Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades). Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc. (El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
 
Estadístiques del lloc: C. de Cultura, Participació i EsportsAwstats Web Site
Darrera actualització: 02 Mar 2018 - 00:38
Període reportat:Mes Feb 2018
Tancar finestra
 
Paraules clau utilitzades pel motor de cerca  
223 Frases clau diferentsCerquesPercentatge
dgpoling286.4 %
direccion politica linguistica225 %
política linguistica baleares163.6 %
politica linguistica caib163.6 %
politica linguistica122.7 %
institut d estudis balearics122.7 %
prvoves de catalÀ a palma92 %
dgpl caib81.8 %
dirección general de política lingüística71.6 %
direcció general de política llinguistica71.6 %
examenes catalan caib61.3 %
^y6^xpt222^ttab02^es61.3 %
proves de catalÀ palma61.3 %
direccion de politica linguistica51.1 %
dirección general de política linguistica51.1 %
direccion generalde politica linguistica en baleares40.9 %
dgpl40.9 %
direcció general de política lingüística40.9 %
resultats de les proves de català nivell b2 palma gener 201840.9 %
dgpl caib gener 201840.9 %
^hj^xpu745^ttab02^es30.6 %
caib probes catala 201830.6 %
dgpoling.caib.cat30.6 %
proves de català 201830.6 %
dgpoling caib cat30.6 %
direccion general de politica linguistica30.6 %
ferritina 150000 cultura balears30.6 %
htpp //dgpoling.caib.cat20.4 %
direccion politica linguistica lista inscritos catalan enero 201820.4 %
b2 catalla illrs balears llista aprovats20.4 %
caib catalan examen20.4 %
proves de catalÀ palma gener 201820.4 %
resultados de las pruebas de catalan de enero 2018 palma20.4 %
dpoling20.4 %
direcció general de política lingüística balears20.4 %
caib probes catala20.4 %
conselleria d esports del govern de les illes balears20.4 %
principes españa poliesportiu20.4 %
convalidacio catala balears20.4 %
caib politica linguistica20.4 %
telefono simfonica mallorca20.4 %
resultados de pruebas de lengua catalana en politica linguistica20.4 %
ieb.caib.es20.4 %
^y6^xpt222^lmes^es20.4 %
junta evaluadora catalan islas baleares20.4 %
cursos català gratuits palma20.4 %
direccion politica linguistica lista inscritos catalan enero 2018 boib20.4 %
resolucio proves catala a220.4 %
cabib examenes catalan20.4 %
prvoves de catalÀ a palma gener 201820.4 %
conselleria esport govern20.4 %
director general d esports20.4 %
centre de proves de català a fraga telf20.4 %
avg20.4 %
proves català b220.4 %
resultas de las proves escritas de catalan del23 de gener a menorca20.4 %
resultats de les proves de catala c120.4 %
conselleria de politica linguistica balears20.4 %
resultados de las pruebas de catalan palma gener 201820.4 %
govern balear examenes de catalan20.4 %
examenes catalan enero caib20.4 %
dg poling20.4 %
direcció general de politica lingüistica10.2 %
direcció general de política lingüística caib > opuscles10.2 %
rueba de catalan10.2 %
poling catala10.2 %
direccio general de politica linguisticva10.2 %
direccion gnral de politica ling10.2 %
catalÀ c2 caib10.2 %
resultats proves de gener 2018 de certificats catala10.2 %
dgpl caib gener10.2 %
publicacio lliestes aprovats catala c110.2 %
dgpoling.caib.cat and notes examen10.2 %
telefono de ib3 television10.2 %
direcció general politica linguistica10.2 %
plotica llinguistica10.2 %
politica linguistica mallorca10.2 %
78486c2c10.2 %
dgpl.caib. gener 1810.2 %
resultats catala b2 2018 caib10.2 %
gobierno balear examenes de catalan10.2 %
examen de catalan 2018 baleares10.2 %
proves català 2018 mallorca10.2 %
ieb admitidos10.2 %
^bsb^xdm904^ttab02^es10.2 %
proves catala oficial formentera gener1810.2 %
museo de muro10.2 %
polideportivo príncipes de españa palma mallorca10.2 %
direcció de política lingüística10.2 %
politica linguistica ibiza examenes catalan10.2 %
convalidacions català illes balears10.2 %
telefono politica linguistica ibiza10.2 %
direccion linguistica en ibiza10.2 %
gover balear examenes de catalan10.2 %
normalització linguistica illes balears10.2 %
politica lin10.2 %
poling caib10.2 %
baleares resultado de proves de llengua catalana de gener201810.2 %
aptes de les proves de català c1 gener 201810.2 %
dgpoling illes balears10.2 %
proves català 2018 menorca10.2 %
caib examenes catalan mallorca10.2 %
dgpoli.cat10.2 %
resultats de les proves gener 2018 catala c1 balears10.2 %
proves de català b210.2 %
direccio general d´esports i joventut illes balears10.2 %
dgpolin10.2 %
proves catala c mallorca10.2 %
politica linguist10.2 %
lliures convocatories de catala c1 mallorca10.2 %
dgpoling 201810.2 %
dgpolig.caib.cat10.2 %
equivalencia titulacio cap -mup10.2 %
dgpoling proves català 201810.2 %
direcció de poñitica linguistica10.2 %
^c12^xdm581^ttab02^es10.2 %
política linguistica illes balears10.2 %
pruebas certificado de catalan en baleares listado de aprobados10.2 %
http //ieb.caib.es/10.2 %
examen catalan 2018 govern10.2 %
historia de mallorca pdf10.2 %
dgpolin.caib.cat10.2 %
catalan baleares gener 201810.2 %
participacion-ciudadanamallorca.cat10.2 %
institut estudis baleariscs10.2 %
institut d estudis baleàrics palma10.2 %
n tlf direccion general politica linguistica palma10.2 %
boib direccion politica linguistica lista inscritos catalan enero 201810.2 %
trabajar en un museo ibiza10.2 %
calendari proves català mallorca10.2 %
dgpoling.caib.es10.2 %
pruebas de lengua catalana baleares10.2 %
caib solucinari examen catala c1 201810.2 %
centro de estudio catalan mallorca10.2 %
institut estudis balearics10.2 %
direccion general de politica linguistica baleares10.2 %
caib poves català 201810.2 %
proves català b2 ibiza gener 201810.2 %
direccio politica llinguistica10.2 %
direccio general d esports i joventut govern de les illes balears10.2 %
conselleria linguistica10.2 %
direccio greneral de politica linguistica10.2 %
dirección política linguistica illes balears10.2 %
dgpoling.cat10.2 %
direccio general de politica linguistica10.2 %
782b448510.2 %
caib examen catalan10.2 %
servei de politica llinguistica illes10.2 %
caib c2 proves de convocatòries anteriors de nivell c210.2 %
titol angles a mmallorca10.2 %
politica linguistica de balears10.2 %
ibjove10.2 %
direcccion de politic lkinguistic10.2 %
resultado pruebas escritas catalan 2018 caib10.2 %
dgpoli10.2 %
direccion. de politica linguistica10.2 %
caib examens catala10.2 %
junta avaluadora10.2 %
ieb10.2 %
listado de las pruebas de catalan nivel b2 palma 16 febrer de 201810.2 %
caib admessos i exclosos ope10.2 %
proves de català b2 dgpoling10.2 %
catala poling10.2 %
cursos caib10.2 %
pruebas de catalan10.2 %
institut d estudis baleàrics10.2 %
institut d estudia balearics10.2 %
direcció general de politica linguistica10.2 %
direcció general d esports i joventut del govern de les illes balears10.2 %
direccio general politica linguis10.2 %
catlan baleares gener 201810.2 %
caib-modelo prueba catalan10.2 %
caib proves de catala and notes10.2 %
horario principes de espaÑa palam10.2 %
caib politica ling10.2 %
examèns de la direcciò general de politica linguistica10.2 %
dgpoling caib10.2 %
resultats proves de catala c1 201810.2 %
direccio general d esports i joventut del govern de les illes blaears10.2 %
conselleria de participacion ciudadana palma10.2 %
pruebas de catalán caib 201810.2 %
caib política linguistica10.2 %
caib esports10.2 %
catala examen politica ling10.2 %
palma arena horario10.2 %
prova catalÀ c2 consell10.2 %
proves catala10.2 %
titul catala c1 balears10.2 %
convalidacions del catalan nivell b2 ales balears10.2 %
dg politica linguistica caib10.2 %
resultados pruebas nivel b2 2018 catalan10.2 %
cofuc.caib.es10.2 %
conselleria cultura participacio i esports ajuts 201810.2 %
examenes catalan mallorca 201810.2 %
junta evaluadora catalan10.2 %
dg.poling10.2 %
^ayw^xdm581^ttab02^es10.2 %
direccio general d esports i joventut del govern de les illes balears10.2 %
politicalinguistica10.2 %
caib proves de catala10.2 %
www.dgpoling.10.2 %
normalització linguistica illes balears opuscle10.2 %
direcció general d esports del govern de les illes balears10.2 %
caib c2 proves de convicatories anteriors de nivell c210.2 %
caib pruebas de catalan 201810.2 %
dgpoling.cat.es10.2 %
examenes oficiales de catalan10.2 %
pecio de sec en mallorca10.2 %
caib proves de català10.2 %
direcció general d esports i joventut10.2 %
^hj^xpu686^ttab02^es10.2 %
politica linguistica palma mallorca10.2 %
conselleria de politica linguistica10.2 %
caibpoliticalinguistica10.2 %
direccio general politica linguistica govern balear10.2 %
direccio general politica lingÃœistica10.2 %
caib catala gener 201810.2 %
direrecio politica liguistica10.2 %
aptes de les proves de català c110.2 %
coselleria d esports del govern de les illes balears10.2 %
listado de las pruebas de catalan palma enero 201810.2 %
cofuc10.2 %
dirección general de politica linguistica10.2 %



Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)