiu/2691068545011.51 KB3474


/govern/rest/arxiu/1563349544913.53 KB122


/govern/rest/arxiu/1563109544938.61 KB24


/govern/rest/arxiu/277976154343.20 MB23199


/SgaGst/dwr/call/plaincall/capFactoresDwr.permisoCalcularSupNeta...5422123 Bytes  


/pfuncionafront/moduls/formacio/detallFormacioModul.jsp53914.76 KB64460


/govern/rest/arxiu/2755516538676.07 KB1010


/govern/rest/arxiu/743404538010.00 KB5052405


/gcofront/dwr/call/plaincall/Multiple.3.dwr532013.81 KB936


/sites/resources/bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.eo...529212.42 KB1658986


/govern/rest/arxiu/1901303528031.25 KB813


/govern/rest/arxiu/2392861526350.82 KB2833


/govern/rest/arxiu/2224268526119.38 KB1322


/govern/rest/arxiu/1782235523618.09 KB1512


/pidipfront/pidipRSS522676.45 KB322309


/govern/rest/arxiu/2511453521322.26 KB1318


/eboibfront/ca/2017/1066352105.57 KB1459160


/govern/rest/arxiu/2485135519624.34 KB1210


/precode/ajax_cargarAgendaTs.jsp519218.06 KB 9


/govern/rest/arxiu/1199220518132.94 KB2037


/seucaib/ca/200/persones/tramites517712.45 KB27186


/govern/rest/arxiu/2856951517342.65 KB1056


/eboibfront/ca/2017/1066451666.99 KB1362146


/openppm/projects5164289.41 KB4620


/accforportfront/tReport51169.85 KB14398


/sites/fp/f/2270525109268.76 KB1491225


/ideib/pub_ideib/public/TEMATIC-LIMITS/MapServer/WMSServer5087157 Bytes4872


/eboibfront/ca/2017/1066650848.52 KB1289158


/eboibfront/ca/2017/10667507010.06 KB1404145


/govern/rest/arxiu/28766315027701.84 KB3137


/eboibfront/ca/2017/1066550216.84 KB1258156


/mapurbibfront/visor_index.jsp50165.59 KB1104249


/govern/rest/arxiu/2392886498641.62 KB3562


/govern/rest/arxiu/2897490498563.72 KB37


/boib/index.do498311.90 KB29651040


/govern/rest/arxiu/28747414934331.60 KB2823


/govern/rest/arxiu/2961619493363.75 KB1053


/govern/rest/arxiu/17472584923632.99 KB1920


/govern/rest/arxiu/2961533490242.40 KB32158


/govern/rest/arxiu/28775494896125.58 KB2336


/govern/rest/arxiu/2959412489150.78 KB2321


/govern/organigrama/conselleries.do48796.87 KB364172


/govern/rest/arxiu/28402694871158.91 KB3011


/eboibfront/ca/2017/1067048688.63 KB1331135


/govern/rest/arxiu/877831484224.68 KB3273


/govern/rest/arxiu/768197483123.38 KB315


/govern/rest/arxiu/2848777482412.65 KB2240


/sgafog/sgagenmdg3/abre4811523 Bytes 1


/ariadna/javax.faces.resource/images/ui-bg_glass_75_d0e5f5_1x400...481026 Bytes59


/govern/rest/arxiu/2797481480531.22 KB1729


/govern/rest/arxiu/2485104480522.87 KB88


/ecoib/ingres_frm.jsp479324.93 KB1141


/govern/rest/arxiu/2728820479340.59 KB1235


/govern/rest/arxiu/2810126478934.98 KB611


/gcofront/fileDownloader.htm47853.12 KB97


/govern/rest/arxiu/259066647796.33 KB1824


/govern/rest/arxiu/295937747762.09 MB2537


/govern/rest/arxiu/2974931477555.99 KB326


/govern/rest/arxiu/2446480477425.74 KB48


/govern/rest/arxiu/29509454773123.08 KB2497


/govern/rest/arxiu/1839710476929.61 KB1010


/ariadna/javax.faces.resource/images/ui-icons_6da8d5_256x240.png...4767918 Bytes 10


/ariadna/javax.faces.resource/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400...476625 Bytes  


/govern/rest/arxiu/256358147628.85 KB1088


/ariadna/javax.faces.resource/images/ui-bg_flat_55_fbec88_40x100...475938 Bytes  


/govern/rest/arxiu/2590634475523.56 KB1224


/govern/rest/arxiu/1839736475321.24 KB109


/sites/fp/f/2270534746289.15 KB1461268


/govern/rest/arxiu/2591383474516.87 KB1093


/govern/rest/arxiu/2058280474523.00 KB1020


/ariadna/javax.faces.resource/images/ui-icons_217bc0_256x240.png...47381.02 KB624


/eboibfront/ca/2017/1066847325.99 KB1251143


/ariadna/javax.faces.resource/images/ui-bg_inset-hard_100_fcfdfd...472818 Bytes  


/govern/rest/arxiu/65995847273.10 KB6661


/govern/rest/arxiu/24543404725803.59 KB3326


/mapurbibfront/js/codisMuib.jsp47023.88 KB1371147


/govern/rest/arxiu/25796484701557.42 KB2328


/govern/rest/arxiu/206863546984.06 KB5192


/govern/rest/arxiu/27796764630106.76 KB920


/sgigtfront/consultaTramites.do462253.78 KB 18


/govern/rest/arxiu/257808046186.25 KB78


/govern/rest/arxiu/257808346126.03 KB57


/govern/rest/arxiu/257809845966.04 KB28


/govern/rest/arxiu/2861886457956.91 KB3262


/govern/rest/arxiu/257809245786.37 KB48


/govern/rest/arxiu/2830532457535.68 KB36


/govern/rest/arxiu/257812545746.14 KB69


/govern/rest/arxiu/257641545716.50 KB79


/govern/rest/arxiu/2948944456182.58 KB1771


/openppm/rest/util/setting4554343 Bytes3833


/govern/rest/arxiu/1531338452624.86 KB1026


/govern/rest/arxiu/84993945178.20 KB10447


/govern/pidip/consells/acords.do45064.81 KB134386


/pidip/dadesComunicat.do44849.44 KB1050962


/ariadna/pages/expedientes.jsf448345.66 KB645


/eboibfront/ca/2017/1066944739.16 KB1104130


/SgaGst/mantenimiento/mostrarGridOtrasCtaCntrlAdmin.action445542.52 KB  


/govern/rest/arxiu/2938607444848.29 KB1010


/govern/rest/arxiu/2228916441248.62 KB913


/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/2958816441011.37 KB17981017


/govern/rest/arxiu/819632439811.77 KB1067


/govern/rest/arxiu/1474632439831.94 KB727


/ecoib/llibre438725.91 KB5733


/govern/rest/arxiu/2813542436034.17 KB28218


/eboibfront/ca/2017/10665/595363/bases-convocatoria-borsi-auxili...435315.47 KB33102744


/SgaCac/inicio/inicioAplicacion.action430617.94 KB8101


/govern/rest/arxiu/2392868429741.16 KB6379


/govern/fonts/fontawesome-webfont.woff429580.94 KB2096434


/govern/rest/arxiu/2722050429447.69 KB836


/SgaCac/SgaGen/logoPantalla/0442912.34 KB 264


/ariadna/javax.faces.resource/images/ui-bg_inset-hard_100_f5f8f9...429125 Bytes 2


/govern/rest/arxiu/2559577429156.59 KB117


/govern/rest/arxiu/2943710428446.37 KB1112


/govern/rest/arxiu/29441154232102.03 KB748


/govern/rest/arxiu/2093797423231.67 KB88


/sadperdocback/cercarProces.do4231190 Bytes 2


/govern/pidip/indexrss.do422621.12 KB437325


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaCentresXML.jsp42241.42 KB53


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaEtapesXML.jsp4223197 Bytes27


/SgaGst/dwr/call/plaincall/lineasAyudaPorTsoDwr.getNombreFiltrad...4186123 Bytes 1


/eboibfront/ca/2017/1067141784.54 KB1168117


/govern/rest/arxiu/29420974162108.01 KB715


/sites/calendaridefiresimercats/f/219813415390.75 KB6242254


/govern/rest/arxiu/275439041501.55 MB1729


/iquafront/estilo/estilo.css.jsp414960.22 KB9223


/eboibfront/ca/2017/10672414510.70 KB1060180


/govern/rest/arxiu/178004941396.80 KB56


/govern/rest/arxiu/2948251413726.67 KB56


/govern/rest/arxiu/2940001413489.42 KB46


/govern/rest/arxiu/2901948413368.67 KB12


/govern/rest/arxiu/2901904413381.66 KB68


/govern/rest/arxiu/2901929413192.83 KB78


/ariadna/javax.faces.resource/images/ui-bg_gloss-wave_55_5c9ccc_...4127774 Bytes  


/govern/rest/arxiu/2944681412718.24 KB84


/govern/rest/arxiu/2901912412682.25 KB12


/govern/rest/arxiu/2901939412493.10 KB32


/govern/rest/arxiu/2875411411573.47 KB47


/govern/rest/arxiu/2875422411297.27 KB11


/govern/rest/arxiu/2875432411170.95 KB35


/govern/rest/arxiu/2859936410993.97 KB118


/govern/rest/arxiu/2860457410875.97 KB810


/govern/rest/arxiu/2857764409493.71 KB75


/SgaGst/mantenimiento/gridRecintosConsultaPag.action4092149.63 KB  


/govern/rest/arxiu/2485140407822.74 KB 1


/govern/rest/arxiu/2968902407723.38 KB145649


/govern/rest/arxiu/1602159407343.39 KB3427


/govern/rest/arxiu/2854520407027.81 KB11


/govern/rest/arxiu/2941496406177.17 KB1240


/govern/rest/arxiu/53060440534.80 KB12


/govern/rest/arxiu/2290213404110.69 KB 2


/govern/rest/arxiu/743391403710.00 KB3136


/govern/rest/arxiu/157349340279.53 KB25


/govern/rest/arxiu/2724668402670.14 KB92347


/govern/rest/arxiu/160577840205.26 KB168


/mapurbibfront/pdf/info.json4016755 Bytes41919


/govern/rest/arxiu/1268136401624.33 KB371291


/openppm/rest/notification/count401117 Bytes1 


/govern/rest/arxiu/29751293993132.87 KB522


/govern/rest/arxiu/2945307398914.29 KB887


/edictesback/documentoAdjuntoController398855.56 KB27


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaTipusCentresXML.jsp3974177 Bytes210


/iquafront/js/utilidades.js.jsp39613.79 KB18316


/sites/atenciociutadania/f/2079413949545 Bytes25422


/SgaGst/mantenimiento/otrasCtaCntrlAdmin.action392720.59 KB 1


/govern/rest/arxiu/2942467391761.95 KB3733


/govern/rest/arxiu/2961594388498.94 KB1141


/sites/calendaridefiresimercats/f/219817388191.78 KB2949683


/pentahosedeib/content/reporting/reportviewer/report.html3874859 Bytes5 


/govern/rest/arxiu/2930036386931.28 KB8121


/govern/rest/arxiu/2779683386626.16 KB346


/govern/rest/arxiu/2572873386534.38 KB461


/nraalcs/dwr/call/plaincall/AlertaCtrl.obtenerAlertaReceptor.dwr38637.46 KB 1


/govern/rest/arxiu/2572845386331.26 KB56


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaRegimsXML.jsp3863111 Bytes157


/govern/rest/arxiu/2684624386186.70 KB611


/govern/rest/arxiu/231687438579.14 KB639


/detall-novetat.jsp38566.81 KB499598


/govern/rest/arxiu/164702438529.86 KB54


/govern/rest/arxiu/164702938498.34 KB359


/pentahosedeib/content/reporting384238.36 KB 127


/govern/rest/arxiu/2857753384085.35 KB25


/pentahosedeib/content/reporting/reportviewer/messages/supported...384010 Bytes 1


/govern/rest/arxiu/2684618383986.31 KB1910


/seucaib/es/tramites/tramite/154260938379.37 KB1022721


/pentahosedeib/content/reporting/reportviewer/messages/messages....3835620 Bytes 42


/eboibfront/ca/2017/10668/seccio-ii-autoritats-i-personal/473383010.62 KB261573


/sites/interins20172018/f/2285433804104.63 KB612940


/nraalcs/dwr/call/plaincall/LoteRespuestaCtrl.obtenerListaLotesR...3801689 Bytes 27


/govern/rest/arxiu/25584063798273.08 KB658


/SgaGst/jsdynamic/mantenimiento/datosRecintosPag.action3786156.90 KB  


/SgaGst/jsdynamic/mantenimiento/recintos/vistaFormularioInicio.a...378613.25 KB  


/sites/instruccions201617/f/146716377135.99 KB17385


/ariadna/pages/int_actuaciones.jsf376735.21 KB24


/govern/rest/arxiu/2960086376510.10 KB27113


/sadperdoc5front/interins/iniciDisponiblePersona.do376525.81 KB368164


/sites/instruccions201617/f/146720376247.16 KB3233


/sites/instruccions201617/f/146718376070.72 KB205


/sites/instruccions201617/f/146719375710.16 KB515


/eboibfront/ca/2017/10663/seccio-ii-autoritats-i-personal/473373623.86 KB28543


/SgaCac/sgacacws/ambitos/getAmbitos371726.70 KB2214


/sgacam/inicio/menuRender.action371318.23 KB  


/govern/rest/arxiu/251298237057.97 KB77


/govern/rest/arxiu/2795586369412.83 KB520


/eboibfront/ca/2017/10667/seccio-ii-autoritats-i-personal/473367417.11 KB86458


/eboibfront/ca/2017/1067336717.64 KB1210117


/govern/rest/arxiu/2970685366637.09 KB6451625


/ecoib/llibre_frm.jsp36654.53 KB910


/govern/rest/arxiu/263548436607.71 KB412


/eboibfront/ca/2017/10665/seccio-ii-autoritats-i-personal/473366012.04 KB21354


/govern/rest/arxiu/29410083657100.09 KB3333


/seucaib/es/tramites/tramite/574008363911.63 KB1143822


/govern/rest/arxiu/1839749362623.84 KB722


/govern/rest/arxiu/29409813625110.18 KB812


/eboibfront/ca/2017/10666/seccio-ii-autoritats-i-personal/473362513.46 KB28369


/govern/rest/arxiu/29005243623268.95 KB1451


/SgaGst/mantenimiento/mostrarCerrarExpediente.action362229.63 KB  


/cofucback/assistentMatriculacioController362220.68 KB5425


/iquafront/archivo/1486423361720.90 KB2188


/sadperdoc5front/interins/cercarLlistaPersonesFuncio.do361662.67 KB3833


/govern/rest/arxiu/29015373606289.26 KB722


/govern/rest/arxiu/29266743597100.22 KB96


/govern/rest/arxiu/29665693591110.05 KB130127


/govern/rest/arxiu/2943670358849.61 KB1442


/ofmovinsplan/inspector/inspector.faces3578246.36 KB2343


/eboibfront/ca/2017/1067435716.02 KB1125128


/govern/rest/arxiu/29408633565172.92 KB65


/gcofront/fichacontacto.htm355817.23 KB6014


/govern/rest/arxiu/29377073548114.97 KB1510


/govern/rest/arxiu/2485112354623.39 KB1310


/govern/rest/arxiu/2558217352017.40 KB77


/govern/rest/arxiu/2392841351916.68 KB4276


/govern/rest/arxiu/255958535116.35 KB75


/govern/rest/arxiu/2855886351111.49 KB6136


/govern/rest/arxiu/2559608350833.71 KB68


/govern/rest/arxiu/242959735034.76 KB37


/govern/rest/arxiu/242960535029.85 KB35


/SgaGst/mantenimiento/gridRecintosModificacionPag.action3483148.41 KB  


/govern/rest/arxiu/29659003482233.88 KB627


/govern/rest/arxiu/2854949347687.74 KB78


/eboibfront/ca/2017/10664/seccio-ii-autoritats-i-personal/473346815.95 KB39436


/govern/rest/arxiu/289034834662.66 KB1863


/govern/rest/arxiu/2855324346676.11 KB89


/govern/rest/arxiu/2838065343836.30 KB1119


/govern/rest/arxiu/29603123422506.44 KB1045


/govern/rest/arxiu/29301063422210.12 KB5120


/govern/rest/arxiu/29300553409189.71 KB1013


/govern/rest/arxiu/29300603406196.81 KB613


/ariadna/javax.faces.resource/images/ui-icons_469bdd_256x240.png...33791.26 KB 1


/govern/rest/arxiu/28399343376205.55 KB5233


/sifarma/conmed/appletFirmaLibro.jsp33601.79 KB 1


/govern/rest/arxiu/2974145335573.23 KB515


/govern/rest/arxiu/2923934334316.05 KB31100


/seycon/zkau/web/zul/css/normmoz.css.dsp33324.98 KB203


/govern/rest/arxiu/5237643305127.75 KB8268


/govern/rest/arxiu/2485126330227.29 KB59


/govern/rest/arxiu/2966332329919.07 KB32211


/govern/rest/arxiu/1789462329347.48 KB49


/SgaGst/mantenimiento/calculoayuda/gridCalculoAyudaSolExp.action328728.07 KB 3


/govern/rest/arxiu/29418593286473.38 KB916


/govern/rest/arxiu/1839728328327.23 KB826


/govern/rest/arxiu/29539703281140.70 KB2355


/govern/rest/arxiu/2972217328184.79 KB116


/govern/rest/arxiu/2972232327179.05 KB13


/govern/rest/arxiu/2964458325665.73 KB540


/govern/rest/arxiu/2923023325487.60 KB910


/sites/diversitat/f/20016232496.27 KB105135


/govern/rest/arxiu/2591860324636.53 KB2880


/eboibfront/ca/2017/10670/seccio-ii-autoritats-i-personal/473323911.50 KB28431


/govern/rest/arxiu/2839961323735.76 KB1013


/govern/rest/arxiu/2972254323785.30 KB46


/govern/rest/arxiu/28108293231215.41 KB630


/sites/jocsiapostes/f/16973332292.46 KB356198


/govern/rest/arxiu/26292553228146.85 KB1123


/govern/rest/arxiu/1119983322334.25 KB2746


/govern/rest/arxiu/2932648321969.10 KB228


/sites/directorimitjans/f/1889643210300.87 KB2051237


/govern/rest/arxiu/285885932098.01 KB56


/sites/diversitat/f/21832932041.49 MB6399


/eboibfront/ca/2017/10671/seccio-ii-autoritats-i-personal/47332037.58 KB11352


/ecoib/pagament_nofac_frm.jsp320118.65 KB918


/sites/diversitat/f/200171319516.93 KB8913


/govern/rest/arxiu/29510553195134.01 KB1413


/govern/rest/arxiu/29650763193109.46 KB531


/govern/rest/arxiu/269904531899.16 KB310


/govern/rest/arxiu/23928923178570.06 KB1847


/govern/rest/arxiu/295386331741.10 MB2046


/govern/rest/arxiu/2951385317016.33 KB813


/govern/rest/arxiu/2942482316066.26 KB87


/sgaayu/consultas/gridCalculoAyudaSolExp.action315611.85 KB 1


/govern/rest/arxiu/2479101314915.13 KB1314


/openppm/projectplan314122.65 KB 4


/sadperdoc5front/interins/iniciConvocatories.do3140100.59 KB309447


/govern/rest/arxiu/2446958313954.54 KB46


/govern/rest/arxiu/1450248313713.61 KB22


/govern/rest/arxiu/27544423134257.29 KB1254


/govern/rest/arxiu/29612553132108.23 KB79


/govern/rest/arxiu/29612153132105.61 KB44


/govern/rest/arxiu/2487769312524.00 KB25


/govern/rest/arxiu/2487753312520.65 KB11


/govern/rest/arxiu/245924331246.87 KB45


/govern/rest/arxiu/2943701312331.42 KB112


/govern/rest/arxiu/29616443120123.23 KB69


/govern/rest/arxiu/99635831186.78 KB7351


/mapurbibfront/SldServlet311810.85 KB4848


/govern/rest/arxiu/2615596311412.69 KB 23


/sites/iqpib/f/209191310922.89 KB14137


/govern/rest/arxiu/2966661309962.62 KB1046


/govern/rest/arxiu/29436623097116.81 KB942


/gesavafront/publico/estadoPruebaModelo.do309641.06 KB648


/eboibfront/ca/2017/10669/seccio-ii-autoritats-i-personal/47330958.99 KB11357


/docs/GuiaContratacion-es.pdf309471.23 KB26522656


/sgaayu/procesos/estadoProceso.action3085124.83 KB  


/sites/iqpib/f/211098308422.72 KB1029


/sites/iqpib/f/211095308019.11 KB814


/ariadna/javax.faces.resource/images/ui-icons_f9bd01_256x240.png...30791001 Bytes112


/sites/iqpib/f/209345307717.83 KB129


/sites/iqpib/f/209348307718.45 KB64


/sites/iqpib/f/209349307618.74 KB75


/sites/iqpib/f/209347307514.44 KB144


/sites/iqpib/f/209351307319.41 KB77


/sites/iqpib/f/209353306817.28 KB68


/gcofront/dwr/call/plaincall/contactoService.getContacto.dwr30681.08 KB  


/sites/iqpib/f/209355306714.02 KB38


/sites/iqpib/f/209356306720.11 KB6116


/sites/iqpib/f/211097306519.87 KB 125


/sifarma/conmed/dwr/call/plaincall/MovimientoEstupefacienteCtrl....3064169 Bytes25


/sites/iqpib/f/209354306418.66 KB55


/pidipback/veureImatgeDef306379.39 KB140


/govern/rest/arxiu/2961420306370.94 KB54


/govern/rest/arxiu/29417593056544.64 KB1522


/sadperdoc5front/interins/iniciResultatsAdjudicacio.do304618.03 KB241167


/sgacam/resultado/resultado/getXMLSubrecintoGrid.action3043552 Bytes 6


/govern/rest/arxiu/29619383021103.70 KB1415


/govern/rest/arxiu/29628913020208.16 KB76


/gcofront/dwr/call/plaincall/categoriaService.getPredecesores.dw...3017725 Bytes  


/govern/rest/arxiu/2480451300322.16 KB58


/sites/tramitacioudit/f/217569299676 Bytes3261


/govern/rest/arxiu/1193132298725.75 KB410


/govern/rest/arxiu/111895729869.42 KB1637


/sacmicroback/archivopub.do296929.32 KB44


/nraalcs/js/Dominio.jsp29692.09 KB31115


/govern/rest/arxiu/2744628295523.65 KB1230


/govern/rest/arxiu/2448971295323.34 KB614


/govern/rest/arxiu/29628822951243.28 KB114


/govern/rest/arxiu/2944148295048.19 KB931


/govern/rest/arxiu/2954344294939.26 KB2742


/govern/rest/arxiu/2891540294828.26 KB352


/sites/fp/f/22988629421.62 MB215107


/govern/rest/arxiu/2749125292624.21 KB129


/govern/rest/arxiu/2526005292335.01 KB29134


/edictesback/anexoController291686.11 KB25


/govern/rest/arxiu/2954437291512.71 KB2834


/govern/rest/arxiu/293918729151.01 MB1227


/govern/rest/arxiu/2875206291131.50 KB813


/govern/rest/arxiu/259438729072.94 KB64


/govern/rest/arxiu/2852025290628.51 KB528


/govern/rest/arxiu/2889828290331.23 KB310


/govern/rest/arxiu/2929957289327.49 KB463


/gcofront/categoria.htm28848.79 KB579


/govern/rest/arxiu/2742691288274.85 KB539


/govern/rest/arxiu/296689728801000.74 KB105968


/govern/rest/arxiu/2754898287945.00 KB627


/SgaGst/inicio/inicioAplicacion.action2873109.07 KB36 


/govern/rest/arxiu/2823149287316.82 KB535


/ibestat/service/ibestat/noticias28724.49 KB21491816


/SgaGst/mantenimiento/recintosModificacionPag.action286830.72 KB  


/govern/rest/arxiu/1045068286629.10 KB47


/govern/rest/arxiu/2458732286647.88 KB35


/gesavafront/publico/IntroduirResultatUsuari.do286344.25 KB1712


/ariadna/javax.faces.resource/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100....286372 Bytes3 


/govern/rest/arxiu/2911640285911.34 KB4248


/govern/rest/arxiu/1045005285525.82 KB27


/govern/president/index.do28516.30 KB141130


/govern/rest/arxiu/1119334285115.66 KB911


/govern/rest/arxiu/1070689284519.81 KB64


/govern/rest/arxiu/1121288284417.78 KB 8


/govern/rest/arxiu/1044996284427.99 KB33


/govern/rest/arxiu/2550876284324.94 KB389


/govern/rest/arxiu/2598047284223.56 KB126


/govern/rest/arxiu/1119314284210.11 KB49


/govern/rest/arxiu/1527836284114.68 KB722


/SgaGst/dwr/call/plaincall/recintosDwr.getDatosRecinto.dwr2839325 Bytes  


/govern/rest/arxiu/2388520283342.58 KB67271


/sites/atenciociutadania/f/207690283182.18 KB7311


/sites/atenciociutadania/f/207724283086.96 KB11268


/sites/atenciociutadania/f/207692282986.63 KB711


/govern/pidip/consells.do280421.63 KB16374


/eboibfront/ca/2017/10672/seccio-ii-autoritats-i-personal/47327889.95 KB14343


/sites/atenciociutadania/f/195133277862.53 KB24811


/ariadna/javax.faces.resource/messages/messages.png.jsf27747.67 KB 4


/govern/rest/arxiu/29638512772108.14 KB1418


/ofmovins2/js/DataFactory.jsp2767594 Bytes  


/govern/rest/arxiu/29647242766347.45 KB481073


/govern/rest/arxiu/2968494276315.23 KB2256


/govern/rest/arxiu/2932808274879.97 KB736


/eboibfront/mob/cercar27442.64 KB803350


/sites/interins20172018/f/22853427411016.10 KB255570


/ariadna/javax.faces.resource/images/ui-icons_d8e7f3_256x240.png...27411.02 KB 2


/govern/rest/arxiu/2943024272215.34 KB1419


/SgaGst/dwr/call/plaincall/avisosEventosDwr.getAvisosEnventosIni...2719175 Bytes1 


/sgigtfront/dwr/call/plaincall/__System.pageLoaded.dwr2718200 Bytes 29


/govern/rest/arxiu/2563798271631.08 KB1211


/revpubfront/imagen27069.58 KB58163


/ibestat/service/ibestat/al_dia/1026919.08 KB537864


/govern/rest/arxiu/2940948268856.71 KB830


/eboibfront/ca/2017/10674/seccio-ii-autoritats-i-personal/473268611.75 KB9364


/govern/rest/arxiu/2965178268518.04 KB1113


/govern/rest/arxiu/293465826841.14 MB1019


/eboibfront/ca/2017/10673/seccio-ii-autoritats-i-personal/47326838.76 KB17327


/sgigtfront/movimientosAction.do2678296.88 KB33


/sites/iqpib/f/2113522677915 Bytes1291


/precode/ajax_gestionarCita.jsp26729.37 KB 4


/govern/rest/arxiu/2965123266013.23 KB917


/precode/ajax_cargarRegistroLlamadasCita.jsp2658275 Bytes 2


/precode/ajax_cargarObservacionesBeneficiarioCita.jsp2658428 Bytes  


/govern/rest/arxiu/2959151264626.60 KB1121


/govern/rest/arxiu/2889656264181.68 KB1435


/sadperdoc5front/interins/cercarPosicionsIllesPersona.do2630745 Bytes5405


/govern/rest/arxiu/2967267262331.78 KB716


/govern/rest/arxiu/29654552611143.56 KB1316


/govern/rest/arxiu/25788302607407.37 KB410


/govern/rest/arxiu/2911271259381.42 KB910


/govern/rest/arxiu/256278825892.60 MB1333


/govern/rest/arxiu/2899861257854.52 KB25


/govern/rest/arxiu/2854397257819.89 KB85


/govern/rest/arxiu/2876488257722.33 KB53


/govern/rest/arxiu/2755115257331.40 KB26


/govern/rest/arxiu/2726171257231.90 KB76


/govern/rest/arxiu/171950225714.68 KB34


/govern/rest/arxiu/944939257120.12 KB5249


/govern/rest/arxiu/263406925703.57 KB711


/govern/rest/arxiu/164287925695.63 KB43


/govern/rest/arxiu/29014092568129.53 KB1646


/govern/rest/arxiu/209262025685.82 KB17


/govern/rest/arxiu/53212825676.74 KB 25


/govern/rest/arxiu/171952225667.95 KB24


/govern/rest/arxiu/2901271256617.01 KB1421


/govern/rest/arxiu/2899357256697.99 KB1222


/govern/rest/arxiu/171952425656.14 KB24


/govern/rest/arxiu/227406525653.57 KB225


/govern/rest/arxiu/57122625625.29 KB150


/govern/rest/arxiu/2968796256117.58 KB29154


/sites/tib/f/106763254911.19 KB301815


/sites/tib/f/106759254814.05 KB43101


/precode/ResumBeneficiari254783.36 KB49


/sites/tib/f/10675825449.21 KB176233


/eboibfront/ca/2017/10664/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...254217.03 KB353528


/cofucback/alumneController253749.85 KB343


/index-novetats.jsp253228.58 KB667576


/seucaib/ca/tramites/tramite/1095724252913.60 KB374522


/govern/rest/arxiu/2967775251921.78 KB529


/govern/rest/arxiu/2967224251123.79 KB2939


/gesavafront/publico/CorregirExamenUsuari.do25091.52 KB41


/govern/rest/arxiu/29616342507262.54 KB66


/govern/rest/arxiu/2922971249927.89 KB106


/govern/rest/arxiu/2902817249648.38 KB67


/govern/rest/arxiu/2967286249550.97 KB1549


/govern/rest/arxiu/953533249314.18 KB15901680


/govern/rest/arxiu/2966826249279.62 KB2018


/govern/rest/arxiu/2923014249227.07 KB95


/ariadna/pages/buscaExpedientes.jsf249240.06 KB5722


/eboibfront/ca/2017/mes/4249120.16 KB48252


/sites/ibjove/f/21890724852.85 KB31111


/sites/fp/f/2285582485144.06 KB94705


/govern/rest/arxiu/2961607247842.04 KB62


/govern/rest/arxiu/2966815247768.13 KB1111


/edictesback/municipioController2474379 Bytes 1


/govern/rest/arxiu/2966805246770.93 KB67


/eps/html/js/liferay/available_languages.jsp2458218 Bytes6787


/govern/rest/arxiu/2966432245734.82 KB744


/govern/rest/arxiu/29013872453110.66 KB128


/govern/rest/arxiu/2942210244511.64 KB414


/pentahosedeib/content/reporting/reportviewer/C4FF5DB2B07918D925...2443181.20 KB2 


/SgaGst/dwr/call/plaincall/historicoEstadosDwr.validaEstadoDocum...2441122 Bytes  


/ecoib/canvi_any_frm.jsp24302.87 KB215


/govern/rest/arxiu/2954392242223.90 KB712


/govern/rest/arxiu/2901329241324.33 KB467


/govern/rest/arxiu/29268942410349.14 KB440


/govern/rest/arxiu/28993382409112.18 KB35


/govern/rest/arxiu/2901315240611.77 KB65


/sites/fp/f/2281942378205.95 KB38502


/sites/fp/f/2285592361143.87 KB70696


/sites/equins/f/139198235770.62 KB761685


/govern/rest/arxiu/2968061235679.58 KB1017


/sgafog/sgagenmdg3/info23343.22 KB 2


/sgafog/sgagenmdg3/catalog.aspx2325742 Bytes  


/ibestat/estadistiques/043d7774-cd6c-4363-929a-703aaa0cb9e0/ed5d...2317705.00 KB4159


/govern/rest/arxiu/29658212314699.79 KB26


/govern/rest/arxiu/29668992306944.60 KB55755


/govern/rest/arxiu/1197141230467.60 KB674


/ariadna/javax.faces.resource/layout/layout.css.jsf2299177 Bytes  


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/140048229987.53 KB10588


/govern/rest/arxiu/2967278229629.84 KB77


/SgaCac/logo/0022955.15 KB7138


/eps/c/portal/extend_session229420 Bytes5099


/govern/rest/arxiu/2972245229270.30 KB27


/sgacap/errorGeneral/errorGeneral.action229145.54 KB  


/ariadna/javax.faces.resource/layout/layout.js.jsf228923.91 KB 1


/sifarma/conmed/EnvioLibroJump2288467 Bytes 2


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/140045228381.56 KB20774


/SgaGst/mantenimiento/mostrarExpedienteElectronico.action22647.50 KB  


/ofmovins2/oficina/dwr/call/plaincall/Inspeccion.obtenerResumenI...2258169 Bytes 2


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/1400492256101.18 KB40493


/SgaGst/controldocumental/descargarDocumento.action2252729.18 KB 1


/sgigtfront/validaciones.do22497.63 KB1 


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/140046222286.56 KB5044


/eboibfront/ca/2017/1067522148.60 KB75356


/sites/interins20172018/f/2285382208154.14 KB233452


/ibestat/service/ibestat/noticias/portada22068.31 KB148161


/sites/fp/f/19904222041.77 KB61970


/govern/rest/arxiu/283890221963.63 MB1713


/govern/rest/arxiu/28726492194504.68 KB68967


/govern/rest/arxiu/29354792192211.91 KB822


/govern/rest/arxiu/572653218715.54 KB1617


/geoserver/sgamccPRO/wms21821.74 KB  


/govern/rest/arxiu/29615562172695.00 KB511


/govern/rest/arxiu/17613592172140.48 KB48160


/govern/rest/arxiu/2873731217195.69 KB1733


/sgaayu/consultas/mostrarCalculoAyudaSol.action2169113.98 KB  


/sgaayu/jsdynamic/consultas/calculoAyudaSolGrid.action21682.51 KB  


/sites/interins20172018/f/2285242168610.81 KB111770


/govern/rest/arxiu/29615632165423.44 KB1110


/ofmovins2/oficina/dwr/call/plaincall/Mantenimiento.obtenerLista...21656.68 KB 2


/sites/concursoposicions2017/f/229390216499.37 KB540724


/sgacap/dwr/call/plaincall/solicitudesDwr.tieneUnSoloSolitante.d...2161384 Bytes 5


/govern/rest/arxiu/29013962154133.76 KB1368


/govern/rest/arxiu/2961451215319.48 KB1162


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/140047214551.59 KB1124


/eboibfront/ca/2017/10663/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...214319.20 KB16200


/sites/escolaritzaciocurs/f/1890182141549.54 KB402902


/govern/rest/arxiu/2959345213775.51 KB2137


/sites/fp/f/2285552134165.64 KB50568


/govern/rest/arxiu/28993482133133.39 KB221


/sites/suporttecnic/f/67543213282.34 KB811985


/sites/interins20172018/f/22852721241.06 MB244454


/pentahosedeib/sedeib/xml/llistaResultatsPercentualsMateriaGrupC...21232.22 KB 23


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/140044212192.90 KB22828


/eboibfront/ca/2017/10670/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...212125.00 KB87206


/precode/BuscaPersonaEscenarioTS211564.35 KB 2


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/140043210767.24 KB56447


/sites/interins20172018/f/22854221053.13 KB109397


/sites/fp/ca/admissio_curs_2017-2018210512.06 KB16941384


/seucaib/es/200/personas/tramites210011.10 KB34151


/sites/interins20172018/f/2285332099404.77 KB300428


/sites/interins20172018/f/228523209651.31 KB222732


/geoserver/sigpacPRO/wms20964.77 KB  


/sgaayu/dwr/call/plaincall/controlEstadoProcesoDwr.estadoProceso...2093289 Bytes 1


/sgacap/jsdynamic/solicitudes/impresoGeneral.action20889.85 KB  


/boxcaibfront/index.xhtml20835.93 KB6956


/govern/rest/arxiu/29666702083109.80 KB1210


/govern/rest/arxiu/421385207836.41 KB1093


/eboibfront/es/2017/1066420737.83 KB21182


/sites/espaisnaturalsprotegits/f/804282070696.55 KB143524


/govern/rest/arxiu/29622602068926.20 KB1514


/govern/rest/arxiu/2968133206874.75 KB823


/LicitacionesHistoricas.jsp205721.76 KB1426


/eboibfront/es/2015/10282/562891/decreto-20-2015-de-17-de-abril-...2052149.45 KB827676


/govern/rest/arxiu/29648942048222.09 KB8134


/govern/rest/arxiu/285815920462.79 MB138


/govern/rest/arxiu/2969829204512.70 KB15114


/nraalcs/notificador/alertas20425.31 KB23863


/govern/rest/arxiu/2964094204130.04 KB432


/govern/rest/arxiu/28235632036306.30 KB1615


/pfuncionafront/moduls/comissioservei/index.jsp203422.42 KB403395


//LicitacionesHistoricas.jsp202921.23 KB515


/govern/rest/arxiu/2964154202927.83 KB514


/eboibfront/ca/2017/10671/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes...202910.19 KB167333


/govern/rest/arxiu/28993842027144.91 KB108


/govern/rest/arxiu/2559256202656.76 KB22


/govern/rest/arxiu/2611015202420.85 KB18


/serproesfront/cuadriculas.do2022466.66 KB141145


/govern/rest/arxiu/2610982202223.58 KB22


/govern/rest/arxiu/927118201613.58 KB248


Altres4097261160.30 KB273930337454 Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)