Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. de Serveis Socials i CooperacióAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Ago 2017 - 00:39
Període reportat:Mes Jul 2017
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
51 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
ibas57.3 %
ibdona57.3 %
institut balear de la dona34.4 %
institu de l dona22.9 %
unitat servei atencio familiar palma22.9 %
fundacio s estel22.9 %
fundacio d atencio i suport a la dependencia de l auton22.9 %
defensor balears22.9 %
instituto balear de la dona22.9 %
fundació s estel22.9 %
renda minima d insercio11.4 %
servicios sociales baleares ibas11.4 %
institut balear de la doña11.4 %
instituto balear de la mujer cif11.4 %
institut dona11.4 %
conselleria de serveis socials palma11.4 %
curso valorador dependencia caib11.4 %
http // citapreviasocial.caib.es11.4 %
protección menor conselleria palma11.4 %
ibas ibiza11.4 %
instituto de la mujer baleares11.4 %
anything11.4 %
residencia oms mallorca11.4 %
institut balear de la dona. dones reconstruim.la història11.4 %
s11.4 %
ayuda per fill a carrec seguretat social barcelona11.4 %
 oficina de defensa de los derechos del menor oddm11.4 %
obsrvatori del treball11.4 %
fundació estel11.4 %
institut de la dona mallorca11.4 %
ajudes mares solteres site caib.es11.4 %
serafín carballo garcía11.4 %
direccion general de serveis socials11.4 %
renda mínima d inserció11.4 %
dependencia caib11.4 %
en gurgul cave 07450 santa margalida illes balears Španělsko11.4 %
^y6^xpu033^lmes^es11.4 %
instituto balear de la don teléfono11.4 %
institut balear dona ibiza violencia mujeres conferencia11.4 %
institut de la dona11.4 %
ibas govern balear11.4 %
fundacio d atenció i suport a la dependència11.4 %
prestació per fill a càrrec11.4 %
ajudes per naixement de fill11.4 %
drets del menors11.4 %
centre acollida dones11.4 %
ars11.4 %
ayuda per fill a carrec seguretat social11.4 %
oficina de defensa del menor11.4 %
fundaciobaleardela balear11.4 %
govern balear de`pendencia11.4 %Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)